Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 ECOLINKS   ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ       ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ      ΠΑΡΑΓΩΓΑ     ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ    ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ   ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ   ΕΡΓΑΛΕΙΑ   ΤΡΑΠΕΖΕΣ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ     SOFTWARE        ΤΙΜΕΣ ΣΕ XLS - EXCEL

ΑΡΧΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ XLS , METASTOCK ,TEXT

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
SMART 
ΧΑΑ
QUOTES
DATATEXT
ANODOS

ΥΑΗΟΟ FINANCE
BOURSE DE PARIS
Euronext Paris
ABCBOURSE

 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ( ΕΜΠΟΡΙΚΑ)

ΑΣΥΚ  Προιόντα λογισμικού που απευθύνονται κυρίως σε χρηματοοικονομικές εταιρείες . MarketOrder  MarketOffice  MarketVision  MarketPosition  MarketReport

AG FINANCIAL NETWORK   Streaming Quotes technology για Κυπριακό και Ελλαδικό χρηματιστήριο , technical analysis software

ANTEL Χρηματιστηριακή Ενημέρωση - Σε Πραγματικό Χρόνο - Χωρίς Τηλεφωνική Χρέωση

EXTREME INVESTOR  Πολυκριτήριο σύστημα υποστήριξης επενδυτικών αποφάσεων, τεχνικής ανάλυσης και διαχείρισης χαρτοφυλακίων.ALERTS,TESTS,ΦΙΛΤΡΑ

INBROKER  Πρόγραμμα παρακολούθησης της συνεδρίασης ζωντανά με online ροή ειδήσεων εφ΄οσον προκύπτουν , στατιστικά και άλλα πολλά

GLOBALMARKETS  Σε πραγματικό χρόνο ή με καθυστέρηση, ιστορική ανάλυση των μετοχών, πληροφορίες για την ελληνική αλλά και τις παγκόσμιες αγορές κεφαλαίου και χρήματος, καθώς και αναλυτική αναφορά σε αγορές Ενέργειας και Εμπορευμάτων, ειδήσεις και άλλες πληροφορίες εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες της τεχνολογίας JAVA

GOLDSOFT  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ GOLD V3.01 Πρόγραμμα με  εργαλεία τεχνικής ανάλυσης και πέντε συστήματα αγοραπωλησιών.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.  Μέ τους τριάντα δημοφιλέστερους δείκτες

MARKET EYE  Εφαρμογή παρακολούθησης χρηματιστηρίου από την ΟΤΕΝΕΤ

ORIGIN  Real Time Feed,  Τεχνική Ανάλυση , Διαχείριση Χαρτοφυλακίου όσον αφορά το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και Real Time Feed,  Τεχνική Ανάλυση ,  όσον αφορά το Χρηματιστήριο Παραγώγων  Αθηνών

PHAROS   Πρόγραμμα τεχνικής ανάλυσης μετοχών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών.

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE   Μια σειρά τεχνολογικά προηγμένων και δοκιμασμένων λύσεων που καλύπτει κάθε τομέα επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας οργανισμών και εταιριών. Δυναμικά και συνεχώς εξελίξιμα προϊόντα συνθέτουν ένα συνολικό σύστημα αυτοματοποίησης και παρακολούθησης επενδυτικών εργασιών

SMART On Line Παρακολούθηση ΧΑΑ/ΧΠΑ.Δημιουργία πολλαπλών χαρτοφυλακίων  Συνεχής ροή ειδήσεων σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.  Προφίλ Εταιριών.  Διοικητικά Συμβούλια - Μέτοχοι. Ισολογισμοί εταιριών (και ιστορικά).  Αριθμοδείκτες.  Μερίσματα . Εξαγωγή στοιχείων σε: Metastock, Excel (Excel queries)

STOCKMARKET  1 έως ...άπειρα χαρτοφυλάκια μετοχών.  Τεχνική ανάλυση.  Απόδοση κάθε μετοχής του χαρτοφυλακίου, καθώς και την απόδοση ολόκληρου του χαρτοφυλακίου σας για οποιαδήποτε χρονική περίοδο...  Καθημερινή ενημέρωση  των τιμών κλεισίματος των μετοχών από το Internet.  

UPSTAND SOFTWARE  Πρόγραμμα τεχνικής ανάλυσης που ειδικεύεται στα κύματα ELLIOT++

VIDIPLUS  Λύσεις για παρακολούθηση του χρηματιστηρίου σε πραγματικό χρόνο , παρακολούθηση γραφημάτων και τεχνικών δεικτών , web services

ZTRADE  Ο τελικός χρήστης του ZTrade™ μπορεί πλέον να έχει στη διάθεση του πλήρη σειρά εκτυπώσεων για την κατάσταση του χαρτοφυλακίου του, του λογαριασμού του, των πινακιδίων του, την εικόνα και την ανασκόπηση της αγοράς καθώς και πλήρη σειρά τεχνικών και θεμελιωδών αναλύσεων.

 

 

 
FREE DOWNLOADS

RAMSTOCK 2001 έκδοση 6.1
Διαχείριση χαρτοφυλακίου σε ευρώ και δραχμές.
Λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης του κλεισίματος των μετοχών από το Internet.

Excel Utilities
Εργαλεία που επιτρέπουν την άντληση τιμών από το site της «Ν» απευθείας στο Excel.

TUCOWS
Διάφορα Free-share-ad ware finance  προγράμματα

ΠΝΕΥΜΑ
Πρόγραμμα με δυνατότητα δημιουργίας χαρτοφυλακίου και μελέτης με βάση την τεχνική ανάλυση

NΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ TOOLBAR
Για απυεθείας πρόσβαση στις υπηρεσίες της  Ν

Medved QuoteTracker
Streaming Real-Time quotes intraday charts with technical indicators

MG FINANCIAL TOOLS
Εργαλεία σε excell και powerpoint για μελέτη εταιρειών υψηλής νέας τεχνολογίας z-score ...

ΟΙ ΠΑΡΑΔΕΣ ΜΟΥ - ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΟΥ Προγράμματα διαχείρησης εσόδων εξόδων

MARKET BROWSER
Πρόγραμμα παρακολούθησης ζωντανά της συνεδρίασης στη Νέα Υόρκη

The DownLoader  
Πρόγραμμα κατεβάσματος τιμών για metastock  από REUTERS

DATA TEXT DOWNLOADER
Ελληνικό πρόγραμμα κατεβάσματος τιμών και απεικόνισής τους με δυνατότητα τεχνικής επεξεργασίας

WALL STREET ANALYSER
Κατεβάστε τιμές , ενημερώστε το πρόγραμμα και κανετε τεχνική ανάλυση στη wall street offline

GBOSMIS
Προγράμματα σχετικά με το ΧΠΑ και πρόγραμμα - σύστημα διαχείρησης χαρτοφυλακίου

FAROS

Joone  
.... global optimization for Financial Forecasting.

Incredible Charts Free Stock Charting Software. Powerful stock Screens. Online Data feed.

Jooneworld
Java Object Oriented Neural Engine