Chu Van An 12B4 - (1965-1972)

Chu Văn An Hành Khúc

Ta đoàn học sinh, tương lai Việt Nam tiến lên.

Sách đèn siêng năng, ta cố công xây ngày mai.

Trời Việt ngày thêm tươi sáng;

Ṇi Việt ngày thêm sáng chói;

Dựng cờ vinh quang, con cháu Tiên Rồng chung soi...

Con đường ngày mai ánh dương hồng đang chiếu soi.

Đón đoàn học sinh ta hát lên câu cười vui.

Nhịp nhàng chân bước oai dũng;

Vượt ngàn chông gai hăng sống;

Nguyện cùng nêu cao danh tiếng thân yêu muôn đời...

Chu Văn An, sĩ khí hào nhiên.

Chu Văn An, oai hùng bước tiến.

Xưa nơi Thăng Long, sông Hồng;

Nay nơi phương Nam oai hùng.

C̣n rền vang mải tên Chu Văn An...

Con đường ngày mai ánh dương hồng đang chiếu soi.

Đón đoàn học sinh ta hát lên câu cười vui.

Người người cầu mong ta tiến;

Dựng lại quê hương thân mến;

và làm vạng danh bất khuất ta Chu Văn An.....


XIN CHÀO MỪNG CÁC BẠN
Hôm nay:

Add Me!

Number of Visits To date: Nice To Have Your Visit. Please drop us a line in our guest book

Sign My Guestbook Guestbook by GuestWorld View My Guestbook

More Pic...

Album Page 2-TatNien2000 CVA+GL
Album Page 3
Album Page 4
Album Page 2a
Album Page 3a
Album Page 4a
Album Page 2b
Album Page 3b
Album Page 4b
Album Page 2c - Jan 2000 update
Album Page 3c - Tan Nien 2000 pg1
Album Page 3c - Tan Nien 2000 pg2
Album Page 4c
Old Photos
Họp Mặt 2002
H́nh Ảnh Ngày Xưa

Still some more...

Class Directory
Dien Dan 12B4
Sinh Hoat nam 2001
Sinh Hoat nam 2002
Tho Van
Album Page 5b - Poems
Sinh Hoạt Năm 2003
Khuôn Mặt 2003
Khuôn Mặt 2004
Khuôn Mặt 2005

And more

Album Page 7 - News
Album Page 7a - Cali Hop Mat Report
Album Page 6 - Poems
ChuVanAn Class 69-76 Web Page
Tho Van Va Cam Nghi
Bich Bao 2000
Albumpg2k1-Tat Nien 2000 bis
Albumpg2k2-Tat Nien 2000 bis
Bich Bao 2001
Bich Bao 2002
Bich Bao 2003
Bích Báo 2004
Dac San Chu Van An 12B4
Bích Báo 2005
Tranh
Bích Báo 2007