Sydkorea   

Karta

Info
Korea Herald
Korea Daily
Chosun Ilbo
(eng)

  Sydkorea, sammanfattningar av artiklar om Sydkorea som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus sedan 1996. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser. Aktuell artikel.

96-37 s 22-23
"Ingen står över lagen i Kims nya Korea"
Två sydkoreanska expresidenter har dömts till döden resp. 22 års fängelse. Upplösningen av "årets rättegång" i Söul. De hade samlat på sig enorma förmögenheter i sina politiska kampanjfonder. De låg bakom den auktoritära kapitalism som lade grunden för landet som den första "asiatiska tigern". Frågan är om mutsystemet nu är avskaffat eller om också den nuvarande presidenten Kim med tiden kommer att åtalas.

96-44 s 20-21
"Lagen sätter stopp för kärleken"
Man får inte gifta sig med varandra i Sydkorea om man har samma efternamn, De heter Lee. Mer än hälften av alla Sydkoreaner heter antingen Lee, Kim, Park, Choi eller Chong. Förbudet har ingen medicinsk grund utan är ett tabu.

97-07 s 20-21
"Makten korrumperar"
För fyra år sedan blev Kim Yong Sam president i Sydkorea på program om att bekämpa korruption och maktmissbruk. Nu i slutet av sin ämbetstid har han alla emot sig.

97-11 s 19-20
"Återförening, ja, men inte till vilket pris som helst"
Vad kommer det att kosta det rika Sydkorea i förlorat välstånd att återförenas med det fattiga Nordkorea?

97-11 s 21
"Regeringen försöker bättra på sitt rykte"
Förre borgmästaren i Söul, numera rektorn, Koh Kun utsågs till premiärminister av presidenten Kim i Sydkorea.

97-16 s 20-21
"Hög tid att sopa rent i Sydkorea"
Kim Young Sam, president är indirekt insnörjd i en korruptionsskandal.
Han försökte 1993 då han blev president, bota "koreasjukan" dvs de intima förbindelserna mellan näringsliv och politisk ledning. Det var Hanbo Steel kollapsen som avslöjade hans egen inblandning i detta via hans son som misstänks för att ha fått 200 miljoner dollar i mutor!
Korruptionen kan vara en inledning mot större demokrati och äntligen nya personer i den politiska ledningen. De flesta har i dag suttit i 40 år!

97-44 s 16-17
"Nu stupar Sydkoreas jättar"
Konglomeraten drog upp Sydkorea ur fattigdomen och blev en förebild för utvecklingen i Asien. Sedan gick allt åt skogen. T ex företag som Samsung och Hyuandai. Nu har 60 företag gått i konkurs med totalt fordringar på sig på 27 miljarder dollar. Problemen började redan 1995 då yenen blev svagare och detta gjorde Japan till en starkare konkurrent på chips-sidan.

98-1/2 s 32
"Kim Dae Jungs väg från dödscellen till maktens boning"
1980 satt han i fängelse och väntade på sin avrättning. Nu har han valts till Sydkoreas president (är det ingen som ser parallellen med Nelson Mandela? Eller är denne ett helgon med vilken ingen jämförelse får göras?)

98-1/2 s 33
"Den andre Kim lämnar makten med svansen mellan benen"
Kim Yong-sam, den förre (nuvarande egentligen, skiftet sker den 25 februari) presidenten i Sydkorea. Hans popularitet är i botten särskilt sedan ekonomin blivit så dålig de senaste månaderna. Men han har dock på ett kraftfullt sätt uträttat mycket under sin ämbetsperiod.

98-09 s 12-14
"Dissidenten som blev president"
Kim Dae Jung blir Sydkoreas president efter ett liv fyllt av svåra prövningar och hårda baqkslag. Uthållighet har fört honom till toppen, men nu måste han visa att han också besitter de egenskaper som krävs hos en ledare i tiden.
Asiens Mandela.

98-23 s 14
"Sydkoreas sista chans"
Kim dae-jung lovade en Big Bang av reformer men det ekonomiska läger för Sydkorea försämras för varje dag. Aktiekurserna sjunker snabbt flera konglomerat hotas av konkurs, arbetarna strejkar inför stora varsel av uppsägningar. BNP minskade med 3,8 % under första kvartalet i år. Den privata konsumtionen minskade med 10 %.
(Är de s k asiatiska värderingarna åtminstone för tillfället satta ur spel?)

98-42 24
"Japan ber Korea om ursäkt"
Premiärminister Keizo Obuchi framförde en rättfram ursäkt för Japans koloniserande ockupation av den koreanska halvön från 1910 till krigets slut 1945. Detta gjorde vid ett besök av den sydkoreanska presidenten Kim Dae Jung.

98-46 23-24
"Korea. Industrin hjälper till att bryta isen mellan nord och syd"
En gåva omfattande 500 kor från den sydkoreanska industrimannen Chung Ju Yung (bodde som tonåring i Nordkorea) kan bli det som markerar slutet på ett halvt sekels dödlig fiendskap mellan landets två delar. Den nya "boskapsdiplomatin". "När människor arbetar tillsammans för att tjäna pengar kommer de varandra närmare". Är Nordkorea på väg att i djup hemlighet välja den kinesiska vägen för socialism?

99-20 s 24-25
"Sydkoreas arbetare protesterar igen"
Samtidigt som Sydkorea tycktes gå i täten för Ostasiens ekonomiska återhämtning började landets oregerliga fackförbund att arrangera protestdemonstrationer. Regeringen håller dock än så länge fast vid sin linje. Så fort känslan av nödvändighet försvunnit vill fackföreningarna ha mer och äventyrar därmed återuppbyggnaden.

99-22 s 17-18
"Ny taktik i Korea: Middagsdiplomati"
Nord- och Sydkorea möts öga mot öga över nudelssoppan.
Det finns i Söul en restaurang som serverar nordkoreanska menyer. Den har blivit en succé. Det är de personliga kontakterna som ska resultera i ett fredligare Nordkorea.

99-29 s 12-13
"Sydkorea börjar tröttna på att föra solskenspolitik"
Grannen i norr är krävande och oberäknelig - men trots det vill sydkoreanerna hålla dörren öppen. Nordkorea är mycket oroade över den rätt Nato tog sig att bomba Serbien. Samma sak kan hända p g a Kim Jong Ils kränkningar av de mänskliga rättigheterna. De nordkoreanska kommunisterna är fortfarande ideologiskt beslutna att befria sina sydliga bröder från de amerikanska imperialisterna.

99-29 s 14-16
"Går Sydkorea mot demokrati?"
Om Sydkorea ska kunna genomföra sin ekonomiska reform, måste landet reformeras också politiskt. (en mycket omständlig artikel ur The Economist som pekar på hur korrumperat Sydkorea är och att detta beror mycket på den sydkoreanska mentaliteten att vara lojal mot överheten. Det är den som har makt som bestämmer och det är viktigare att vara den personen till lags än att följa lagarna. Kanske exempel på de s k asiatiska värderingarna som stod högt i kurs innan det ekonomiska raset för några år sedan!)

2000-14 s 12-13
"Sydkoreas ledare tvingas inse att otack är världens lön"
"Kim Dae Jung vände Sydkorea på rätt köl, stärkte demokratin och försökte knyta vänskapsband med Nordkorea men riskerar trots imponerande meriter att få kalla handen av väljarna. Han riskerar att förlora majoriteten vid valet till nationalförsamlingen den 14 april.

2000-17 s 17-19
"Nordkorea är sig inte likt"
Mycket skiljer nord- och sydkoreaner åt, men de har om inte annat setts både dricka "bombdrinkar" och sjunga karaoke tillsammans.
Nordkorea är fortfarande en hungerdrabbad pariastat, vars planekonomi halverats sedan USSRs fall. Ledningen vill öka välståndet men utan att landets auktoritära politiska och ekonomiska system ändras.
Sydkorea drivs både av patriotiska och ekonomiska skäl för att alltmer närma sig sitt broderfolk. Där finns en uppsjö av billig arbetskraft som Sydkoreas stora företag behöver. Dock måste dessa ineffektiva arbetare utbildas från grunden.

2000-19 s 16-17
"Toppmötet om Korea utspelas mot bakgrunden av en miljon stridsberedda soldater"
Ingenting har ändrats, vi skjuter för att döda, säger en sydkoreansk officer vid den demilitariserade zon som delar den koreanska halvön. Det pågår förberedelser för ett möte på högsta nivå mellan de koreanska ledarna - i Pyongyang den 12-14 juni, men samtidigt är stridsberedskapen på båda sidor om gränsen lika stor som någonsin eller t o m större.
Det finns ett ingenmansland mellan länderna, 5 km bred landremsa, 24 mil lång. Den upprättades efter vapenvilan 1953.

2000-24 s 14-15
"Äntligen möts Kim och Kim"
Ingen tror att det aktuella toppmötet mellan Nord- och Sydkoreas ledare leder till ett verkligt genombrott. Men kanske låter sig Nordkoreas ledare, Kim Jong Il övertalas att besvara sin sydkoreanska ledares visit, och i så fall kan man tala om en historisk vändpunkt. Kim Jong Il lämnar ogärna sitt land, och ett besök i Sydkorea, landet som hans far inte lyckades erövra, skulle kräva stort mod från hans sida.
Kim Dae Jung anses vara "som besatt" av tanken på avspänning och framtida återförening med Nordkorea. Många är rädda för att denna entusiasm kan locka det relativt rika Sydkorea att ta ansvar för Nordkoreas ruinerade ekonomi och göra okloka politiska eftergifter.

2000-25 s 16-17
"Hoppet om ett enat Korea har stärkts"
Den delade halvön har tagit ett viktigt steg mot fred och försoning. De båda Kim-arna har träffats och avgivit en gemensam deklaration om att fred och enighet ska prägla relationerna dem emellan. Mötet blev nästan en charmoffensiv från den nordkoreanska ledaren sida. Risk finns att detta är en manipulering dels för att komma från landets isolering och dels att få en massa bidrag. Sådana utlovades också på stående fort från Sydkorea.

2000-36 s 17
"Närmandet sker steg för steg"
Under toppmötet mellan Koreas två presidenter i juni slogs fast att Nordkorea accepterar fortsatt amerikansk närvaro i landet även efter återföreningen. Dessutom godkände Nordkorea en sorts återföreningsformel, regler för hur det ska gå till.

2000-38 s 23
"Töväder i Ostasien"
Syd- och Nordkorea har enats om programmet för den nordkoreanska ledaren Kim Jong Ils besök i Sydkorea nästa år. Förhållandet mellan de båda koreanska staterna har tinat betydligt sedan toppmötet i juni.

2000-42 s 24
"Tålmodig kämpe fick fredspriset"
Sydkoreas president Kim Dae Jung har kämpat länge för demokrati och fört en outtröttlig kamp för nationella försoning med ett toppmöte mellan de båda koreanska staterna i juni som följd.

2000-46 26-27
"Pessimismen växer i Korea"
Optimismen som har väckts under ett halvår av fredstrevanden på den koreanska halvön håller på att dämpas. Det beror dels på en växande insikt om att hindren för ett närmande mellan Nord- och Sydkorea är enormt stora och dels på oron över den sydkoreanska ekonomin. Det största tecknet är att Clinton beslutat sig för att inte besöka Pyongyang.

2001-10 s 22
"Sydkorea ställde sig på Rysslands sida"
När det gäller att kritisera USAs planer på att installera ett nationellt missilförsvar. Orsaken är landets otålighet över att det inte händer någonting i fredsprocessen mellan Nord- och Sydkorea.

2001-24 s 23-24
"USA är redo att förhandla med Nordkorea"
Efter tre månaders överväganden och funderingar har den amerikanska regeringen bestämt sig för hur den ska behandla och umgås med Nordkoreas kommunistiska regim. Sydkorea gläds åt att dödläget i försoningsprocessen kanske bryts nu. En förutsättning för att processen ska gå vidare är emellertid att Nordkorea vill öppna en dialog och accepterar USAs villkor.

2001-37 s 25
"Sydkorea vill att nord talar med USA"
Sydkorea uppmanar Nordkorea att återuppta de förhandlingar med USA som inställdes efter Bushs tillträde som president.

2001-48 s 18
"President Kim har en dröm"
Nedräkningen har börjat för Sydkoreas president. Han har bara 15 månader kvar som president. Nu gör han en kraftansträngning för att se sina drömmar för landet gå i uppfyllelse. Han vill se levnadsstandarden markant förbättras i Sydkorea och han vill ha ett mer följsamt och kommunikativt Nordkorea.

2002-08 s 11
"Bräckliga relationer behöver stärkas"
Bush måste lugna sydkoreanerna som fruktar att USAs utpekande av Nordkorea som en av "ondskans axelmakter" ska leda till ökad spänning på den koreanska halvön.

2002-14 s 19-22
"Japan och Korea har olösliga historiska band"
Japanerna har först på senare tid, och ganska motvilligt, börjat ta itu med sitt koreanska arv. Förnekandet av den gemensamma historien skapar spänning mellan de båda länderna. Koreanerna hävdar att minnesförlusten hos japanerna är kulturell, en del av japanernas oförmåga att ta ansvar för de brutala grymheter som begicks under japans annektering av Koreahalvön 1910. Japans brutala ockupation ledde till djup fiendskap mellan folken. Nu har kejsaren Akihito offentligt uttalat att han känner ett visst släktskap med Korea. Han påminde om att kejsare Kammus mor hade tillhört ätten Muryong i kungariket Paekche i nuvarande Korea, ett uttalande som upprört många. Många menar att kejsaren gärna vill vara med vid öppningsceremonin för VM i fotboll i Söul i juni.

2002-14 s 22-23
"Målet är avspänning"
VM i fotboll bidrar till att läka gamla krigssår i värdländerna Japan och Sydkorea. Också Nordkorea dras med i fotbollsdiplomatin. Ledarna i alla tre berörda länderna. Japan, Nordkorea och Sydkorea har alla själviska motiv. Koizumis popularitet har sjunkit i Japan, Kim Jong-Il behöver mer mat till sitt folk och Kim, vars ämbetsperiod slutar i år, har brått att nå resultat av sin solskensdiplomati mot Nordkorea.

2002-16 s 26-27
"Doktorn fixar engelskan"
Koreanska barn opereras för att tala bättre engelska. Föräldrarna anser att det viktigaste att lära sig i Korea är att tala perfekt engelska. Tungorna anses vara för korta för detta. Därför klipps ett membran under tungan bort.

2002-20 s 21-22
"Sydkorea trycker gasen i botten"
Internationella investerare tycker att Sydkorea är mer lockande än Japan. Aktiemarknadsindex har nästan fördubblats sedan i september och Sydkoreas boom lockar investerarnas intresse. Nästa år är det möjligt att Sydkorea får bättre kreditbetyg än Japan. Nu när Tokyo kämpar hår för att sätta fart på den japanska ekonomin håller Söul på att avveckla det system som japanerna inspirerade till.

2002-22 s 25-27
"Japan och Sydkorea i högsta beredskap inför VM"
Säkerheter står i främsta rummet när Japan och Sydkirea tar emot 32 landslag och en miljon besökare i samband med VM i fotboll 2002. En miljon fotbollsfantaster väntas komma till Japan och Sydkorea under VM i fotboll, som för första gången äger rum i Asien och arrangeras av två länder tillsammans som talar olika språk och har olika lagar. Det ena landet (Sydkorea) har levt under anfallshot i decennier. Det andra (Japan) har levt i fred i över 50 år. Matcherna kommer att spelas i 20 städer och kraven på säkerhet är enorma sedan händelserna i USA den 11 september i fjol.

2002-22 s 26
"Sydkorea vill visa upp en vacker fasad"
TV har vsat dokumentärer om biokemiska vapen och hur man avvärjer anthraxattacker och rapporterat om amerikanska förstärkningar på USAs militärbaser i Sydkorea. Allt detta försöker skapa en bild av att Sydkorea är immunt mot terror. Varje form av dissidens eller demonstrerat missnöje under VM betraktas som opatriotisk handling.

2002-27 s 18-19
"Nordkorea sänder motstridiga signaler"
En rad experter förbryllas av Nordkoreas agerande. Kanske var veckoslutets sammandrabbning i Gula havet en eftergift till den nordkoreanska militären, som är landets viktigaste institution. Pyongyang kritiserade Sydkorea för dess oförsonliga ton efter konfrontationen i vilken minst 4 sydkoreanska sjömän dödades. Samtidigt gratulerade nordkoreanerna Sydkorea för dess framgång i fotbolls VM. Många misstänker att Kim Jong Il inte godkänt den militära attacken från Nordkorea.

2002-50 s 21
"Folket betalar för regimens synder"
Givmildheten avtar när Pyongyang trotsar omvärlden. 10 miljoner människor fick tidigare av FN sin dagliga matranson. Nu räcker pengarna bara till 7 miljoner människor. De tre länder som främst betalat detta dagliga "socialbidrag", USA, Japan och Sydkorea har fått sina livsmedelsgåvor belönade med giftig propaganda i Nordkoreas statligt kontrollerade medier. De vill också ha bevis för att maten går till "folket" och inte till de soldater som förtrycker dem. Dessutom menar de att landets kroniskt dåliga skördar mer beror på den kommunistiska regimens vanstyre än på dåligt väder.

2003-1/2 s 15-16
"Sydkorea ogillar USAs politik"
Det är inte bara Nordkorea som vållar huvudbry i Washington.  Den nyvalde sydkoreanske presidenten, Roo Moo Hyuns, planerar att besöka Washington senare under året. Han säger sig vilja bevara den s k solskenspolitiken hans föregångare bedrev. Nordkorea gör alld vad landet kan för att öka spänningen mellan USA och Nordkorea.

2003-3 s 19
"Läget kompliceras dag för dag"
Nordkorea bryter ickespridningsavtalet och försöker slå in en kil mellan Sydkorea och USA. Om 90 dagar är de inte längre bundna av avtalet. Pyongyang vill i stället att USA och Nordkorea ska ingå en nonaggressionspakt. USA ska lova att inte störta regimen i Nordkorea. Kim ska få fortsätta att utsuga och förtrycka folket och samla stora inkomster i Schweiz. I Sydkorea protesterar många, främst de unga, mot USAs rikliga närvaro i Sydkorea.

2003-9 s 22-23
"Sydkoreas nye ledare bryter mot mönstret"
President Roh erövrade makten trots blygsam bakgrund och radikal aktivism. Han är ett nytt slags politiker i Sydkorea och ett frågetecken för Washington. Han är den fattige pojken som med envishet och hårt arbete blev något. Han valdes till stor del tack vare en våg av växande antiamerikanism. Inrikespolitiskt har han en tydlig vänsterprofil som innefattar en omfördelning av resurserna och ett angrepp på de familjedynastier som äger de stora konglomeraten. Hans handlingsutrymme är emellertid inte stort Parlamentet kontrolleras av det konservativa oppositionspartiet som lierat sig med näringslivet och som ogillar dramatiska reformer.

2003-10 s 20-21
" USA tvivlar på sina allierade"
Nordkoreakrisen skadar Washingtons relationer till de allierade i Asien. Japan är genom sin författning starkt begränsat när det gäller militära aktioner och planerar att ändra på detta för att kunna ge USA ett större stöd i Asien. Sydkorea däremot som tidigare varit en säker allierad ändrar nu uppfattning med den nye presidenten Roo Moh Hyun. Denne ifrågasätter den 5 decennier långa alliansen med USA och vill i stället föra en försonlig politik mot Nordkorea. Roh kan t o m tänka sig att "garantera" Nordkoreas säkerhet.

2003-10 s 21
"Ingen vet hur Nordkorea reagerar"
Experter varnar för att den ökade spänningen i Ostasien kan få nordkoreanerna att agera överilat. Nordkorea har börjat komplettera sin hårdföra retorik med militära åtgärder. I måndags i förra veckan provsköts en robot och en nordkoreanskt flygplan kränkte Sydkoreas territorium i samband med installationen av president Roh Moo Ruyn. USA har vägrat att ställa in två planerade omfattande militärövningar tillsammans med Sydkorea även om många fruktar att detta underblåser den isolerade nordkoreanska ledningens rädsla för att Nordkorea står på tur efter Irak.

2003-14 s 15-16
”Allianserna skiftar i Nordostasien”
Analytiker förutsätter förlorat inflytande för USA, särskilt på den koreanska halvön. Under tiden som USA är upptaget av Irak, sker en ommöblering av allianser i Nordostasien. Det är ett sammanbrott för banden från kalla kriget och en försvagning av USAs makt och prestige i den region som landet har dominerat i 50 år. Kina och Ryssland utformar nu sin utrikespolitik utifrån pragmatiska hänsynstaganden inte utifrån ideologi. Sydkorea närmar sig alltmer Nordkorea. Det är bara Japans och USAs ömsesidiga beroende som är intakt.

2003-21 s 14-15
”Bush är hoppfull i Nordkoreafrågan”
Den amerikanska regeringen utesluter inte militärt våld mot Nordkorea, men den satsar i första hand på en fredlig lösning. Efter ett möte mellan Bush och Sydkoreas president Roh Moo Hyun i förra veckan talade Bush om en nedläggning av en stor militärbas nära Söul och en minskning av USAs 36000 soldater i Sydkorea. Bush vill ha en fredlig lösning och ska närmast tala med Japans premiärminister.

2003-24 s 16
"USA flyttar sina Korea-soldater"
För första gången sedan Koreakriget 1952 kommer USA att dra tillbaka sina styrkor från gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Detta väcker misstankar om att USA vill vara redo att anfalla Pyongyangs kärnkraftsanläggningar. När de amerikanska styrkorna har omplacerats blir det lättare för USA att använda sina mycket överlägsna långdistansvapen.

2003-44 s 21-22
"President Roh är en besvikelse"
Sydkoreas president Roh Moo Hyun försöker hålla sig kvar med hjälp av en folkomröstning. Han hoppas också att omröstningen ska ge honom majoritet i kommande parlamentsval. Han har snabbt förlorat mycket av sin popularitet sedan en av hans nära medarbetare misstänkts för att ha tagit stora mutor men också p g a av den brist på självförtroende och uthållighet han visat. Sedan Roh lång tid vägrat att agera skadade långa strejker i bilindustrin och transportsektorn landet så att Sydkorea nu hamnat i recession igen för första gången sedan 1997.

2004-01/2 s 19-20
"Nordkorea väcker både hopp och farhågor i Söul"
Optimisterna hoppas att Kim Jong Il följer i Deng Xiaopings spår. Pessimisterna tror att Kim måste bort för att förändringar ska ske. Sydkorea fruktar abrupta förändringar i Nordkorea. Mardrömmen är miljontals flyktingar, ekonomiskt sammanbrott och/eller krig. Idealet är en långsamt framväxande marknadsekonomi och ett öppnare samhälle enligt den kinesiska modellen. Frågan är om Kim Jong Il är Kinas Mao, då måste han bort, eller Deng.

2004-01/2 s 20-21
"Solskenspolitiken och dess upphovsman fläckas av mutskandal"
Det handlar om skandalernas skandal som involverar en nobelpristagare, en kommunistisk diktator, 500 miljoner dollar i kontanter och ett otäckt självmord. Sydkoreas f d president, Kim Dae-jung, som belönades med Nobels fredspris för sin avspänningspolitik gentemot Nordkorea, beskylls för att ha mutat Kim Jong Il att delta i det historiska koreanska toppmötet i juni 2000. Nordkorea ska ha fått minst 500 miljoner dollar. Utbetalningarna gjordes av Hyundai vars f d ordförande hoppade från 12:e våningen när han blev kallad till rättegång. Minst 100 miljoner dollar var offentliga skattemedel. Skandalen avslöjar hur Puongyang med utpressningsmetoder lurar fiender att skänka den hjälp som behövs för att hålla regimen flytande i det utfattiga Nordkorea. Pengarna har hjälpt till att stärka den redan enorma militära potential som Nordkorea besitter. Därmed har det militära hotet mot Sydkorea snarare ökat än minskat.

2004-01/2 s 21-22
"Sydkorea lättar lite på kragen"
De sociala normerna förändras i takt med att liberala idéer slår rot i det traditionellt mycket konservativa Sydkorea. Även om Sydkorea fortfarande är ett mycket mer slutet samhälle än USA och Europa så har en stor förändring skett sedan det auktoritära styrets kollaps 1987. Det koreanska samhället håller på att frigöra sig från den konfucianska formen, framför allt på kulturens område. "Homosexuellas rättigheter, könsbyten och kvinnans rättigheter diskuteras livligt numera. Alldeles nyligen var sådana frågor tabu". Kvinnorättsgrupper använder alltmer provokativa metoder som att röka offentligt till exempel.

2004-10 s 18-19
"Sydkoreas skilda världar"
President Roh investerar pengar, tid och mycket arbete i ett jättelikt projekt som syftar till att överbrygga klyftan mellan huvudstadsregionen och landets provinser. Han vann presidentvalet 2002 bl a genom att lova att flytta den administrativa huvudstaden från Söul till centrala Sydkorea. Det projektet kommer att kosta 40 miljarder dollar och planeras starta 2007. Söul lider av höga priser, trängsel och andra problem medan landsbygden inte har något framtidshopp och där bor ändå majoriteten av landets invånare. Sydkoreas första snabbtåg, Korean Train Express, ska vara en hjälp att binda ihop landets delar.

2004-12 s 24-25
"Den sydkoreanska oppositionen agerade överilat"
Premiärministern garanterar bibehållet lugn mitt i uppståndelsen runt presidenten. Parlamentet röstade för att ställa president Roh Moo Hyun inför riksrätt eftersom han drivit politisk kampanj för det regeringstrogna Uripartiet inför nästa månads parlamentsval. Sydkoreas president ska enligt reglerna förhålla sig neutral. Beslutet är kulmen på en bitter maktkamp mellan Rohs reformsinnade anhängare och konservativa krafter.

2004-17 s 25
"Presidentens parti segrade i Sydkorea"
Ett nytt parti, det regeringsvänliga Uri, fick i parlamentsvalet absolut majoritet. Därmed ökar president Rohs chanser att återinstalleras. Många tror att den riksrättsprocedur som inletts mot Roh nu kommer att avbrytas eller stoppas med en "politisk kompromiss".

2004-21 s 18
"President Roh är tillbaka på tronen"
Sydkoreas författningsdomstol har bestämt att landets president inte kan ställas inför riksrätt. Han har därför återinstallerats med fullständiga befogenheter. Roh återtog styret direkt efter domstolens beslut.

2004-24 s 20-21
"Syd- och Nordkorea närmar sig varandra"
Ekonomiskt samarbete. vägar och järnvägar öppnar dörren på glänt till det isolerade Nordkorea. För två månader sedan vann president Rohs liberala parti valet till nationalförsamlingen. Antalet kvinnor fördubblades och ledamöternas medelålder sjönk med 10 år. Detta har lett till ekonomiska och militära överenskommelser med Nordkorea. Vägar och järnväg ska öppnas genom stilleståndszonen. Öppnas ska också en direkt telefonlinje, en gemensam radiofrekvens och ett gemensamt signalsystem till sjöss. En industripark ska anläggas i Nordkorea med sydkoreanskt kapital. De första 15 företagen ska starta i sommar. Nordkoreas största tillgång är den billiga arbetskraften. Nordkoreanska arbetare tjänar bara 13 % av vad de sydkoreanska tjänar. Sydkoreanska företag planerar att flytta hundratals arbetsintensiva företag till Nordkorea.

2004-24 s 21-22
"USA planerar tillbakadragande från Sydkorea"
12500 amerikanska soldater ska omplaceras före 2006. Idag finns det 37000. Från Tyskland ska också två armédivisioner dras tillbaka för att göra det lättare att sätta in styrkor i Mellanöstern, Centralasien och andra potentiella konfliktområden. Den konservativa oppositionen i Sydkorea kritiserar minskningen som den menar kan utgöra en fara för Sydkorea. Men den militära planens förespråkare understryker att USAs aktuella styrkenivå i utlandet speglar förhållanden under det kalla kriget inte dagens läge med oro för konflikter på annat håll.

2004-28 s 26-27
"Något gammalt och något nytt"
Bakom Söuls supermoderna fasader vårdas fortfarande gamla traditioner. Men det är bara en tidsfråga innan otidsenliga institutioner som "brudskolan" i Söul slår igen portarna för gott. Där har under lång tid unga koreanska flickor av god familj lärt sig hur de ska uppträda som hustrur. Institutet är en oföränderlig bastion i ett snabbt föränderligt samhälle. Tre gånger i veckan får de blivande fruarna lära sig att arrangera blommor, laga te, bära traditionell dräkt och uppträda korrekt på begravning.

2004-31/32 s 17
"Nordkoreaner tillåts resa till Sydkorea"
Nära 400 nordkoreaner reser i slutet av veckan till Sydkorea. Det är den största grupp nordkoreaner som har tillåtits hoppa av till det kapitalistiska grannlandet.

2004-36 s 25-26
"Historien tolkas olika i Kina och Sydkorea"
Kina vill undanröja risken för att ett antikt kungadöme uppstår i framtiden. Kina är rädd för att två miljoner etniska koreaner i nordöstra Kina en dag kommer att eftersträva ett "Storkorea" som gör anspråk på kinesiskt territorium. Denna nu uppvisade hegemoniska sida har snabbt förändrat den kinavänliga, USA-skeptiska stämningen i Sydkorea. Bakom allt ligger den känsliga frågan om Koguryos gränder. Koguryo var ett kungarike befolkat av jägarstammar som styrde över stora delar av det som idag är Nordkorea och nordöstra Kina från 37 f Kr till 668 e Kr då området erövrades av Kinas Tangdynasti. Koreanerna betraktar kungariket som den koreanska nationens ursprung medan Kina anser att det var en kinesisk lydstat.

2004-37 s 19-20
"Faran med goda intentioner"
President Rohs idealism har gjort Sydkorea till en skuldsatt stat. Han var en populistisk outsider när han i fjol tog makten och nu presenterar han planer som kostar uppemot 300 miljarder dollar i 10 år. Det är enormt mycket pengar för en ekonomi vars stadsbudget är 150 miljarder dollar. 100 miljarder ska användas som stöd åt jordbrukare och fiskare, 52 miljarder till bostäder åt de fattiga och 40 miljarder för att flytta huvudstaden till Gonju i söder. Megaprojekten är populära hos Rohs väljarbas som består av låginkomsttagare och nationalistiska ungdomar i framför allt den sydliga regionen som är Rohs hemtrakt.

2004-39 s 23
"Sydkorea synas i sömmarna"
IAEA gör i veckan ännu en inspektion av Sydkoreas kärnkraftsanläggningar. Främst ska man undersöka 120 kg uranmetall på Sydkoreas främsta kärnlaboratorium. Sydkorea har erkänt att man framställde plutonium 1982.

2005-7 s 20-22
"Nord och Syd knyter band på egen hand"
Den ekonomiska zonen i Kaesong i Nordkorea är ett helt och hållet koreanskt projekt, som av en del ses som ett första steg på den långa vägen mot återförening. USA är skeptisk då man befarar att samarbetet leder till tekniköverföring till Nordkorea. Producenterna är sydkoreanska företag och personalen är sydkoreansk. 13 nya företag kommer att starta verksamhet där i år. Lönen till arbetarna är 5 % av den som betalas i Sydkorea. Produktiviteten är en tredjedel, utbildningsnivån mycket låg och det behövs en förman för 4 arbetare. Fördelen är att de talar samma språk.

2005-12 s 24-25
"Några karga klippor väcker starka känslor i Sydkorea"
Japan har uttryckt krav på suveränitet över ögruppen Dokbo. Detta har resulterat i stora protestaktioner med flaggbränningar i Sydkorea. Striden om öarna som har administrerats av Sydkorea sedan 1953 har pågått i decennier. Japan ockuperade Korea efter andra världskriget. Ockupationen är ett av de bittraste kapitlen i Korea historia. Miljontals koreaner tvingades in i trälarbete eller som sexslavar.

2005-12 s 26
"Diktatorns dotter intar scenen"
Dottern till Sydkoreas förre militärdiktator försöker etablera sig som landets ledande oppositionsledare. Faderns eftermäle ger henne både för- och nackdelar. Park Geun Huye har övertagit ledarskapet i Stornationella partiet (GNP) och betraktas nu som en möjlig kandidat i presidentvalet 2007. 1974 mördade en nordkorean hennes mor och fem år senare följde hon sin far, landets långvarige militärregent, Park Chung Hee, till graven. Han sköts ihjäl av sin underrättelsechef.
Det finns en blogg.

2005-18 s 13
"Straff eller lämpor?"
Washington och Söul är inte alls överens när det gäller Nordkorea. Sydkorea förespråkar en mjukare linje mot Nordkorea än USA, men har ändå satt Nordkorea i karantän men av det skälet att en hönsfarm nära Pyongyang har drabbats av fågelinfluensan. President Roh i Sydkorea vill i första hand avvärja en regimkollaps i Pyongyang med risk för enorma flyktingskaror. Söul vill i stället öka säkerheten genom att räcka ut handen till norr, främja handeln över gränsen, investera och öka det ekonomiska utbytet länderna emellan.

2005-30 s 11
"En gnutta hopp, eller bara halmstrå?"
Nordkorea radar upp sina villkor för att skrota kärnvapenprogrammet. Den 26 juli inleddes sexpartssamtalen med Kina, Japan, Ryssland, USA, och Nord- och Sydkorea. Nordkoreas mål är enligt deras delegat att den koreanska halvön ska bli kärnvapenfri. Men i februari i år medgav Nordkorea offentligt att man redan har kärnvapen. (min egen starka uppfattning är att den nordkoreanska ledningen är livrädd för att bli "straffad" av USA för den terrorverksamhet den utsätter det egna folket för. Även grannländerna drabbas med mängder av flyktingar, krav på stora bidrag och militärt hot. Särskilt Sydkorea drabbas. Nordkorea fruktar de amerikanska robotar som med lätthet kan användas mot Nordkorea.

2005-30 s 19
"Roh trotsar verkligheten"
President Roh har sedan han installerades som president i Sydkorea i början av 2003 försökt kontrollera Söuls skenande fastighetsmarknad. Han har misslyckats med detta. En bostadsrätt i södra Söul på 120 m2 kostar idag 1,2 miljoner dollar, 4 gånger mer än för 5 år sedan. Den statliga kontrollen av ränta och inflation har lyckats i Kina men inte i Sydkorea, av förståeliga skäl. Människorna är mycket mer marknadsinriktade i Sydkorea. Klyftan och spänningen mellan rika och fattiga växer. Roh flyttar också hundratals statliga verk till landets mest avlägsna delar.

2005-38 s 23-24
"En kapitalistisk oas i Kims rike"
Sydkoreanska företag flyttar produktion till ny ekonomisk zon i Nordkorea. Det byggs en enorm företagsby i Kaesung i Nordkorea, bara en timmes resväg från Söul. När den står klar 2015 ska 3000 sydkoreanska företag sysselsätta 250000 nordkoreanska arbetare. Redan idag finns det företag som tillverkar kläder och kastruller med hjälp av billig arbetskraft. De nordkoreanska arbetarna tjänar bara 57 dollar i månaden, en tjugondel av vad de får i Sydkorea och hälften vad kinesiska arbetare får. De är dessutom mycket produktiva och lär sig snabbt nya saker. Ett hinder för en god utveckling är de amerikanska sanktioner som hindrar att till exempel datorer förs in i Nordkorea och att man inte kan ringa direkt från Söul till Kaesung. Teletrafiken går via Japan. Det kan också bli konflikter beroende på att lokalbefolkningen i Kaesung oundvikligen kommer att utsättas för det som den kontrollbesatta regimen i Pyongyang kallar för "västerlandets dekadenta kultur".

2005-38 s 24-27
"Sydkorea kom på knepet"
Sydkoreanska företag har investerat klokt i Indien, där de inriktar sig på medelklassen och branscher med exportpotential. Det koreanska företaget Posco har etablerat ett dotterbolag i Orissa i östra Indien för att etablera ett kontroversiellt stålverks- och gruvkomplex som kommer att kosta 12 miljarder dollar och sysselsätta 40000 människor när det står klart 2010. Ett bra exempel på en mycket viktig trend i asiatiskt näringsliv, nämligen AB Koreas utveckling till en ledande aktör på den indiska subkontinenten. "Vi har lärt oss att behandla indiska konsumenter med mycket större respekt än vad till exempel de japanska företagen brukade göra", säger VD för Hyundais indiska dotterbolag. Det kan bero på att koreanerna bättre minns sin egen historia. För 40 år sedan klassades landet som en totalt invalidiserad ekonomi. Det är bättre att satsa på Indien än Kina med det landets risker för plötslig valutachock, recession eller politisk instabilitet.

2006-3 s 22-23
"Sydkorea har en tickande bomb"
Sydkoreas ekonomiska framgångar är väldokumenterade. Men bakom den snygga fasaden är växande inkomstklyftor ett allvarligt problem. Andelen fattiga i Sydkorea har vuxit samtidigt som medelklassen krymper. De rika sydkoreanerna är samtidigt rikare än någonsin. Långtgående omstruktureringar i företagen har lett till massavskedanden i ett land där livstidsanställning var normen förut. Det sydkoreanska välfärdssystemet är inte starkt nog att ta hand om det växande antalet fattiga.

2006-12 s 24-26
"Återföreningen har börjat"
Den sydkoreanska jättekoncernen Hyundai arrangerar gruppresor till diktatorn Kim Jong Ils hemlighetsfulla rike i norr. Hundratusentals turister strömmar till det förr helt stängda Nordkorea. Bara i år har 400000 sydkoreaner besökt området och för dessa är det tydligt att de båda koreanska staterna håller på att växa samman i rasande fart, något som resten av världen inte tycks ha insett. De sydkoreanska turisterna möter ett drömlandskap i Kumgangsan där de också tvingas vila från västs informationsteknik. Användning av sådana "djävulska redskap" som mobiltelefoner är förbjudet. Bara ca tusen noggrant utvalda nordkoreaner har tillträde till turistanläggningen som är strikt avspärrad. Kumgangsam är ett slags experimentområde för Nordkorea. Hur mycket öppenhet kan tronföljaren Kim Jong Il i en stalinistisk dynasti tillåta utan att äventyra sitt jättelika fängelse? Mer avgörande är nog det faktum att knappast någon sydkorean vill att återföreningen ska ske för snabbt eftersom det skulle äventyra välståndet i Sydkorea. Hjälpen till Nordkorea i dag dikteras snarare av att försöka hindra ett alltför snabbt totalt sönderfall av Nordkorea.

2006-13 s 15
"Sydkorea får en kvinnlig premiärminister"
Sydkoreas president Roh utnämnde förra fredagen Han Myung-sook till att bli landets första kvinnliga premiärminister i en strävan efter att skapa politisk stabilitet inför viktiga kommande regionval. President Roh och Uripartiet har låga popularitetssiffror för närvarande. Han Myung-sook kommer från det styrande Uripartiet och ersätter Lee Hae-chan, som avgick efter en golfskandal. Han spelade golf den 1 mars, samma dag som järnvägsarbetare gick ut i strejk och därmed lamslog landets transportsystem. Han Myung-sook är 61 år och före detta ledare för Sydkoreas feministrörelse, hon valdes till jämställdhetsminister 2001 och miljöminister 2003.

2006-21 s 21-22
"Fredstrevare"
Sydkoreas förre president, Kim Dae Jung, som var upphovsmannen till avspänningspolitiken gentemot Nordkorea, kommer i slutet av juni att besöka den nordkoreanske ledaren, Kim Jong Il. Det är Nordkorea som inbjudit Kim Dae Jung. I förra veckan uppmanade Sydkoreas utrikesminister, Ban Ki Moon, Nordkorea att välja "en ljusare framtid" genom att följa Libyens exempel och eliminera sitt kärnvapenprogram.

2006-39 s 18-19
"Språkförbistring på den koreanska halvön"
Efter att ha levt åtskilda i sex decennier, med två miljoner soldater, taggtråd och minfält som markerar gränsen, har det koreanska språket utvecklats i två olika riktningar för nord- och sydkoreaner. Nykomlingar från Nordkorea förstår bara 60 % av det som sydkoreaner säger. Därför ska nu en gemensam ordbok sammanställas. Målet är att ha en gemensam ordbok med 300 000 ord klar år 2012. Den speciella accent som nordkoreaner har är svårare att bli av med, en accent som stämplar dem som fattiglappar.

2007-04 s 11
"Små steg framåt i förhandlingarna"
Förhandlingarna mellan Nord- och Sydkorea i Berlin står inför ett genombrott. Nordkoreas förhandlare har erbjudit att Nordkorea fryser sitt atomprogram och tillåter IAEA att inspektera i utbyte mot att USA ger ekonomiskt stöd, garanterar energiförsörjningen och häver sanktioner.

2007-14 s 21
"Äktenskap är en ren familjeaffär i Sydkorea"
Det handlar mer om en förening mellan familjer än mellan de två makarna. Det blir ofta bråk och då på grund av bröllopspresenterna. Brudgummen och hans familj förväntas ge de nygifta en bostad och bruden och hennes familj förväntas möblera. Kvinnans ändrade status i samhället, ökande välstånd och de skyhöga bostadspriserna har komplicerat saker och ting i Sydkorea.

2007-33 s 16
"Toppmöte ska ge Nord- och Sydkorea fred"  Hela artikeln
60 år efter halvöns delning ska ett toppmöte mellan Nord- och Sydkorea till slut göra att länderna officiellt sluter fred. USA hoppas även att detta första möte på statschefsnivå på sju år länderna emellan ska leda till framsteg i tvisten om Pyongyangregeringens atomprogram. Förra månaden stängde Nordkorea sin kärnreaktor Yongbyon i utbyte mot 50000 ton eldningsolja från Sydkorea. Mötet är bestämt till den 28-30 augusti.

2008-13 s 12
"En humanitär gärning mot en annan"
Sydkoreas president har bett Nordkorea att överväga frigivning av krigsfångar och tillfångatagna civila i utbyte mot humanitär hjälp från Sydkorea. Fler än 540 sydkoreanska soldater, som tillfångatogs i Koreakriget 1950-53, tros fortfarande vara vid liv i Nordkorea, enligt den sydkoreanska regeringen. Därutöver finns 480 civila, de flesta fiskare som har kidnappats av Nordkorea efter kriget.

2008-16 s 18-19
"Sydkoreas nye ledare uppskattar USAs vänskap"  hela artikeln
Det är dags att reparera sargade relationer, tycker Sydkoreas nye president, som just nu besöker USA och president George Bush. I en intervju underströk Lee Myung Bak vikten av att Amerika har kvar militära styrkor på den koreanska halvön och att de båda länderna har samma mål med politiken gentemot Nordkorea.

2008-29 s 14
"Fnurra på tråden"
Sydkorea kallade i måndags hem sin ambassadör i Japan i protest mot Japans förnyade anspråk på en grupp småöar. Som länge stått i centrum för en territoriell dispyt. Öarna ligger i havet mellan de två länderna. Havet kallas för Japanska sjön i Japan och för Östhavet i Sydkorea. Frågan aktualiserade åter när nya läroböcker för högstadiet publicerade i vilka det står att öarna ska betecknas som japanska.

2008-33 s 21
"Bushs besök belyser klyftan i det sydkoreanska samhället"  hela artikeln
Medelålders kristna och åldrade veteraner i militäruniform bad och viftade med amerikanska flaggor för att välkomna USAs ledare, medan unga sydkoreaner slogs med kravallpolis i centrala Söul och ropade "Ut med Bush!" Äldre män i militäruniform fördömde demonstranterna som "vänsterförbrytare styrda av Nordkorea".
President Lees regering har skakats av veckor av demonstrationer efter ett impopulärt beslut att häva importstoppet på amerikanskt kött.

2009-17 s 8
"Sällsynt kontakt vid gränsen"
En sydkoreansk delegation anlände i början av veckan till Nordkorea för förhandlingar. Söul vill att en koreansk arbetare som har varit fängslad i nästan en månad för att ha förolämpat ledarna i Pyongyang, ska släppas fri. Nordkorea kallar den sydkoreanska regeringen för förrädare sedan den villkorat Sydkoreas bistånd med att den nordkoreanska ger upp sitt kärnvapenprogram.

2009-22 s 24
"Många sörjer Roh"
Tiotusentals sörjande samlades runt om i Sydkorea för att hedra Roh Moo-hyun, en före detta president, som begick självmord under veckoslutet på grund av inblandning i en omfattande korruptionsskandal. Han hoppade från en bergsklippa och fick allvarliga skador i huvudet. Han hade skrivit ett avskedsbrev till familjen. Roh avgick i februari 2008 och har sedan dess klagat på hård stress på grund av en korruptionsskandal. Åklagare förhörde honom för några veckor sedan med anledning av misstankar om att hans familj hade tagit emot sex miljoner dollar från en affärsman under Rohs presidenttid. Andra familjemedlemmar har också förhörts. Rohs anhängare hävdar att brottsutredningen var politisk och ett försök att försvaga oppositionen.

2010-06 s 27-30
"Från u-land till i-land"
President Lee Myung-bak tänker placera Sydkorea mitt på världskartan. Han tänker använda den ekonomiska krisen och det uppkomna gapet mellan Kina och USA för att uppnå detta. Han vlii förvandla Sydkorea till en respekterad global mjuk makt med tillräckligt inflytande för att kunna fungera som en medlare mellan rika och fattiga länder. Han vill dessutom etablera Sydkorea som ett föregångsland i kampen mot den globala uppvärmningen. Sydkorea blev det första OECD-landet som lämnade den globala recessionen bakom sig genom att registrera 0,4 procents tillväxt under tredje kvartalet förra året. Handelsöverskottet 2009 blev rekordhögt och passerade för första gången Japans. Sydkorea är en väletablerad flerpartidemokrati som respekterar yttrandefrihet och valresultat. Utvecklingsländerna vill gärna studera Sydkoreas ekonomiska modell som är mer lockande än till exempel Kinas. Valet av Söul som platsen för G20-ländernas toppmöte i november 2010 uppfattas av sydkoreanerna som ett bevis på landets framgång 0ch får landet att stiga fram ur Kinas och Japans skugga.

2010-18 s 11
"Storartad hämnd"
Den sydkoreanska patrullbåten Cheonans undergång kan växa till en internationell konflikt. Fartyget havererade den 26 mars efter en explosion och 46 besättningsmän miste livet. Sydkoreanska politiker misstänker att det var en nordkoreansk torped som sänkte korvetten. Men det är också möjligt at Cheonan gick på en mina. En hög nordkoreansk funktionär lär ha talat om "den hjältemodiga folkarméns storartiga hämnd mot fienden". Sydkorea kan inte agera militärt eftersom risken för ett regelrätt krig är stort. Vad landet kan göra är att dra sig tillbaka från den gemensamma industrizonen i Kaesong, vilket skulle beröva nordkoreanerna en viktig inkomstkälla.

2010-34 s 14-15
"Sydkorea planerar för återförening"
Sydkoreas president Lee Myung-bak har föreslagit en särskild skatt som ska bidra till att finansiera de enorma kostnaderna för en eventuell återförening med Nordkorea. Detta efter oro och spekulationer om vad som kommer att hända i Nordkorea om landets sjukdomsdrabbade ledare skulle dö. Att ena Sydkorea med den utblottade socialiststaten i norr kommer att kosta enorma summor för landet, mellan 100 och 1000 miljarder dollar. Tidpunkten för en återförening kunde vara om Nordkoreas ledare Kim Jong-il skulle avlida innav någon klar efterträdare har utsetts. Ett enande skulle ske långsamt och i flera steg. Först skulle Nordkorea ge upp sina kärnvapen och sedan ett omfattande ekonomiskt samarbete.

2010-47 s 24
"Sydkorea är inget paradis men det är bättre än helvetet"
Allt fler nordkoreaner lyckas fly och ta sig till Sydkorea. En orsak är att det är lätt att få tag i sydkoreanska filmer och TV-program som visar överflödet i det sydliga grannlandet. Mer än två tredjedelar av avhopparna är kvinnor. Det är också framför allt kvinnor som driver Nordkoreas svarta ekonomi. Den sydkoreanska regeringen stöder avhoppare med kontanter och grundläggande introduktion om hur samhället fungerar, hur man använder bankkort och gör makeup. Flyktingar från norr lever som andra klassens medborgare och har svårt att få anställning i Sydkorea. De flesta lever på bidrag.

2010-48 s 16
"Sydkoreanerna sluter leden"
En tydlig generationsklyfta i Sydkorea har krympt markant efter Nordkoreas militära anfall mot ön Yeonpyeong. Det har tydligt minskat gapet mellan den äldre och den yngre generationen avseende synen på Nordkorea. En majoritet ser numera Nordkorea som ett fiendeland och inte ett broderland. De äldre anser att den av president Kim Dae-jung lanserade "solskenspolitiken" "förstörde" Sydkoreas ungdomar. De fick ingen kunskap om landets historia.

2011-26 s 21
"Spänningen stiger på den koreanska halvön"
Sydkorea varnar för att eventuella nordkoreanska provokationer kommer att mötas med kännbara motattacker. I Söul misstänker man att ledningen i Pyongyang förbereder en tredje attack i ett försök att utöva diplomatisk och ekonomisk utpressning. Kanske vill regimen också stärka den utpekade efterträdaren Kim Jong-uns militära meriter.
President Lee Myung-baks regering hotar att besvara varje ny "provokation" med hårda tag. Sydkorea har Deliahmissiler med 25 mils räckvidd, vilket räcker för att träffa Pyongyang. Nordkorea vet att det kommer att förlora om kriget bryter ut och Sydkorea vet att priset för vinst är för högt och har ingen god plan för vad som ska hända efter segern.

2011-44 s 27
"Sydkorea sparar för en framtida återförening"
Sydkorea skapar en fond som ska finansiera återföreningen. Med tiden ska den innehålla 50 miljarder dollar. Återföreningsminister Yu Woo-ik vädjar till sydkoreanerna att glömma 60 års fiendskap på den delade halvön. Enligt Yu kan återföreningen kosta upp emot 240 miljarder dollar vilket motsvarar nästan en fjärdedel av Sydkoreas BNP 2010. Nordkoreas befolkning är hälften så stor som Sydkoreas. Återföreningen ska gå över flera generationer och Yu räknar med stöd från andra länder. Kanske från Kina som idag svarar för 83 % av Nordkoreas internationella handel.

2011-44 s 28
"För våra förfädersskull"
Landets unga tycker inte att återförening är ett viktigt mål. De känner ingen gemenskap med det totalitära, slutna Nordkorea och dess auktoritära regim. Sydkoreasunga ifrågasätter i växande utsträckning ett av nationens allt överskuggande mål. De tror inte på att en eventuell återförening med Nordkorea kommer att återskapa ordningen och läka gamla sår; de tror snarare att en återförening skulle förvandla ett välmående land till ett kaotiskt land. Mer än hälften av de tillfrågade sydkoreanerna i tonåren och tjugoårsåldern tycker inte ens att en återförening är nödvändig - detta trots att de sedan femteklass i grundskolan har fått lära sig att återföreningen är ett nationellt mål.
I motsats till alla äldre politiker i landet, inklusive återföreningsminister Yu Woo-ik, för vilka återföreningsmålet är den vägledande ideologin.

Sydkorea, Nordkorea
2011-45 s 31
"Snäll granne"
Trots det spända förhållandet mellan Nordkorea och Sydkorea har regeringen i Söul beslutat att återuppta hjälpen till Nordkorea i form av läkemedel och sjukvårdsutrustning. Bidraget är resten av ett tidigare utlovat belopp varav hälften frös inne som straff för nordkoreanska attacker mot sydkoreanskt territorium.

2012-32 s 18-19
"Kvinnorna som krossar glastaket"
De kvinnliga medarbetarna vid det sydkoreanska företaget Samsung forcerar traditionella hinder. Sydkoreas mansdominerade företagskultur anpassas långsamt till kvinnligt förvärvsarbetande. I det sydkoreanska parlamentet är redan 16 % kvinnor mer än någonsin tidigare. Det finns också kvinnliga ministrar och armégeneraler. Men länge har de haft en undanskymd roll i näringslivet. Den som är på väg att ändra detta är ordföranden, för Samsung, Lee-Kun-hee, Sydkoreas största företagsgrupp med fler än 210000 anställda. Att inte ha kvinnor med på höga poster är som att delta i en cykeltävling med punktering på bakhjulet. 1994 lanserade han en "öppen personalreform" som innebar att 20 % av alla nyanställningar skulle vara kvinnor, och året efter tog han bort kravet på kvinnliga uniformer. Han inrättade barndaghem på arbetsplatserna och speciella "mammarum" där mammor kan vila och koppla av under arbetsdagen.

2012-34 s 31
"Presidentdotter kan bli president"
Dottern till Sydkoreas tidigare ledare Park Chung-hee har nominerats som presidentkandidat för regeringspartiet. Om 60-åriga Park Geun-hye skulle vinna presidentvalet blir hon Sydkoreas första kvinnliga president.
Hennes far ledde landet åren 1961 till 1979 då han lönnmördades av sin egen spionchef. Även hennes mor lönnmördades. Park Geun-hye har aldrig varit gift utan sägs vara gift med sitt land.

2012-47 s 22-23
"Bra skolutbildning innebär uppoffringar för föräldrarna"
För flera generationer sedan var det endast de mest välbärgade familjerna som övervägde att dela på sig på grund av en bättre utbildning. Oftast fick barnen resa utomlands i sällskap med modern som följde med som förmyndare, medan fadern stannade kvar för att tjäna pengar och blev temporär ungkarl. Målet: Att lära sig flytande engelska som underlättar intagning på Sydkoreas främsta högskolor, som leder till bra jobb i landets storföretag.
Nu har konkurrensen om den bästa utbildningen hårdnat. Under en period av 15-20 år har även den genomsnittliga koreanska familjen förvandlats till en prestationsorienterad inrättning där föräldrarna ställer krav, planerar och finansierar nya och allt bättre utbildningar.
Koreaner är bland världens främsta studenter. Samtidigt är de världens mest olyckliga.

2013-10 s 29
"Presidenten ber om ursäkt för avhoppen och röran"
Efter sin första orosfyllda vecka som Sydkoreas nytillträdda president ber Park Geun-Hye om ursäkt beträffande runt ett avgörande lagförslag om att ändra regeringens förslag. Förslaget har fortfarande inte godkänts av parlamentet vilket lett till att en av de tilltänkta ministrarna avgått. Innan dess kan hon inte forma ett regeringskabinett.
Oppositionspolitikerna hindrar henne från att överföra ansvaret för handelsförbindelserna från utrikesministeriet till ett nyskapat handelsministerium och från att ge ansvaret för de offentliga medierna till ett nytt vetenskapsministerium.

2013-25 s 19
"Dialogkollapsen i Korea bygger på en lång historia av käbbel"
den senaste striden började när Syd- och Nordkorea gick med på att hålla en dialog mellan regeringarna i Söul i förra veckan men man inte kunde komma överens om rangen på chefsdelegaterna. Sydkorea sa att man skulle skicka viceministern för återförening, Kim Nam-sik. Nordkorea krävde dennes överordnade i stället. Sydkorea replikerade att Nordkoreas delegat redan hade lägre rang än Kim Nam-sik. Nordkorea drog sig då tillbaka med förevändningen att Nordkorea hade förolämpats.

2013-39 s 22
"Ett land av lägenheter"
Sydkorea är en nation täckt med lägenheter i så stora mängder att det från luften ser ut som en linje av dominobrickor. Hyreshusen slingrar sig runt berg och formar störande anhopningar på landsbygden. I städerna arrangeras de i rutsystem som stäcker sig miltals.
Det finns inget tydligt krav på radhus. Lägenheterna har blivit en symbol för framgång. Lägenheterna hånas för sitt utseende men prisas för sin bekvämlighet.

2013-41 s 24
"Allt är inte meditation i Sydkoreas största Buddhistorden"
"Vördnadsvärde" Jaseung ledaren för Sydkoreas största buddhistsekt, Jogyeorden, fick problem, när det upptäcktes att åtta munkar rökte och drack sprit vid ett pokerspel med höga insatser på ett hotellrum förra året.
Precis som inom politiken - liksom i en del amerikanska megakyrkor blandas korruption och sex. Berättelser om lyxbordeller följde på pokerskandalen.
Rivaliserande fraktioner inom sekten har varit inblandade i gatubråk och vidtagit razzior för att driva bort ledare som i sin tur anlitat brottslingar för att klå upp sina motståndare.
"Vördnadsvärde" Boseon som är "Vördnadsvärde" Jaseungs främste rival, säger att spelorgien visar att ordensällskapet är i behov av "total förändring".
http://www.economist.com/news/asia/21587267-it-not-all-sweetness-and-light-biggest-buddhist-order-monkey-business

2013-45 s 28-29
"Kraftledningar genom gravfält vållar strid i Korea"
Ett modernare Sydkorea växer fram i form av elektriska högspänningsledare som på sin väg kommer att beröra lokala byar och deras begravningsplatser. Folk sittstrejkar, demonstrerar och även självbränningar har förekommit. Bakom protesterna ligger också en alltmer tilltagande strid om kärnkraften.
Byggandet anses störa begravda släktingar. De vill hellre slåss mot högspänningsledare och kärnkraft - då kan jag skämmas mindre när jag träffar mina döda förfäder.

Sydkorea, Samhälle
2013-47 s 26-28
"Gammal och fattig i Sydkorea"
När barnen bryter samhällskontraktet.
Andelen äldre växer i Sydkorea. Barnen som skulle tagit om hand om dem enligt traditionen, tar inte längre på sig denna roll. Detta har staten varit oförberedd på. Därför blir de äldre ofta både fattiga och ensamma.
1988 infördes en statlig pensionsförsäkring. Men de som inte betalat in något till denna kommer inte att få mycket i pension. Fattigdomsnivån bland människor över 65 är väldigt hög enligt OECD genomsnittet.
Sedan 2008 finns det en vårdförsäkring i Sydkorea. Men det finns bara en vårdplats per 26 vårdbehövande.
Det finns en överrepresentation av människor över 65 år som ser självmord som en utväg.

2013-47 s 28
"Ett åldrande samhälle och en svag välfärdsstat"
Med ett genomsnitt på 1,2 barn har Sydkorea ett av de lägsta födelsetalen i världen. Enligt en prognos kommer över 20 % av befolkningen att vara över 65 år 2026.
I Japan har denna demografiska fördelning varit aktuell sedan 2006.
Inom OECD-länderna utmärker sig Schweiz där 17,4 % av befolkningen var äldre än 65 år förra året. Bara en fjärdedel av OECD-ländernas genomsnitt har avsatts för pensionssystemet.

Sydkorea
2014-04 s 13
"Hur mår sydkoreanerna nu för tiden?"
Oppositionen i parlamentet och Sydkoreas studenter börjar ställa besvärliga frågor kring president Park Geon-hys regering. Den anklagas för valfusk, strejker som slås ned, ingrepp i yttrandefriheten, och ett alltmer skuldsatt folk.
Debatten kring National Intelligence Service - NIS, polisens säkerhetsstyrka växer. Anklagas för att ha arbetat för valet av Park Geon-hys. Två kända journalister har anklagats för förtal av presidentens bror.

Japan, Sydkorea, Historia
2014-11 s 20-21
"Sexslavarna - ett koreanskt påhitt"
Japans premiärminister Shinzo Abes reviderade ursäkter till de koreanska sexslavarna väcker bitterhet.
Spänningarna mellan Japan och dess grannländer har återuppväckt historiska tvister. Nu vill Japans regering gå igenom Kono-rapporten igen, den rapport som handlar om hur kvinnor utnyttjats av japanska soldater och som 1993 ledde fram till den officiella ursäkten. Det är en känslig fråga som kan väcka internationella konflikter.
Shinzo Abe sa 2007 att det inte fanns "några bevis" som säger att kvinnorna tvingats till arbete som sexslavar och att det som hände bara var ett fel mätt med "dagens moraliska värderingar". Sydkoreas utrikesminister har anklagat Japan för "förolämpning mot ära värdighet för offren".

Samhälle, Vietnam, Korea
2014-22 s 26
"Bonde söker fru: Kärleksaxeln Vietnam-Korea"
Sydkoreanska flickor flyr landsbygden för det spännande livet i Seoul. Kvar blir pojkarna som ärver gården. Trots stora satsningar på att locka unga kvinnor tillbaka till gårdarna och fiskelägren händer inte mycket.
Situationen blir inte bättre av att Sydkorea har ett stort överskott på män. Hälften av landets medelålders män är singlar. Lösningen på problemet blir brudar från grannländerna. Unga kvinnor från Vietnam. De uppblandade familjerna förväntas vara fler än 1,5 miljoner 2020, i en befolkning på 50 miljoner. Den koreanska regeringen är den största entusiasten för att skapa det multietniska landet. Cirka 200 supportcenter erbjuder tolkning, språkkurser, barnomsorg och rådgivning. Men två nya krav finns för äktenskap: en utländsk brud måste tala koreanska och en koreansk brudgum stödja henne ekonomiskt.

2014-25 s 21
"Yoo Who?"
Sydkoreas jakt på syndabockar efter färjekatastrofen den 16 april, då MV Sewol sjönk med över 500 passagerare och enbart 172 överlevande. Yoo byeong-eon som skämtsamt kallas Yoo Who är huvudmisstänkt för olyckan.
Han är en japanfödd sydkoreansk religiös ledare, affärsman och uppfinnare, känd fotograf känd under pseudonymen Ahae, "miljardären utan ansikte".
Namnet Ahae är etsat i sten på Louvren i Paris där han är sponsor och har ställt ut sina bilder på egen bekostnad.
Herr Yoo är ledare av den Evangeliska baptistkyrkan, en kristen sekt som bildades av hans svärfar 1962 och som har domännamnet God.com.
1987 fann man 32 döda sektmedlemmar i en falang till kyrkan, bundna och kvävda i en fabrik. Morden sätts inte i samband med Yoo, men fraktfirman Semo, som Yoo ägde vi det tillfället, hade bevisligen fått pengar från sekten och Yoo fängslades.
Mycket handlar om Sydkoreas kvinnliga president Park Geun-hye och hennes ivriga jakt på att behålla sin popularitet. Hennes "popularitetssiffror" sjönk från 60 till 46 % efter färjekatastrofen den 16 april.
http://en.wikipedia.org/wiki/Yoo_Byung-eun

Nordostasien, Japan, Sydkorea, Kina
2014-28 s 14-15
"Asiens nynationalister reviderar historien"
Nya läroböcker fördjupar konflikterna i Ostasien, både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt.
I Ostasien är läroböcker i historia som nationalistiska barometrar, och diskussioner kring dem skapar konflikter mellan stater. Den nya holmgången börjar i Japan. Inför valet i december 2012 lovade det liberala partiet att införa "patriotiska" värden i utbildningen. Efter att ha vunnit en jordskredsseger upprättade statsminister Shinzo Abe en panel som skulle skriva om läroböckerna. Han vill också avskaffa den "grannlands-klausul" som kräver hänsyn till grannländernas känslor - Kina och Sydkorea.

2014-34 s 17-19
"Att turista på Dokdo är en plikt"
Dokdo ligger i Japanska havet 217 km öster om Koreahalvön, 87 km sydöst om den koreanska ön Ulleung. Ulleung har 10000 invånare. 100 dagar om året är den isolerad från fastlandet.
Dokdo Island består av två huvudöar, 150 m från varandra och 33 småklippor.
Sydkorea använder turismen som sitt senaste vapen i tvisten med Japan om Dokdo-öarna. Sydkorea försvarar sina anspråk gentemot Japan när det gäller Dokdo-öarna. Nu också med hänvisning till att de gynnar turismen. Turisterna är regionalt en viktig faktor för ekonomin. Inför framtiden finns stora planer. Många vill besöka de patriotiskt viktiga klipporna.
Japan står sedan 1950-talet fast vid sina anspråk på Takeshima.

Sport, Sydkorea, Nordkorea
2014-37 s 30
"Ett surmulet Nordkorea skickar inte sin armé av skönheter till Sydkorea"
Det största dragplåstret till Asiatiska spelen i Sydkorea är den undersköna nordkoreanska hejaklacken, men nu får de stanna hemma eftersom Sydkorea ifrågasatt storleken på hejaklacken. Gruppens häftiga koreografi, deras slående vackra utseende och korrekta uniformer orakade till och med masshysteri och kollektiva svimningar i Sydkorea under spelen i Busan 2002.
Sydkoreas ledare, Park Geun-hye, vill inte stå för Nordkoreas utgifter, deras trupp är för stor. Då avstod Nordkorea för att skicka sin kvinnliga skvadron.

Nordkorea, Sydkorea
2015-4 s 19
"Våga inte berömma Nordkorea!"
Lagen mot kommunister begränsar yttrandefriheten.
I stort sett i alla avseenden är Sydkorea en blomstrande libera demokrati. Man har hållit fria och rättvisa val sedan 1987. Gatorna fylls regelmässigt av högljudaa men fredliga protester. Men en lag är långt ifrån liberal: Den nationella säkerhetslagen straffar den som berömmer Nordkorea med upp till sju års fängelse.

2015-10 s 26
"Nu slipper otrogna makar fängelsestraff"
Tidigare kunde makar som begick äktenskapsbrott dömas till två års fängelse men nu har lagstiftningen ändrats. Juridiken går dock inte i takt men den allmänna opinionen. Samhälleliga normer präglas fortfarande av konfucianska värderingar. Två tredjedelar av sydkoreanerna tycker att otrohet fortfarande ska vara strafbart - trots att nästan hälften av sydkoreanska män uppger att de varit otrogna. Feministiska grupper stödjer avskaffandet av lagen.
Nu är det bara en handfull länder kvar som ser äktenskapsbrott som kriminell handling, däribland Filippinerna och Taiwan.

Sydkorea
2015-45 21
"Historieböckerna måsta godkännas av staten"
President Park Geun-hye hänvisar till att dagens historieböcker är vänsterinriktade, t ex beskrivs Nordkorea i alltför goda lag medan Sydkoreas tidigare auktoritära regeringar kritiseras överdrivet hårt. Det finns i Sydkorea en ytterlighetsgrupp som stöder Nordkorea, vars medlemmar hörts diskutera olika sätt att stödja Nordkorea i händelse av krig.

2016-04 22-23
"Unga sydkoreaner kallar sitt land "helvetet" och letar utvägar därifrån"
Låt inte lura er av de bländande ljusen, den fräsiga K-pop-musiken, tekniken som finns överallt. Sydkorea är för många av landets unga helvetet på jorden - och de tänker inte acceptera det längre.
Det handlar om långa arbetsdagar, osäkra anställningsförhållanden och osäkra löneutbetalningar. Många äter och duschar på arbetsplatsen, och övernattar där under veckan. Och bor hemma hos sina föräldrar.

Sydkorea, USA, Nordkorea
2016-05 5
"Nordkoreas senaste provskjutning av en långdistansmissil har fått Sydkorea att övervinna en del av sin tvekan om att hysa sofistikerat amerikanskt missilförsvarssystem på sin mark, en åtgärd som kan irritera Kina.
Sydkoreansk och amerikansk militär säger att de har kommit överens om att "så snart som möjligt" inleda förhandlingar om en utplacering av försvarssystemet Terminal High Altitude Areas, THAAD.
Tillkännagivandet kom några timmar efter det att Norkorea avfyrat en missil.

Sydkorea, Nordkorea
2016-06 10-11
"Sydkorea stänger ned industrizon för att straffa Kim Jong-Un"
Sydkorea avbryter allt arbete i industriområdet Kaesong, som ligger vid gränsen till Nordkorea. Landet stoppa därmed en enorm inkomstkälla för Pyongyang-regimen som straffas för sina "extremt provokativa" kärnvapentester och raketuppskjutningar.
I ett ovanligt skarpt uttalande från Sydkorea anklagas Nordkorea för att ha använt intäkterna från det interkoreanska projektet till att utveckla kärnvapen och missiler.Och med hänvisning till detta, säger Park Geun-Hyes regering i Seoul, att all verksamhet nu har stoppats i industrizonen.

Sydkorea
2016-50 26
"Turbulenta månader för Sydkoreas inrikespolitik"
Sydkoreas nationalförsamling har röstat för att presidenten Park Geun-Hye ska ställas inför krigsrätt. 234 av 300 parlamentsledamöter röstade för att avsätta den hårt ansatta ledaren som anklagas för korruption.
Sydkoreas premiärminister Hwang Kyo-Ahn tar nu över som ledare. Enligt åklagare ska Park ha delat konfidentiella dokument med en vän och tagit emot stora donationer från företag som vännen tvingat fram. En mer uppseende version är att Park fullständigt kontrollerats av vännen Choi Soon-sil som är dotter till kultledaren Choi Tae-min.
Hennes framtid ligger nu i händerna på den konstitutionella domstolen som har sex månader på sig att besluta om vad de ska göra med henne.

Sydkorea
2017-10 18-19
"Kampen är i gång"
Moon leder i mätningarna inför sydkoreanskt nyval.
Park Geun-Hye har avsatts, vilket innebär att ett sydkoreanskt val kommer att hållas senast i början av man. En handfull kandidater gör sig redo för att kämpa om presidentposten i Asiens fjärde största ekonomi.
den som segrrar kommer att pressas att reformera de familjeägda konglomeraten, eller "chaeboler"som spelade en central roll i skandalen som ledde fram till Park Geun-Hyes avgång.
Favorit är Moon Jae-In, en 64-årig före detta partiledare för Demokratiska partiet - och Parks konkurrent i valet 2012.

Nordkorea, Sydkorea
2017-16 26-29
"Här odlas ris i krigets skugga"
De 197 invånarna i Taesung, som också kallas Frihetsbyn, sitter på första parkett och upplever på nära håll de växand spänningarna på Koreahalvön. De tros vara de enda civila som är bosatta i den fyra km breda demilitariserade zon (DMZ) som separerar de båda länderna.
Två år efter vapenstilleståndet 1953 som satte punkt för Koreakriget och skapade DMZ kom båda sidir överens om att bygga mönsterbyar inne i zonen för att demonstrera respektive lands överlägsenhet. Sydkorea grundade Taesung och Nordkorea byggde en by kallad Kijong. En äng separerar de båda byarna.
Bara personer som bodde i byn Taesung före Koreakriget eller ättlingar i direkt nedstigande led får bo där.

Korea, USA
2017-36 14-18
"Ett nytt Koreakrig skulle ödelägga hela halvön"
Insider berättar om USAs krigsplaner på Koreahalvön. Vi har aldrig varit närmare en konventionell nordkoreansk attack mot Sydkorea.
Deen nordkoreanska militärens logistiska kapacitet kommer bara att hålla i några få dagar, innan det uppstår brist på mat, ammunition, bränsle och vatten. Det är den bergiga terrängen som sätter gränsen.
Nordkorea har gott om dödliga vapen, biologiska, kemiska och cybervapen. Nordkorea kan stänga ner USAs och Sydkoreas störta banker. Tiotusentals människor kommer att dödas under krigets första timmar och stora delar av Söul kommer att ligga i rykande ruiner.
Men även den mest lyckade attacken ur Nords synvinkel slutar oundvikligen i fiasko när den nordkoreanska logistiken kollapsar och den amerikanska stormakten hugger tillbaka. Dynastin Kim utplånas och den humanitära krisen blir overklig när överlevande nordkoreaner migrerar norrut i jakt på vatten och mat. Det kan dröja decennier innan såren läker,

USA, Sydkorea, Handel
2017-36 10-11
"Sydkorea och USA tillverkar samma produkter. Därför är handel mellan två liknande länder bra"
President Trump vill enligt uppgifter omförhandla eller till och med upphäva frihandelsavtalet mellan USA och Sydkorea. Men detta är en mycket dålig idé. Hur kan handeln skada amerikaner? USA lärde sig den hårda väge på 2000-talet - att allt handlar om en plågsam anpassning. När en enorm tillströmning av billig men produktiv utländs arbetskraft kommer in på marknaden kan det drabba rika länders arbetare.

Sydkorea, Sport
2017-44 30-31
"Bara 100 dagar kvar till vinter-OS i Sydkorea och nervositeten stiger"
Denna en gång så sömniga by vibrerar av aktivitet. Det är drygt 100 dagar kvar till vinter-OS i Pyeongchang i Sydkorea och byggarbetarna spurtar. I närheten är den olympiska stadion i fär med att slutföras. Vägarna breddas för att klara den förväntade ökningen av besökare, medan landskapsarkitekter planterar blommor och träd längs trottoarerna i det traditionellt lantliga området. I en ny byggnad som fungerar som planeringscentrum hämtar unga koreaner och utländska gäster kaffe och snacks på McDonalds för att hålla uppe det hektiska tempot.
Det finns oroande tecken på att Pyeongchang-spelen kan hamna i trubbel. Biljettförsäljningen gåt trögt. Och mycket arbete återstår att göra. Och Nordkorea med sina kärnvapen ligger bara 8 mil från de olympiska arenorna.

sidans topp