Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Schweiz 

Karta
Info Media
Neue Zürcher Zeitung
Le Temps

Schweiz, sammanfattningar av artiklar om Schweiz 1996-2005 som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus sedan 1996. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser. Aktuell artikel.

96-22 s 10-11
"Schweiz skakas av inre motsättningar"
Ekonomiska provokationer, missunnsamhet och presskrig; mellan Schweiz franskspråkiga (1,3 Mio) och tyskspråkiga (4,3 Mio) folkgrupper har det uppstått en djup klyfta. Problemet kom upp till ytan 6 december 1992 vid omröstning om EES.
Allt som schweizarna alltid har varit stolta över håller på att rasa. Orsaken är en djup ekonomisk kris. Frågan är om edsförbundet är på väg att lösas upp!!

96-26 s 16-17
"Schweiziska hemligheter"
I Schweiz börjar man, under hård press från omvärlden öppet granska landet omfattande finansiella mellanhavanden med Nazityskland. Nu är det dags att skrota myten om neutralitet,
Många av de frisläppta dokumenten är mycket komprometterande för en del schweiziska banker, kända idag för sin integritet och hederlighet.
Tyskland finansierade sitt krig med pengar och värdesaker stulna från personer i de ockuperade länderna. Dessa pengar "tvättades" i schweiziska banker.

96-38 s 4
"Schweiz behöll nazisternas krigsbyte"
Kanske med ett värde idag på 6 miljarder dollar lämnade Schweiz aldrig ut efter kriget. Var det grunden till välståndet? Häleri med värden som tillhörde torterade judar?

96-40 s 22-23
"Schweiz omges av handelsmurar"
Den höga francen kombinerat med importavgifter till EU länder gör det svårt att bevara chokladproduktionen inom Schweiz gränser. Fabrikerna flyttas utomlands inom EU som i Grekland t ex.

97-3 s 6-7
"Nedskärningar går inte hem i Schweiz"
Schweizarna värjer sig mot nyliberalismen.
BNP har knappast vuxit på 6 år. 250000 arbetstillfällen har förlorats. En långtgående "nyliberal" lag som innebar arbete på söndagar och sänkta löner fick nej i en folkomröstning.

97-14 s 16-17
"Schweiz är i otakt med tiden"
Står utanför EES, låg tillväxt, banksekretessen ifrågasatt, samarbetet med nazisterna under kriget har avslöjats, den stora självbelåtenheten.

97-34 s 7-8
"Toleranta Schweiz är sökarnas fristad"
En rad udda sekter och ockulta rörelser har etablerat högkvarter i Schweiz, där de får vara i fred för myndigheter och är ostörda av allmänheten.

97-39 s 12
"Flicka tog hem segern i mandomsprov"
En flicka vann årets "Knabenschiessen" i Schweiz. Kvinnan fick inte rösträtt förrän 1971, i kantonen Appenzell först 1990.

97-39 s 12
"Överlevande får senkommen hjälp"
För 9 månader sedan beslöt Schweiz att etablera en fond till hjälp för förintelsens överlevande.. Pengarna går till gamla judar som lever i stor fattigdom i de f d kommunistländerna.

98-06 s 5-6
"Myten om Schweiz är död"
Historikerna har avslöjat neutralitetspolitikens förljugenhet och militären vill avskaffa den. Det är egentligen bara det schweiziska folket som håller fast vid den gamla neutralitetsmyten som i många år har fungerat som statsideologi. (Landet har precis som Sverige byggt en myt om ärlighet, solidaritet och rättvisa som i själva verket var lögner, egoism och falskhet).

98-30 s 7
"Ekonomiskt krig hotar Schweiz"
Klagomål från förintelsens överlevande, bojkotthot mot banker: p g a sina affärer med det nazistiska Tyskland har Schweiz fått så dåligt anseende att dess ekonomi skadas.
Bankerna är beredda att betala 600 miljoner dollar. Men judiska världskongressen vill ha det tredubbla. USA hotar att bojkotta schweiziska banker i USA om inte så sker.

98-41 4-6
"Schweiz möter äntligen verkligheten"
Myten om att Schweiz är bäst och starkast har krossats. Insikten om att landet är lika sårbart som alla andra länder har fått fotfäste och isoleringen från omvärlden verkar inte längre så självklar.
Genève är nästan bankrutt med årligt underskott på 350 miljoner dollar!
Nu måste Schweiz ompröva om det inte ska vara med i FN och Nato (eller varför inte EU?)

 98-41 6-7
"En kvinna står i tur i Schweiz"
Uppdraget som förbundspresident i Schweiz roterar inom regeringen. Nästa år tar Ruth Dreifuss över ämbetet.

99-37 s 22
"Ny image"
UD i Schweiz vill ha pengar för att förbättra den bils av Schweiz utomlands som man ser har tagit skada på senaste tid.

99-43 s 24
"Tyskspråkiga Schweiz valde ultrahögern"
I parlamentsvalet ökade Folkpartiet från 29 till 44 platser, medan socialdemokraterna gick ner från 54 till 46. Det tredje stora partiet radikalerna fick 45 och CDU 30 (av 200 totalt). Det var främst de tysktalande som röstade på Folkpartiet vars politik inriktar sig på att bekämpa missbruket av asyllagarna, motstånd mot EU och FN samt på skattesänkningar.

2000-32 s 3-4
"Det blir svårare att gömma pengar i Schweiz"
Nya kvastar inom rättsväsendet gör att landet inte blir samma trygga hamn för olagligt åtkomna pengar. Det började 1986 sedan Filippinernas regering inlett sina ansträngningar att få tillbaka vad paret Marcos stulit från landet. Nu är rollerna ombytta: åklagarna i Genève klagar på bristande samarbete från amerikanarna. Ändå har Schweiz kvar sitt rykte som sparbössa åt skumma figurer.

2000-39 s 11
"Invandrare är välkomna i Schweiz"
Schweizarna röstade mot förslaget att begränsa andelen invandrare till 18 %. Man ville också stänga Schweiz gränser för "okvalificerad" arbetskraft och flera kategorier flyktingar.

2000-47 7-8
"Englisch s'il te plait!"
I Schweiz finns 4 officiella språk; 64 % av landets 7 miljoner invånare talar en variant av tyska, 20 % talar franska, och 8 % italienska samt slutligen 0,6 % rätoromanska, en utrotningshotad variant av latinet. Nu håller engelskan på att bli det andra språket som barnen ska lära sig i skolan för att man ska få ett språk som alla förstår. Utbredningen av Internet påskyndar detta.

2000-48 4-5
"Schweiz banker har många pinsamma kunder"
Trots scweizarnas fagra löften och nya bankregler fortsätter diktatorer och deras hantlangare att bunkra sina byten i de schweiziska bankerna. Kroatiens förre diktator Tudjman hade gömt undan miljontals dollar. Perus f d säkerhetsminister Montesinos anses ha gjort detsamma. Liksom Milosevic i forna Jugoslavien. "Schweiz är världens största skatteparadis och tvättinrättning".

2001-10 s 10
"Schweiz sa klart nej till EU"
77 % röstade mot ett förslag om att starta omedelbara förhandlingar med syftet att ansluta sig till EU. "Ekonomin går så bra att ingen vill ändra något".

2002-10 s 10
"Schweizarna sade ja till FN"
I söndags tog landets väljare ett stort steg mot att upphäva sin politiska isolering genom att i en folkomröstning säga ja till anslutning till FN. Söndagens beslut ökade antalet medlemsländer i FN till 190.

2002-17 s 7-8
"Tvättinrättningen har stängt"
Liechtenstein försöker skapa en ny, ren men kanske mindre lönsam image. Fursten Hans-Adam IIs lilla kungadöme med 24000 invånare tycker inte om att landet finns med på OECDs senaste svarta lista över skatteparadis.

2002-30 s 18
"Schweiz söker medlemskap i FN"
I förra veckan ansökte Schweiz om medlemskap i FN. Väljare i Schweiz röstade för medlemskap i FN i en folkomröstning i maj med siffrorna 55 mot 44 %. Schweiz har formellt varit neutralt i nästan 200 år men har haft en aktiv roll i några av FNs organ sedan 1950-talet.

2002-37 s 6-8
"Det räcker med FN!"
Medlemskapet i FN kommer knappast att ändra schweizarnas syn på omvärlden och sig själva. Schweizarna är varken intresserade av EU eller EES. Schweiz stolta självförtroende - självgodhet enligt somliga - har på senare tid fått sig några rejäla törnar. Avslöjandet om att medel i schweiziska banker undanhölls från förintelsens offer har ökat trycket på Schweiz att slopa banksekretesslagarna. Swiss Airs ekonomiska kollaps i fjol var ett annat svårt slag.

2002-37 s 8-10
"De rika schweizarna bryter ett tabu"
Schweizarna har i många år blundat för att det under den välmående ytan finns ett växande fattigdomsproblem. 40 av 100 äktenskap krascher varje år och ensamförälderhushållen ökar snabbt. Många av dessa är kvinnor och de arbetar bara deltid och för dem räcker inte lönen utan de måste besöka kommunens socialvårdskontor. Hjälpen de kan få varierar starkt mellan olika kommuner. Andra som har det svårt i Schweiz är invandrare och egenföretagare. 7,5 av landets löntagare hamnade under fattigdomsgränsen 1995.

2002-48 s 17-18
"Schweiz sa nej till lagskärpning"
Med mycket liten marginal röstade schweizarna nej till ett förslag om skärpta flykting- och asyllagar. Förslaget innebar att alla som via något EU-land skulle avvisas vid gränsen. Schweiz har i fh t sin folkmängd flest asylsökande i Europa. Schweiz har en lång tradition av gästfrihet men nu är kostnaderna för detta stora strömmen av ekonomiska invandrare bara växer.

2003-43 s 4-5
"Ultrahögern segrade i Schweiz"
Det högerextrema Folkpartiet (SVP) fick nästan 28 % av rösterna och kräver nu ytterligare en plats, totalt 2, i landets regering med sju platser. Detta hotar att skifta maktbalansen i det traditionella system enligt vilket landets fyra ledande partier bildar en koalitionsregering. Orsaken till SVPs framgång anses vara väljarnas oro för bristande lag och ordning och för den tilltagande invandringen som framställs som en orsak till den växande arbetslösheten. Partiets ledande kraft, multimiljonären Blocher, hävdar att "svarta afrikaner" och "den albanska maffian" är orsaken till många av Schweiz bekymmer.

2004-23 s 7
"EU är en stor ost med ett litet hål"
Förhållandet mellan Europeiska Unionen och Schweiz är inte helt friktionsfritt. Schweizarna har envist vägrat att överlåta ens ett uns av sin suveränitet i EU i dess olika former. Hur skulle EU kunna handskas med ett land som skulle utlysa folkomröstning om alla viktiga EU-beslut och som tillät väljarna att ifrågasätta varje ny EU-lag? Men den schweiziska ekonomin har haft svårigheter det senaste decenniet och landets grannar har kommit i kapp, EU-förespråkarna hävdar att öppna gränser skulle bli landets ekonomiska räddning.

2004-37 s 5-6
"Liechtenstein investerar i en ny image"
Det förtalade och missförstådda Liechtenstein försöker visa världen ett nytt ansikte. Landet som ligger inklämt mellan Schweiz och Österrike är i färd med att stärka sitt varumärke. Furstendömet har i flera sekler styrts av samma familj och har fått rollen som finanscentrum med tvivelaktigt rykte som skaffat sig stora rikedomar. Före en tid sedan uppstod bekymmer p g a en konstitutionell kris och man förstod att det var dags att tvätta landets namn. Man skapade en stiftelse vars ordförande blev premiärminister Otmar Hasler.

2004-40 5
"EU imponerar inte på Europas outsiders"
Schweiz och Norge vägrar envist att gå med i EU, och än så länge har utanförskapet inte varit till någon nackdel. Välståndet i deras länder bekräftar antagandet att utanförskap inte är detsamma som undergång. De har tack vare tålmodig diplomati erövrat de flesta av medlemskapets fördelar utan att behöva bära dess bördor. 2001 röstade 76 % av schweizarna nej till EU-medlemskap. Deras tvekan härstammar delvis från en 500 år gammal sed att undvika allianser med utlandet.

2005-6 s 5
"Absinten kommer hem igen"
Landet som uppfann absinten och sedan förbjöd den har beslutat att tillåta den igen, nu när det nästan gått ett sekel sedan den förbjöds för sina hallucinogena egenskaper. Den innehåller malört och dess smakämne tujon påverkar hjärnan. Halten av detta ämne ska nu begränsas enligt europeiska normer.

2005-23 s 3
… men schweizarna säger ja!
Schweiz öppnar sig sakta men säkert mot omvärlden. E majoritet av schweizarna har godkänt Schengen- och Dublinfördragen vilket innebär att passkontrollerna elimineras och att samarbetet i säkerhets- och asylfrågor fördjupas. Den finns en stor skillnad mellan den franska delen och den tyska mer konservativa delen. Först 2002 blev Schweiz medlem av FN. Folkpartiet, SVP, motsätter sig ett öppnare Schweiz och underblåser väljarnas farhågor om ökande invandring, arbetslöshet och brottslighet.

2005-39 s 8
"Schweiz välkomnar arbetskraft från öst"
Schweizarna röstade i söndags ja till att lätta restriktionerna för arbetskraft från Östeuropa. Arbetsmarknaden för personer från de 10 nya EU-länderna ska gradvis öppnas. Schweiz är redan ett av de mest invandrartäta länderna i Europa med 20 % av utländsk härkomst.

2006-39 s 9
"Schweiz inför hårdare regler"
Väljarna i Schweiz har med stor majoritet röstat ja till ett förslag som gör det svårare för asylsökande att få uppehållstillstånd i det välbärgade Schweiz. Trots varningar för att lagen kommer att skada landets rykte röstade 68 % av väljarna ja till förslagen att dels begränsa arbetskraftsinvandringen från länder utanför Europa och dels göra det svårare att få asyl i Schweiz.

2007-39 s 4-5
"Det blåser snålt i Alperna"
Främlingsfientligheten frodas i det fredliga, välmående Schweiz. Det schweiziska folkpartiet som är största parti i parlamentet, använder en valaffisch som illustrerar partiets planer på att skicka hem alla icke medborgare som är dömda för brott. Detta upprör de två artikelförfattarna. Som också oroas av att i en opinionsundersökning i maj i Frankrike stöddes Nationella Frontens ledare Jean-Marie Le Pen av 31 %.

2007-43 s 4
"Extremhögern stärkte sin ställning i Schweiz"
Det schweiziska folkpartiet, SVP, stärkte sin ställning i söndagens val som landets största parti. Partiet som leds av industrimannen Christoph Blocher fick nästan 30 % av rösterna, sex nya platser i parlamentet och två i landets sjumannaregering som alltid består av en koalition mellan de fyra största partierna. De gröna blev också segrare med sina 10 %. Förloraren var socialdemokraterna vars valkampanj mest handlade om att Blocher skulle sparkas som justitieminister.

2007-45 s 4-7
"Högervinden i Schweiz förbryllar"  hela artikeln
Det schweiziska folkpartiet är Europas största konservativa ytterlighetsparti. Schweiziska folkpartiet under två decennier kontinuerligt gått framåt och fick i det senaste valet 29 % som största parti. Det är en bred rörelse som förespråkar traditionella värderingar, fortsatt neutralitet och oberoende och bevarande av den nationella identiteten. Schweiz mest ansedde valkommentator anser att SVP nått sitt maximum bland de tysktalande men kan öka ytterligare i de frankofona regionerna. Även i länder som Belgien och Norge har nationalismen blivit starkare.

Schweiz
2008-22 s 8-9
"Röda pass i bruna händer"
Det högerextremistiska schweiziska folkpartiet (SVP) kämpar för att utlänningars ansökan om medborgarskap ska avgöras i lokala folkomröstningar. Förslaget kommer sannolikt att röstas ned. I juni sex dagar före EM i fotboll är det dags för schweizarna att gå till val. SVPs partiledare, Christoph Blocher, är miljardär. Han ställning bland väljarna är just nu osäker eftersom han valts bort från regeringen och ersatts av en annan partimedlem, Eveline Widmer-Schlumpf, finansminister i kantonen Graubünden. Blocher har därför placerat SVP i opposition. Schweiz tar emot väldigt många invandrare. Över 20 % har utländsk härkomst.

2008-23 s 12
"Xenofoberna förlorade omröstningen"  hela artikeln
Väljarna i Schweiz röstade i söndagens val nej till ett förslag som skulle ha legaliserat praxisen att låta medborgarna bestämma i hemliga omröstningar vilka utlänningar i deras kommuner som får bli schweiziska medborgare. Omröstningen blev ett hårt slag för Schweiziska folkpartiet, SVP, som hade initierat förslaget. Nästan 64 % röstade "nej".

2008-44 s 7
"Hårda bud i finanskrisen spår"
Schweiz bör svartlistas internationellt som skatteparadis anser den tyska regeringen eftersom Schweiz erbjuder villkor som lockar tyska skattebetalare att fuska med skatten. Andra stater på OECDs lista över "icke samarbetsvilliga länder" är Andorra, Liechtenstein och Monaco. Andra som lovat att bättra sig är Panama, Gibraltar och Bahrain. Även Singapore och Hongkong anses föga samarbetsvilliga. Den tyska regeringen kommer att agera genom att skärpa kontrollen över inhemska banker och försäkringsbolag med filialer i andra länder.

2009-06 s 9
"Schweizarna ska bekänna färg igen"
En bild av svarta kråkor, som med näbben hackar på en karta av Schweiz, speglar på ett otäckt sätt vad som enligt landets största politiska parti står på spel i folkomröstningen på söndag, en omröstning som kan bli avgörande för Schweiz framtida relationer med EU. Vad som ska avgöras är om Schweiz ska skriva på ett avtal som ger människor från Rumänien och Bulgarien samma rörelsefrihet som personer från de övriga 25 EU-länderna. Genève och de fransktalande områdena är mer positiva till utvidgat samarbete med EU än de tysktalande områdena. Störst motståndare är de italiensktalande regionerna.

2009-07 s 5
"Schweizarna sa ja till fortsatt samarbete med EU"
Schweizarna röstade i söndag ja till fri rörlighet för arbetskraften i Europa. Resultatet av folkomröstningen blev 60 % till fri arbetsinvandring för medborgarna i EUs alla 27 medlemsländer inklusive de två nyaste medlemsländerna, Bulgarien och Rumänien. Schweiz största politiska parti, Folkpartiet (SVP), förespråkade nej, därför att det inte ville öppna dörren för rumäner och bulgarer vars länder de anser vara ekonomiskt efterblivna.

2009-11 s 5-6
"Storstädning i skatteparadiset"  hela artikeln
Schweizarna måste kanske offra banksekretessen, och de undrar vad det betyder för deras välstånd. Redan på 1990-talet stod schweizarna vid skampålen de då landets banker vägrade att betala ut pengar som tillhörde förintelseoffrens efterlevande. Den här gången gäller det den schweiziska banksekretessen. Det kom som en chock för Schweiz när storbanken UBS tvingades lämna ut namnen på 300 misstänkta skattesmitare till den amerikanska skattemyndigheten. Den schweiziska finansinspektionen befarade att avslöjandet av kontoinnehavarnas identitet skulle leda till bankens undergång. Regeringschefer allierar sif i jakten på skatteflyktingar och OECD överväger att placera Schweiz på en svart lista. G20-länderna har demonstrativt uteslutit Schweiz från mötet i början av april. Den stora frågan är hur stor betydelse banksekretessen har för välståndet i Schweiz. Philipp Roth, direktör för det schweiziska bankförbundet säger att landet Schweiz står på fyra ben, stabilitet, kompetens, livskvalitet och banksekretess. Alla benen måste vara kvar.

2009-11 s 7
"Schweizarna ogillar ståhejet"
Bankerna betyder lika mycket för Zürich som bilindustrin betyder för Detroit. Banksektorn är kärnan i Schweiz välstånd och välmåga. I Zürich tömmer nu kunderna sina bankkonton i den anklagade banken UBS som förra månaden betalade 780 miljoner dollar i böter och lämnade ut namnen på 250 kunder för att avvärja ett åtal mot brott. 2008 plockade kunder ut 123 miljarder schweizerfranc från USB, nästan 8 procent av dess tillgångar.

2009-12 s 7
"Öppenhet kommer inte i en handvändning"
Schweiz varnar andra länder för att det kommer att ta tid innan det blir något resultat av förra veckans beslut att luckra upp banksekretessen. Förhandlingar om landets drygt 70 avtal om dubbel beskattning tar tid eftersom varje avtal måste godkännas för sig av det schweiziska parlamentet. En del avtal måste kanske bli föremål för folkomröstning. Den tyske finansministern Peter Steinbrück menar att det är viktigt att fortsätta sätta press på Schweiz.

2009-44 s 12-13
"Extremister rör upp himmel och jord"  hela artikeln
En schweizisk grupp långt ute till höger vill förbjuda minareter och hänger upp provocerande affischer. Ulrich Schlüer företräder SVP, det extremkonservativa Schweiziska Folkpartiet, som är det största partiet i Schweiz. I sin tidskrift, Schweizerzeit, kritiserar han vänstern, utlänningar och islam.
Alexander Segert, född i Tyskland, och invandrad för 20 år sedan, målar propagandaaffischer på uppdrag av SVP. Hans senaste affisch föreställer hotfulla svarta minareter, formade som missiler, på en schweizisk flagga. Intill står en kvinna med svart burka och hotfull blick.
Den 29 november ska schweizarna rösta om förslag till ett författningstillägg som förbjuder byggandet av minareter. Det finns redan en minaret i den lilla staden Wangen bei Olten. Debatten om affischen gynnar SVP men dess förslag brukar underkännas i folkomröstningar.
400 000 av Schweiz sju och en halv miljon invånare är muslimer. Varav de flesta är turkar, bosnier och kosovoalbaner.
Roger Köppel före detta chefredaktör för Welt i Die Weltwoche.
Mer i Gesunde Währung.

2009-48 s 5
"Reformer är nödvändiga"
Schweiz har tagit över ordförandeskapet i Europarådet efter Slovenien. Högsta prioritet är en reform av domstolen för mänskliga rättigheter. I domstolen i Strasbourg ligger för ögonblicket drygt 100 000 anmälningar och varje månad tillkommer 2000 nya fall. Europarådet, som har 47 medlemsländer, ska värna om demokrati, rättstatlighet och mänskliga rättigheter.

2009-49 s 4-5
"Schweiz förbud mot minareter möter hård kritik"
Schweiz blev det första landet i Europa att begränsa muslimers religionsutövning genom att i en folkomröstning förbjuda byggandet av minareter i anslutning till moskéer. Förbudet stöddes av 57,5 % av väljarna vilket var överraskande mycket. 22 av landets 26 kantoner röstade för ett förbud. Valdeltagandet var drygt 53 %. Resultatet är en triumf för Schweiziska folkpartiet (SPP). Federationsrådet - landets regering - respekterar folkets vilja. I Schweiz är folkomröstningar bestämmande.

2010-07 s 9-11
"Dags att ta död på myterna om Schweiz"
Globalisering, politik och neutralitet i kombination med den ekonomiska krisen och tilltagande främlingsfientlighet har gjort Schweiz till ett alldeles vanligt land. Schweiz förmådde länge kombinera avreglerad lågskatteekonomi med robust, rättstatlig demokrati. Landet presenterade sig som neutralt och fristående från det kalla krigets allianser och EUs snaror. Idag är Schweiz städer lite sjaskiga, tågen håller inte tidtabellen, motorvägarna är alltid under reparation och politikerna verkar lite lantliga.
På 1990-talet tog Schweiz emot fler albanska flyktingar från Kosovo än något annat land. I november förra året infördes, efter en folkomröstning, ett förbud mot islamska minareter.
Det politiska systemet ger medborgarna mycket större inflytande på regeringens politik än vad medborgare har i andra länder. Det är svårare för ledarna att fatta "tuffa" beslut över huvudet på folket.
Den typiska schweizer-tyska dialekten som är obegriplig redan för andra tysktalande vinner alltmer gehör och den ekonomiska krisen klarar schweizarna bättre än många andra. Landet har inte vare sig de privata eller offentliga skulder som tynger den anglosachsiska världen och i Schweiz fanns ingen fastighetsbubbla som kunde spricka som i Spanien, Irland och Island.

2010-23 s 7
"Förr eller senare försvinner sekretessen"
Förra året kom det till en överenskommelse mellan Bern och Washington som gäller 4 450 amerikanska UBS-kunder, vars innehav kommer att granskas av de amerikanska myndigheterna. Nu underkänner det schweiziska parlamentets andra kammare uppgörelsen.

2010-38 s 29-31
"Hela världen finns i Schweiz"
De internationella organisationerna i Genève sysselsätter ungefär lika många människor som finansinstituten, det vill säga 34 000. Men Genève som säte för olika FN-organ har mycket större politisk betydelse än ekonomisk. De allra flesta "Genève-borna" stöder "det internationella Genève". FNs filial ligger i Genève. Två andra permanenta FN-högkvarter är Wien, med IAEA Unido och Byrån för drog- och brottsbekämpning och Nairobi med Miljöprogrammet och Habitat.
I Genève sammanträder också WTO och FNs nedrustningskonferens. Stora länder eller ländergrupper som USA och EU har runt hundra diplomater på plats. FN i Genève har 164 ackrediterade delegationer. Den diplomatiska kåren består av sammanlagt 238 delegationer som sysselsätter omkring 3600 personer. Inget land har så många utländska diplomater som Schweiz. Genève är också säte för många stora humanitära organisationer, störst av alla är Internationella Rödakorskommittén med en budget på motsvarande 7 miljarder kronor.

2010-39 s 8-9
"Den sjuhövdade presidenten är inget monster"
När Europas konstigaste regering ska få två nya medlemmar följer de schweiziska medborgarna den offentliga valprocessen med stort intresse. Frågan om det schweiziska statsskicket kommer att fungera i framtiden ligger dock alltid nära till hands.
Den schweiziska regeringen består av sju ledamöter med lika stor makt, som regerar kollektivt. Var och en av de sju förbundsråden leder ett ministerium men alla beslut fattas gemensamt. Posten som förbundspresident, som roterar, är ett ceremoniellt ämbete. Systemet fungerar inte lika bra som förr eftersom Schweiz är starkt polariserat i en högerfalang och en mitten-vänster falang. Sista ordet har väljarna själva i folkomröstningar.

2010-39 s 9
"Kvinnorna tar makten"
Som sista land i Europa införde Schweiz kvinnlig rösträtt på riksnivå 1971. Men nu är fyra av de sju förbundsråden (som ministrarna kallas) kvinnor och statsöverhuvudet är en kvinna. 76 procent av de tillfrågade tyckte att det var bra med kvinnlig majoritet i regeringen.

2010-48 s 6
"Kriminella åker ut"
Schweiz folkomröstade i söndags om ett förslag som går ut på att utlänningar automatiskt utvisas om de begår allvarliga brott - allt från försäkringsbedrägeri till mord. Förslaget antogs med 53 % ja-röster.
EUs gränskontrollmyndighet, Frontex, har placerat ut beväpnade vakter längs gränsen mellan Turkiet och Grekland, över vilken illegala invandrare från Afghanistan, Irak, Iran och Nordafrika tar sig. I Frankrike kan nu naturaliserade franska medborgare förlora sitt medborgarskap om de mördar polis eller andra ämbetsmän.

2011-08 s 10
"Schweiz ska hjälpa EU bevaka gränserna"
Schweiziska gränspoliser ska stödja EUs gränspolis, Frontex, på nio olika platser. Fem till sex gränspatruller kommer att samarbeta med Frontex i försöken att stoppa strömmen av flyktingar från framför allt Nordafrika. Existerande gräns- och säkerhetsavtal möjliggör Schweiz deltagande.

2011-17 s 30-31
"Vad är klockan? Schweizisk!"
Mondaine, som tillverkar modellen Official Swiss Railways-klocka, måste kanske lägga ned en två år gammal fabrik därför att klockorna som produceras där inte är tillräckligt schweiziska.
För att behålla tätpositionen på marknaderna när andra tillverkningsindustrier flyttar till länder som Kina för att få billigare arbetskraft försöker klocktillverkarna göra det svårare att tillverka klockor i Schweiz, vilket gör schweiziska klockor till lyxprodukter.
Financiere Richemont bad 2007 regeringen att skärpa kraven på andelen schweiziska komponenter i förhållande till slutproduktens hela värde. Regeringen föreslog att 60 procent av komponenterna i schweiziska industriprodukter måsta tillverkas i Schweiz.
Enligt Bernheim hos Mondaine kommer de schweiziska klockmakare som producerar billiga modeller att gå under om de nya reglerna stadfästs.

2012-08 s 30
"Schweiz föreslår nytt FN-organ"
Lagom till tioårs jubileet av Schweiz inträde i FN förslår landet att FN bildar en ny organisation. Kommissionen för hållbar utveckling ska uppgraderas till Hållbarhetsrådet. Kommissionen har uppdraget att implementera besluten som fattades på klimat - och miljömötet i Rio de Janeiro 1992. Men idag, 20 år senare, är kommissionen bara en papperstiger.

2012-29/30 s 10-11
Försäljningen i Nordrhein-Westfalen av en CD med uppgifter om privatpersoners skatteaffärer har mött hård kritik i Schweiz. Politiker och näringslivsrepresentanter anklagar den tyska delstatsregeringen för att uppträda som hälare och torpedera ett planerat skatteavtal. Avtalet undertecknades av finansminister Wolfgang Schäuble (CDU) i september förra året. Avtalet innebär att schweiziska banker drar skatt från sina tyska kunder så att eventuella skatteskulder betalas tillbaka.

2013-07 s 6-7
"Ekon av den amerikanska debatten om vapenkontroll"
Skjutningarna i Daillon chockade hela det schweiziska folket med sin meningslöshet och godtycklighet och satte omedelbart fart på den eviga debatten om den fara som ett stort antal oregistrerade privatägda vapen utgör.
I Schweiz finns 3,4 miljoner skjutvapen av alla slag bland en befolkning på 8 miljoner. Schweiz har en lång tradition av "hemvärnsmän", vanliga medborgare som varje år är skyldiga att inställa sig för militär träning och som får egna vapen att förvara hemma för nödlägen. "Medborgaren och soldaten, det är ett personligt band".
Schweiz, Handel
2013-18 s 8-9
"Med tiden tickar räntan"
Smarta marknadsstrateger hade inte kunnat tänka ut det bättre: När Niel Armstrong 1969 blev den första människan att bestiga månen, bar han en Omega Speedmaster Professional Chrono­graph på handleden, som därmed blev den första klockan på månen.
Samma sak skedde med den Rolex Cosmograph Daytona som Paul Newman bar i filmen "Winning" och klockan Luminor, av italienska märket Panerai, som Sylvester Stallone hade runt handleden i filmrullen "Daylight".
Med tilltagande berömmelse steg priset på somliga högprecisionsklockor till svindlande höjder. Den som då var ägare till de begärda objekten, kunde nå en förtjänst som vida översteg avkastningen på aktier och obligationer.
Är då klockor en god kapitalplacering? frågar man sig. Klockornas värld är full av anekdoter, myter och legender, som bidrar till att både enskilda modeller och vissa varumärken blir populära med motsvarande prisstegring som följd. Spektakulära prisökningar kan visserligen inte förutsägas.

2013-19 s 4
"Alpernas nya stora sjöar både lockar och skrämmer"
Det var på 1990-talet som de första sprickorna uppstod i den mäktiga Triftglaciären i den schweiziska kantonen Bern. 2002 sprack ismassans topp sönder i tusentals bitar. Eftersom glaciären ligger i en dalgång har vattnet svällt och förvandlats till en sjö i stället för att rinna bort. Triftsjön är nu en turistattraktion. Hundratals besöker varje dag hängbron över vattnet.
Wilfried Haeberli vid Zürich-universitetet och hans kollegor räknar kallt med att det kommer att uppstå hundratals liknande sjöar enbart i Alperna. Det kommer också att ske i Österrike, Anderna och andra bergstrakter där klimatförändringarna starkt påverkar landskapet.
Det innebär både nya möjligheter och risker. Turisterna får nya turistmål och fördämningarna kan genom vattenkraft ge elektricitet. Men städerna som ligger i dessa områden ser en hotande fara.

Schweiz
2013-33 s 6-7
"Asylsökande förbjuds på idrottsanläggningar"
Staden Bremgarten i den schweiziska kantonen Aargau har skapat flera "uteslutningszoner" för asylsökande, däribland offentliga simbassänger och idrottsanläggningar.
Begränsningarna infördes sedan en förläggning för cirka 150 asylsökande öppnades i före detta militärbaracker i staden Bremgarten denna vecka. Över 20 flyktingar från länder som Eritrea, Tibet och Sudan flyttade in, bara för att upptäcka att deras frihet var kraftigt begränsad. Det finns 32 "känsliga" platser som de inte får besöka. Reglerna är skapade för att "möta allmänhetens oro" och förebygga konflikter och framför allt förhindra drogmissbruk. Flera andra städer har tagit efter exemplet.
I juni fick en omröstning om att skärpa asyllagarna i Schweiz stöd av 78,5 procent.

Schweiz, Sverige
2013-34 s 11
"Svenskt eller franskt" Nu måste Schweiz bestämma sig!
Förhandlingarna inköp av Gripenplan från Sverige är avslutade enligt Schweiz försvarsdepartement. Avtalet med samtliga tillägg är klart. Men förhandlingsresultaten uppfyller inte alla de krav som förbundsrådet uppställt. Knäckfrågan har varit betalningsplanen. Schweiz vill att grundplåten att betala bara ska vara 15 % av inköpspriset.
Ännu finns ingen säker majoritet i parlamentet.

Schweiz, flyktingpolitik
2014-07 s 31
"EU-kritiker jublar åt den schweiziska åtstramningen"
Vid en folkomröstning i förra veckan i Schweiz togs ett beslut som begränsar tillgängligheten för vissa EU-medborgare. Ja-sidan vann med en knapp marginal, knappt över 50 procent med 0,4 procents övervikt.
Regeringen har nu tre år på sig att omförhandla det nuvarande avtalet med EU som ger merparten av unionens invånare rätt att bosätta sig i Schweiz.
Många EU-kritiska partier i Europa jublar över resultatet av folkomröstningen. "Kan de i Schweiz så kan vi här" säger Geert Wilders, ledare av Hollands EU-kritiska parti PPV. Tongångarna är liknande i bland annat Frankrike och Österrike. Många tidningar i Europa skriver att med Schweiz folkomröstning som vägvisare kan de EU-kritiska partierna bli den största allierade gruppen i EU-parlamentet vid det kommande parlamentsvalet.
Förslaget innebär att alplandet inför årliga immigrationskvoter för EU-medborgare. Det är främst det schweiziska Folkpartiet som vill ha en minskad invandring.
Varje år invandrar omkring 80 000 personer till Schweiz, flertalet från EU. Utlänningar utgör 23 procent av landets befolkning, näst högst i Europa efter Luxemburg.

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/09/swiss-referendum-immigration-quotas

Schweiz, EU
2014-09 s 7-11
"Det schweiziska viruset"
Oron för nykomlingar sprider sig. Schweizarna är inte de enda i Europas som är djupt besvikna över invandringen. Många över hela kontinenten vill också se begränsningar i antalet nykomlingar från främst öst staterna. Europa måste hålla fast vid sin kurs men högerpopulisterna tjänar på läget.
Det var Folkpartiets (SFP) ledare Christoph Blocher som drev kampanjen mot "massinvandring" och lyckades få 50,1 % av väljarna att rösta för begränsningar av invandringen från EU-länderna. Det är hans största triumf sedan 1991 då han förhindrade att Schweiz gick med i euro-zonen.
Framför allt är Bryssel oroade över att de schweiziska "viruset" kan infektera Storbritannien där motståndet mot EU-medlemskap är stort. Många europeiska politiker gratulerar Schweiz till resultatet.

Schweiz
2017-01 15
"Schweiz framtid som skatteparadis hotas"
Schweiz har länge varit en attraktiv plats för företag som vill betala mindre i skatt och kämpar nu för att behålla sin ställning.
Irland har redan en bolagsskatt på 12,5 % och president Trump har föreslagit att sänka USAs nuvarande skattesats från 30 till 15 %.
Pressat av omvärlden planerar Schweiz att avskaffa sin sin särskilda förmån för multinationella företag och beskatta alla efter samma skattesats.
Motståndarna kräver nu en folkomröstning i frågan.


sidans topp