Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
היסטורית החללשליחת אנשים לחלל החלה בתקופת המלחמה הקרה וסיבותיה היו מלחמת יוקרה בין המעצמות יותר מאשר צורך מדעי טהור.
שליחת אנשים לחלל תרמה בעיקר בפיתוח כל הטכנולוגיות הנלוות הדרושות למסע שכזה.

כיום נשלחים אנשים לחלל על מנת לבצע ניסויים ביולוגיים ופיזיקליים בתנאים של אפס כבידה (חוסר משקל).
בארצות הברית משתמשים במעבורות חלל רב-פעמיות ואילו ברוסיה משתמשים בחלליות הסויוז הישנות והחד־פעמיות, אך היעילות ואמינות יחסית.

שיגור אנשים לחלל היה תמיד תחום מסוכן, וגם היום אין ערבויות שאנשי צוות החלל ששוגרו יחזרו בשלום.