Antidepressants. Strijd met bezorgdheid. Learn way for your future success

Czech version for Strijd met bezorgdheid
Czech version

German version for Strijd met bezorgdheid
German version

English version for Strijd met bezorgdheid
English version

Spanish version for Strijd met bezorgdheid
Spanish version

French version for Strijd met bezorgdheid
French version

Greek version for Strijd met bezorgdheid
Greek version

Italian version for Strijd met bezorgdheid
Italian version

Dutch version for Strijd met bezorgdheid
Dutch version

Portuguese version for Strijd met bezorgdheid
Portuguese version

Swedish version for Strijd met bezorgdheid
Swedish versionStrijd met bezorgdheid home page

De meningen, zoals organismen, zullen vaak in een pimpled, ziek-geconditioneerde staat van zuivere overmaat van comfort vallen.

Charles Dickens, Barnaby Rudge
Strijd met bezorgdheid

 

 

 

 

 

 

Antidepressants. Strijd met bezorgdheid.

De vrees en de bezorgdheid zijn een normaal onderdeel — zelfs essentieel — van het leven. Zij bereiden ons op gevaar voor, dat tot fysiologische veranderingen leidt die ons om effectief aan een bedreiging toelaten te antwoorden. De vrees is zeer ongecompliceerd. Het doet zich in antwoord op direct gevaar voor, zodat is het onverwacht, gewoonlijk zeer intens, en beperkt tot de dichtbije situatie. Uw reactie op de vrees, zoals het springen uit de weg van een tegemoetkomende auto, lost snel de situatie op.

Zowel verzenden de vrees als de bezorgdheid signalen door het lichaam die alle systemen voor mogelijk gevaar voorbereiden. De hormonen, zoals adrenaline en catecholamine, worden vrijgegeven in wat „strijd of vlucht“ reactie genoemd geworden is. De plotselinge verhoging van hormoonniveaus versnelt het hart en verhoogt de hoeveelheid bloed dat wordt gepompt. Tezelfdertijd halen de spieren aan, verhogend de capaciteit van het individu om van gevaar te vechten of te vluchten. De intensiteit van deze fysiologische reacties vari�ërt al naar gelang de ernst van de gebeurtenis of dacht dat gevonkt de emotie, de sterkte van de de vrees of bezorgdheid van het individu, en zijn of haar vroegere ervaring en genetische makeup.

Duizenden wetenschappelijke studies in de loop van de afgelopen verscheidene jaren tonen aan dat de hoge bloeddruk, de zweren, de migrainehoofdpijnen, de slagen, het alcoholisme, de depressie, de woede, de moeheid, de drugverslaving en veel andere medische voorwaarden aan de gevolgen op lange termijn van spanning vaak toe te schrijven zijn.

Herinner me, niettemin, dat wanneer u een gezondheidszorgberoeps dat u tevreden bent met vindt, twee van u als groep samenwerken. Samen zult u een plan kunnen ontwikkelen om uw bezorgdheidswanorde te behandelen die medicijnen, cognitief-gedrags of andere besprekingstherapie, of allebei kan impliceren, zoals aangewezen.

U kunt bezorgd zijn over het betalen voor behandeling voor een bezorgdheidswanorde. Als u tot een Organisatie van het Onderhoud van de Gezondheid behoort of één of ander ander soort gezondheidsverzekering hebt, kunnen de kosten van uw behandeling volledig of gedeeltelijk worden gedekt. Er zijn ook openbare geestelijke gezondheidscentra die lastenmensen volgens hoeveel zij kunnen betalen. Als u op openbare hulpverlening bent, kunt u zorg door uw plan van staatsMedicaid kunnen krijgen.

De deskundigen hebben nog om met de worteloorzaak van bezorgdheidswanorde akkoord te gaan. In feite, staan de meesten toe dat verscheidene factoren bij het werk in elk geval kunnen zijn.

De biochemische theorie stelt voor dat de biologische onevenwichtigheid, misschien onder de neurotransmitters in de hersenen, de primaire oorzaak van bezorgdheidswanorde kan zijn. In één studie de onderzoekers konden namelijk een paniekaanval eenvoudig teweegbrengen in sommige mensen door bepaalde chemische producten te gieten. Vele wetenschappers betrokken bij bezorgdheidsonderzoek debatteren nu dat de verbeterende biochemische onevenwichtigheid met medicijn het eerste doel van behandeling zou moeten zijn. Andere studies suggereren dat de biochemische veranderingen ook door de psychologische en gedragsveranderingen kunnen worden bereikt die door psychotherapy worden veroorzaakt.

Er is weinig twijfel dat al ons gedachten en gevoel in transmissies tussen zenuwcellen in de hersenen wortel worden geschoten. Deze signalen worden van cel aan cel door chemische neurotransmitters overgegaan die bij de synaps (uiterst klein hiaat) worden vrijgegeven tussen één cel en volgende.

Een onevenwichtigheid in deze neurotransmitters kan een overeenkomstige verschuiving in onze gedachten veroorzaken. Maar is het omgekeerde ook waar? Kan een bepaalde verandering in onze het denken de chemie in de hersenen veranderen? Vele deskundigen zijn overtuigd dit waar is; en de gedragstherapie die op het veranderen van onze reacties wordt gericht, in feite, geneest vele problemen. Voor sommige wanorde, zoals fobieën, dit type van therapie blijft namelijk het meest efficiënte alternatief.

De ongebreidelde bezorgdheid kan tot om het even welk van verscheidene emotionele wanorde leiden, allen gekenmerkt door een onplezierige en overweldigende geestelijke spanning zonder duidelijke identificeerbare oorzaak. Terwijl de meeste mensen met bezorgdheidswanorde zich volledig ervan bewust zijn dat hun gedachten en gedrag irrationeel en ongepast zijn, geeft dit inzicht hen geen hulp in het controleren van hun symptomen.

De wanorde van de bezorgdheid is verrassend frequent, en beïnvloedt meer Amerikanen dan een andere emotionele wanorde. Zij zijn gemeenschappelijker dan depressie, manic depressie, of misbruik van alcohol en andere substanties. Volgens de Amerikaanse Psychiatrische Vereniging, terwijl de depressieve wanorde één persoon in 20 beïnvloedt, lijdt één in 12 aan een bezorgdheidswanorde. Omdat de consumenten en de artsen op bezorgdheidswanorde dan andere emotionele problemen minder afgestemd zijn, gaat deze wanorde vaak niet erkend. Dit is ongelukkig, omdat de meeste gevallen van bezorgdheid kunnen met succes worden behandeld. In feite, wordt de bezorgdheidswanorde beschouwd als van alle emotionele problemen het meest te behandelen.

Het is niet volledig duidelijk waarom de psychotrope medicijnen werken; maar toch blijkt het dat zij saldo binnen de chemie van de hersenen opnieuw vestigen. Het gedrag wordt door berichten bepaald die binnen de hersenen van één zenuwcel aan een andere door diverse chemische producten worden overgebracht. Deze chemische producten worden genoemd neurotransmitters. Door miljoenen zenuwcellen binnen de hersenen, brengen de chemische producten geheugen, slaappatronen, waarnemingen, gevoel, stemmingen en gedachten teweeg. De elektrische stroom die de berichten draagt wordt ontvangen tegen zenuweinden, genoemd synapsen, die dan de neurotransmitter vrijgeven. Deze chemische producten, beurtelings, verspreiden het bericht door de volgende zenuwen in lijn te bevorderen om op het elektrobericht te verzenden. Zodra gebruikt, is het neurotransmitterchemische product teruggekeerd en in het zenuweind opgeslagen. Dit recyclingsprocédé wordt geroepen reuptake. Wanneer dit signalerende proces scheef gaat, worden de gevolgen gezien in het gedrag van een persoon en in zijn emoties, waarnemingen, sensaties, en ideeën ervaren.

Het medicijn is het nuttigst wanneer er duidelijke wanorde of, soms, een specifiek doelsymptoom voor een bepaalde drug zijn. Gewoonlijk, een patroon van symptomen punt aan een specifieke chemische onevenwichtigheid. Wanneer een onevenwichtigheid door het wanordelijke gedrag van een persoon en emotionele staat, medicijncentra op het wijzigen van de sterkte van het signaal of het weer aanpassen van het saldo onder hen duidelijk lijkt.

De de het beheerstechnieken en meditatie van de spanning kunnen u helpen om te kalmeren en de gevolgen van therapie te verbeteren, hoewel er tot hiertoe geen wetenschappelijk bewijsmateriaal is om de waarde van deze „wellness“ benaderingen van terugwinning van bezorgdheidswanorde te steunen. Er is inleidend bewijsmateriaal dat de aërobe oefening van waarde kan zijn, en het is geweten dat de cafeïne, de ongeoorloofde drugs, en zelfs sommige koude medicijnen over de toonbank de symptomen van een bezorgdheidswanorde kunnen verergeren. Controle met uw arts of apotheker alvorens om het even welke extra geneesmiddelen te nemen.

De meeste mensen met depressie kunnen hulp van behandeling krijgen. Voor de meeste mensen die, die vroege depressie bevlekken en het behandeld krijgen op hoe lang en hoe zou kunnen verminderen ernstig de depressie is. De gemeenschappelijkste behandelingen zijn kalmerende geneesmiddelen, „besprekings“ therapie, of een combinatie allebei. U en uw arts kunt samenwerken om over de juiste depressiebehandeling voor u te beslissen.

Hoewel de bezorgdheidswanorde verscheidene verschillende vormen neemt, neigen bepaalde algemene symptomen om in allemaal te verschijnen. Wanneer het bespreken van hun voorwaarde, melden de mensen met bezorgdheidswanorde vaak het volgende: - koude/klame handen - diarree - dizziness - droge mond - snelle impuls - moeheid - jitteriness - stuk in de keel - spierpijnen - verdoofdheid/het tintelen van handen, voeten, of ander lichaamsdeel - rennend of verpletterend hart - snelle ademhaling - shakiness die - zweet - spanning die - beeft - verstoorde maag

Het gevoel verbonden aan bezorgdheid omvat ongeduld, apprehensiveness, geprikkeldheid, en verminderde capaciteit zich te concentreren. De mensen die aan bezorgdheid lijden kunnen zich ook ongerust maken, om geen bepaalde reden, dat slecht iets aan zich of hun gehouden van degenen gaat gebeuren. De individuen met bezorgdheidswanorde kunnen dergelijke verklaringen afleggen zoals: - I dacht altijd ik enkel worrier was, maar ik zou me over dingen voor dagen, aan het punt ongerust maken waar ik niet zelfs kon slapen. - Ik had een zeer sterk gevoel van dreigend noodlot, als verloor ik controle op een extreme manier. - Ik werd altijd ongerust gemaakt dat als ik bepaalde dingen niet deed, mijn ouders gingen sterven. - Ik voelde alsof mijn hart ging exploderen, en ik kon niet kalmeren.

Niet iedereen wie gedeprimeerd is heeft alle symptomen van de depressie, maar iedereen wie gedeprimeerd is heeft minstens wat van hen, die op de meeste dagen coëxisteren. De depressie kan zich in intensiteit van mild tot streng uitstrekken. De depressie kan met andere medische wanorde zoals kanker, hartkwaal, slag, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, en diabetes mede-voorkomen. In zulke gevallen, wordt de depressie vaak overzien en niet behandeld. Als de depressie wordt erkend en behandeld, kan de levenskwaliteit van een persoon zeer worden verbeterd.

Als u bovenmatig ongerust gemaakt over een aantal dagelijkse problemen minstens zes maanden bent geweest en minstens zes van de gemeenschappelijke vroeger vermelde symptomen van bezorgdheid gehad, kunt u bezorgdheidswanorde veralgemeend hebben. Controle met uw familiearts of geestelijke gezondheidsberoeps. De algemene bezorgdheidswanorde is hoogst te behandelen.

Strijd met bezorgdheid. Antidepressants.


Termen het interpreteren

Bezorgdheid


De wanorde van de bezorgdheid


Vrees


Depressie


Geestelijke gezondheid


Spanning


Learn way for your future success


 

 Sitemap

Informatie in dit document ongeveer Antidepressants genoemd Strijd met bezorgdheid is voor Eind - het gebruik van de gebruiker slechts en kan niet worden verkocht, anders voor commerciële doeleinden worden opnieuw verdeeld of worden gebruikt. De informatie is een onderwijs slechts hulp. Het is geen de bedoeling geweest als medische raad voor individuele voorwaarden of behandelingen van Antidepressants. Bovendien, zijn de vervaardiging en de distributie van kruidensubstanties niet nu geregeld in de Verenigde Staten, en geen kwaliteitsnormen bestaan momenteel als de geneeskunde van de merknaam en generische geneeskunde. Bespreking over Antidepressants aan uw arts, verpleegster of apotheker voordien na om het even welk medisch regime om te zien of is het veilig en efficiënt voor u.

© Copyright 2007 Women Society of Ireland, Antidepressants area.