Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Panduan Membina

Laman Web

Memformat Teks


Kita akan mula mempelajari sesuatu tentang bagaimana browser berfungsi
contoh yang pertama...

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
Sesuatu yang sejuk
seperti salji!

</BODY>

Sesuatu yang sejuk seperti salji!

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
Hey Gaman!
Apa
Yang
Berlaku
Di Sana??

</BODY>

Hey Gaman! Apa Yang Berlaku Di Sana??

Browser tidak mengenali format. Jika anda tidak memberitahu sesuatu kepada Browser, ia hanya akan memaparkan perkataan dalam susunan yang tetap. Jika anda hendak memulakan baris baru, anda perlu menggunakan line break <BR>

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
Hey Gaman!<BR>
Apa<BR>
Yang<BR>
Berlaku<BR>
Di Sana??
</BODY>

Hey Gaman!
Apa
Yang
Berlaku
Di Sana??

<BR> hanya memulakan baris baru. Serupa dengan <BR> ialah <P>. walau bagaimanapun, <BR> akan meloncat (skip) beberapa baris. 

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
Hey Gaman!<P>
Apa<P>
Yang<P>
Berlaku<P>
Di Sana??
</BODY>

Hey Gaman!

Apa

Yang

Berlaku

Di Sana??

 

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
Laman       Web       Pertama       Saya
</BODY>

Laman Web Pertama Saya

Walaupun anda menekan space bar sebanyak manapun, browser tidak akan dapat memaparkan paparan yang anda kehendaki. Anda perlukan beberapa perkataan istimewa untuk membantu anda menyelesaikan masalah ini.

Cuba yang ini... &nbsp;

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
Laman&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Web&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pertama&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Saya
</BODY>

Laman      Web      Pertama      Saya
 

Berikut merupakan koleksi perkataan istimewa yang anda boleh gunakan dalam laman web anda.

  • &nbsp; ( non-breaking space)
  • &lt; (< less-than symbol)
  • &gt; (> greater-than symbol)
  • &amp; (& ampersand)
  • &quot; (" quotation mark)
  • &shy; ( soft hyphen)

Anda perlu gunakan perkataan istimewa di atas sepanjang masa. Jika tidak, anda akan mengelirukan browser

Contoh:

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
Laman<BR>WEb<BR>Pertama<BR>Saya
</BODY>

Laman
Web
Pertama
Saya

 

Meletakkan Perkataan Di Tengah browser
Anda boleh meletakkan satu perkataan atau seluruh teks dalam laman web anda di tengah browser. Sebarang perkataan tang diletakkan di antara label <CENTER> dan </CENTER> akan berada di tengan browser.

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
<CENTER>Laman Web Pertama Saya</CENTER>
</BODY>

Laman Web Pertama Saya

 

Contoh:

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
Laman Web Pertama<BR>
&nbsp;<BR>
&nbsp;<BR>
&nbsp;<BR>
&nbsp;<BR>
&nbsp;<BR>

Saya
</BODY>

Laman Web Pertama
 
 
 
 
 
Saya

<<Bina Laman 5 /// Bina Laman 7>>