Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

KIWANIS CLUB OF KAUAI LINKS TO KAUAI INFORMATION PAGE

Home page

Contac Us

Calendar

Kauai Links

Click on the yellow text to go to the sites below
Cheifess Kamakahelei
Chiefess Kamakahelei Middle School
Eleele School
Eleele School's page
Hanalei School
Hanalei School's web page.
Island School
Island School's web page
Kahili Adventist School
Kahili Adventist School's web page
Kalaheo Elementary School
Kalaheo School's web page
Kanuikapono Learning Center
Kanuikapono Learning Center
Kapaa High School
Kapaa High's web page
Kapaa Middle School
Kapaa Middle School's web page
Kapaa Elementary School
Kapaa Elementary School's web page
Kauai Christian Academy
Kauai Christian Academy
Kauai High School
Kauai High's web page
Kauai Middle School
Kauai Intermediate Schools Media Production Class Online
Kauai High School Alumni Page
Self explanatory
Ke Kula Ni'ihau O Kekaha Second Site
Ke Kula Ni'ihau O Kekaha web page still under construction .
Kula Aupuni Ni`ihau A Kahelelani Aloha New Century Second site
Kula Aupuni Ni`ihau A Kahelelani Aloha New Century
Kekaha School
Kekaha School's web page.
Kilauea School
Kilauea school's web page. This site has a lot of content
King Kaumuali'i School
King Kaumualii web page
Koloa School
Koloa School site
Kauai Pacific School
Kauai Pacific School site
Ni'ihau High & Elementary Second site
Ni'ihau High & Elementary
St. Catherine School
St Catherine School webpage
Waimea High School
Waimea High's web page
Waimea Canyon School
Waimea Canyon School web page
Wilcox School
Wilcox School's web page.
Kauai Community College
KCC's web page.
The Official County of Kauai Site
This site has a lot of pictures and information about Kauai's county parks and Kauai
Kauai Visitors Bureau Site
This site has a lot of information about Kauai that visitors and perhaps others might like to know.
Virtual Field Trip Around Kauai
Just what it says, nice pictures of Kauai