Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Post scriptum

Det var förstås otänkbart att ge ut denna bok före de Olympiska spelen, Sydney 2000.

Vad skulle hända när aboriginerna plötsligt fick tillfälle att för många tusen journalister från hela världen berätta om de orättvisor de varit och är utsatta för.

Medierna befarade det värsta: Bojkott! Sabotage! Hus och bilar satta i brand!

Vad hände?

Ett par veckor före spelen upprättade aboriginer en tältambassad på gräsmattorna i Victoria Park mitt i Sydney. Där satt till en början något tiotal personer fredligt och höll liv i lägerelden. Antalet deltagare och eldar växte efter hand men inga oroligheter uppstod.

Spelens invigning blev en fantastisk festföreställning där aboriginernas historia fick sitt rättmätiga utrymme. Kulmen nåddes när Cathy Freeman, stolt aborigin, tände den olympiska elden. Där stod hon, högt över åskådarmassorna, som en symbol för framtida goda relationer mellan aboriginer och övriga australiensare

Läs om Cathy Freeman i boken 'Australiens Aboriginer'.

[Tillbaka]