Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

"Den som inför Australienresan vill veta mer om urbefolkningen, dess historia och förmodade framtid, får i boken en god insikt i ämnet."
Göteborgs-Posten

En berättelse om Australiens aboriginer, deras religion, språk, konst, musik och traditioner. Om hur de levde under tiotusentals år, levde väl i perfekt harmoni med naturen.

En berättelse om engelsmännens kolonisation av landet som på ett katastrofalt sätt förändrade aboriginernas livsbetingelser.

En berättelse om 200 år av diskriminering och förtryck av Australiens ursprungliga befolkning.

Men- också en berättelse om de senaste decenniernas växande kampvilja hos aboriginerna och en allt större medvetenhet om gångna och pågående orättvisor hos folk i allmänhet.

Olympiska spelen i Sydney där aboriginerna fick sitt rättmätiga utrymme upplevs av många människor som ett steg mot försoning Australiens folk emellan.

Författarna

Utgiven i november 2000
140 sidor i A5 format. Häftad. Rikt illustrerad.
Pris 180 kr + porto. (Bokhandelspris ca 260 kr.)

Boken levereras som brev tillsammans med inbet kort eller faktura om så önskas.

Beställning:
Telefon 0513-723 43
eller
E-post


Australiens Aboriginer - från urtid till nutid.

Ur innehållet:

Urtid
 • Urbefolkning
 • Vem är aborigin
 • Varifrån? När? Hur?
 • Skapelsen-Drömtid
 • Religion
 • Samhället
 • Språk
 • Muntlig tradition
 • Musik och dans
 • Vardagen

Dåtid
 • De första kontakterna
 • Kapten Cook
 • Första flottan
 • Konfrontation
 • Van Diemens Land
 • Massmorden
 • Infödda polisen
 • I utkanten
 • Beskyddare - Reservat
 • Missionen
 • Assimiliering

Nutiden
 • Vändpunkten
 • ATSIC
 • Självbestämmande
 • Sedvane - och födslorätt
 • Sociala förhållanden
 • Dödsfall i fängelser
 • Obligatorisk straffpåföljd
 • Krav på gottgörelse
 • Respekt-Erkännande
 • Vad händer nu?