Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Klage af 23. 10. 1664 - Sønderlade   Ældste kilder   Tøger Hofman får Strandby kirke 1679


Landsarkivet for Nørrejylland (LAN):  LAN C 2 Viborg bispearkiv 189

Kirkeindvielse 1668

Frederik 3., af Guds nåde Danmarks, Norges, Venders og Gotters konning, hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi Oldenborg og Delmenhorst.

Vor synderlige gunst tilforn. Eftersom vi nådigst har bevilget, at det grundmurede hus, som os elskelige Niels Juel Axelsen ved sin gård Bjørnsholm har begyndt at lade bygge imellem kirkegården og borggården, må til en kirke i stedet for den gamle Bjørnsholm kirke forordineres og opbygges. Da er vores nådigste vilje og befaling, at du samme hus til en kirke indvier. Dermed sker vor vilje. Befalendes dig Gud. Skrevet på vort slot København den 17. september anno 1668

Under vor signet

Frederik

/ P. Schumacher


Informationerne her er venligst stillet til rådighed af Karl Nielsen, Ranum, 
forfatteren til bl.a. Omkring Bjørnsholm, Krejls Forlag, Løgstør 1984, ISBN 87-981575-0-7

Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Klage af 23. 10. 1664 - Sønderlade   Ældste kilder   Tøger Hofman får Strandby kirke 1679