Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Materiale om det ældste Bjørnsholm   Ældste kilder   Om Ermegård Gyldenstjernes barn - 1590 -1596


Landsarkivet for Nørrejylland (LAN):  LAN C 2 189

Brev 1564 - Vadgård bør være præstegård

Simon Thomsen i Falde, foged til Åle birketing, Lars Pedersen i Gunderupgård, Per Christensen i Strandbygård, Jens Madsen ib., Niels Sørensen i Ørnebjerggård, Josef Christensen i Kærsgård, Poul Sørensen i Risgårde, Lars Lindsen i Grønnerup, Anders Jensen ib., Mads Nielsen i Ertebølle, Morten Jensen ib., Gravers Nielsen i Sjørup og Morten Jensen i Tandrup.

År efter Guds byrd MDLXIIII [1564] fredagen næst for Marie bebudelsesdag var skikket Anders Fynbo, foged i Vitskøl kloster, som bedes og fik et uvildigt tingsvidne udaf 12 trofaste dannemænd, som er Lars Pedersen, Per Christensen, Jens Madsen, Niels Sørensen, Josef Christensen, Poul Sørensen, Lars Lindsen, Anders Jensen, Mads Nielsen, Morten Jensen, Gravers Nielsen og Morten Christensen.

Hvilke 12 trofaste dannemænd vandt [vidnede] på deres gode tro sjæl og rette sandingen på samme ting inden alle fire stokke. Vi var udtagen af tinge og tiltroet af ærlig og velbyrdig mand Henrik Gyldenstierne, deres husbond, og menige sognemænd at udlægge en præstegård i Strandby sogn efter kongens ordinans' lydelse. Da har vi gransket og forfaret og ledt, hvor bedste bekvemmelse og lejligste kunne findes til en præstegård at være. Da ved vi ikke rettere derpå at sige i sandhed, end Vadgård bør jo at være præstegård i forn. sogn, og derom er vi kommen overens med hverandre og samtykte og udlagde samme Vadgård til præstegård [at] være med samme vor husbonds vilje og samtykke og menige sognemænds.

At så er gangen og forn. i sandhed som forskrevet står trykke vi vore indsegl og signeter neden på dette brev. Datum ut supra.

På originalen fra 1564 mærker af 13 segl.
Læst på Åle birketing den 22. februar 1656
Læst på Gislum herredsting den 4. august 1656
   
På kopien
At dette er en rigtig copia af originalen vidner vi underskrevne
Ebbe Gyldenstierne Peder Villadsen
[stiftsbefalingsmand  [biskop i Viborg
 i Viborg 1661 - 71]  1661 - 1671]

Informationerne her er venligst stillet til rådighed af Karl Nielsen, Ranum, 
forfatteren til bl.a. Omkring Bjørnsholm, Krejls Forlag, Løgstør 1984, ISBN 87-981575-0-7

Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Materiale om det ældste Bjørnsholm   Ældste kilder   Om Ermegård Gyldenstjernes barn - 1590 -1596