Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

[Pengurusan] [Rawatan Pesakit Luar] [Rawatan Pesakit Dalam] [Kecemasan dan Kemalangan] [Makmal dan Tabung Darah] [Farmasi dan Bekalan] [Makanan dan Dapor] [Penyeliaan] [Fisioterapi] [Rekod Perubatan] [Pengimejan Diagnostik] [Rawatan Haemodialisis]

Perkhidmatan Pengurusan

Pengurusan Hospital adalah salah satu daripada perkhidmatan sokongan hospital. Ianya merupakan unit yang menjadi penggerak dan menjadi "ibu pejabat" kepada semua unit yang terdapat di hospital. Unit ini terbahagi kepada 4 bahagian utama bagi melicinkan pengurusan hospital iaitu:-

  1. Perkhidmatan
  2. Kewangan
  3. Hasil
  4. Pentadbiran Am
Anggota:
  1. Pembantu Tadbir N6 - 1
  2. Pembantu Tadbir N7 - 1
  3. Pembantu Tadbir N9 - 7
  4. Pembantu Tadbir Rendah N11 (jurutaip) - 2
  5. Pembantu Tadbir Rendah N11 (Operator) - 3
  6. Pembantu Am Rendah N13 - 2