Terug naar de eenvoud

Terug naar de eenvoud, terug naar het hart van goud, terug naar het gewone leven: in plaats van nemen geven, dat men elkaar vertrouwt.

Te lang is deze aarde al vergeven van gif en radio-activiteit, er is nog steeds ruimte om te leven, maar er is nog maar een korte tijd om onze slechte gewoonten op te geven, voordat het te laat is en dan is het voorgoed mis!

Dus laat ons proberen het kwade getij te keren, voorzover dat nog mogelijk is. Misschien is het nog niet te laat, maar er wordt te veel gepraat en er wordt te veel gezwegen, hoe paradoxaal, catastrofaal! Doe dus de oogkleppen af, zet woorden in daden om, maak recht wat is krom, want zoals het nu gaat, dat is oliedom!

31-03-1982 Pieter Oegema


Terug
Email: oegemap@hotmail.com
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!