U bent bezoeker nr:

*** MUZIKAAL POEET *** 'DE DREAMER' *** *** Pieter Oegema ***


Pieter Oegema (biografie):


* zanger/gitarist/tekstdichter/componist
* schoolmediathecaris/bibliothecaris
* docent wereldgodsdiensten/geestelijke stromingen/levensbeschouwing.


Geboren oktober 1946 in een muzikale omgeving te De Westereen (voorheen: Zwaagwesteinde)
het koopmans- en ventersdorp in de Friese Wouden.

De Westereen / Zwaagwesteinde is de bakermat van o.a.
de Indo-Rockband 'The Black Alligators',
met zang van Teake van der Ploeg, een latere orkestgenoot van Pieter in 'The Red Rockets';

de landelijk bekende Nederrockgroep "DE KAST"
(opgericht door oud-buurjongen en muzikale collega van Pieter in bijzondere zin gitarist Peter van der Ploeg en de tevens uit Zwaagwesteinde afkomstig drummer van het eerste uur Dikkie Visser en zanger/bassist Syb van der Ploeg);

Pieter heeft onder zijn pseudoniem Salty Dog op http://www.dichttalent.nl
ter gelegenheid van hun reŁnieconcert in november 2006 onderstaand gedicht aan hen gewijd:

"DE KAST"
Het is al weer een aantal jaren geleden
dat de heren van "DE KAST" het samen deden
dat lijkt nu weer opnieuw te gaan gebeuren
zullen ze opnieuw de hitparade gaan kleuren?

Voorlopig nog maar eerst een reŁnie
maar voor je het weet heb je er drie
of meer van dat soort samenspelen
en gaan de fans hun pad weer delen.

Een voorlopige poll geeft hen veel krediet
voor je het weet zingt Syb weer het hoogste lied
"IN NYE DEI" is hun klassieker
misschien komt er nog weer eens zo'n pieker?

© Salty Dog (Pieter Oegema Zwaagwesteinde) | 28 augustus 2006


Gelukkig treden de heren van "DE KAST" zo nu en dan weer op inmiddels met redelijk succes.

Meer bekende Westereender / Zwaagwesteinder namen zijn:
voetballers zoals Johan Zuidema (o.a. SC Cambuur, Ajax) en Sikke Venema (SC Heerenveen, GVAV);
Conferencier Teake van der Meer;
Baarsma's Winkelbedrijven;
Kroon Vleeswarenfabriek Zwaagwesteinde BV
en het zij hier ook nog eens gememoreerd: van de helaas in mei 1999
op tragische wijze veel te vroeg overleden Marianne Vaatstra, een landelijk bekend geworden feit.


Pieter Oegema is afkomstig uit een sportieve, ondernemende, muzikale en ook zeevarende tak van de familie Oegema, waarin behalve opvallend veel dammers en schakers, ook veel wetenschappers (hoogleraren, theologen (vlootpredikanten bijv.), schrijvers, dichters, sportmensen (voetballers, fierljeppers, zwemmers) en zoals eerder gezegd veel zelfstandig ondernemers voorkomen (transportbedrijven, kwekerijen, jacht- en scheepswerven, zoals 'De Zwemmerwerf' uit Zwaagwesteinde, allerlei middenstanders zoals winkeliers bijv.).

img
In zijn vrije tijd is Pieter Oegema al weer jarenlang sedert 1971 werkzaam geweest als zanger/gitarist in diverse stijlen in en aan een twintigtal orkesten/bands in de volgende globaal genomen chronologische volgorde
waarin ook overlappingen zitten overigens,

o.a. pop-bands als

# ' Apocalyps' uit Kollum
met o.a. Thijs Poley bas, Jaap Starkenburg sologitaar,
Klaas Wielsma slaggitaar en Folkertsma op drums

# 'Tomorrow' uit Wouterswoude
met o.a. Bennie van der Heide (later in o.a. 'De Trend', 'Black Velvet','Tin Iis') als sologitarist
Eddy Boonstra slaggitaar, Sjuk Veenstra toetsenist (later in o.a. 'Verona Trio'),
Siebe Lap als bassist en Atty Hoekstra als drummer,

# 'Reborn' uit Leeuwarden
met Simon 'Blueshoofd' van der Veen (later in 'Vannelly') als sologitarist, Bob Schaafsma
(later in 'Pavane', 'Social Security' en 'Mark Foggo') als bassist en Hayo Postma als drummer

Top 40/100 en allround dans- en stemmingsorkesten
zoals
# 'The Red Rockets' uit Drachten/Nieuw-Roden
met Teake van der Ploeg als zanger/slaggitarist, Gerrit van der Heide zang/toetsenist (orgel/accordeon) en Gerrit Nijboer op de drums, Eke van der Ploeg ging soms als zangeres mee

# orkest 'Continental'
als invallend zanger/gitarist, met Alex Alkema toetsenist en Appie de Jong, drums

# orkest'The Evergreens'
eveneens als invallend zanger/gitarist, met accordeonist Alex Brandsma en drummer 'Lucky' de Jong,

# 'The Moonlight Stars' uit Drachten
(met een tijdelijke onderbreking in totaal zo'n 13 jaar lang bij dit orkest gespeeld)
met Tjerk Boonstra als orkestleider/drummer, toetsenisten als Bauke Deinum, Oebele Vries, Hielke Visser,
Sipke Stol en Jan Zwaagstra, solo-gitarist Hendrik Betten,
zangeressen als Froukje Tinga, Lutske van der Woude,
Hepie Hiemstra (later bekend van 'Hepie en Hepie' ),
Lieneke Derks (later 'Cheers', tegenwoordig optredend als solo-zangeres)
en Geertje Venema (later 'Melody Stars' en 'Duo Melody')

# en passant trad Pieter nog zo'n drie jaar op als zanger/gitarist in het begeleidend combo samen met Oebele Vries op toetsen en Appie Ploegh als drummer bij gospelgroep/koor de 'Shalom Singers' uit Surhuisterveen,
waarmee met o.a. het door Gert Timmerman geschreven lied 'Thank You Lord' door Pieter solo met het koor gezongen, nog een bijdrage aan een verzamel-LP werd geleverd

Top 40/100 bands/allround-orkesten als

# 'The Midnight Riders' uit Gorredijk
met Hendrik Betten als solo-gitarist/zanger, Bauke Deinum toetsenist/zang
en Jeen Plantinga drums/zang

# 'De Trend' uit Harkema
(deze band wel mee opgezet maar uiteindelijk niet mee opgetreden)
met Bennie van der Heide solo-gitaar, Klaas Cuperus, bas, Peter Alma drums en Grietje Alma als zangeres

# orkest 'The Old Stars' uit Twijzelerheide
met Teake van der Ploeg zang/gitaar, Jan Meinsma zang/toetsen,
Michiel Sijszeling drums

# allround orkest de 'Blue Bayou Band' uit Drachten/Zwaagwesteinde
met Sipke Stol zang/toetsen en Durk Osinga drums

# 'Candlelight Combo' uit De Valom / Dokkum'
(wel mee gerepeteerd maar door omstandigheden uiteindelijk helaas niet mee opgetreden)
Een vooral Jazz-combo met o.a. Cor Bos als toetsenist/zanger, een bassist en Pieter Oegema als zanger/gitarist

# 'De Avonturiers' uit Akkrum
met Bauke Rozenberg toetsen/zang en Tamme Velstra drums/zang

# 'Wis en Waarachtig' uit Roodkerk
met Lieuwe Hansma drums/zang
en de bekende Leeuwarder straatmuzikant gitarist/zanger Frans van Meerloo

in popbands/orkesten

# als de 'Fitness-band' Zwaagwesteinde
met Gerrit Plantinga gitaar/zang, Jacob 'Mukkie' Lap zang/tamboerijn,
Bennie van der Heide solo-gitaar en Jan 'Tegel' Kooistra op drums

# De Buurtband'
uit Zwaagwesteinde
met Hielke Heidstra als solo-gitarist, Hans Westra als bassist
en Jan 'Tegel' Kooistra op drums,

# 'Joop Sloop Blues- en Klaas Wels Rockband' Damwoude
met o.a. Joop de Jong als zanger/drummer, Klaas 'Welske' de Bruin zanger, Bennie van der Heide sologitarist/keyboard, Tjeerd Visser sologitarist, Lķtzen Haak bassist
en Schelte Dantuma drums,

# allround orkest 'Travelling' Kollumerzwaag
met Willem Medenblik gitaar/zang, Henk van der Bij drums,
Ronald van der Bij bassist en Cornelis van Slageren toetsen/gitaar/zang

# 'NHK-Combo Elverdink' Kollumerzwaag
met o.a. Anne Elverdink toetsen/zang, Willem Medenblik gitaar
en Marinus van der Wal drums

# en de Tex-Mex- en popband 'Lits River Band' tevens huisorkest van de 'Lits River Ranch' uit Boelenslaan
waarmee in 1999 de CD 'WÍrsto ek bist' in eigen beheer werd uitgebracht, met als toenmalige bezetting Sake van der Kloet toetsenist/accordeon, Henk en Ronald van der Bij, resp. drums en bas, Rudie van der Veen gitaar
en Marinus van der Wal zang/drums
img
# Sinds januari 2001 tevens begeleidend zanger/gitarist in het Shantykoor "De Swemmersjongers" uit Zwaagwesteinde
# en sinds september 2006 in dezelfde functie bij
het gemengd gezelligheidskoor "De Pingosjongers" uit Kollumerzwaag e.o..

Pieter heeft in de loop der jaren aan een twaalftal CD's zijn medewerking mogen verlenen, waaronder een Gedichten-CD getiteld 'Dichters Tonen Omlijste Gedichten', twee DVD's, een LP en zeven gedichtenbundels zoals bijvoorbeeld getiteld,
'Vrucht van Samen Werking' en 'Wonder'baar'lijk'

Mede door het meemaken van een drietal bijna-dood ervaringen (BDE) in zijn leven heeft Pieter op latere leeftijd in 1982 in deeltijd naast zijn werk op de gewestelijke arbeidsbureaus in Buitenpost en Burgum de Theologie MO-A en MO-B studie (3e / 2e en 1e graads- leraren-opleiding), met als specialisatie Godsdienstwetenschappen gevolgd aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Het was eigenlijk zijn bedoeling hierna dit op de Rijksuniversiteit in Groningen verder te vervolgen, maar Pieter raakte door omstandigheden op bestuurlijk en fractie-niveau zo'n zes jaar, in de gemeentepolitiek verzeild, kreeg het daardoor al met al te druk om deze wens te vervullen.
Bovendien was hierdoor zijn muzikale carriŤre op de achtergrond gekomen, gelukkig kon hij die later weer oppakken.

Voor meer informatie in het algemeen over de hierboven genoemde bijna-dood ervaringen kan men overigens terecht bij de Stichting Merkawah, opgericht door de cardioloog Pim van Lommel, recent bekend geworden door zijn boek 'Eindeloos Bewustzijn', 'Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring',.
Deze stichting Merkawah doet o.a. wetenschappelijk onderzoek naar deze fenomenen,
zie hun website www.merkawah.nl

Beroepsmatig is Pieter o.a.jarenlang werkzaam geweest als (school)mediathecaris/bibliothecaris en als theoloog (docent in deeltijd) in het voortgezet onderwijs aan het Drachtster Lyceum (sedert 22 maart 1993 tot aan zijn pensionering in oktober 2011), waarbij, wat de theologie betreft, met name de godsdienstwetenschappelijke kant (sociologie/psychologie) altijd zijn speciale belangstelling heeft gehad.

Pieter schrijft vanaf zijn twaalfde jaar regelmatig gedichten en (song)teksten voor zowel zichzelf als voor anderen.
De op deze homepage geplaatste liedjes en gedichten betreffen dan ook vooralsnog een voorlopige selectie uit zijn veel omvangrijker oevre, dat tegenwoordig zo'n duizend gedichten en liedjes omvat,
ten dele gepubliceerd en grotendeels ongepubliceerd nog.

Pieter is sedert 1982 aangesloten bij de Stichting Buma/Stemra.

Van november 2005 tot januari 2010 is hij onder meer onder de
pseudoniemen INNER VOICE, LADYLOVER en SALTY DOG
met uiteindelijk 253 gedichten te vinden geweest op
www.dichttalent.nl

Bekijken? Dat kan helaas niet meer, aangezien beheerder NCRV 1 januari 2011 met de site gestopt is. Wel is door 120 Nederlandse en Vlaamse Dichttalent-dichters mede op initiatief van Pieter een DT-verzamelbundel uitgebracht getiteld 'Reuring in de tent' op 1 mei 2011 gepresenteerd in Cafť Hofman te Utrecht, uitgegeven en verkrijgbaar via uitgeverij De Wilg, http://www.waaier.com/index.php

Hoe is deze site oorspronkelijk tot stand gekomen?
Deze homepage is in januari 1998 in eerste instantie met de nog sobere middelen van toen gemaakt als leerproject door
Hillebrant Idsinga
sympathiek en zeer begaafd leerling van het Drachtster Lyceum,
op initiatief en onder supervisie van mijn toenmalige mediatheek-collega
Drs. Mark van Reesk,
die vond dat ook aan mijn gedichten en songteksten op het Internet aandacht moest worden besteed.
Mijn dank daarvoor aan hen beiden voor deze onbaatzuchtige inzet van hun kant, immers: Ere wie ere toekomt!

Het is tot nog toe hier een meer informerende site gebleven zonder al te veel toeters en bellen.

EEN MEER UITGEBREIDE VERSIE VAN DEZE WEBSITE
met meer foto's, gedichten e.d. is te vinden via link >


http://sites.google.com/site/muzikaalpoeetdedreamer/

Vriendelijk groetend,

met dank voor uw bezoek aan deze website(s)!

Pieter Oegema


Gedichten door Pieter geschreven uit de bundel

" Vrucht van Samen Werking "

Balans
Zwaagwesteinde
Terug naar de eenvoud
De kindertjes van El Salvador
Moeder
Het gaat u ook aan
Albertina
Vrijgelaten
Ziende de Onzienlijke
Functionele Rationaliteit: De nieuwe Godheid
De pluralistische persoonlijkheid van deze tijd
Het multiversum
Ons gezamelijk wereldbeeld
Onze zekerheid is kwetsbaar


Uitgebrachte gedichten/songteksten van Pieter met eigen ondersteunende muziek op Gedichten-CD

"Dichters Tonen Omlijste Gedichten
Spiegelen Hun Ziel"


1) De Dreamer 2) Meaning 3) Australia
4) Die swingende band op Singapore Airport!
5) Herboren Dromen 6) Zou het kunnen zijn dat?


Uitgebracht oktober 2007 via INNOVATUNE-studio te Steenwijk
Gedicht van Pieter in gedichten-verzamelbundel

"Wonder'baar'lijk"


Gedichten over zwangerschap en baby's
op initiatief van het dichters-echtpaar Dea & Dick Kars
door circa 50 dichters van Dichttalent

Uitgebracht 7 februari 2009
ISBN 978 90 8548 2147
Uitgeverij Gigaboek
www.gigaboek.nl

Uitgebrachte songteksten van Pieter op CD

"Tusken Paesens en Moddergat"

Jan Meinsma


Last Summer
Great Creator
Jij bent de liefste
Leaf famke

Uitgebrachte songteksten van Pieter op CD

"It is in jefte"

Jan Meinsma


Their life together
Wanneer Vrede ?
Us jonkje

Uitgebrachte songtekst van Pieter op CD

"New True"

Monika Vegt


Sinds jij weg bent

Bekijk mijn gastenboek (Niet actief momenteel)
Teken mijn gastenboek (Niet actief momenteel)

Stuur email naar: oegemap@hotmail.com
Free counter and web stats

© Uitgevers Collectief SAMEN WERKING
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!