Ons gezamenlijk wereldbeeld

Het gezamenlijk wereldbeeld is iets dat ons bijeenhoudt en tegelijk verdeelt: Alle mensen van een samenleving hebben het gemeen, het bevat alle betekenissen en regels, die wij mensen nodig hebben, samen en voor ieder van ons alleen. Bijvoorbeeld onze taal en omgangsvormen, werkelijkheidsdefinities, tradities, waarden en normen, instituties, enzovoort. Wij herbevestigen het steeds weer opnieuw in het gesprek, via geschreven en gesproken woord. Maar helaas is er wel een gebrek, waarom men elkaar soms zelfs vermoordt: niet ieder begrijpt alles van anderen, of wil alles van anderen overnemen, omdat iedereen de werkelijkheid op zijn eigen manier verwoordt. Ook door per individu verschillende sociale omstandigheden en verschillende karakters, raakt de overeenstemming verstoord. Over de grootste gemene deler van alle individuele wereldbeelden gaat men dan niet meer akkoord. Men vlucht dan weer in zijn eigen wereldbeeld, dat van de voetbalspeler, of van 'het witte boord', de wetenschap, de politiek, de vakbond, de 'eigen' godsdienst, enzovoort; of erger nog: men praat een ander naar de mond, terwijl men hem ondertussen achter zijn rug besmeurt. Zo is en blijft helaas de mensheid verdeeld, gebroken en innerlijk verscheurd, ook binnen ons gezamenlijk wereldbeeld, worden veel goede bedoelingen gesmoord door onbegrip of niet willen begrijpen, terwijl toch met een enkel woord, veel had kunnen worden opgelost, als men eerst maar beter had gehoord! Laten we hopen dat in de spoedige toekomst nog eens alles beter wordt, dat dan ook ons gezamenlijk wereldbeeld ons werkelijk samenbrengt en niet langer meer verdeelt! Samenwerking in plaats van strijd, liefde in plaats van haat, misschien wordt dat eens werkelijkheid daarvoor is het nog steeds niet te laat!

23-01-1992 Pieter Oegema


Terug
Email: oegemap@hotmail.com
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!