Balans

Als je alles zo'n beetje hebt meegemaakt, als je alles wel hebt gezien, als je zeggen kunt: "Bekijk het maar", als er niks is wat je nog echt raakt, kijk dan eens in je binnenste, luister dan eens naar je hart, laat dan de stem van je geweten eens spreken, maak dan de balans eens op. En let dan goed op naar welke kant hij doorslaat. Het zou eens kunnen zijn dat je langzaam doodgaat. Doodgaat aan verloren liefdes of meer van dien aard. Let wel het is: nemen en geven en het leven laten leven, maar toch werd ik vandaag gegrepen door al het leed wat op deze wereld is: Honger, doodslag, oorlog en ellende zoals de wereld in geen jaren kende. Aan de andere kant is er veel rijkdom echter slecht verdeeld, het bekende verhaal. Punt is, wat doet men er aan? Ik krijg de indruk vaak dat men het maar laat doorgaan. Alhoewel er goedwillende mensen zijn die er van alles aan proberen te doen. Maar aan het einde van het liedje draait alles toch weer om de poen. Geld dat vaak niet voorhanden is tenminste niet altijd genoeg. Te weinig om de noden uit de wereld te helpen, men kan slechts de grootste nood wat lenigen vaak een druppel op de bekende plaat. Waarom is er in deze wereld toch zoveel haat, afgunst, nijd en zelfzucht. Naastenliefde is vaak ver te zoeken de ander is vaak alleen maar lucht. Een ieder denkt vaak eerst aan zichzelf, hetgeen overigens niet altijd onlogisch is. Soms voel ik de behoefte om er op uit te gaan om daadwerkelijk te helpen daar waar de nood is. Het blijft er echter meestal bij, omdat men op de plaats waar men woont en gewoonlijk werkt, ook veel te doen heeft, ook daar is zoveel mis! Via de mij aangeboren mogelijkheden, zoals mijn hobby, de muziek, zal ik dan ook al het mogelijke gaan doen: Te proberen de wereld op die manier voor de mensen voor wie je speelt en zingt, aangenamer te gaan maken. Hen even de dagelijkse zorgen doen vergeten, opdat ze dan het leven weer wat beter aan kunnen, hen in een betere, positievere stemming te doen geraken. Daardoor misschien ook voor een ander van betekenis te zijn, dat is een van mijn grootste wensen! Dat geeft mij de kans door harmonie van muziek, zang en dans, voor een ander en mijzelf, symbolisch en letterlijk te zijn: Balans!

(04-10-1980, Werelddierendag)


Terug
Email: oegemap@hotmail.com
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!