הגדרות ב מיקרוסופט אאוטלוק XP

הקודם הבא

דרכים להוספת חשבון דואר

הגדרת/הוספת חשבון דואר אלקטרוני

בדיקת הגדרות חשבונות הדואר

בדיקת תקינות הגדרות הדואר

הגדרת כתובת למענה (REPLY)

הגדרת השימוש בחייגן בעת בדיקת חשבון מסויים

השארת עותק על השרת

הגדרת/ביטול הגדרת התנתקות לאחר שליחה וקבלה של דואר

מתי ניצור פרופיל משתמש?

בניית פרופיל משתמש

קביעת חשבון הדואר לשליחה

עבודה עם כותרות (headers)

 

 

 

 

אאוטלוק מודיע על גירסת קובץ mapi32.dll לא נכונה

דואר עם קובץ מצורף מגיע ליעדו ללא הקובץ

 

 


 

הגדרה/הוספה ובדיקה של חשבון דואר

דרכים להוספת חשבון דואר

קיימות מספר דרכים להגיע למסכי התקנת חשבונות דואר:

דרך א'

       1.         הפעל את מיקרוסופט אאוטלוק.

       2.         בחר בתפריט tools.

בחר בפריט e-mail accounts.

 

דרך ב'

       1.         הפעל את מיקרוסופט אאוטלוק.

       2.         בחר בתפריט tools.

בחר בפריט options.

       3.         בחר בחוצץ mail setup.

לחץ על כפתור e-mail accounts.

 

הגדרת/הוספת חשבון דואר אלקטרוני

לאחר שבוצעו שלבים 1-5, יתקבלו המסכים הבאים לצורך הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני:

 

       1.         סמן את האפשרות add a new e-mail account.

לחץ  next.

       2.         סמן את האפשרות pop3 (האפשרות השנייה).

לחץ next.

       3.         בשדה your name הקלד שם כלשהו.

       4.         בשדה email address הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני.

       5.         בשדה incoming mail server הקלד את כתובת שרת הדואר הנכנס.

       6.         בשדה outgoing mail server הקלד את כתובת שרת הדואר הנכנס.

       7.         בשדה user name הקלד את שם המשתמש.

       8.         בשדה password הקלד את הסיסמא.

       9.         סמן את תיבת הסימון remember password.

לחץ next.

לחץ על finish לסיום התקנת חשבון הדואר.

 

בדיקת הגדרות חשבונות הדואר

       1.         בחר בתפריט tools.

בחר בפריט e-mail accounts.

       2.         על מנת לשנות/לצפות בהגדרות השונות, סמן את החשבון שברצונך לבדוק.

לחץ על כפתור change.

       3.         כעת ניתן לצפות בהגדרות השונות ולתקן אותן לפי הצורך.

       4.         לאחר תיקון ההגדרות יש ללחוץ next.

לחץ finish  לסיום ושמירת ההגדרות.

 

בדיקת תקינות הגדרות הדואר

       1.         בחר בתפריט tools.

בחר בפריט e-mail accounts.

       2.         סמן את החשבון שברצונך לבדוק עבורו את נכונות ההגדרות.

לחץ על כפתור change.

לחץ על כפתור test account settings והמתן לסיום הבדיקה.

       3.         כעת יופיע חלון המראה את סדר הבדיקה המתבצעת.

       4.         אאוטלוק בודקת שליחה וקבלה דרך שרתי הדואר המוגדרים ע"י שליחת הודעה וקבלתה.

       5.         במידה והבדיקה עברה בצורה מוצלחת אמור להיות דואר בתיבת הדואר הנכנס בנוסח הבא:
This is an e-mail message sent automatically by Microsoft Outlook's Account Manager while testing the settings for your POP3 account.

אם הבדיקה נכשלה תופיע הודעת שגיאה המתארת את הבעיה.

 


 

הגדרות נוספות בחשבון הדואר

הגדרת כתובת למענה (REPLY)

       1.         בחר בתפריט tools.

       2.         בחר בפריט e-mail accounts.

       3.         סמן את החשבון שברצונך לבדוק עבורו את ההגדרות.

לחץ על כפתור more settings.

       4.         החר בחוצץ general

       5.         בשדה reply e-mail הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה ישלח דואר עם הלחיצה על כפתור reply.

       6.         לחץ ok לאישור ולחזרה למסך קודם.

       7.         לחץ next להמשך.

לחץ finish  לסיום ולשמירה על ההגדרות.

 

הגדרת השימוש בחייגן בעת בדיקת חשבון מסויים

       1.         בחר בתפריט tools.

       2.         בחר בפריט e-mail accounts.

       3.         סמן את החשבון שברצונך לבדוק עבורו את ההגדרות.

לחץ על כפתור more settings.

       4.         בחר בחוצץ connection.

       5.         אם ברצונך לבחור את צורת ההתקשרות לאינטרנט בעת בדיקת חשבון הדואר, סמן את האפשרות connect using my phone line, ובחר את החייגן שיבצע את ההתקשרות.

       6.         אם ברצונך לקבוע כי לא יתבצע חיוג בעת בדיקת החשבון, סמן את האפשרות connect using my local area network.

       7.         לחץ OK  לחזרה למסך קודם.

       8.         לחץ next  להמשך.

לחץ finish לסיום ולשמירת ההגדרות.

 

השארת עותק על השרת

       1.         בחר בתפריט tools.

       2.         בחר בפריט e-mail accounts.

       3.         סמן את החשבון שברצונך לבדוק עבורו את ההגדרות.

לחץ על כפתור more settings.

       4.         בחר בחוצץ advanced.

       5.         סמן את האפשרות leave a copy of messages on the server, אם ברצונך לשמור עותק על השרת.

לחץ ok לאישור.


 

הגדרת/ביטול הגדרת התנתקות לאחר שליחה וקבלה של דואר

       1.         הפעל את מיקרוסופט אאוטלוק.

       2.         היכנס לתפריט tools.

בחר בפריט options.

       3.         בחר בחוצץ mail setup.

       4.         על מנת לבטל ניתוק לאחר שליחה וקבלה של דואר, הסר את הסימון מתיבת hang up when finished with a manual send/receive.

על מנת למנוע החלפת החייגנים בעת בדיקה בין חשבונות שונים, סמן את האפשרות always use an existing dial-up connection.


 

עבודה באאוטלוק XP עם ריבוי משתמשים (פרופילים)

מתי ניצור פרופיל משתמש?

כאשר קיימים משתמשים נוספים על אותו מחשב, וכולם מקבלים ושולחים דואר באמצעות אאוטלוק, ניצור פרופיל עבור כל משתמש. המטרה היא להפריד את החשבונות ואת פעילות המשתמשים באאוטלוק. אין צורך ליצור פרופיל משתמש אם הלקוח אינו מעוניין להפריד את דברי הדואר שלו. תחת כל פרופיל יש קובץ הגדרות נפרד ושונה המתאים למשתמש הספציפי.

בניית פרופיל משתמש

       1.         היכנס ללוח הבקרה.

לחץ פעמיים על סמל mail.

לחץ על כפתור show profiles.

       2.         סמן את האפשרות prompt for a profile to be used.

לחץ על כפתור add.

בשדה new profile הקלד שם כלשהו עבור הפרופיל.

       3.         סמן את האפשרות add a new e-mail account.

לחץ  next.

       4.         סמן את האפשרות pop3 (האפשרות השנייה).

לחץ next.

       5.         בשדה your name הקלד שם כלשהו.

       6.         בשדה email address הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני.

       7.         בשדה incoming mail server הקלד את כתובת שרת הדואר הנכנס.

       8.         בשדה outgoing mail server הקלד את כתובת שרת הדואר הנכנס.

       9.         בשדה user name הקלד את שם המשתמש.

     10.        בשדה password הקלד את הסיסמא.

     11.        סמן את תיבת הסימון remember password.

לחץ next.

לחץ על finish לסיום התקנת חשבון הדואר.

     12.        שם הפרופיל החדש יופיע.

לחץ ok לסיום הגדרת הפרופיל.

כעת, בכל פעם שאאוטלוק יופעל, יש לבחור את הפרופיל המתאים עבור המשתמש.


 

דגשים בשליחה וקבלה של דואר

קביעת חשבון הדואר לשליחה

       1.         לחץ על new ליצירת דואר חדש.

       2.         לחץ על לחצן accounts (נמצא מתחת לתפריט).

       3.         כעת תופיע רשימת החשבונות המוגדרים.

לחץ פעם אחת על שם החשבון שדרכו הינך מעוניין לשלוח דואר.

כעת יופיע כיתוב בתוך מסגרת צהובה המודיע על החשבון דרכו ישלח הדואר.

 

עבודה עם כותרות (headers)

עבודה עם כותרות תשמש אותך כאשר אתה מעוניין לטפל בפריטי הדואר שלו על שרת הדואר. אתה יוכל לבחור את פריטי הדואר להורדה, למחיקה, ולהשארת עותק על השרת. דומה מאד לעבודה עם תוכנת quickdelete בתמיכה. אופן העבודה עם כותרות הוא כדילקמן:

       1.         היכנס לתפריט tools.

       2.         לחץ על send/receive.

       3.         לחץ על work with headers.

       4.         לחץ על download headers from.

בחר בחשבון ממנו הינך מעוניין להוריד את הכותרות.

המתן עד לטעינת כל הכותרות משרת הדואר בחשבון שבחרת.

       5.         כעת תופיע רשימת הכותרות בתיבת הדואר הנכנס. אלה אינם פריטי הדואר המלאים, ולא ניתן לצפות בהן אלא לאחר שהורדו במלואן!!

ניתן לזהות כי אלו כותרות לפי שורת האזהרה הצהובה.

       6.         לחץ פעמיים על כל כותרת על מנת לקבל את חלון התפריט הבא.

                                                               7.         עבור כל כותרת יש לבחור את הפעולה המתאימה:
unmark the header item

mark to download this message

mark to download this message and leave a copy
mark to delete…

       8.         לחץ OK לאישור הבחירה עבור כל הודעה בנפרד.

       9.         אאוטלוק מסמנת את ההודעות לפי הבחירות שביצעת.

 

     10.        על מנת לבצע את כל הבחירות בבת אחת יש לבצע את הפעולות הבאות:

     11.        היכנס לתפריט tools.

     12.        בחר בפריט work with headers.

     13.        בחר בפריט process marked headers.

כעת הדואר שסומן למחיקה, יימחק מהשרת, והדואר שסומן להורדה יגיע למחשב הלקוח.

 


 

תקלות והודעות שגיאה

אאוטלוק מודיע על גירסת קובץ mapi32.dll  לא נכונה

הבעיה נגרמת עקב התקנת תוכנה המחליפה את גירסת הקובץ. על מנת לפתור את הבעיה יש לחפש את הקובץ fixmapi.exe המתקן את הקובץ, ולהריץ אותו. הקובץ נמצא בחלונות NT או 2000 בתיקיית c:\winnt\system32  ובחלונות 98 ומעלה בתיקיית c:\windows\system32.

 

דואר עם קובץ מצורף מגיע ליעדו ללא הקובץ

הבעיה נגרמת עקב שימוש בפונטים מסויימים שתוכנת הדואר בצד המקבל אינה תומכת בהם. על מנת לפתור את הבעיה יש לבצע הפעולות הבאות:

       1.         היכנס לתפריט tools.

       2.         בחר בפריט options.

       3.         בחר בחוצץ mail format.

       4.         בתיבה הנפתחת message format בחר באפשרות plain text או באפשרות html.

הקודם הבא