Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentadbiran IPD(K) Sungai Siput (U)

        Sejak lama dahulu pentadbiran Polis Sg. Siput diletakkan di bawah pentadbiran Ibu Pejabat di Kuala Kangsar. Pada tahun 1972 pentadbiran Polis Daerah Sg. Siput dipisahkan daripada Kuala Kangsar dimana pentadbiran Polis Sg. Siput diletakkan dibawah Ketua Polis Daerah sendiri iaitu Ketua Polis Daerah Sg. Siput.

          Pada tahun 1994, ekoran penyatuan pentadbiran awam oleh kerajaan Negeri Perak yang meletakkan daerah Sg. Siput (U) dibawah pentadbiran Kuala Kangsar, PDRM juga memansuhkan Ibu Pejabat Polis Daerah Sg. Siput dan menyatukan dengan Kuala Kangsar. Dengan itu perjawatan KPD Sg. Siput dimansuhkan dan daerah Sg. Siput dijadikan daerah kecil dengan perjawatan Timbalan Ketua Polis Daerah dibawah Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar.

[ Ibu Pejabat Daerah (K) Polis Sg. Siput (U) ]

 

Pintu Masuk Ibu Pejabat Daerah (K) polis Sg. Siput (U).

Sg. Siput Sub-District Police Headquarters Enterence

 

 Adminstration Of Sg. Siput (N) Police Sub-District

            Over the years, Sg. Siput Police District was under the adminstration of Kuala Kangsar. In 1972, Sg. Siput was separated from Kuala Kangsar and was headed by its own District Police Chief (OCPD).

             In 1994, the state government of Perak once again incorporated the civil adminstration of Sg. Siput under Kuala Kangsar and with that PDRM also followed suit and the district of Sg. Siput became a sub-district headed by a deputy OCPD under the OCPD of Kuala Kangsar.

[ Sg. Siput Sub-District Police Headquarters ]

 

 

 

Copyright Of PDRM Sungai Siput (U), 2001.

Design By SAHUL HAMEED.