Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

  Om Oss:  About us:

 Vel - "oss" er egentlig bare "meg" for øyeblikket. Ann Kristin Fredriksen. Da The Bannister Foundation bestemte seg for å etablere Junior Bannister Foundation, bestemte jeg meg for å delta i det viktige arbeidet de gjør, med de mulighetene jeg har.

Jeg er 16 år gammel og bor i Oslo. Til høsten skal jeg begynne på videregående skole med hovedvekt på helse og sosialfag.

Etterhvert som det kommer flere til som har lyst til å arbeide med dette, vil jeg komme til å føre opp navnene her til de som måtte ønske å ha sitt navn oppført her. Dette fordi det vil bli lettere for alle å kontake hverandre hvis vi kan dele adresser, telefonnummer og/eller email adresser hverandre.

Fordi disse web-sidene først og fremst er satt opp for ungdom mellom 13 og 18 år, er vi ikke villige til å formidle adresser til dødsdømte fanger! Selv ikke med foreldres samtykke!

 Well - "us" are origianally only "me" for the time being. Ann Kristin Fredriksen.When The Bannister Foundation decided to establish Junior Bannister Foundation, I decided to participate in the important work they are doing, with the possibilities I have.

I am 16 years old, and I live in Oslo. I am going to college next fall and specialize in health and social issues.

As several join who also want to work with this, I am going to fill in their names on this site for those who should want to have their names here. This is because it will be a lot easier to contact each other if we are willing to share addresses, phone-numbers and/or email addresses with the others.

Because these web-sites firstly and most importantly are set up for teen-agers between 13 and 18 years of age, we will not be willing to provide anyone with addresses to death row inmates!