Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 


Sign My Guestbook
Guestbook by GuestWorld
View My Guestbook


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This page is maintained and set up by:

Ann Kristin Fredriksen
Turid Sandberg Jacobsen
Support ECADP - Europeans Against Death Penatly NOW!


Velkommen! 

 Welcome!

 

 

Jeg håper du vil finne engasjerende stoff som vil bidra til at du ønsker å være med i Ungdom Mot Dødsstraff. Jeg vil gjøre mitt beste til å holde disse sidene så interessante og oppdaterte som mulig.

Fordi disse sidene vil rette seg mot ungdom, vil jeg forsøke å finne frem til stoff som kan være nyttig for deg som søker bakgrunnsmaterell som et nyttig hjelpemiddel til skoleoppgaver, og jeg er dessuten veldig interessert i å ta inn stiloppgaver om emnet capital punishment. Jeg er mer enn takknemlig for å få muligheten til presentere det på denne web-siden!

Alt du trenger å gjøre er å sende oppgaven din til meg på:

nimble_girl@hotmail.com 

Vennlig hilsen

Ann Kristin Fredriksen

Oslo - Norway

I hope you will find interesting material which will make you want to join Juveniles Against Capital Punishment. I will do my best to keep these pages as interesting and updated as possible.

Because these pages are set up for teen-agers specifically, I will try collecting interesting information which could be useful for you if you are looking for backgroundmaterial for school-projects. Besides, if you have school-projects about capital punishment which you would like to share with others, I would be happy to present those on this web-page!

All you need to do is to send your schoolproject to me to:

nimble_girl@hotmail.com 

Best Regards

Ann Kristin Fredriksen

Oslo - Norway 

To participate, you need to be at least 13 years old, and we need your parents approval.


 

 

 Hensikten med å sette opp denne web-siden, er at jeg ønkser å komme i kontakt med andre ungdommer som også kunne tenke seg å engasjere seg i temaet dødsstraff. Dette er en lang og vanskelig sak å løse, men ikke umulig. Dødsstraffen er allerede avskaffet i de aller fleste europeiske land.

For at denne oppgaven skal bli løst, er det viktig at alle engasjerer seg. Det er ikke nok at voksne aktivister er de eneste som arbeider aktivt for å oppnå avskaffelse av dødsstraff, men at alle engasjerer seg. Ungdom sitter på ressurser som dessverre altfor ofte ikke blir brukt og det er nå på høy tid at vi kommer på banen med våre bidrag.

Temaet dødsstraff er i aller høyeste grad en ungdomssak. I USA kan man i enkelte stater dømmes til døden for handlinger som ble begått i en alder av 16 år.

Den 4. februar i år, ble Sean Sellers henrettet i Oklahoma for drap han begikk i en alder av 16 år.

Jeg håper at du vil finne nyttig informasjon på disse web-sidene og du er velkommen til å komme med forslag til forbedringer!

My purpose with these web-pages, is to get in touch with other teen-agers who also want to become involved with the work against capital punishment. This is a hard and complicated problem to solve, but not impossible. Capital punishment has already been abolished in most European countries.

In order to succeed, it is important that everyone engages themselves. Activism from adults only, working towards abolition of the death penalty is not enough. Teen-agers have resources which unfortunately all too often aren't utilized, and it is about time that we're entering this arena with our efforts.

Capital punishment as an issue, is highly an issue involving teen-agers. In some states in the US, one can be sentenced to death for offenses committed at 16 years of age.

February 4th. this year, Sean Sellers was executed in Oklahoma for a crime he committed 16 years old.

I hope you will find useful information on these web-pages, and I welcome you to come back to me with suggestions to improvements!