Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
NUOVO NIEUWS

Terug naar Flauto NuovoFlauto NuovoNuovo Nieuws voorpagina Nuovo Nieuws is het kwartaalblad van de Stichting Flauto Nuovo Friesland.

In het blad komen nieuws aan de stichting en verslagen van georganiseerde concerten en workshops aan bod.

Daarnaast worden interessante artikelen door, en interviews met bekende blokfluitisten gepubliceerd, al dan niet overgenomen van derden.

Een aparte sectie is ingeruimd voor recensies van CD's en nieuw uitgebrachte blokfluitmuziek.Enkele van de artikelen die in Nuovo Nieuws gestaan hebben vindt u op deze pagina.
Terug naar Flauto NuovoFlauto Nuovo