Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
IT ORKEST
VorigeHoofdpaginaVolgende
In het kort * Dirigente * Instrumentarium * Muziek * Deelname * Repetities * Orkest van Damwoude * Ledenlijst * Besluiten

Logo It Orkest
Ontwerp Anke Buursma

In het kort
It Orkest werd opgericht in 1994 door Dinie Goedhart. Het telt bijna 40 leden en is een ongesubsidieerde instelling.
Op de Open Nederlandse Blokfluitdagen (georganiseerd door de SONBU) in Utrecht behaalde It Orkest in juni 1995 de derde prijs in de categorie 'Grote Ensembles'.
In 1998 ontving Dinie Goedhart de eerste prijs voor het beste arrangement voor blokfluit.
In juni 1999 ontving It Orkest de tweede prijs in de categorie Ensembles boven 17 jaar op het Eerste Noordnederlandse Blokfluitconcours te Groningen.

Dirigente
It Orkest wordt gedirigeerd door Dinie Goedhart.

'Blokfluit kwartet' (circa 1511), Sebastian Virdung, uit: 'Musica getutscht und Ausgezogen'

Instrumentarium
De blokfluiten die bespeeld worden in It Orkest worden op bruikbaarheid bekeken. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van blokfluiten met barokke greepwijze. De bespeelde instrumenten variëren van sopranino- tot contrabasblokfluit. Blokfluitisten bespelen en bezitten minimaal sopraan-, alt-, tenor- en basblokfluit. In sommige gevallen is het mogelijk om een instrument te huren bij de dirigente. It Orkest is daarnaast aangevuld met cello en clavecimbel/piano.

Muziek
It Orkest speelt muziek uit alle tijden. Er worden ondermeer stukken gespeeld van H. Purcell, J.S. Bach, en G.P. Telemann. Daarnaast worden er stukken gespeeld die speciaal voor It Orkest zijn geschreven.
 • Mezza voce De première van dit stuk, dat geschreven is door de Schraarder componist Pieter Bakker, was op 12 februari 1995, tijdens het eerste optreden te Augsbuurt. Hierna werd het stuk nog diverse malen opgevoerd, onder andere tijdens de Open Nederlandse Blokfluitdagen van 1995.
 • (Daan Manneke)
 • (Bert Esser)

  'Een boottocht' (ca 1500), Uurboek, Vlaams.
  Deelname
  De contributie voor It Orkest bedraagt f350,- per jaar. Voor jongeren is dit f175,-.
  Bij deelname gelden de besluiten zoals die door de dirigent zijn opgesteld.


  Repetities
  It Orkest repeteert op dinsdagavond van 19.50 uur tot 22.10 uur (voor jongeren tot 21.05 uur). Er zijn 35 repetities per jaar. Deze vinden plaats in het dorpshuis van Hantum, nabij Dokkum. Vanaf 19.30 uur en in de pauze om 21.05 uur wordt, door vrijwilligers van het dorpshuis, tegen een geringe vergoeding koffie en thee geschonken.

  Jongen met blokfluit (vroeg 17e eeuw), Italiaans.


  Het Blokfluitorkest van Damwoude en Buitenpost
  In Damwoude en Buitenpost heeft streekmuziekschool 'De Wâldsang' soortgelijke blokfluitorkesten. Deze orkesten staan ook onder leiding van Dinie Goedhart. In deze orkesten is plaats voor een clavecinist/pianist (niet in Buitenpost) en cellisten. In korte tijd zijn deze orkesten uitgegroeid tot elk bijna 25 leden. Volwassen blokfluitisten zitten naast jongere spelers, vergevorderden naast beginnelingen. Indien nodig schrijft Dinie Goedhart eenvoudige partijen, zodat iedereen mee kan spelen. In de orkesten wordt muziek gespeeld uit alle tijden, maar in hoofdzaak concerten voor blokfluit en orkest uit de Barok. Voor deelname aan de orkesten in Damwoude en Cum Bona Corde uit Buitenpost moet men minimaal 2 verschillende blokfluiten kunnen bespelen. Enkele orkestleden mogen op de contrabas- en c-basbloklfuiten spelen. In sommige gevallen kan men bij de muziekschool een instrument huren ten bedrage van f38,- (tenorblokfluit) en f100,- (basblokfluit) per seizoen. Het Blokfluitorkest van Damwoude repeteert 's woensdags van 17.00 - 18.00 uur in de Mounetille, Molenweg 20, in Danwoude. De spelers zijn op het moment afkomstig uit Oudwoude, Damwoude, Westergeest, Wouterswoude, Dokkum en Ternaard. Het blokfluitorkest Cum Bona Corde repeteert iedere donderdag van 18.55-19.55 uur in de muziekschool te Buitenpost. De kosten zijn voor jongeren f110,- en voor volwassenen f130,- per jaar. Voor leerlingen van de muziekschool 'De Wâldsang' is dit orkest gratis. Voor inlichtingen zie: Adressen
  Op 30 juni 2000 vormden deze orkesten samen met individuele spelers het grootste blokfluitorkest (minimaal alt-, of tenorblokfluit. Dit orkest speelde het programma 'Bach in Dokkum'. Van dit concert is een registratie op cd gemaakt. Deze cd is te bestellen per e-mail: DinieGoedhart.FlautoNuovo@12move.nl en door ƒ35,-- over te maken op 30.78.13.630
  Flauto Nuovo Kolkreed 1 9154 AS Foudgum
  Ledenlijst
  Per september 2000 maakten de volgende personen deel uit van It Orkest (in alfabetische volgorde):
 • Arjaans, Marlous (blokfluiten)
 • Bakker, Annadih (blokfluiten)
 • Bakker, Esrih (blokfluiten)
 • Bartelds, Lenie (blokfluiten)
 • Bijleveld, Annie (blokfluiten)
 • Boeijenga, Johan (clavecimbel)
 • Boeijenga, Petra (blokfluiten)
 • Brink, Rineke v/d (blokfluiten)
 • Corporaal, Femke (blokfluiten)
 • Dijkstra, Anetta (cello)
 • Gercama, Johanna (blokfluiten)
 • Gercama, Ale (blokfluiten)
 • Gercama, Atsje (blokfluiten)
 • Goedhart, Dinie (dirigente)
 • Marieke Haspers (blokfluiten)
 • Hoekman, Anneke (blokfluiten)
 • Hoekstra, Harm (blokfluiten)
 • Hoekstra, Hennie (blokfluiten)
 • Houten, Peter van (blokfluiten)
 • Jacobs-Mulder, Boukje (blokfluiten) <
 • Knot, Nel (blokfluiten)
 • Lalkens, Truus (blokfluiten)
 • Looze, Andreas (blokfluiten)
 • Meerema, Sjoeke (blokfluiten)
 • Nicolai, Maaike (blokfluiten)
 • Postma, Kiek (blokfluiten)
 • Postma, Petra (blokfluiten)
 • Timmerman, Hilde (blokfluiten)
 • Toren, Fook (blokfluiten)
 • Werkhoven, Elisabeth (blokfluiten)

  Besluiten
  1. In verband met het bewerken van nieuwe muziek, het huren van speelruimte en het plannen van concerten etcetera is het belangrijk te weten wie er per seizoen meespelen. Opzeggen moet schriftlijk voor 1 mei voor het seizoen vanaf september daaropvolgend. Na 1 mei staat men, zonder tegenbericht, ingeschreven als lid en is de contributie verschuldigd. Bij financiële problemen is er de mogelijkheid contact op te nemen met de dirigente.
  2. Er wordt vanuit gegaan dat ieder lid concertdata reserveert en aanwezig is bij de repetities daaraan voorafgaand
  3. Wanneer orkestleden de generale repetitie niet kunnen bijwonen, kunnen zij niet deelnemen aan het optreden
  4. Bij afwezigheid moeten solisten ervoor zorg dragen dat een ander orkestlid de solopartij kan overnemen. Er wordt vanuit gegaan dat dit onderling wordt geregeld (bellen, kopiëren en dirigente op de hoogte stellen)
  5. Bij optredens kleden de leden van It Orkest zich in zwart en rood


  VorigeHoofdpaginaVolgende