Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
---

Od tego miejsca zaczyna się moja strona internetowa:

Tłumaczenia uwierzytelnione polsko / niemieckie

(od 1982 r.)

dlandanim03Karl-Alexander Pastuschinskipolenanim

Ponad 40 lat doświadczenia zawodowego (od 1973 r.)

Img_2008 10 07 001

Karl-Alexander Pastuschinski, Schlankreye 61, 20144 Hamburg

Godziny przyjęć (tylko po uprzednim uzgodnieniu): poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: godz. 9.00 - 11.00, środy: godz. 16.00 - 19.00

W większości przypadków tłumaczenie natychmiastowe w obecności klienta.

fahrplan_gross_PL

Img_2007 02 09 01

(Widok z mojego okna)

Dalsze informacje pod numerem telefonu:
(0177) 405 27 30 (komórkowy).

*      Referencje

*      Ceny

*      Deutsch

*      Englisch

Impressum:

Karl-Alexander Pastuschinski, Schlankreye 61, 20144 Hamburg

Persönliche Identifikationsnummer (niemiecki NIP): 95 638 073 412

karl_alexander_pastuschinski@hotmail.com

Tel.: (0177) 405 27 30

Wyłączenie odpowiedzialności

Zgodnie z § 5 ust. 1 ustawy o służbach telekomunikacyjnych (TDG) jesteśmy odpowiedzialni wyłącznie za własne treści. Za linki do obcych treści oferentów trzecich jesteśmy zgodnie z § 5 ust. 2 ustawy o służbach telekomunikacyjnych (TDG) tylko wówczas odpowiedzialni, jeśli mamy pozytywną wiedzę o treści bezprawnej lub karalnej i jest technicznie możliwe i do przyjęcia zapobieżenie korzystaniu z nich. Nie jesteśmy też zobowiązani do sprawdzania w okresowych odstępach czasu treści ofert osób trzecich co do ich bezprawności lub karalności. Gdy tylko dowiemy się o bezprawnej treści stron Web, odpowiedni link zostanie usunięty z naszej strony. Ponadto chcemy wyraźnie podkreślić, iż nie mamy żadnego wpływu na kształt i treści stron, do których są linki. Zatem dystansujemy się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich stron, do których są linki, na całej stronie Web łącznie ze wszystkimi stronami podrzędnymi. Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich linków, podanych na stronie głównej i do wszystkich treści stron, do których prowadzą linki lub bannery. Jeśli treści tych ofert internetowych naruszają obowiązujące prawo autorskie lub ustawę o znakach towarowych (Markengesetz), to zostaną one usunięte tak szybko, jak tylko można, po otrzymaniu wskazówki.

Haftungsausschluss

Gemäß § 5 Abs. 1 TDG sind wir ausschließlich nur für die eigenen Inhalte verantwortlich. Für Links auf fremde Inhalte dritter Anbieter sind wir gemäß § 5 Abs. 2 TDG nur verantwortlich, wenn wir von einem rechtswidrigen oder strafbaren Gehalt positive Kenntnis haben und es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. Auch sind wir nicht verpflichtet, in periodischen Abständen den Inhalt von Angeboten Dritter auf deren Rechtswidrigkeit oder Strafbarkeit zu überprüfen. Sobald wir von dem rechtswidrigen Inhalt der Web-Seiten Dritter erfahren, wird der entsprechende Link von unserer Seite entfernt. Weiterhin möchten wir ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf der gesamten Website inkl. aller Unterseiten. Diese Erklärung gilt für alle auf der Homepage ausgebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner führen. Sollten Inhalte dieser Internetangebote gegen geltendes Urheberrecht oder das Markengesetz verstoßen, werden diese auf Hinweis schnellstmöglich entfernt.

Ostatnia zmiana: 14 kwietnia 2014 r.

Tu się kończy moja strona internetowa

---