Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
---

Od tego miejsca zaczyna się moja strona internetowa:

Ceny

1,75 euro za linijkę mojego tłumaczenia (55 uderzeń).

Przy tłumaczeniach ustnych obowiązuje niemiecka Ustawa o wynagrodzeniach i odszkodowaniach wymiaru sprawiedliwości (JVEG) [por. § 23 niemieckiej Ustawy o postępowaniu administracyjnym (VwVfG)].

Ceny te nie podlegają negocjacji.

Nie sporządzam kosztorysów.

Proszę nie wysyłać oryginałów pocztą.

Tłumaczę tylko z polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski.

*      Deutsch

*      Englisch


Ostatnia zmiana: 15 marca 2014 r.

Tu się kończy moja strona internetowa

---