Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Här tänkte jag berätta lite om mitt framtidsyrke!

 

 

 

En dag på en ambulansstation kan vara så här!

En högtalare - länk till att lyssna på denna sida

En dag på stationen.

"Vi börjar klockan åtta med uppställning som i det militära. Då har en sektionsledare och jag information för pågående personal, om något speciellt hänt under föregående arbetspass. Efter detta kontrollerar personalen sina respektive ambulanser samt sjukvårdsutrustningen, så att allt är OK inför dagens kommande uppdrag. Sedan är det fika.
Under morgonen brukar jag ha korta föreläsningar om olika akuta sjukdomstillstånd och om delegeringsläkemedel. Vår ambulansöverläkare ger oss särskilda tillstånd att ge vissa läkemedel. Till exempel för smärtstillning och för astmabehandling. Man måste ha kunskap om hur läkemedlen ska ges och vilka risker och biverkningar det finns i samband med dem.
Under varje arbetspass har vi möjligheter till fysisk träning. Men ofta måste det göras på fritiden, då tiden inte räcker på grund av antalet körningar.
Vårt arbete handlar inte bara om sjukvård. Det gäller också att lösa tekniska problem, sköta fordon, lösa problem för patienter som hämtas. Till exempel: vem tar hand om husdjuret då det lämnas ensamt. Vi måste vara problemlösare av breda mått.

Krav vid intagning, vilka söker ni?

Vi har anställningstester. Först den formella kompetensen: de vi söker ska antingen vara sjuksköterskor med lämplig vidareutbildning, till exempel anestesi. Eller undersköterskor med en 20 veckors ambulanssjukvårdsutbilning. Dessutom vill vi att de sökande ska ha minst två års erfarenhet av akutsjukvård.
De fysiska testerna består av bårbärning; tre trappor upp och tre trappor ner med 80 kilos tyngd. Simning 200 meter och ett allmänt konditionstest i form av löpning 2,4 km på 12 minuter.
Missar man något av testerna ratas man inte automatiskt. Det är den samlade bedömningen som räknas. Bland annat kan dålig kondition alltid tränas upp. Vi testar också om de sökande kan hjärt-lungräddning. Vid behov genomgår man utbildning i det.
Årliga fysiska tester ser till att personalen även fortsättningsvis ska orka med det för kroppen krävande arbetet."

Framtiden?

Ambulansverksamheten kommer under de närmaste åren anställa fler sjuksköterskor. Socialstyrelsen har gett direktiv om behovet av kompetenshöjning. Målsättningen är att ha en ambulanssjuksköterska i varje dygnsbil inom fem år. På vår station finns behov av ytterligare åtta stycken och i hela länet cirka 30-35 för att uppfylla det.
Kompetensutvecklingen går framåt hela tiden. Under våren ska vi börja med tidig behandling av patienter med hjärtinfarkt, då det räddar liv. Detta är avancerad medicinsk vård som tidigare enbart utförts av läkare och sjuksköterskor på sjukhus."

Varför skulle du råda ungdomar att söka sig till vården?

Om man tycker om att träffa människor och hjälpa dem bör man definitivt pröva på vårdarbetet. Det är väldigt stimulerande. Du ser snabbt effekterna hos patienterna, om du gör ett bra jobb. De är tacksamma och vi får ofta beröm.
Andra viktiga faktorer är den goda sammanhållningen och kompisskapet bland personalen.
Man ska inte söka sig till ambulanssjukvården om målsättningen är att få köra fort med blåljus. Vi vårdar inte längre med gaspedalen

 

 

 

Detta är berättat av:

Namn: Sture Svanljung.
Yrke: Stationschef för ambulanspersonalen i Uppsala.
Utbildning: Sjukvårdsbiträdesutbildningen i Kalix, undersköterskeutbildningen i Uppsala, sjuksköterskeutbildningen i Uppsala, vidareutbildning: anestesi- och intensivvård i Stockholm.

 

Tillbaka till Sjuksköterska sidan!