Nazim Hikmet Ran

NÂZIM’IN BİYOGRAFİSİ
 

 

Nazım Hikmet 1902 yılında Selânik'te doğdu. Anne tarafından babası dilci Enver Paşa, asıl adı Konstantin Borjenski olan Polonyalı Yahudi Mustafa Celaleddin Paşa'nın oğludur. Dayısı da General Ali Fuad Cebesoy'dur. 1951'de Moskava'ya kaçmış, akabinde Türk vatandaşlığından ıskat edilince dedesinin memleketi Polonya'ya giderek oranın tâbiiyetine geçmiş ve Borjenski soyadını almıştır. Nazım Hikmet 1963 senesinde Moskova'da ölmüştür, kabri oradadır.

Nazım Hikmet'le ilgili buraya naklettiğim bilgiler tarihen sabit olmuş gerçekler olup, asla uydurma ve kulaktan duyma şeyler değildir. Onun doğum yeri, tarihi, atalarının kim olduğu, Polonya vatandaşlığına geçtiği bütün kaynaklarda aynen benim yazdığım gibidir. Zannedersem sizin kabul etmek istemediğiniz husus büyükdedesinin Yahudi asıllı oluşu ve Nazım'ın Borjenski soyadını alması meselesi. Onun da membaı Bernard Lewis'in "The Emergence of modern Turkey" isimli kitabının 1961 Londra basımı, sayfa 341'dedir. Saygılarımla. Faruk
 

Mustafa Celaleddin Paşa Yahudi değildi.
”John Buchan’ın ‘Greenmantle’ adlı ünlü romanında Enver Paşa basbayağı bir Polonya Yahudisi yapılmıştır. Enver Paşa’nın Polonya asıllı olduğu şeklindeki garip rivayet, muhtemelen Polonyalı dönme KONT KONSTANTİN BORZECKİ’nin oğlu ve bir kurmay subay olan Enver Celaleddin Paşa ile karıştırmasından ileri gelmektedir.”
Modern Türkiye’nin Doğuşu (The Emergence of Modern Turkey)
Bernard Lewis - Türk Tarih Kurumu 1996, 6. Baskı - Sayfa 211

Lehistan Mektubu

Sevgilim, dayı kızım, Memed'imin anası,
dedelerimizden biri
1848 Polonya muhaciri.
Belki o güzel Varşovalı kadına, senin
İkizmiş gibi benzeyişin bundandır.
Belki ben bu yüzden böyle sarı bıyıklı,
böyle uzun boyluyum,
oğlumuzun gözleri böyle kuzey mavisi,
Belki de bu yüzden bu ova bana
bizim ovaları hatırlatıyor,
yahud da bu yüzden bu Leh türküsü,
içimde, derinde, yarı aydınlık
uyuyan bir suyu kımıldatıyor.
Lehistan'dan gelmiş dedelerimizden biri,
gözlerinde karanlığı yenilginin,
saçları al kana boyalı.
Uykusuz geceleri Borjenski'nin
benimkine benzer olmalı.
Tıpkı benim gibi o da
çok uzaklarda kalan bir ağacın altında
unutmuş olabilir uykusunu.
Onu da benim gibi deli etmiştir, deli,
her solukta alıp ta memleket kokusunu
memleketi bir daha görmemek ihtimali.

                   NAZIM HİKMET

 

”Başarısız 1848 devrimlerinden sonra Türkiye’ye yerleşen ve kendileriyle birlikte Orta Avrupa’nın romantik milliyetçiliğini de getiren Macar ve Polonyalı sürgünler yeni fikirlerin Türkiye’ye girişinde önemli roller oynadılar. İslamı kabul eden MUSTAFA CELALEDDİN PAŞA, (asıl adı Constantine BORZECKİ) 1869’da İstanbul’da ”Les Turcs anciens et modernes” – ”Eski ve Çağdaş Türkler” adında Fransızca bir kitap yazmıştı. Mustafa Celaleddin Paşa bu kitapta, Türklerin etnik olarak Avrupa halklarıyla hısım olduklarını ve ”Touro-Aryan” dediği bir ırka -Ari ırkın Turan kolu- mensup olduklarını ileri sürüyordu. Bu teorilerin amacı, Türklerin Avrupalı tebaalarından ayıran farklılıkların önemini düşürmekti. Kitabın tarih bölümü birçok Avrupalı Türkoloji bilgininin eserlerine dayanan, eski Türk tarihinin bir incelemesini içine alır ve insanlık tarihinde Türk budunlarının büyük rolünü önemle belirtir…”

Mustafa Celaleddin Paşa’nın oğlu Enver Paşa, Osmanlı Genel Kurmayı’nın bir üyesi idi.
Modern Türkiye’nin Doğuşu (The Emergence of Modern Turkey)
Bernard Lewis - Türk Tarih Kurumu 1996, 6. Baskı - Sayfa 343
Daha önce okuduğum kitaplardan öğrendiğime göre, 19. yüzyıl Polonya’sında baronluk, düklük, kontluk gibi aristokratik sınıfa ait ünvanlar Hıristiyanların tekelindeydi. Bir Yahudi baron olamazdı. Bir Yahudi kont olamazdı. Bu ünvanlar Polonya’nın kralı veya kraliçesi tarafından yalnız Hıristiyanlara bahşedilebilirdi. Bu durumda KONT olan Konstantin Borzecki’nin Yahudi kökenden gelmesi mümkün görünmemektedir. Kendisi 1849’da Osmanlı’ya sığınan bir LEH soylusudur.

”Avusturya ve Rusya’ya karşı 1848’de ayaklanan Macar ve Polonyalıların albaylarından Kont Konstantin Borzecki (Nazım Hikmet’in ana tarafından büyükdedesi) ve diğerleri yenilince, kaçıp Osmanlı İmparatorluğu’nun müşfik kollarına sığındılar. Kendilerini Rusya ve Avusturya’ya teslim etmeyen Devlet-i Aliye’ye ve bu topluma hayran oldular, dinlerini değiştirenler oldu. Borzecki de onlardan biriydi. Mustafa Celaleddin Paşa adıyla, yeni yurdu ve toplumuna hizmet etti. Konstantin Borzecki, maiyetinde çalıştığı Ömer Lütfi Paşa'nın takdir ve sevgisini kazanarak bu paşanın kızı ile evlendi. Istanbul'da Harp Okulu’nda uzun yıllar harita hocalığı yaptı. Türk ulusçuluğu üzerine ilk önemli risaleyi yazdı (Les Turcs Anciens et Modernes).

Bu kitabın en önemli tezi, Türklerin ırk olarak Avrupa milletlerinden aşağı olmadıkları, hatta bu milletlere ait medeniyetin bir bölümünün gerçek kurucuları oldukları şeklindedir. Yusuf Akçura, Türkçülük akımının başlangıcını, Mustafa Celaleddin Paşa'nın 1869'da Sultan Abdülaziz'e sunduğu bu kitaba kadar geri götürmektedir. Bu eserinde Mustafa Celaleddin Paşa, Türklerin milli bilincini uyandırmaya çalışıyordu. Celaleddin Paşa’nın ölümünden 50 yıl sonra Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk onun fikirlerini önemseyerek devam ettirmiştir. Atatürk, Mustafa Celaleddin Paşa için "Bu Polonyalı gerçek altından anıta layıktır" diyerek onu takdir etmiştir. Mustafa Celaleddin Paşa, 1869 tarihinde Latin Alfabesinin kabulünü olumlu karşıladığını duyurmuş, kızına Latin harflerle Türkçe mektuplar bile yazmıştır.

Mustafa Celaleddin Paşa, (1828-1875) Osmanlı ordusunda Ruslara karşı Karadağ Savaşı’nda savaşırken bir Türk ve Müslüman olarak mirliva (tuğgeneral) rütbesiyle şehit oldu.

Pavlus   *****************************************************************************

NÂZIM HİKMET VE BAĞLAR                                   Fahri Petek Nazım’ı anlatıyor. Tıklayınız

Nazim Hikmet, benim bulgularima göre baba tarafindan kesin Sabetayci bir aileden geliyor. Nazim’in annesinin dedesi bilindigi gibi Polonyali Konstantin Borzecki, sonraki ismiyle Mahmut Celalettin Pasa ve Bektasi oluyor. Nazim'in baba dedesi Nazim Pasa. Babasi da Hikmet Bey. Hikmet Bey de Bektasi olarak biliniyor. Ittihatçilarin adami, kendisini Almanya’ya konsolos yapmis Ittihatçilar.
Nazim’in anne dedesi Hasan Enver Pasa, aslen Alman olan ve gerçek ismi Karl Detrois olan Mehmet Ali Pasa’nin kiziyla evleniyor ve bu evlilikten dogan kizlari da Mehmet Ali Aybar’in babaannesi oluyor.

Inter-Türk Forumu’na Yalçin Küçük’ün kitabindan alinti aktarilmis. Tekelistan kitabinin, Ikinci Bölüm için besinci ek bölümüdür aktarilan ve aktarma esnasinda yazilan aralardaki büyük harfli basliklar kitapta yoktur.
http://f16.parsimony.net/forum28507/messages/17150.htm veya  Alternatif Link

Yalçin Küçük’ün yazdiklarina bir-iki ilave ve düzeltme yapayim. 1946’da Missorui ile cenazesi getirilen Baydur degil, Münir Ertegün’dür. Ahmet Ertegün’ün babasidir. Ahmet Ertegün, sadece lobici degil, ayni zamanda 500. Yil Vakfi kurucusu üst düzey bir mason ve Sabetaycidir. Missouri geldiginde su hala söylenen Abanoz sokaginin boyanmasi rezillikleri olmustur. Yalçin Küçük yanlis hatirliyor.

Gazi Yasargil’in oglu Can’in ismi Can Yücel’den geliyor. Güler Yücel’in esinin ölümünden sonra anlattiklarina göre, Gazi Yasargil, Can Yücel’in en sevdigi arkadasiymis.

Yalçin Küçük’ün dostu Hüsnü Göksel eger Ahmet Ertegün’ün enistesiyse yani Münir Ertegün’ün damadiysa, Yalçin Küçük dostunun ismini çok sevdigi isim-bilimle bir incelesin, sonra da ABD kariyerine de bir baksin bakalim.

Ayrica bir sözlük ve bir isim kökenleri kitabiyla kitap yazinca çok eksik bir arastirma oluyor. Umarim cezaevinden çiktigi için çok daha iyi arastirmalar ortaya koyar.

Benim de çok sevdigim, Yalçin Küçük’ün de hakkinda onlarca arastirma yazisi yazdigi Nazim Hikmet’in Sabetayci oldugunu anlamamis Yalçin Küçük. Üstelik Tekelistan’da da bahsettigi ve yakindan tanidigi Nazim’in esi Nüzhet Hanim’in da Sabetayci oldugunu anlamamis. Nazim'in son esi Vera'yi bilmiyorum ama diger bütün esleri de Sabetaycidir.
Bu konuda yazdigim ve forumlarda yayinlanmayan, Nüzhet Hanim'in esiyle ilgili bu açidan ilk defa yazilan bilgilerdir bunlar, yazimi asagiya aliyorum.
Beyazit’ta Elif isminde bir sahaf dükkani var. Orada yasli, tonton bir adamcagiz (Aslan Kaynardag) kendi kitaplarini da diger kitaplarla birlikte satmaya çalisir. Felsefeci ve Sair (Eski komunistlerden) Aslan Kaynardag’in "Felsefecilerle Söylesiler" isimli kitabina baktigimizda Macit Gökberk ve Vehbi Eralp’in Sabetayci olduklarini anlarsiniz (Selanikli ve Feyziye Mektebi mezunuymuslar).
Macit Gökberk, Feyziye Mektebi’nde kendisini en çok etkileyen hocalari sayarken Mehmet Servet Berkin ismini veriyor. Bu ismi taniyorum çünkü bu konuda bir yazi yazmistim (Mavi Gözlü Dev'e Dair)
http://www.sosyaldemokrasi.org/edebiyat.html ve onu da asagiya aliyorum. Servet diye geçiyor bu isim ve Nazim Hikmet’in esi Nüzhet Hanim’in kocasidir. Nazim’in diger esi Piraye Hanim (Memet Fuat’in annesi) Nazim’dan önce Vedat Örfi ile evliymis. Münevver zaten dayisinin kizi ve Münevver Hanim’in ilk kocasi Ressam Nurullah Berk. Berk ya da Berg yazilabiliyor ve Ibranice da demek.Nazim Hikmet'in " Mavi Gözlü Dev, Minnacik Kadin ve elleri" isimli siirinde kimi yerdigi pek bilinmez. Piraye öldükten sonra da bu konuda bir tartisma olmustu.
Nüzhet Berkin, Nazim Hikmet' in ilk esidir. Yalçin Küçük' ün iddiasina göre de sevdigi tek kadindir. (El Kitabi, Yalçin Küçük) . Bu iddia dogru mudur, bilinmez; ama Nazim' in Nüzhet Hanimi çok sevdigi belli olmaktadir.
Nüzhet Berkin ile Nazim Hikmet' in tanisikliklari Istanbul'dan komsu çocugu oldugu döneme dayaniyor. Zaman içinde Nüzhet Hanim ablasi ve enistesi ile birlikte Tiflis' e yerlesir. Yillar sonra burada tekrar karsilasirlar. Nazim o yillarda Moskova' da KUTV Üniversite'sinde ögrencidir. Nüzhet Hanim da Moskova' ya, biraz da Nazim' in da israrlari sonucu okumaya gider.
Nazim ile Moskova' da evlenirler. Nüzhet Hanim saglik sorunlari yüzünden Bakü' ya gider; bir süre sonra Nazim da gelir. Nüzhet Hanim' in Istanbul' da tedavi olmasi gerektigine karar verirler ve Nüzhet Hanim Istanbul' a gider.
Nüzhet Hanim, kisa bir tedavi (bes-alti ay) sonrasi iyilesince bir daha Nazim' in ailesine görünmez olur. Nazim uzun süre Nüzhet Hanim' dan haber alamaz ve Istanbul' a gelir. Nüzhet Hanim, Nazim Hikmet ile ayrilma sürecindeyken, bir gece tiyatroda karsilasirlar ve Nüzhet Hanim, Nazim' i görmezlikten gelir.Hikmet, Nüzhet Hanim için iki yergi siiri yazmistir. Bu siirlerdeki "erkek" ve "cinsiyetçi" tavir dikkat çekicidir.
Gövdemdeki Kurt isimli siirin neden yazildigini Nüzhet Hanim -kendince- söyle anlatiyor : "... Nazim çok kiskançti. Nazim' in bir arkadasi vardi, Dagistanli bir genç. Bir ders arasinda Nazim, hocayla bir seyler konusurken biz disaridaydik. Dagistanli genç bir seyler anlatti, ben de güldüm. Bu sirada Nazim bize dogru gelirken, gülüsümü duymus, o Dagistanli gençle sohbet edisim onu çileden çikarmis."
(Nazim Hikmet' in Bilinmeyen Iki Siir Defteri, Kemal Sülker, Yazko Yayinlari, 1980)

GÖKYÜZÜ    **************************************************************************

MEHMET ALİ PAŞA’NIN TORUNU MEHMED NÂZIM RAN
http://www.yasayanbursa.com/12_M_Ali_Yilmaz.html                             Nazım’ın kimliğini kendi şiirinden okuyunuz !
İstanbul'un nazım planı
1827 yılında Almanya'nın Brandenburg kentinde, Karl Detroit adında bir çocuk dünyaya gelir.
Babası müzik öğretmeni olan Karl Detroit, aile içinde baş gösteren huzursuzluklardan ötürü bir Fransız yetimhanesine gönderilir.
Gemilerde miço olarak çalışma belgesini eline alır almaz, Hamburg Limanı'ndan kalkan bir gemiyle İstanbul'a doğru yola koyulduğunda henüz 12 yaşındadır.
Gemi İstanbul'a geldiğinde denize atlayan Karl Detroit, Kız Kulesi'ne doğru yüzmeye başlar. Kendisini kurtaran Kız Kulesi bekçisine, "gemiye geri dönmek istemediğini" anlatır.
İki ülke arasında küçük bir politik sorun yaratmış olsa da, dönemin Dışişleri Bakanı konumundaki Sadrazam Ali Paşa'nın sevgisini kazanıp, himayesine girer.
Harbiye'de okutulan çocuğa "Mehmet Ali" adı verilir.
Yıllar, 12 yaşında Kız Kulesi'ne yüzen çocuğu, Kırım Seferi ve Bosna, Karadağ savaşlarından sonra 2'nci Abdulhamit döneminde "Paşa" ünvanına taşır.
Mehmet Ali Paşa 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması'nda Osmanlı'yı temsil eden üç kişiden biridir!.. Berlin Antlaşması'nda Hıristiyan cemaatlere hak tanınmasıyla gerici çevreler, halkı Mehmet Ali Paşa'ya karşı "sizi gavura bu sattı" diye kışkırtır...
Ve, Mehmet Ali Paşa, Arnavutluk'ta linç edilir!
Aynı zamanda şair olan Mehmet Ali Paşa, kısa bir dönem gittiği Magdeburg'daki okulunu ziyaret ettiğinde şeref defterine bir şiir yazar ve bu şiir sonradan, gazetelerin birinde yayınlanır.
Saray ressamı Anton Von Warner, Mehmet Ali Paşa için şunları söylemiştir:
"Şiirlerini Almanca, Fransızca, Yunanca, Farsça ve Arap dillerinin tümünde aynı maharetle kaleme alabilen bir şair."
Çocukluğunda Kız Kulesi'ne sığınan Mehmet Ali Paşa'nın dört kızından biri olan Leyla Hanım'ın da bir kızı dünyaya gelir: "Celile Hanım" Ve Celile Hanım'ın bir oğlu olur: "Nazım Hikmet"

Aktaran Yılmaz Demir   **********************************************************
GERİYE