Welkom op een homepage van de co÷peratieve Windmolenvereniging b.a.

De Windvogel

De url-locatie van deze pagina is : https://www.angelfire.com/wi/windmolens/index.html klik hier

Sinds begin 2001 is de officiŰle website van onze vereniging beschikbaar via http://www.windvogel.nl

Overige pagina's in deze directory:
een aanvraagformulier
links naar andere sites (aanmelden bij Hans )
Extra informatie
Index van het ledenblad
Hoeveel energie verbruiken apparaten ook al worden ze niet gebruikt?
Windmolens en een onderzoek naar geluidsoverlast

Wat is de Windvogel?


De Windvogel is een co÷peratieve vereniging die is opgericht om het gebruik van duurzaam geproduceerde energie te bevorderen; zij wil daartoe ook zelf bijdragen door de oprichting en exploitatie van windturbines. Op dit moment bezit zij twee windturbines, een op de grens Monster - Den Haag (Madesteingebied) en een langs de A12 bij Bodegraven. De Windvogel is sinds voorjaar 1997 gefuseerd met de Haags Windmolen Vereniging.

De energie die deze windturbines produceren, zo'n 230.000 kWh per jaar, wordt tegen een vergoeding geleverd aan het electriciteitsnet van het energiebedrijf ENECO. De schone energieproductie van deze twee molens levert een milieubesparing op van 131.100 kg CO2, 4600 zuurequivalenten en 66.700m3 aardgas. Beide windturbines zijn gefinancierd door de leden van De Windvogel . De vereniging telt nu een kleine 450 leden en wordt bestuurd door 9 bestuursleden.

Laten we ons even voorstellen
Dat het slecht gaat met het milieu, dat hoeven we u niet meer uit te leggen. Dat weten we nu zo langzamerhand wel. Maar naast klagen en moedeloos zuchten zijn er andere opties. Er zijn vele initiatieven waarbij mensen de handen uit de mouwen steken en daadwerkelijk bouwen aan een duurzame samenleving. En De Windvogel is zo'n initiatief.

De Windvogel is een vereniging die in 1991 door een aantal enthousiaste mensen is opgericht, met als doel iets te doen aan de slechte staat van het milieu. Met behulp van geld dat mensen aan de vereniging lenen, koopt De Windvogel windturbines. Deze windturbines leveren schone stroom. Er wordt electriciteit opgewekt zonder versterking van het broeikaseffect en zonder uitstoot van verzurende stoffen.

En het mooie is dat het uiteindelijk niets kost. Het levert misschien zelfs wat geld op. De electriciteit die de windturbine opwekt, wordt namelijk verkocht aan het energiebedrijf.
Uiteindelijk verdient de molen zich geheel terug en misschien zelfs meer dan dat. Het geld komt weer bij de lener terecht op het moment van aflossing.

Foto: een van onze 18/80 Lagerwey molens (max vermogen: 80 kW)

windmolen

Doe mee
Om meer windturbines neer te zetten is er natuurlijk veel geld nodig. Daarom vragen we u om geld te lenen aan onze vereniging. De gang van zaken rond leningen is als volgt. De eerste honderd gulden isinleg. Met deze inleg neemt u deel in het kapitaal van de vereniging. Dit kapitaal dient als buffer voor een gezonde financiele basis. Als u deze honderd gulden heeft ingelegd bent u automatisch lid. Leden hebben stemrecht op de Algemene Leden
Vergaderingen en ontvangen 4 keer per jaar het ledenblad.
Bovenop deze honderd gulden kunt u nogmaals honderd gulden of een veelvoud daarvan aan De Windvogel lenen. Met het geld uit inleg en leningen worden windturbines aangeschaft. De exploitatie van de windturbines zorgt voor rente en aflossing.

Meer weten?


Wilt u meer informatie, vraag dan het informatiepakket aan. In dit pakket vindt u een verdere uitwerking van de financiŰle kant, het leningenreglement, een exemplaar van het ledenblad en de telefoonnummers van de bestuursleden.

Maar u kunt natuurlijk ook meteen lid worden.

  1. Vul het formulier op de volgende pagina in.
  2. Stuur het ingevulde formulier op naar de ledenadministratie
  3. Of : Fax het naar de ledenadministratie
  4. Of : E-mail het !
  5. Wij zorgen voor de rest.

Voor meer informatie kunt u schrijven.
Ons adres is :
Ledenadministratie:
Jan Jennissen
Graaf Janstraat 219
2731 CL Zoetermeer
Tel.: (079) 3168652
E-mail: J.M.M.Jennissen@hccnet.nl

Secretariaat / voorlichting
A. Verhulst
Molenring 127
2741 MZ Waddinxveen
Tel./fax: (0182) 614245

Molenaars:
Peter van Gemeren
Goudreinetstraat 173
2564 PR Den Haag
Tel.: (070) 3681687

Broos de Groot
Vossestraat 14
2411 ML Bodegraven
Tel.: (0172) 611451

Steek uw licht op met een spaarlamp!

wees zuinig met energieDe rechtsvorm van de co÷peratieve vereniging De Windvogel
Hoe zit het nou met de aansprakelijkheid van de leden?
De penning-meester, Arnold Abbema, geeft een korte uiteenzetting (1999).
Aansprakelijkheid
De rechtsvorm van De Windvogel is een co÷peratieve vereniging. Bij een dergelijke co÷peratie zijn de leden aansprakelijk, tenzij in de statuten daarvoor een beperking is aangebracht. Dat is bij De Windvogel het geval. De statuten bepalen dat de aansprakelijkheid van elk lid is beperkt tot het bedrag van zijn inleg (f 100,-). De toevoeging "b.a." bij de naam geeft aan dat de aansprakelijkheid is beperkt. De statuten bepalen op welke wijze.

Geldigheid besluiten
De statuten vermelden een aantal besluiten die zijn voorbehouden aan de algemene ledenveradering; alle overige besluiten kunnen door het bestuur genomen worden, mits deze betrekking hebben op activiteiten welke binnen het doel van de co÷peratie vallen. Voor de ledenvergadering is geen minimumaantal aanwezigen vereist. Dus wanneer de vergadering tijdig is bijeengeroepen kunnen betreffende de geagendeerde punten
besluiten worden genomen. Ook in het leningsreglement zijn besluiten vermeld, welke door de algemene vergadering moeten worden genomen.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de co÷peratie staat open voor natuurlijke personen en voor rechtsvormen. Daaronder vallen BV's, vennootschappen, co÷peraties, maar ook stichtingen, kerken, gemeenten, enz. Wij kennen in ons ledenbestand: particulieren, kerkelijke gemeenten burgerlijke gemeente en NV en BV. Ook een vereniging van eigenaren kan lid worden. Uiteraard ook de leden van die vereniging overigens. Een groot ledental geeft onze organisatie kracht in haar optreden.

Regionaal beperkt?
Het lidmaatschap is niet beperkt tot personen die in Zuid-Holland wonen. Wij hebben leden in diverse provincies. Het verst weg wonende lid is iemand in Nieuw Zeeland. Verder zijn er leden in Overijssel, Gelderland, Limburg, Utrecht, Noord-Holland. De meeste wonen in Zuid-Holland.


Indien leden ge´nteresseerd zijn in de Statuten van de vereniging, een uitleg over het Inleggeld en het Leningsreglement, laten die dan even bellen naar de ledenadministratie zodat de gevraagde informatie kan worden toegestuurd. Zie
hierboven

een Lagerwey 750 Een Lagerwey 750

een Lagerwey 250 Een Lagerwey 250

molen Onze voorouders wisten wind al te gebruiken...

windmolen

Lay-out: Hans
U kunt ons gastenboek invullen of bekijken

Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!