ปฏิทิน
ปี "ปิติมหาการุญ" ค.ศ. 2000

เดือนธันวาคม 1999
24 วันศุกร์ 
วันสมโภชพระคริสตสมภพ
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ 
+ มิสซาเที่ยงคืน
25 วันเสาร์ 
วันสมโภชพระคริสตสมภพ
+ มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน 
+ มหาวิหารใหญ่พระแม่มารีย์
+ พิธีเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ 
+ มิสซากลางวัน
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีอวยพร Urbi et Orbi
+ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ 
+ พระศาสนจักรท้องถิ่นทั่วโลก
+ พิธีเปิดปีศักดิ์สิทธิ์
31 วันศุกร์ + มหาวิหารนักบุญเปโตร + สวดภาวนาวันก่อนเข้าสู่ปี ค.ศ. 2000

เดือนมกราคม 2000
1 วันเสาร์ 
สมโภชพระแม่มารีย์ มารดาพระเจ้า
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีบูชามิสซา 
+ วันสันติภาพสากล
2 วันอาทิตย์ 
อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลพระคริสตสมภพ
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + วันเด็ก
6 วันพฤหัสบดี 
สมโภชพระคริสต์แสดงองค์
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีบูชามิสซา 
+ พิธีอภิเษกพระสังฆราช
9 วันอาทิตย์ 
ฉลองพระเยซูเจ้ารับศีลล้าง
+ พิธีบูชามิสซา 
+ พิธีโปรดศีลล้างบาปแก่เด็ก
18 วันอังคาร 
เริ่มสัปดาห์แห่งการภาวนา 
เพื่อเอกภาพของคริสตชน
+ มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงกรุงโรม + พิธีเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ 
+ พิธี... ecumenical
25 วันอังคาร 
ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ
+ มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงกรุงโรม + พิธีปิดสัปดาห์แห่งการภาวนา 
เพื่อเอกภาพของคริสตชน
28 วันศุกร์ 
ระลึกถึงนักบุญเอเฟรม
+ มหาวิหารนักบุญเซซีลิอาที่เมืองทราสเตเวเร่ + วจนพิธีกรรมตามจารีตซีเรียนตะวันออก (ชาลเดียนมาลาบารีส)
 
เดือนกุมภาพันธ
2 วันพุธ 
ฉลองพระคริสต์แสดงองค์
มหาวิหารนักบุญเปโตร + วจนพิธกรรมีแห่เทียนและมิสซา 
+ ปีศักดิ์สิทธิ์ของนักบวช
9 วันพุธ 
ฉลองนักบุญมารอน
+ มหาวิหารใหญ่พระแม่มารีย์ + วจนพิธีกรรมจารีตซีโร-อัลติโอเชียน(มาโรไนท์)
11 วันศุกร์ 
ฉลองแม่พระปรจักษ์ที่ลูร์ด
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีโปรดศีลเจิมคนไข้ 
+ ปีศักดิ์สิทธิ์ของผู้ป่วยและคนงานที่ต้องได้รับ การดูแล
18 วันศุกร์ 
ระลึกถึงบุญราศีจอห์น แองเจลิโก้
วิหารแม่พระโซปรา มีเนอวา + ปีศักดิ์สิทธิ์ของศิลปิน
20 วันอาทิตย์ + ปีศักดิ์สิทธิ์ของสังฆนุกรถาวร
22 วันอังคาร 
ฉลองธรรมมาสนักบุญเปโตร
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีบูชามิสซา 
+ ปีศักดิ์สิทธิ์ของโรมันคูเรีย
25 วันศุกร์-27 วันอาทิตย์ + ประชุมสังคายนาสากลวาติกันครั้งที่ 2 เพิ่มเติม
 เดือนมีนาคม
5 อาทิตย์ 
อาทิตย์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีแต่งตั้งบุญราศีและนักบุญ
8 วันพุธ 
วันพุธรับเถ้า
มหาวิหารนักบุญซาบิน่า และ 
สนามกีฬาเซอร์คัสแมกซีมุส
+ พิธีแห่จากมหาวิหารนักบุญซาบิน่า ไปยัง 
สนามกีฬาเซอร์คัสแมกซีมุส 
+ พิธีบูชามิสซาและโปรยเถ้า 
+ พิธีโปรดศีลอภัยบาป
9 วันพฤหัสบดี + มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงกรุงโรม + พิธีเคารพศีลมหาสนิท
10 วันศุกร์ มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน + พิธีเดินรูป 14 ภาคและใช้โทษบาป
11 วันเสาร์ + มหาวิหารใหญ่พระแม่มารีย์ + พิธีสวดสายประคำ
12 วันอาทิตย์ 
อาทิตย์แรกเทศกาลมหาพรต
+ มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน + ..........
16 วันพฤหัสบดี + มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงกรุงโรม + พิธีเคารพศีลมหาสนิท
17 วันศุกร์ + มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน + พิธีเดินรูป 14 ภาคและใช้โทษบาป
18 วันเสาร์ + มหาวิหารใหญ่พระแม่มารีย์ + พิธีสวดสายประคำ
19 วันอาทิตย์ + มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน
20 วันจันทร์ 
สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารีพรหมจารี
+ ปีศักดิ์สิทธิ์ของช่างฝีมือ
23 วันพฤหัสบดี + มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงกรุงโรม + พิธีเคารพศีลมหาสนิท
24 วันศุกร์ + มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน + พิธีเดินรูป 14 ภาคและใช้โทษบาป
25 วันเสาร์ 
สมโภชแม่พระรับสาร
26 วันอาทิตย์ 
อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
+ มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน
30 วันพฤหัสบดี + มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงกรุงโรม + พิธีเคารพศีลมหาสนิท
31 วันศุกร์ + มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน + พิธีเดินรูป 14 ภาคและใช้โทษบาป
เดือนเมษายน
1 วันเสาร์ + มหาวิหารใหญ่พระแม่มารีย์ + พิธีสวดสายประคำ
2 วันอาทิตย์ 
อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
+ มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน
6 วันพฤหัสบดี + มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงกรุงโรม + พิธีเคารพศีลมหาสนิท
7 วันศุกร์ + มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน + พิธีเดินรูป 14 ภาคและใช้โทษบาป
8 วันเสาร์ + มหาวิหารใหญ่พระแม่มารีย์ + พิธีสวดสายประคำ
9 วันอาทิตย์ 
วันอาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
+ มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน
10 วันจันทร์ + ปีศักดิ์สิทธิ์ของผู้อพยพและผู้ลี้ภัย
13 วันพฤหัสบดี + มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงกรุงโรม + พิธีเคารพศีลมหาสนิท
14 วันศุกร์ + มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน + พิธีเดินรูป 14 ภาคและใช้โทษบาป
15 วันเสาร์ + มหาวิหารใหญ่พระแม่มารีย์ + พิธีสวดสายประคำ
16 วันอาทิตย์ 
วันอาทิตย์ใบลานและมหาทรมาน
จตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร +พิธีระลึกถึงพระเยซูเจ้า 
เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม 
+ พิธีบูชามิสซา
18 วันอังคาร 
อังคารในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
มหาวิหารทุกแห่ง + พิธ๊โปรดศีลอภัยบาปแก่ชุมชน
20 วันพฤหัสบดี 
วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีบูชามิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
+ มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน + พิธีบูชามิสซาระลึกถึง การเลี้ยงอาหารมื้อสุดท้าย
21 วันศุกร์ 
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร +พิธีระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า
+ สนามกีฬาโคลีเซียม
22 วันเสาร์ 
คืนศักดิ์สิทธิ์ก่อนสมโภชปัสกา
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีเสกไฟ วจนพิธีรื้อฟื้นศีลล้างบาป 
+ พิธีโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่
23 วันอาทิตย์ 
วันสมโภชการกลับคืนพระชนม์ชีพ 
ของพระเยซูเจ้า
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีบูชามิสซากลางวันและอวยพร Urbi et Orbi
30 วันอาทิตย์ 
อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา
มหาวิหารนักบุญปันกราส + พิธีบูชามิสซาสำหรับผู้ใหญ่ที่เพิ่งได้รับ 
ศีลล้างบาปใหม่
เดือนพฤษภาคม
1 วันจันทร์ 
ระลึกถึงนับุญยอแซฟกรรมกร
+ วันผู้ใช้แรงงาน
6 วันเสาร์ + มหาวิหารใหญ่พระแม่มารีย์ + พิธีสวดสายประคำ
7 วันอาทิตย์ 
อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
สนามกีฬาโคลีเซียม + พิธีระลึกถึงนักบุญยุคใหม่
13 วันเสาร์ + มหาวิหารใหญ่พระแม่มารีย์
14 วันอาทิตย์ 
อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีบูชามิสซา 
+ พิธีบวชพระสงฆ์ 
+ วันภาวนาเพื่อกระแสเรียกสากล
18 วันพฤหัสบดี 
วันพระราชสมภพปีที่ 80 ของ 
สมเด็จพระสันตะปาปา
+ จตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีบูชามิสซา 
+ วันพระสงฆ์
20 วันเสาร์ + มหาวิหารใหญ่พระแม่มารีย์ + พิธีสวดสายประคำ
25 วันพฤหัสบดี + ปีศักดิ์สิทธิ์ของนักวิทยาศาสตร์
26 วันศุกร์ 
ฉลองแม่พระผู้แจกจ่ายพระเมตตา
มหาวิหารแม่พระแห่งเทวดาทั้งหลาย + วจนพิธีกรรมในจารีตอเล็กซานเดรียและ 
เอธิโอเปีย
27 วันเสาร์ + มหาวิหารใหญ่พระแม่มารีย์ + พิธีสวดสายประคำ
28 วันอาทิตย์ 
อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
+ พิธีบูชามิสซา 
+ ปีศักดิ์สิทธิ์ของสังฆมลทลกรุงโรม
31 วันพุธ 
วันก่อนวันสมโภชพระเยซูเจ้า 
เสด็จขึ้นสวรรค์
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีสมโภชตอนเย็น
เดือนมิถุนายน
1 วันพฤหัสบดี 
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีบูชามิสซา
4 วันอาทิตย์ 
อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลปัสกา
+ พิธีบูชามิสซา 
+ วันสื่อสารมวลชนสากล 
+ ปีศักดิ์สิทธิ์ของนักหนังสือพิมพ์
10 วันเสาร์ 
วันก่อนวันสมโภชพระจิตเจ้า
+ จตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีกรรมวันก่อนวันสมโภชพระจิตเจ้า
11 วันอาทิตย์ 
สมโภชพระจิตเจ้า
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + วันภาวนาเพื่อการอยู่ร่วมกันของศาสนา ต่างๆ
18 วันอาทิตย์ 
สมโภชพระตรีเอกภาพ
+ มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน + พิธีเปิดงานเคารพศีลมหาสนิทสากล
22 วันพฤหัสบดี 
สมโภชพระวรกายและพระโลหิต 
ของพระคริสต์
+ มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน + พิธีแห่ศีลมหาสนิท
25 วันอาทิตย์ + มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน + พิธีปิดงานเคารพศีลมหาสนิทสากล
29 วันพฤหัสบดี 
สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล 
อัครสาวก
+ มหาวิหารนักบุญเปโตร + พิธีบูชามิสซา
เดือนกรกฎาคม
(To be continued)
Back to Jubilee Menu