Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

U spomen na ubijene Sanjane-21. 09. 1995.

( iz Haske optuznice protiv Arkana )

 

        Ofanziva HV-a  se sirila na sjeverozapadnu BiH, uz ucesce bosanske Armije. Kako su djelovi pod kontrolom VRS padali u ruke Armije BiH, srpsko stanovnistvo sjeverozapadne BiH, prikljucivalo se VRS koji su zajedno uzmicali pred bosanskim I hrvatskim snagama. Pocetkom septembra snage Armije BiH bile su vec pred gradom Sanski Most,u kome se stanovnistvo znacajno povecalo prilivom izbjeglih vojnika i civila. Kad su u septembru 1995. bosanske snage dosle nadomak grada Sanski Most, medju civilima i vojnicima zavladala je panika pa su i dalje mnogi bjezali prema Banja Luci i dalje. Oko 15 septembra 1995, na poziv lokalnog srpskog rukovodstva,Arkanovi “Tigrovi” su usli na podrucje Sanskog Mosta sa ciljem da uspostave red i da zaustave dalje napredovanje Armije BiH.

ARKANOVI”Tigrovi”su smjestili komandu u hotelu “Sanus”u centru grada a Zeljko Raznjatovic Arkan smjestio se u kancelariju direktora hotela. Sa tog mjesta upravljao je aktivnostima pripadnika svoje paravojne jedinice koji su svuda postavili kontrolne punktove i poceli silom regrutovati srpsko stanovnistvo za borbu protiv pripadnika Armije BiH. Pored toga sto su u Sanskom Mostu uspostavili kontrolne punktove, ARKANOVI “Tigrovi” su sistematski patrolirali gradom trazeci i zatvarajuci Muslimane i druge muskarce nesrpske nacionalnosti, otimajuci sve predmete od nesrpskih porodica i oduzimajuci ne-Srbima kuce kako bi se dale na koriscenje srpskim izbjeglicama. Tokom tih patrola, premlacivanje i razbojnistvo bilo je za Arkanove”Tigrove”uobicajena pojava. Mnogi silom odvedeni muskarci muslimanske i nesrpske nacionalnosti dovodjeni su u hotel “Sanus” na ispitivanje kod Arkana i njegovih podredjeni. Arkanovi “Tigrovi” podvrgavali su ih uzastopnim batinjanjina i maltretiranju a veliki broj ovih zatocenika zatvaran je u malu kotlovnicu, smjestenu u podrumu susjedne stere hotelske zgrade.

Otprilike od 18. septembra do otprilike 21. septembra 1995. godine Zeljko Raznjatovic Arkan i njegovi podredjeni u njegovoj paravojnoj organizaciji ARKANOVI”Tigtovi”drzali su  tridesetak muskaraca i jednu zenu zatvorenu u toj prostoriji u kojoj nije bilo dovoljno vazduha, gdje nisu dobijali ni vode ni hrane i gdje su bili izlozeni maltretiranju i pretnjama. Na dan 20. septembra 1995. ili priblizno tog datuma, vojnici koji su pripadali grupi pod nazivom ARKANOVI”Tigrovi” odveli su dvanest muskaraca nesrpske nacionalnosti sa vise raznih lokacija u Sanskom Mostu i kamionom ih prebacili do mjesta udaljenog otprilike pet kilometara od Sanskog Mosta ,u selo Trnova. Na toj lokaciji, gdje put zavija uz rijeku Sanu, ARKANOVI ”Tigrovi”su te ljude izveli iz kamiona,dvojicu po dvojicu. Vojnici pod komandom Arkana sproveli su ih do nedovrsene gradjevine od betonskih blokova sa zadnje strane jednog veceg objekta, tada takodje u izgradnji ARKANIVI “Tigrovi” su ih odveli u najvecu prostoriju u toj gradjevini i iz vatrenog oruzja ubili jedanest ljudi. Dvanesti je pogodjen tesko ranjen.

Tjela jedanestorice ubijenih nadjena su na ovom mjestu 12. oktobra 1995. godine:

 

Ime (ime oca)

Rodjen

Behremovic Abdulah (Mustafa)

01. 03. 1946.

Mutatovic Osman ( Ibrahim)

07. 08. 1939.

Omerspahic Idriz (Omer)

05. 03. 1955.

Smailagic Mesud (Smail)

03. 03. 1945.

Sabic Midhad (Dzafer)

25. 10. 1955.

Sehic Dervis (Husein)

05. 12. 1949.

Sehic Mehmed (Ahmo)

03. 07. 1947.

Sehic Safet (Ahmo)

19. 02. 1950.

Talundzic Mehmed (Atif)

01. 05. 1951.

Topalovic Nijaz (Hamid)

30. 08. 1948.

Topic Hasan (Alaga)

09. 08. 1941.

 

Na dan 21. septembra 1995. godine ili priblizno tog datuma, u obliznjem selu Sehovci, gdje su bili skupljeni svi ne-Srbi otjerani iz svojih kuci, vojnici iz grupe Arkanovi “Tigrovi”ukrcali su grupu muskaraca nesrpske nacionalnosti u autobus i odvezli ih u centar Sanskog Mosta.

Istoga dana, vojnici iz grupe Arkanovi “Tigrovi” natjerali su veci broj muskaraca zatocenih u kotlovnici starog hotela, a pored njih i  druge muskarce I jednu zenu nesrpske nacionalnosti koje su doveli u hotel “Sanus”, da udju u isti taj autobus. Dok je autobus stajao pored hotela pripadnici Arkanovih “Tigrova” silovali su zatvorenicu. Poslije toga je sa tog mjesta ispred hotela autobus je krenuo iz pravca Sanskog Mosta u pravcu Banja Luke do sela Sasina.Na dan 21. septembra 1995. godine jos jedna grupa muskaraca nesrpske nacionalnosti silom je odvedena iz pretezno muslimanskog sela Pobrijeze, na ulazu u Sanski Most, I odvedeni u Sasinu.

U Sasini su muskarci i jedna zena nesrpske nacionalnosti, dovedeni iz Sehovaca, hotela “Sanus” i Pobrijeza, izvedeni iz vozila podno brda na kome je seoska crkva, sa zapadne strane. Na tom mjestu su vojnici pripadnici Arkanovih “Tigrova”, pod direktnom komandom Zeljka Raznjatovica, zvanog “Arkan”  pucali iz vatrenog oruzja i ubili ih sve osim dvojice.

Lica ubijena u Sasini 21.septembra 1995.

 

Ime (ime oca)

Rodjen

Aganovic Senad (Rasim)

26. 11. 1954.

Alagic Fevzija (Ahmet)

             1932.

Alagic Munevera (Jasmin)

18. 05. 1953.

Alagic Remzija (Muhamed)

             1932.

Alibabic Kadir (Meho)

             1936.

Arapovic Osman (Ibro)

 Datum nepoznat

Bajric Mehmedalija (Hamza)

             1959.

Bajric Senad (Hamzalija)

26. 08. 1976.

Bajrovic Meho (Sacir)

02. 10. 1947.

Behar Hajrudin (Habir)

15. 10. 1968.

Behremovic Elvir(Salih)

             1970.

Behremovic Ibrahim (Mehmed)

02. 04. 1934.

Besic Jahija(Memis)

18. 10. 1928.

Botonjic Muharem (Alija)

15. 06. 1922.

Buha Drago (Blazo)

24. 09. 1972.

Ceric Dervis (Jasim)

03. 04. 1934.

Ceric Eniz (Muharem)

05. 07. 1939.

Cekic Irfan (Adem)

            1928.

Dautovic Aziz (Salko)

04. 07. 1957.

Drobic Ermin (Muharem)

             1976.

Drobic Muharem (Ibrahim)

             1941.

Dzafic Ekrem (Fehim)

03. 11. 1932.

Dzananovic Sefko (Juso)

             1933.

Dzinic Enes ( Hasan)

             1953.

Hajric Ernest (Jusuf)

02. 05. 1977.

Halimovic Avdo (Meho)

             1930.

Hasanovic Mehmed ( ime oca nepoznato)

29. 06. 1949.

Hasic Osman (Smail)

29. 03. 1932.

Hromalic Vedad (Muhamed)

27. 04. 1976.

Jakupovic Ago (Muho)

10. 10. 1935.

Jakupovic Fadil (Feriz)

19. 11. 1958.

Jakupovic Fehim (Miralem)

            1933.

Jakupovic Idriz (Muho)

10. 04. 1931.

Jakupovic Muharem (Feriz)

            1950.

Jakupovic Safet (Muharem)

            1940.

Kamber Muharem (Mumin)

            1932.

Kamber Osman (Smail)

08. 01. 1958.

Kamber Zijad (Ibrahim)

            1938.

Karabeg Ismet (Ibro)

            1941.

Kasumovic Hakija (ime oca nepoznato)

            1942.

Kumalic Beco (Sadik)

14. 08. 1929.

Kursumovic Rifat (salko)

            1926

Kurbegovic Husein (Mustafa)

30. 05. 1932.

Kurtovic Mehmed (Mahmut)

            1926.

Lasic Adem (Ibro)

01. 07. 1926.

Mahic Muharem (Osmo)

21. 11. 1927.

Music Karanfil (Redzo)

05. 10. 1966.

Omic Arif (Ramo)

            1937.

Omic Taib (Crnko)

            1936

Pasagic Ibrahim (Ahmet)

            1925.

Pasalic Avdo (Hasan)

04. 10. 1934.

Sekic Muharem (Jusuf)

            1926.

Talic Sefko (Huso)

            1933.

Talic Adnan (Mehmed)

05. 06. 1977.

Talic Besim (Rasim)

            1978.

Talic Dzemal (Omer)

            1952.

Talic Haris (Halil)

28. 09. 1973.

Talic Husein (Nazif)

13. 12. 1926.

Talic Ibraga (Ibraga)

            1967.

Talic Muhamed (Meho)

08. 10. 1952.

Talic Rasim ( Meho)

07. 07. 1937.

Talic Sulejman (Hasan)

15. 06. 1962.

nepoznat muskarac

 

nepoznat muskarac

 

 

Pogubljeni muskarci i jedna zena pokopani su na istom mjestu, u dvije masovne grobnice, na blagoj padini sjeverno od puta.Te grobnice su otkopane 27. jula 1996 godine i iz njih su eksumirana tjela sesdeset pet civila nesrpske nacionalnosti.

Od otprilike 21. septembra do otprilike 25. septembra 1995, vojnici pripadnici Arkanovih  “Tigrova” pod direktnim komandom “Arkana”, drzali su oko trideset i pet muskaraca nesrpske nacionalnosti zatvorene u maloj prostoriji kotlovnice u staroj hotelskoj zgradi. Postupajuci po komandi “Arkana”, vojnici su te muskarce tukli i nisu im davali ni hranu ni vodu. Najmanje dva covjeka podlegla su posljedicama batinjanja i okrutnog postupanja

 

Ime ( ime oca )

Rodjen

Kursumovic Hanjo ( ime oca nepoznato)

Datum nepoznat

Muhic Sead -- Cado ( ime oca nepoznat)

Datum nepoznat

 

 
P.S.      DA SE PAMTI, DA SE NIKADA NEZABORAVI

U noci izmedu 9 i 10 oktobra 1995.godine Arkanovi “Tigrovi” pobjegli su iz Sansko Mosta, zajedno sa drugim vojnicima i civilima Srbima, u casu kad je Armija BiH ulazila u grad Sanski Most.