Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
OVERZICHT SCHEPEN IN VLOOTLIJSTEN EN ANDERE STUKKEN BEHORENDE BIJ DE FRIESE ADMIRALITEIT VAN 1597 TOT 1795.


EXPEDITIE 1598.

Tjaert Tjebbes   Blaue Clocke    100 last/200ton 70 man.
.

SLAG BIJ GIBRALTAR 25 APRIL 1607.

Teunis Woltersz  "de Friesche Pinas"  ? last  ? st. ? man.
.

FRIESE ADMIRALITEIT 1616.

2 Schepen             140/160 last 22 st. 77 man. 1 Schip                35 last  8 st. ? man.
3 Schepen               25 last  4 st. 16 man.
2 Schepen                ? last  4 st. ? man.
.

EXPEDITIE NAAR DE MIDDELANDSEZEE DEC.1619-OCT.1620.

Teunis Woltersz Hees          ? last  ? st. ? man.
.

FRIESE ADMIRALITEIT ONDER ADMIRALITEIT VAN AMSTERDAM TER BEVRIJDING VAN DE CUSTE VAN VLAENDEREN 1628.

Cornelis van Oyen     schip Gouda    170 lasten 95 man.
Antonis Floris       ,,  Overijssel 150 lasten 85 man.
Jan IJsbrand van Edam   ,,  Vrieslant(0)150 lasten 80 man.
Hendricks Cornelis de Nijs ,,  Leyden   110 lasten 80 man.
Thymen Claes       jacht de Marceel  60 lasten 60 man. 
SCHEPEN VAN STAD EN LANDEN ONDER ADMIRALITEIT VAN ZEELAND.

Adriaen Cempe       schip St.Joris  180 lasten 85 man.
Cornelis Loncke      ,,  de Hont   150 lasten 85 man. Fregat, 1/2 Stad en Landen en 1/2 Zeeland   ? lasten 50 man. .

SCHEPEN VAN DE FRIESE ADMIRALITEIT NEMEN DEEL AAN DE BLOKKADE VAN EEMS EN JADE. 1628.
.

FRIESE OORLOGSCHEPEN BRACHTEN DE VRIJBUITER DE MORTIER OP. 1629.
.

FRIESE ADMIRALITEIT IN 1631.

Resolutie 13 October 1631. De Staten van Friesland beschikten 5 oorlogschepen en 1 jacht ter/met equipage en gerepartieert bij het College van Amsterdam. Zie ook R.A. Den Haag Toegangsnr. 1.01.47.27 no.79.
Mr.van Brederode     schip ?       200 last 95 man.
Nieuw schip in de plaats
van het verongelukte schip
van Capt Cornelis van Oyen.
Pieter Jansz van Haerlem schip Vrieslandt(0) 150 last 80 man. Cornelis Hendrik de Nijs  ,,  Gelderland(0) 180 last 90 man. Pieter Meeuws       ,,  Leiden    110 last 80 man.
Anthonie Florisz      ,,  Overijssel  150 last 80 man.

Schepen van Stad en Landen ter directie staande van de Admiraliteit van Zeeland.

Adriaen Kempe       ,,  St.Joris   180 last 85 man.
Cornelis Loncke      ,,  de Hont    150 last 85 man. 
Schepen onder Admiraliteit in Friesland.

Tiebbe Aukes        pinasse Gidion(1) 
90last 70man 4 metalenstukken 10 gotelingen en 4 steenstukken.
Hendrick Thymansse Doncker boeier   ?
36last 35man 4 gotelingen en 4 steenstukken.
Claes Carpersz       boeier   ?
36last 35man 4 gotelingen en 4 steenstukken.
Otto van Holma       boeier   ?
36last 35man 4 gotelingen en 4 steenstukken.
Jan Juriaensse       boeier   ?
34last 35man 2 metalenstukken 2 gotelingen en 4 steenstukken.
Wolter van Auguris     boeier   ?
? last 35man 4 gotelingen en 4 steenstukken.
Jan Ceulen Tissenberger   boeier   ?
? last 35man 4 gotelingen en 4 steenstukken.
Teunis Woutersz Hees    schuit   ?
12last 10man en 4 steenstukken.
Jan Schaeff         schuit   ?
10last 10man en 4 steenstukken.
Hendrik Jacobsz Hackers   schuit   ?
10last 10man en 4 steenstukken.
.
 
FRIESE ADMIRALITEIT 1636-1637.

Voor het eerst sinds de hervatting van de oorlog in 1621 behoren de schepen van de Friese Admiraliteit in Maart 1636 weer tot Landsvloot. Dit betekend dat de Friese Admiraliteit met eigen oorlogsschepen en personeel deelnam die niet bij andere admiraliteiten waren geequipeerd.

Gewest Friesland onder de Admiraliteit van Rotterdam.
Rombout van der Parre   schip de Bul    ? st.  ? man.
Tjaert Ryenx de Groot   jacht Gidion(1)  22 st.  70 man.
Hendrick Jansz Camp     ,, Breda    24 st. 100 man.
Jan Rosegeijn        ,, Bruynvisch  ? st.  80 man.
Andries van den Bouchorst  ,, Harlingen  ? st.  ? man.
Gewest Groningen onder de Admiraliteit van Zeeland.
Abraham Crijnsz      jacht Ter Goes   24 st.  90 man.
Gloeyende Oven        ,, Arnemuiden  22 st.  80 man.
.

FRIESE ADMIRALITEIT 1638.

12 of 22 Januari 1638. Kapt Bouckhorst met zijn jacht Harlin-gen gestrand onder Calis Cliff = Kaap Gris Nez. Zie: t'Leven en bedrijff van Vice Adm de Witt, zaliger.
Maart 1638. Op aandrang van Tromp wordt door de Staten-Generaal besloten de schepen Breda en de Gidion(1) van de vlootlijst af te voeren en door beteren schepen te vervangen.
15 Augustus 1638. Kapt.Jan Rosegeyn op wacht voor Duinkerken met het jacht Bruynvisch.
Augustus 1638. Witte Cornelis de Wit bij de vloot gekomen met o.a. het nieuwe roeifregat Rotterdam.
.

SLAG BIJ BEACHY HEAD. 15-18 SEPT.1639.

Gewest Friesland onder de Admiraliteit van Rotterdam.
Hendrick Jansz Camp directie jacht Gidion(1)  24 st.100 man.
Tjaert de Groot    ,,  schip Friesland(1) 22 st. 70 man.
Joris Pietersz Broeck  roeijacht Rotterdam  10 st. 70 man.Gewest Groningen onder de Admiraliteit van Zeeland.
Jan Gerbrandsz        schip Omlandia(1) 28 st. 80 man.
Gloeiende Oven        jacht Arnemuiden  22 st. 80 man.
Abraham Crijnsz        ,, Ter Goes   24 st. 90 man.
.

SLAG OP DE REEDE VAN DUINS. 21 OCT.1639.

Joris Pietersz Broeck  roeijacht Rotterdam  10 st. 70 man.
Hendrick Jansz Camp directie jacht Gidion(10  24 st.100 man.
Tjaert de Groot    ,,  schip Friesland(1) 22 st. 70 man.
.

OVERZICHT FRIESE ADMIRALITEIT 1640 EN IN 1641.

Hendrick Jansz Camp
Tjaert de Groot
Rombout van der Parre
Andries van den Bouchorst
Joris Pietersz Broeck  roeijacht Rotterdam.
.

OVERZICHT FRIESE ADMIRALITEIT 1642.

1 Schip              50 last  12st.  40 man.
3 Schepen            36/40 last 10/12st. 35/36man.
Volgens de opgaaf door het Adm.College, aan de H.H.Mo.ingezon-den en uit andere bescheiden getrokken. Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. J.C.de Jonge.
.

OVERZICHT FRIESE ADMIRALITEIT 1642-1648.

3 Juni 1642. Hendrick Jansz Camp zeilt Texel uit, met het grootste schip 50 last = 100 ton. 
24 Augustus 1642. Joris Pietersz Broeck, zwaar beschadigd met prijs naar Friesland gezonden.
1643. Tjaert de Groot, directie schip Friesland(1) op het Eyerland door tempgeest vergaan.
1643. Andries Douwes Pascaert met Harlinger directieschip Prins Willem(1) in convooi met 100 koopvaarders naar de Sont.
1644. Tjaert de Groot, verzoekt om aanvulling fregat.
1645. Joris Pietersz Broeck, Andries van den Bouckhorst en Andries Dopuwes Pascaert met het schip Prins Willem(1) 90 koppen en 28 st.
1646. Andries van den Bouckhorst, schip wordt gerepareerd. Hendrick Jansz Camp, schip wordt gerepareerd. Joris Pietersz Broeck, schip wordt gerepareerd. Rombout van der Parre, in Rotterdam legt en nieuw schip en verrot het heeft er verscheidene jaren gelegen. Tjaert de Groot, in Harlingen wordt een nieuw hol gemaakt maar of het in zee gebracht zal worden is nog maar de vraag.
1648. Vrede van Munster, einde van 80 jarige oorlog met Spanje. De Republiek bleef met een vervaarlijke zeemacht " opgescheept". Tussen 1648-1652 opruiming van schepen, niet zo ingrijpend als de Raad van State voorgeeft. Zie: De vlootbouw in Nederland 1596-1655. Blz.72 noot 2. Alle schepen opgelegt, waaronder 2 uit Harlingen. Harlingen beschikte slechts over 2 schepen (De vlootbouw in Nederland, blz.72 noot 3 en blz.74 noot 1.) t.w. Omlandia(1) en Prins Willem(1).
.

RESOLUTIE VAN H.H.Mo.VRIESLAND EN STAD EN LANDEN.
3 EN 16 MAART 1652.

Besloten wordt tot de levering van Directie schepen Vriesland 2 stuks en Stad en Landen 1 stuks. Voor 4 maanden uit te rusten. De navolgende eisen worden gesteld: Lengte 120 a 125 voet, breedte/wijdte 27 a 28 voet en bewapening 28 a 30 stukken. Bemanning 85 matrozen en 25 soldaten. 
.

SLAG BIJ PLYMOUTH. 26 AUGUSTUS 1652.

Joris van de Broeck      Westergo(1)   28 st. 98 man.
Rombout van der Parre     Albertina(1)   24 st. 70 man.
Albert Pietersz Quaboer    Schaapherder   28 st. 80 man.
Hans Karelsz Becke      Sarah      24 st. 85 man.
Jan Reyndersz Wagenaar    Graaf Hendrik  30 st. 100 man.
Reinier Sekema        Hector van Troye 24 st. 70 man.
.

SLAG BIJ DUINS. 8-9 OCTOBER 1652.

Ltn.Symen Claesz       Westergo(1)   28 st. 98 man.
Reinier Sekema        Hector van Troye 24 st. 77 man.
Schelte Tiercks Wiglema    Frisia     ca24 st.ca80 man.
Beleveld            ???     ca24 st.ca80 man.
Degelcamp           Gelderland   ca24 st.ca80 man.
Adriaen Bruynsveld      Breda     ca24 st.ca80 man.
Pieter Marcusz    brander Vale Haan   
Ary Corn.      brander de Vergulde Buys.
.

SLAG BIJ DE SINGELS. 10 DECEMBER 1652.

Ariaan Heeres Cleyntie  Vergulden Pelicae  28 st. 100 man. Adriaen Bruynsveld    Breda       ca24 st.ca 80 man.
Schelte Tiercks Wiglema  Frisia      ca24 st.ca 80 man.
Jan Reyndersz Wagenaar  Graaf Hendrik    30 st.ca100 man.
Hendrik Jansz Camp    Groningen(1)    36 st.  ? man.
Rombout van der Parre   Albertina(1)   20/24 st.  70 man.
Andries Douwesz Pascaert Prins Willem(1)   28 st. 105 man.
.

OVERZICHT FRIESE ADMIRALITEIT. MAART 1653.

      ???      Groningen(1)    38 st.110/140man.
      ???      Zevenwolde(1)   38 st.110/140man.
      ???      Westergo(1)    28 st.  110man.
      ???      Omlandia(1)    28 st   110man.       ???      Graaf Hendrik   30 st.  110man.
      ???      Prins Wllem(1)   30 st.  110man.
      ???      Sara      24/26 st.   90man.
      ???      St.Vincent   24/26 st.   90man.
      ???      Breda      24/26 st.   90man.

      ???      Graaf Willem    16 st.   60man.
 
Westergo(1), Omlandia(1), Graaf Hendrik, Prins Willem(1), Sara, St.Vincent, Breda en Graf Willem waren gehuurde schepen.
Bij de bemanning zijn geen soldaten mee gerekend.
.

AANBESTEDING VAN NIEUWE OORLOGSCHEPEN. 27 FEBRUARI 1653.

Ten overstaande van H.H.Mo.Gecommiterde, van der Steen, Steyn en Bootsma werd er een aanbesteding gehouden te Harlingen.
De schepen waren niet dadelijk klaar en zolang moest men zich met gehuurde schepen behelpen.
.

DRIEDAAGSE ZEESLAG. 28 FEBRUARI-2 MAART 1653.

Schelte Tierks Wiglema   Frisia     ca.24 st. ca 80ma-n. Adriaan Bruynsveld     Breda     ca.24 st. ca 80man.
Jan Reyndersz Wagenaar   Graaf Willem   30 st.  100man.
Hendrik Jansz Camp     Groningen(1)   36 st.  ? man.
Rombout van der Parre    Albertina(1)  20/24 st.  70man.
Reinier Sekema       Hector van Troye 24 st. 70/77man.
Hans Karelz Becke      Sarah       24 st.  85man.
Frederik Azn. Stellingwerf Zevenwolden(1)  38 st.  135man.
Andries Douwesz Pascaert  Prins Willem(1)  28 st.  105man.
.

SLAG BIJ LIVORNO. 14 MAART 1653.

Hierbij waren geen Friese schepen betrokken.
.ZEESLAG BIJ NIEUWPOORT. 12-13 JUNI 1653.
  
Andries Douwesz Pascaert  Prins Willem(1)  28 st.  105man.
Adriaan Heeres Cleyntie  St.Vincent     ? st.  100man.
Joost Bulter v. Groningen de Kameel     42 st.  ? man.
Symen Klaasz        Westergo(1)    ? st.  ? man.
Jan Coenders v.Harlingen  Graaf Willem    ? st.  ? man.
Isaak Codde        het Postpaerd   ? st.  ? man.
.

SLAG BIJ WIJK AAN ZEE / TERHEIDE. 10 AUGUSTUS 1653.

Jan Coenders        Graaf Willem    ? st.  ? man.
Frederik Azn. Stellingwerf Zevenwolden(1)  38 st.  135man.
Adriaan Bruynsveld     Breda       ? st.  ? man.
Jan Reyndersz Wagenaar   Graaf Hendrik   30 st.  100man.
Osteroon          Waterhond     ? st.  ? man.
Ltn.Hasselgants      Sarah       24 st.  85man.
Adriaan Heeres Cleyntie  St.Vincent    28 st.  100man.
Isaak Codde        het Postpaerd   ? st.  ? man.
. 
 
ZWARE STORM/ORKAAN. 9-10 NOVEMBER 1653.

Onderstaande schepen zijn vergaan.
Adriaan Heeres Cleyntie  Harlinger directie schip St.Vincent.
Jan Reyndersz Wagenaar  Directie schip Graaf Hendrik.
.

AFDANKEN GEHUURDE SCHEPEN. 22 NOVEMBER 1653.

Alle bij de admiraliteiten gehuurde schepen m.u.v. t'Midde-landsezee eskader wordt afgedankt.
.

VREDE VAN WESTMINSTER. 15 APRIL 1654.
.

LIJST VAN OORLOGSCHEPEN IN EMPLOOI EN A/D. WAL 15 JULI 1655.

Oostergo(1)     bouwjaar 1653      52 st.
Westergo(2)         1653      44 st.
Stad-en Lande(1)       1653      44 st.
Groningen(1)         1652      44 st.
Princesse Albertina(2)    1653      44 st.
Omlandia(1)         1628      30 st.
Breda            1637      32 st.
Omlandia(2)         1654       ? st.
Zevenwolde(2)        1655       ? st.
de Elf Steden        1654       ? st.
Vriesland/Klein Frisia    1654/1655    ? st.
t'Prince Wapen        1654/1655    ? st.
.

HOLLANDSE VLOOT VOOR DANZIG. 1656.

Albert Pietersz de Boer    Klein Frisia   42 st.-155man.
Andries Pietersz Stellingwerf t'Prince Wapen  39 st.-120man. TOCHT NAAR PORTUGAL. 5 SEPTEMBER 1657.

Cornelis Allerts Oostrum   Stad en Landen(1) ? st.- ? man.
.

SLAG IN DE SONT. 8 NOVEMBER 1658.

Laurens Degelcamp   Groningen(1)   34/36 st.-100/105-man.
Auke Az.Stellingwerf  Prinses Albertina  36 st.-102/130man.
Adriaan Bruynsveld   Breda        28 st.- 95/96man.
Tjerk Hiddes de Vries Judith        24 st.-  ? man.
Galle Gallesz     de Liefde      24 st.-  ? man.
.

HOLLANDSE VLOOT IN DE SONT. 1659.

Hendrik Bruynsveld   Oostergo(1)     54 st.-  200 man.
Jan Jansz Vyselaer   Westergo(2)     45 st.-  157 man.
Albert Pietersz de Boer De Steden      42 st.-  190 man.
.

TOCHTEN VAN DE RUYTER NAAR DE MIDDELLANDSE ZEE EN VAN CORTE-NAER OP DE ATLANTSCHE OCEAAN TEGEN ZEEROVERS. 1661-1663.
.
BESLUIT STATEN GENERAAL TOT BOUW VAN 24 SCHEPEN. DECEMBER 1664
.
 
TOCHT VAN DE RUYTER NAAR GUNEE, WEST-INDIE EN NEW-FOUNDLAND. 1664-1665.
.

SLAG BIJ LOWESTOFT. 13 JUNI 1665.

Auke Az. Stellingwerf   Zevenwolden(2)    58 st. 253 man.
Rudolf Coenders      Groningen(1)     40 st. 199 man.
Hendrik Bruynsveld    Princes Albertina(2) 52 st. 248 man.
Tjerk Hiddes de Vries   d'Elf Steden     54 st. 253 man.
Jan Jansz Vyselaer    Westergo(2)     52 st. 236 man.
Cornelis Allertsz Oostrum Omlandia(2)     44 st. 205 man.
Wytze Johannesz Beyma   Klein Frisia     40 st. 205 man.
Barent Hiddes de Vries  Postillon v Smirna  40 st. 205 man.
Joost Michelsen      Hollandia      40 st. 205 man.
Albert Pietersz de Boer  Oostergo(1)     68 st. 289 man.
.
 
DE VLOOT. 18 AUGUSTUS 1665.

Tjerk Hiddes de Vries   d'Elf Steden     57 st. 231 man.
Jan Jansz Vyselaer    Westergo(2)     54 st. 196 man.
Barent Hiddes de Vries  Zevenwolden(2)    54 st. 160 man.
Yde Hylkesz Colaert    Postillon v Smirna  38 st. 170 man.
Rudolf Coenders      Stadt en Lande(1)  54 st. 215 man.
Willem Canter       Groningen(1)     44 st. 150 man.
Cornelis Allertsz Oostrum Omlandia(2)     48 st. 144 man. Hendrik Bruynsveld    Princes Albertina(2) 54 st. 205 man.
Albert Pietersz de Boer  Oostergo(1)     68 st. 205 man.
Joost Michelsz Cuyck   Hollandia      40 st. 136 man.
Jan Vinckelbos      Klein Frisia     40 st. 116 man. 
OPNIEUW OPDRACHT/BESLUIT VOOR DE BOUW VAN 12 SCHEPEN.
.

VIERDAAGSE ZEESLAG. 11-14 JUNI 1666.
 
Tjerk Hiddes de Vries  Groot Frisia     72 st. 340 man.
Rudolf Coenders     Groningen(2)     70 st. 300 man.
Hendrik Bruynsveld    Prins Hendrik Casimir 72 st. 330 man.
Jan Jansz Vyselaer    Oostergo(1)      60 st. 225 man.
Wytze Johannes Beyma   Westergo(2)      56 st. 200 man.
Barend Hiddes de Vries  d'Elf Steden     54 st. 200 man.
Joost Hermansz Clant   Stad en Lande(1)   54 st. 200 man.
Joost Michielsz Cuyck  Prinsces Albertina(2) 54 st. 195 man.
Christiaen Ebelsz Uma  Omlandia(2)      52 st. 200 man. Jan Pietersz Vinckelbos Klein Frisia     38 st. 154 man.
Roelof Jansz de Rob   de Rob         2 st. 14 man.
.

TWEEDAAGSE ZEESLAG, SLAG BIJ SCHOONEVELD. 4-5 AUGUSTUS 1666.

Tjerk Hiddes de Vries  Groot Frisia     72 st. 332 man.
Rudolf Coenders     Groningen(2)     70 st. 280 man.
Hendrik Bruynsveld    Prins Hendrik Casimir 70 st. 300 man.
Barend Hiddesz de Vries d'Elf Steden     54 st. 184 man.
Jan Jansz Vyselaer    Oostergo(1)      60 st. 218 man.
Wytze Johannes Beyma   Westergo(2)      56 st. 180 man.
Pieter Feykes Eykema   Princes Albertina(2) 50 st. 172 man.
Christiaen Ebelsz Uma  Omlandia(2)      48 st. 176 man.
Jan Pietersz Vinckelbos Klein Frisia     38 st. 153 man.
Ruard Hillebrandtsz   de Sneek       65 st. 226 man.
Joost Hermansz Clant   Stad en Lande(1)   52 st. 217 man.
Meindert Jentjes     de Princesse      3 st. 16 man.
.

TOCHT NAAR CHATHUM. 19-24 JUNI 1667. 

Willem baron v Aylva   Groot Frisia     74 st. 370 man.
Hendrik Bruynsveld    Prins Hendrik Casimir 72 st. 300 man.
Jan Jansz Vyselaer    Oostergo(1)      62 st. 230 man.
Wytse Johannes Beyma   Westrergo(2)     58 st. 210 man.
Barend Hiddes de Vries  d'Elf Steden     54 st. 230 man.
Joost Michelsz Cuyck   Princes Albertina(2) 50 st. 205 man.
Yde Hilkesz Kollaert   Klein Frisia     36 st. 165 man.
Jan Pietersz Vinckelbos de Windthondt     34 st. 155 man.
Christiaen Ebelsz Uma  Zevenwolden(2)    60 st. 265 man.
Roelof Jansz Ketelaer  Stadt en Landen(1)  50 st. 205 man.
Enno Doedes Star     Groningen(2)     70 st. 300 man.
Kornelis Lieverz     d'Exster        8 st. 15 man.
Meindert Jentjes     de Princesse      4 st. 20 man.
Thijs Thijsz Krakeling  de Kraakeling     ? st.  ? man.
Laurents Dirksz     galjoot ???      ? st.  ? man.
Pieter Kornelisz Ruigh  St.Pieter       ? st.  ? man.
Symen Jansz       de Verloren Zoon    ? st.  ? man.
.


DE VLOOT VAN 1667 tot 1672.

Tussen 1667 en 1672 is er geen enkel Nederlands oorlogschip van stapel gelopen.
.

MISLUKTE AANSLAG OP HARWICH. 12 JULI 1667.
.

LANDSVLOOT KRUISEND TUSSEN MAAS EN OOSTENDE. 8 JULI 1671.

Enno Doedes Star    Groningen(1)     70 st. 276 man.
Hendrik Bruynveld    Prins Hendrik Casimir 74 st. 167 man.
Jan Jansz Vyselaer   Oostergo(1)      60 st. 127 man.
Yde Hilkesz Kollaert  Westergo(2)      56 st. 112 man.
Joost Michelsz Cuyck  de Windthondt     28 st.  66 man.
Laurens Jacobsz Quast  t'Wapen van Vriesland ? st.  6 man.
.

SLAG BIJ SOLEBAY. 7 JUNI 1672.

Enno Doedes Star    Groningen(1)     70 st.  ? man.
Joost Michelsz Cuyck  de Windthondt     ? st.  ? man.
Wytse Johannes Beyma  De Steden       ? st.  ? man.
Hendrik Bruynsveld   Prins Hendrik Casimir ? st.  ? man.
Jan Jansz Vyselaer   Oostergo(1)      ? st.  ? man.
Yde Hilkesz Kollaert  Westergo(2)      ? st.  ? man.
IJbrandt Ulbertsz    de Welkomst      ? st.  ? man.
Jacob Schenk      de Papiermolen     ? st.  ? man.
+ 2 stuks        Snauwen        ? st.  ? man.
.

FRIESE VLOOT ONDER L.ADM.DE RUYTER. 23 JUNI 1672.

Enno Doedes Star     Groningen(2)    
Hendrik Bruynsveld    Prins Hendrik Casimir
Jan Jansz Vyselaer    Oostergo(1)
Wytse Johannes Beyma   De Steden
Christiaen Ebelsz Uma   Zevenwolden(2)
Jan Pietersz Vinckelbos  de Windthondt.
Pieter Pauw        Adviesjacht ???
Kornelis Reindersz Eenarm de Liefde(2)
Jacob Schenk       de Papiermolen
IJsbrandt Ulbertsz    de Welkomst.
.

VOOR ANKER LEGGEND OP SCHOONEVELD 31 JULI 1672.

Enno Doedes Star    Groningen(2)     70 st. 240 man.
Hendrik Bruynsveld   Prins Hendrik Casimir 72 st. 280 man.
Jan Jansz Vyselaer   Oostergo(1)      64 st. 200 man.
Wytse Johannes Beyma  De Steden       52 st. 191 man.
Christiaan Ebelsz Uma  Zevenwolden(2)    60 st. 206 man.
Jan Pietersz Vinckelbos de Windthondt     30 st. 104 man.
Pieter Pauw       Nieuwe snauw      ? st.  ? man.
Jan Jansz de Jongh   de Hoope        ? st.  ? man.
IJbrandt Ulbertsz    de Welkomst      ? st.  ? man.
Jacob Schenk      de Papiermolen     ? st.  ? man.

ONDER TOT BEVEILIGING VAN DIVERSEN ZEEGATEN 21 SEPTEMBER 1672.

Jan Pietersz Vinckelbos de Windthondt     30 st.  ? man.
IJbrand Ulbertsz    de Welkomst      ? st.  ? man.
Jacob Schenk      de Papiermolen     ? st.  ? man.
.

EERSTE SLAG BIJ SCHOONEVELD. 7 JUNI 1673.

Er waren geen Friese schepen aanwezig.
.

TWEEDE SLAG BIJ SCHOONEVELD. 14 JUNI 1673.

Jan Pietersz Vinckelbos de Windthondt     30 st.  ? man.
Jochem Jansz      de Liefde(2)      ? st.  ? man.
Wytse Johannes Beyma  d'Elf Steden     50 st. 283 man.
Hendrik Bruynsveld   Prins hendrik Casimir 72 st.  ? man.
Jan Jansz Vyselaer   Oostergo(1)      64 st.  ? man.
    ???       snauw ?        ? st.  ? man.
    ???       galjoot ?       ? st.  ? man.
    ???       brander ?       ? st.  ? man.
Enno Doedes Star    Groningen(2)     64 st. 300 man.
.

SLAG BIJ KIJKDUIN. 21 AUGUSTUS 1673.

Hendrik Bruynsveld   Prins Hendrik Casimir 70 st. 380 man.
Wytse Johannes Beyma  d'Elf Steden     50 st. 260 man.
Enno Doedes Star    Groningen(2)     70 st. 335 man.
Jan Pietersz Vinckelbos de Windthondt     30 st. 128 man.
Jan Jansz Vyselaer   Oostergo(1)      58 st. 306 man.
IJsbrand Albertsz    de Welkomst      ? st. 18 man.
Corn.Reindersz Eenarm  de Hoop        6 st. 26 man.
Jochum Jansen      de Liefde(2)      ? st. 28 man.
.

24 MEI 1674.

Barend de Vries     de Windthondt     ? st.  ? man.
.

GEVECHT IN MIDDELLANDSE ZEE BIJ SYRACUSE. 26 APRIL 1676.

Er waren hierbij geen Friese schepen aanwezig. De Ruyter sneuveld in gevecht met Franse Vloot.
.

DE FRIESE ADMIRALITEIT IN 1685.

De Friese Admiraliteit bestond in 1685 uit 2 fregatte die in slechte toestand waren.
.

NEGENJARIGE OORLOG VAN JULI 1688 TOT OCTOBER 1697.
.


SAMENGAAN VAN NEDERLANDSE EN ENGELSEVLOOT ONDER EEN OPPERBEVEL VAN 22 DECEMBER 1688 TOT 1713.
.

GECOMBINEERDE NEDERLANDSE-EN ENGELSE VLOOT. 1689.

Hidde de Vries     Europa         48 st. 170 man.
Tjerk de Vries     Brak          36 st. 150 man.
Jentema         Windhond        34 st. 150 man.
.

SCHEPEN FRIESE ADMIRALITEIT ONDER BEVEL VAN VICE ADMIRAAL 
ENNO DOEDES STAR. 1693.
.

DE FRIESE ADMIRALITEIT BOUWDE IN DE JAREN 1682 TOT 1692 GEEN ENKEL SCHIP EN VAN 1692 TOT 1700 SLECHTS 4 OORLOGSSCHEPEN, 2 FREGATTEN EN 1 BOMBARDEERGALJOOT.

Prins Friso(1)     Gebouwd 1693   lang 135 voet 56 st.
Amalia         Gebouwd 1693   lang 135 voet 56 st.
Vriesland(2)      Gebouwd 1694   lang 145 voet 68 st.
Prins Friso(2)     Gebouwd 1694   lang 145 voet 68 st.
Donia Verstal  fregat Gebouwd 1696   lang 95 voet 22 st.
Neerrijnen   fregat Gebouwd 1696   lang 95 voet 22 st.
Bombardeergaljoot    Gebouwd 1695 
.

GEVECHT TUSSEN ESKADER HOLLANDSE SCHEPEN EN 8 FRANSE SCHEPEN ONDER KAPITEIN JAN BART. 29 JUNI 1694.

Van der Lith      Amalia        56 st.  ? man.
Hidde de Vries     Prins Friso(1)    56 st.  ? man.
.

FRIESE SCHEPEN IN WERKELIJKE DIENST. 1696.

Stoffel Middagten    Friesland(2)     64 st. 310 man.
Baron Joseph v.Ghendt  Prins Friso(2)    64 st. 310 man.
Wytze Johannes Beyma  Amalia        58 st. 275 man.
.

SPAANSE SUCCESIEOORLOG. 1702-1713.

Tijdens deze oorlog ontbraken de gelden om maar een schip te kunnen uitrusten en spoedig daarna had het college geen enkel oorlogsschip meer in bezit, enkel een aantal Wadconvooiers, als regel kleine smakscheepjes.
.
 
OVERZICHT SCHEPEN FRIESE ADMIRALITEIT 1717 TOT 1728.

De Friese Admiraliteit liet pas in 1728 weer een schip op stapel zetten, haar eerste en voorlopige enige aanwinst sedert de Negenjarige oorlog. In tussen was haar vloot geliquideerd: na de oorlog waren al haar schepen van de hand gedaan, de laatste tussen 1717 en 1721.
.

FRIESE ADMIRALITEIT BOUWD EEN NIEUW SCHIP. 1728.

Besluit tot de bouw van een nieuw schip op eigen werf te Harlingen met instemming van de Admiraliteit van Amsterdam. Onder leiding van de Engelse scheepstimmerbaas Thomas Davis. De bouw vond plaats van 1728-1730. Het schip de Prins Friso(3) met 52 stukken was in September 1730 gereed. Waarschijnlijk heeft het 1x dienst gedaan in 1745/1746, onder Kapitein Prigge een jaar deel uitmakend van een auxilair eskader voor Engeland. In 1756 werd het geveild. Zonder enige aarzeling te rangschikken onder de eerste zgn. Engelsgebouwde oorlogschepen. Er is niets over haar kwaliteiten als zeilschip bekend.
.

FRIESE ADMIRALITEIT KOCHT EEN SCHIP. 1740.

De Friese Admiraliteit kocht een schip van de Amsterdamse Admiraliteit t.w. de Termeer met 52 stukken. Dit schip is in 1734 door Davis opgeleverd, tot 1737 heette het Moriaanshoofd. In 1740 onder de nieuwe naam Friesland(3). In December 1740 onder commando van Kapitein Linklaan, een van de vier Friese kapiteins op dat moment. Door storm beschadigd en door ziekte geteisterd Portmouth binnengelopen. Eerst in Juni 1741 kon het weer zee kiezen, het seizoen was toen reeds ver gevorderd, en het werd terug geroepen. In 1745 wederom onder Linklaan in dienst gesteld tegelijk met het schip Prins Friso(3), door slechte staat na half jaar voortijdig uit Engeland teruggehaald. Niet meer in zeegekomen, alhoewel het in 1768 nog op een vlootlijst vermeld werd. Reeds 15 Februari 1763 door Admiraliteit van Friesland te koop aangeboden. 
.

FRIESE SCHEPEN TER BESCHERMING VAN DE ZEEUWSE WATEREN EN DE KUST IN 1747 TOT 1749.

1747    Klaas Joost de Graaf  Smakschip Vogelzang.
1748-1749  Wierst Dircks     Smakschip Vogelzang.
1748-1749    ???        Smakschuit Stand-vastigheid.
1747-1748  Tiets Brecoms de Vries Pinasschip Beschermer.
1747-1748  Dirck Mijnerts     Smakschip Eendragt(2)
1747    J.C.Polenberg     Hoeker de Faam(1)
1748    Klaas Joost de Graaf  Hoeker de Faam(1)
1747    Ltn.J.Hendriksz    Smakschip de Hoop(2)
1748-1749    ???        Smakschip de Hoop(2)
1747    Ltn.Frederik Sybrandts Hoeker Mercurius
1747-1748  Olde? Pietersz Kievit Galjoot Saturnus
.

BOUW VAN NIEUWE OORLOGSSCHEPEN VAN 1758 TOT 1771.

1758. Een nieuw schip genaamd Prins Willem(2) met 36 stukken gebouwd in Harlingen onder toezicht van de opvolger van Davis te Amsterdam, Charles Bentham en diens Nederlandse leerling van Genth.

1760. Op stapel gezet de Princesse Maria Louisa, lang 153 voet wijd 43 voet en hol 20 voet voorzien van 54 stukken. Gebouwd onder de werfbaas Willem Lodewijk van Genth.

1769-1770. Gebouwd d'Eendracht met 24 stukken. Het schip verging op een bank voor het Vlie in 1782. Gebouwd onder Willem Lodewijk van Genth.

Onder van Genth werden 4 schepen gebouwd t.w. de Prins Willem(2), Princesse Maria Lousa, d'Eendracht en een Admiraliteitsjacht. 
.

FRIESE ADMIRALITEIT BEZIT SLECHTS 3 OORLOGSSCHEPEN IN 1772.

Prins Willem(2)     gebouwd 1758       36 st.
Princesse Maria Louisa  gebouwd 1760       54 st.
d'Eendracht       gebouwd 1769-1770    24 st.
.

VIERDE ENGELSE OORLOG VAN 1780 TOT 1784.
.

VLOOTLIJST BEGIN 1781. (Ned.Scheepvaart Museum A'dam.
Gewijzigd.)
 
Kapt.Idsinga      Frederica Sopia Wilhelmina    50 st.
Kapt.Bouritius     de Eensgezindheid        36 st.
Kapt. de Roock     de Eendragt           24 st.
Kapt.Berghuys     Princesse Maria Louise      56 st.
.

SCHEPEN GEBOUWD VOOR DE FRIESE ADMIRALITEIT TE HARLINGEN VAN 1778 TOT 1789.

Eengezindheid          fregat gebouwd 1778   36 st.
Princesse F.S.Wilhelmina     schip gebouwd 1779   54 st.
Pallas             fregat gebouwd 1781 40/44 st.
Stadt en Landen(3)        schip gebouwd 1781   74 st. Brak                ?  gebouwd 1781   6 st. Harlingen            fregat gebouwd 1782 40/44 st.
Juno              fregat gebouwd 1782   36 st.
Dwinger             hulk gebouwd 1782   18 st.
Friesland(4)           schip gebouwd 1782   74 st. Admiraal Tjerk Hiddes de Vries  schip gebouwd 1783 60/66 st.
Oostergo(2)           schip gebouwd 1783 60/66 st.
Westergo(3)           schip gebouwd 1785 60/66 st.
Zevenwolden(3)          schip gebouwd 1785 60/66 st.
Syreene             fregat gebouwd 1789   20 st. 
. 

Dokkum, December 1995.
E.Smits FAzn. Dokkum. .

De tekst is alleen voor persoonlijk gebruik en het is uitdrukkelijk verboden dit voor commerciele doeleinden te gebruiken. Copyright ligt bij Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum/ Eimert Smits FAzn, Dokkum.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.