Lidmaatschap van de vereniging
Historische Vereniging Noordoost Friesland, Dokkum

Wanneer u interesse hebt voor uw familie- en streekgeschiedenis, vindt u in de vereniging een groot aantal hobbygenoten (meer dan 400) die u met raad en daad kunnen bijstaan. Het contactorgaan 'De Sneuper' voorziet u van velerlei informatie.
Wilt u de geschiedenis van uw familie of huis uitzoeken, of de lotgevallen van een vereniging of instelling, in de Historische Vereniging Noordoost Friesland (voorheen Vereniging van Archiefonderzoekers) te Dokkum, vindt u mensen die een dergelijk onderzoek reeds eerder hebben gedaan en u van advies kunnen voorzien.
Hebt u geen tijd om zelf onderzoek te doen, of woont u te ver weg, dan kunt u mede-leden vragen om hulp.
Bij dit alles moet u er wel rekening mee houden dat het zwaartepunt van de vereniging ligt in de omgeving van Dokkum (omdat de archieven van Dokkum en Oost- en Westdongeradeel op het Streekarchivariaat liggen) en dat van de omliggende gemeenten er slechts een aantal klappers is, echter niet de originele stukken.
Hebt u wel belangstelling voor de geschiedenis van Noordoost Friesland, maar geen tijd of zin om onderzoek te doen, dan kunt u ook altijd nog lid worden om het contactblad 'De Sneuper' toegezonden te krijgen, waarin elk kwartaal een tiental artikelen over families, boerderijen, instellingen etc. geplaatst worden.
Ook uw eigen onderzoek en vragen kunt u laten publiceren in De Sneuper, zodat u een breed publiek bereikt met de zelfde interesse als u.
Leden kunnen emailadressen opvragen van medeleden die zich met hetzelfde onderwerp bezighouden via de Onderwerpenlijst.
Een ander voordeel van het lidmaatschap is de gratis toegang tot lezingen en de jaarlijkse ledendag.
Verder krijgen leden van de vereniging bij antiquariaat Atsee 10% korting op historische boeken (zie rubriek Boeken).

De kosten van het lidmaatschap van de Historische Vereniging Noordoost Friesland bedragen slechts 15 Euro per jaar, inclusief een abonnement op het contactblad 'De Sneuper'.
Voor buitenlandse adressen is de contributie hoger, vanwege de extra porto. Per 1 januari 2010 geldt voor leden in het buitenland een contributie van 25 euro per jaar (afgelopen jaar moesten we geld toeleggen op de verzending naar het buitenland).

Internationale betaling contributie
Leden vanuit het buitenland kunnen de contributie bij laten schrijven op de girorekening van de vereniging. De noodzakelijke gegevens staan hierbij vermeld.
Bij boekingen vanuit het buitenland kan als adres van Postbank vermeld worden:
Postbank N.V.
Foreign Operations
Po Box 1800
1000 BV Amsterdam
The Netherlands
BIC-code van Postbank is : PSTBN L21
IBAN (International Bank Account Number) : NL41PSTB0006861847


U kunt uzelf opgeven als lid van de vereniging op een van de volgende manieren:
  • Per e-mail: vul onderstaand formulier in en druk eenmaal op de verzendknop
  • Per fax: print onderstaand formulier uit en fax dit ingevuld naar de Ledenadministratie van de vereniging, faxnummer 0519-294408
  • Per telefoon: bel na 18.30 uur de ledenadministratie (Eimert Smits) op 0519-294408
  • Per post: print onderstaand formulier uit en stuur dit ingevuld per post naar de Ledenadministratie van de vereniging
Adressen vindt u onder Contact.

Let op ! De Sneuper komt 4x per jaar uit: eind maart, eind juni, eind september en eind december. Het kan dus soms even duren voordat u een eerste Sneuper ontvangt ! Als u gedurende het kalenderjaar lid wordt krijgt u in principe ook de al eerder dat jaar gepubliceerde nummers van De Sneuper.
Tijdelijke aanbieding voor (nieuwe) leden (zolang de voorraad strekt): Dubbel CD-ROM met De Sneuper 1 t/m 75 (t/m juni 2005) ter waarde van 15,00 euro als GRATIS EXTRA bij lidmaatschap. Voor bestelformulier, zie pagina De Sneuper.
Formulier voor opgave van lidmaatschap van de
Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum


Graag 15 Euro overmaken op Postbank Rekeningnummer 68.61.847 te Dokkum t.a.v. Historische Vereniging Noordoost Friesland, onder vermelding van 'Lidmaatschap'. Na ontvangst sturen wij u De Sneuper en verdere informatie toe. De velden met een gele naam zijn verplicht, de overige optioneel.

Achternaam
Voornaam
Straat en nummer
Postcode en woonplaats
Staat
alleen inwoners van de USA
Land
alleen buiten Nederland
Telefoonnummer
Faxnummer
Email-adres
Eigen URL
Uw interesses, of onderwerp van uw onderzoek
Vermeld bv uw onderzochte familiena(a)m(en), oudste voorouders, dorp(en) en eventuele vragen die u heeft etc.


NB: Druk slechts eenmaal op de Verzendknop

 Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.