VERHALENBUNDELS VAN HAN HIETKAMP

1. "Het Hattumsvolk uit Veenwouden". Beschrijving van de kwaadaardige activiteiten van Albert Hattums, zijn vrouw Antje Martens en hun zeven kinderen
2. "Inwoners van Smallingerland in vroeger jaren, slecht en recht". Beschrijving van een aantal zaken die dienden voor het Hof van Friesland en de Rechtbank Heerenveen. Gelijmde uitvoering.
3. "Kerfstokjes van onze voorouders". Beschrijving van een groot aantal zaken dienende voor het Hof van Friesland betreffende inwoners van Achtkarspelen, Tietjerksteradeel en Kollumerland. Gelijmde uitvoering
Doorzoek de index op namen van betrokkenen hier.
4. "Dokkumers van vroeger". Alfabetische lijst van personen genoemd in dossiers van het Hof van Friesland met vermelding van de nieuwe dossiernummers.
5. "Dominee in liefde verstrikt". Beschrijving hoe ds. Tiberias de Baar uit Witmarsum de jonge weduwe Trijntje Jetses verleidde en haar achterliet met een kind, maar daarvoor uiteindelijk gestraft werd.
6. "Zaken betreffende de families Posthuma en Reiding uit Drachten". Gelijmde uitvoering
7. "Teake Brands uit Surhuisterveen naar de galg".
8. " Ds. Pielat in conflict met de sociniaan Marten Jacobs uit Slappeterp. Beschrijving van een conflict over de leer van Lelio en Faustus Socinus. Geniet.
9. "De kerk van Kollum gerepareerd met geld van de inwoners".

N.B. Deze boeken zijn niet meer te koop, maar wel te raadplegen in het Streekarchivariaat te Dokkum of bij Tresoar te Leeuwarden.


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.