Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Dokkum op de penning
B.H.J. te Boekhorst

Dokkum op de penning, overzicht van alle bekende in Dokkum geslagen, of op de stad betrekking hebbende munten en penningen, 2e druk, okt. 2001, 30 pagina’s met tientallen illustraties en afbeeldingen van munten en penningen.
Kostprijs € 3,40 (E-mail: Ben.te.Boekhorst@ 12move.nl)

De eerste munten waarvan bekend is dat ze te Dokkum zijn geslagen dateren van rond 1040, misschien al eerder. Dan leent de keizer van het Heilige Roomse Rijk Friesland aan de Brunswijkse graven. Van Ludolf IV is het mogelijk dat hij munten heeft laten slaan in Dokkum, van Bruno III is het zeker dat hij er munten sloeg. Dat deze munten belangrijk waren, blijkt uit het feit dat dergelijke munten tot in Rusland zijn teruggevonden. Tot 1100 hebben een aantal Brunonen munten laten slaan in Dokkum.
Door een gelukkige vondst in 1999 te Heiligerlee is vast komen staan dat er ook in Dokkum een (in wezen illegale) stedelijke muntslag moet zijn geweest. Er werd een kromstaart van rond 1430 gevonden.
De oudst bekende penning dateert van 1582 als ter herinnering van de totstandkoming van de bolwerken een herinnerings-penning wordt geslagen.
Andere penningen: opening Stroobosser Trekvaart 1657, overlijden Ulricus Huber 1694, vier typen vroedschapspenningen na 1705, gildenpenningen, gebruiks-penningen en devotiepenningen.


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.