Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Index op overleden personen in Achtkarspelen 1806-1811,
G. Helder/ FAF


De kolom indeling van Achtkarspelen: 1e kolom: nr bladzijde, 2e kolom: datum overlijden , 3e kolom: Achternaam, 4e kolom: Voornaam + patroniem , 5e kolom: v als overledene vrouw is, m voor jongen of man. 6e kolom: familie verhouding, afkortingen: 2k betekent 2 kinderen, kv bet. kind van,vrv bet. vrouw van, drv bet dochter van, enz. 7e kolom: woonplaats, 8e kolom: leeftijd.
Nog een verduidelijking: b.v. 7jan 1806 Eike Willems m kv ,W.Jacobs/Antje Heeres Kooten 04 jr 7jan 1806 Wilem Jacobs m kv , Eike,mdr Antje Heeres Kooten 04 jr 7jan 1806 Antje Heeres m kv, Eike vdr Willem Jacobs Kooten 04 jr
De eerste regel geeft de overledene aan in kolom 4 en in kolom 6 de familie. Kolom 5 geeft het geslacht van de overledene. Op de 2e regel staat de vader in kolom 4 en op de 3e regel de moeder, Het geslacht en de leeftijd van de overledene wordt steeds aangegeven in alle drie regels.

001	06 jan 1806	-	Hinke Ritskes		wed.van Nolle Tjeerds 2k	Kooten	66 jr	-
001	06 jan 1806	-	Nolle Tjeerds	v	wed.van,Hinke Ritskes 2k	Kooten	66 jr	-
001	07 jan 1806	-	Eike Willems	m	kv W Jacobs/Antje Heeres	Kooten	04 jr	-
001	07 jan 1806	-	Willem Jacobs	m	kv,Eike,mdr Antje Heeres	Kooten	04 jr	-
001	07 jan 1806	-	Antje Heeres	m	kv,Eike,vdr Willem Jacbs	Kooten	04 jr	-
001	08 jan 1806	-	Lutske Ludsers	v	vrv Hendrik Beerents 2 k	Twijzel	67 jr	-
001	08 jan 1806	-	Hendrik Beerents	v	vrv,Lutske Ludsers, 2 k	Twijzel	67 jr	-
001	11 jan 1806	-	Sjoukjen Jans	v	vrv Sjoerd Pijtters, 5 k	Kooten	66 jr	-
001	11 jan 1806	-	Sjoerd Pijtters	v	vrv,Sjoukjen Jans, 5 k	Kooten	66 jr	-
001	16 jan 1806	-	Ibeltje Jans	v	wed.v Joh. Gosses, 6 k	Rottevalle	80 jr	-
001 16 jan 1806	-	Johannes Gosses	v	vrv, Ibeltje Gosses, 6 k	Rottevalle	80 jr	-
001	16 jan 1806	-	Lubbert Willems	m	ongeh.1neef,Durk Tjeerds	Gerkesklooster	57 jr	-
001 16 jan 1806	-	Durk Tjeerds	m	neef van,Lubbert Willems	Gerkesklooster	57 jr	-
001	16 jan 1806	-	Egbert Eerds	-	kind van	Buitenpost	02 dg	-
001	17 jan 1806	-	Sytze Hendriks	-	kind van	Drogeham	04 dg	-
002	06 feb 1806	-	Tjitske Folkerts	v	geh.1 drv Sytze Edzes 	Surhuisterveen	54 jr	-
002	06 feb 1806	-	Sytze Edzes	v	wed. van,1 dr,2e x geh	Surhuisterveen	54 jr	-
002	07 feb 1806	-	Abe Wytzes	m	1 kind	Augustinusga	26 jr	-
002	08 feb 1806	-	Trijntje Hendriks	v	ongeh.	Rottevalle	80 jr	-	
002	20 feb 1806	-	Jan Claases	m	man v.Sjoukjen Steffens	Buitenpost	62 jr	-
002	20 feb 1806	-	Sjoukjen Steffens	m	man v,Jan Claases	Buitenpost	62 jr	-
002	20 feb 1806	Baeyink	Hendrik	m	zoon van H.Baeyink	Surhuizum	02 jr	-
002	22 feb 1806	-	Cornelis Claases	m	broer v Maaike,ongeh.	Surhuisterveen	81 jr	-
002	22 feb 1806	-	Maaike Clases	m	broer v,Cornelis,ongeh.	Surhuisterveen	81 jr	-
002	22 feb 1806	-	Douwe Weits	m	broer v Janke en andere	Buitenpost	68 jr	-
002	22 feb 1806	-	Janke Weits	m	broer v.,Douwe	Buitenpost	68 jr	-
002 10 feb 1806	-	Akke Harmens	v	4 kinderen	Drogeham	48 jr	-
003	01 mrt 1806	-	Jochum Sipkes	m	7 kinderen	Kooten	73 jr	-
003	02 mrt 1806	-	Douwe Tjallings	m	7 kinderen	Buitenpost	36 jr	-
003	03 mrt 1806	-	Antje Jacobs	v	ongeh.	Rottevalle	32 jr	-
003	04 mrt 1806	-	Wytze Ruurds	m	man van Antje Jacobs	Kooten	67 jr	-
003	04 mrt 1806	-	Antje Jacobs	m	man van,Wytze Ruurds	Kooten	67 jr	-
003	06 mrt 1806	-	Douwe Everts	m	1 kind	Twijzel	78 jr	-
003	06 mrt 1806	-	Louw Yes	m	1 kind	Surhuisterveen	71 jr	-
003	10 mrt 1806	-	Hendrik Martens	m	fam. Marten Sipkes	Kooten	75 jr	-
003	10 mrt 1806	-	Marten Sipkes	m	fam van,Hendrik Martens	Kooten	75 jr	-
003	10 mrt 1806	-	Maaike Gerkes	v	-	Augustinusga	02,5jr	-
003	11 mrt 1806	-	Jan Sapes	m	vader Sape Joostes	Surhuisterveen	35 jr	-
003	11 mrt 1806	-	Sape Joostes	m	zoon van, Jan	Surhuisterveen	35 jr	-
003	12 mrt 1806	-	Durk Hylkes	-	kind van	Surhuisterveen	-	-
003	12 mrt 1806	-	Hiltje Jelles	v	dochter Jelle Harmens	Twijzel	20 jr	-
003	12 mrt 1806	-	Jelle Harmens	v	dochter van, Hiltje	Twijzel	20 jr	-
003	13 mrt 1806	-	Jantje Beerents	v	2 kinderen	Surhuisterveen	25 jr	-
003	18 mrt 1806	-	Leentje Jans	v	dochter van Jan Saskes[?	Surhuisterveen	03 dg	-
003	18 mrt 1806	-	Tjaltje Syes	v	wed. van Jurk Jans	Buitenpost	70 jr	-
003	18 mrt 1806	-	Jurk Jans	v	wed. van,Tjaltje Syes	Buitenpost	70 jr	-
004	01 apr 1806	-	Abel Hendriks	-	kind van	Gerkesklooster	04 wk	-
004	02 apr 1806	-	Eebe Haykes	m	gehuwd	Buitenpost	68 jr	-
004	10 apr 1806	-	Sape Euwes	m	vader Euwe Douwes	Buitenpost	06 jr	-
004	10 apr 1806	-	Euwe Douwes	m	zoon van,Sape	Buitenpost	06 jr	-
004	12 apr 1806	-	Wiebe Cornelis	m	6 kinderen	Twijzel	56 jr	-
004	14 apr 1806	-	Gerryt Sytzes	m	6 kinderen	Kooten	67 jr	-
004	15 apr 1806	-	Jan Gerkes	m	2 kinderen	Surhuisterveen	74 jr	-
004	15 apr 1806	-	Tyttje Brugts	v	dochter v Brugt Uilkes	Augustinusga	03 jr	-
004	15 apr 1806	-	Brugt Uilkes	v	dochter van, Tyttje	Augustinusga	03 jr	-
004	17 apr 1806	Cuipers	D.W.	m	6 kinderen	Buitenpost	84 jr	-
004	19 apr 1806	-	Jacob Siemmes	m	Gaatske Wiegers erfgen.	Augustinusga	63 jr	-
004	25 apr 1806	-	Sytze Egberts	m	1 zoon	Surhuisterveen	70 jr	-
005	04 mei 1806	-	Wytske Sybes	v	3 kinderen	Kooten	36 jr	-
005	06 mei 1806	-	Hiltje Geerts	v	1 zoon	Gerkesklooster	49 jr	-
005	11 mei 1806	-	Hendrik Jans	m	zoon van Jan Hendriks	Kooten	09 md	-
005	11 mei 1806	-	Jan Hendriks	m	zoon van, Hendrik	Kooten	09 md	-
005	15 mei 1806	-	Aaltje Sybes	v	dochter van Sybe Wytzes	Kooten	02 md	-
005	15 mei 1806	-	Sybe Wytzes	v	dochter van, Aaltje	Kooten	02 md	-
005	30 mei 1806	-	Sytze Folkerts	m	wedn.3 kinderen	Drogeham	37 jr	-
005	06 jun 1806	-	Pope Jochums	m	ongeh. 2 broers	Surhuisterveen	61 jr	-
005	10 jun 1806	-	Wobbe Harmens	m	6 kinderen	Drogeham	61 jr	-
005	17 jun 1806	-	Grietje Beerents	v	wed.6 kinderen	Surhuisterveen	82 jr	-
005	17 jun 1806	-	Tryntje Harmens	v	wed.4 kinderen	Gerkesklooster	70 jr	-
005	24 jun 1806	-	Sytze Alberts	m	ongeh,	Drogeham	47 jr	-
005	24 jun 1806	-	Ettje Sytzes	v	wed.4 kinderen	Drogeham	79 jr	-
005	25 jun 1806	-	Tryntje Taekes	v	wed.3 kinderen	Gerkesklooster	69 jr	-
005	09 jul 1806	-	Janke Alberts	v	-	Kooten	06 jr	-
005	12 jul 1806	-	Durk Hendriks	m	-	Surhuisterveen	08 jr	-
005	12 jul 1806	-	Jitske Wiebrens	v	gehuwd	Augustinusga	31 jr	-
005	12 jul 1806	-	Aaltje Jans	v	gehuwd	Surhuisterveen	25 jr	-
005	16 jul 1806	-	Jantje Freerks	v	wed.2 kinderen	Surhuisterveen	86 jr	-
005	17 jul 1806	-	Sytske Jans	v	3 kinderen	Stroobos	47 jr	-
005	18 jul 1806	-	Hendrik Alberts	m	-	Buitenpost	04 wk	-
005	21 jul 1806	-	Gerke Eerds	v	dochter van	Surhuisterveen	13 dg	-
006 26 jul 1806	-	Rinske Sjoerds	v	wed.4 kinderen	Harkema-Opeinde	93 jr	-
006	27 jul 1806	-	Sjoerd Hendriks	m	-	Surhuisum	13 wk	-
006	27 jul 1806	-	Jeltje Johannes	v	wed. 4 kinderen	Surhuisterveen	63 jr	-
006	27 jul 1806	-	Jacob Roels	m	1 kind van broer	Drogeham	82 jr	-
006	02 aug 1806	-	Aukjen Jochums	v	wed. 6 kinderen	Rottevalle	86 jr	-
006	10 aug 1806	Weidema	Ettje Jans	v	gehuwd,3 kinderen	Surhuisterveen	39 jr	-
006	10 aug 1806	Snethlage	-	-	kind van,dominee	Augustinusga	-	-
006	10 aug 1806	-	Tjitske Pytters	v	broer Tjeerd Pytters	Augustinusga	84,5jr	-
006 10 aug 1806	-	Tjeerd Pytters	v	zus van,Tjitske
006	14 aug 1806	-	Rein Gaukes	m	wedn,4 kinderen	Harkema-Opeinde	60 jr	-
006	15 aug 1806	-	Bregtje Ludsers	v	-	Twyzel	01,5jr	-
006	16 aug 1806	-	Lysbet Freerks	v	-	Surhuizum	02,5jr	-
006	23 aug 1806	-	Fokje Hendriks	v	gehuwd,2 broers	Buitenpost	56 jr	-
006	24 aug 1806	-	Wopke Tabes	m	gehuwd,5 kinderen	Twyzel	66 jr	-
006	29 aug 1806	-	Jacob Jacobs	m	wedn.1 zoon	Buitenpost	74 jr	-
006	01 sep 1806	-	Goitzen Douwes	m	-	Augustinusga	09 jr	-
006	05 sep 1806	-	Hesselius Rykeles	m	wedn.4 kinderen	Buitenpost	78,5jr	-
006	07 sep 1806	Lok	H.	-	kind van	Stroobos	13 dg	-
006	14 sep 1806	-	Maaike Beerents	v	gehuwd,2 kinderen	Stroobos	58 jr	-
006	15 sep 1806	-	Antje Tjibbeles	v	gehuwd,4 kinderen	Surhuisterveen	61 jr	-
006	18 sep 1806	-	Ritskje Wiebes	v	gehuwd,5 kinderen	Drogeham	78 jr	-
007	03 okt 1806	-	Sytske Jans	v	gehuwd,1 kind	Surhuisterveen	31 jr	-
007	09 okt 1806	-	Jetske Harkes	v	wed. 1 kind	Surhuizum	80 jr	-
007	19 okt 1806	-	Jacob Taekes	m	-	Surhuisterveen	06 jr	-
007	25 okt 1806	-	Louw Jans	m	-	Augustinusga	21 jr	-
007	02 nov 1806	-	Geert Jelles	-	2 kinderen van	Drogeham	10 dg	-
007	02 nov 1806	-	Anna Durks	v	-	Surhuisterveen	10 jr	-
007	14 nov 1806	-	Anne Tjeerds	m	wedn.4 kinderen	Harkema-Opeinde	40 jr	-
007	20 nov 1806	-	Folkert Sjoerds	m	-	Augustinusga	78 jr	-
007	20 nov 1806	-	Mettje Ruurds	v	-	Gerkesklooster	06 jr	-
007	20 nov 1806	-	Hendrik Sjoerds	m	gehuwd,1 kind	Stroobos	28 jr	-
007	22 nov 1806	-	Uilkjen Uilkes	v	wed.2 kinderen	Twyzel	67 jr	-
007	19 nov 1806	-	Saapke Symons	v	gehuwd,1 kind	Buitenpost	41 jr	-
007	01 dec 1806	-	Grietje Geerts	v	wed.1 kind	Gerkesklooster	80 jr	-
007	05 dec 1806	-	Douwe Tobias	m	gehuwd,5 kinderen	Surhuizum	71 jr	-
007	10 dec 1806	-	Jantje Joukes	v	wed.3 kinderen	Drogeham	75 jr	-
007	11 dec 1806	-	Anne Foekes	m	gehuwd,1 kind	Drogeham	55 jr	-
007	16 dec 1806	-	Dieuwke Ritskes	v	ongehuwd	Augustinusga	22 jr	-
007	17 dec 1806	-	Taeke Adams	m	wedn.2 kinderen	Drogeham	75 jr	-
007	18 dec 1806	-	Jisk Jacobs	v	ongehuwd	Surhuizum	60 jr	-
007	26 dec 1806	-	Hylke Gerbens	m	wedn.1 kind	Rottevalle	73 jr	-
007	-- dec 1806	-	Antje Ailjes	v	gehuwd,3 kinderen	Buitenpost	41 jr	-
008	04 jan 1807	-	Tjitske Sjoerds	v	ongehuwd	Gerkesklooster	45 jr	-
008	06 jan 1807	-	Lammert Christiaans	m	wedn.4 kinderen	Gerkesklooster	46 jr	-
008	12 jan 1807	-	Antje Jans	v	gehuwd,6 kinderen	Surhuizum	48 jr	-
008	12 jan 1807	-	Jeltje Gosses	v	-	Kooten	02 jr	-
008	13 jan 1807	-	Jantje Willems	v	-	Gerkesklooster	05 wk	-
008	13 jan 1807	-	Sytske Ties	v	wed.6 kinderen	Surhuisterveen	81 jr	-
008	15 jan 1807	-	Jitske Geerts	v	-	Rottevalle	15 md	-
008	15 jan 1807	-	Sjoukjen Gosses	v	wed.2 kinderen	Buitenpost	69 jr	-
008	17 jan 1807	-	David Hillebrandt	m	wedn.2 kinderen	Gerkesklooster	60 jr	-
008	20 jan 1807	-	Tryntje Eelkes	v	-	Surhuisterveen	18 md	-
008	24 jan 1807	-	Jelle Ypes	m	gehuwd,5 kinderen	Kooten	57 jr	-
008	30 jan 1807	-	Tryntje Sjoerds	v	wed. 2 kinderen	Twijzel	84 jr	-
008	01 feb 1807	-	Claas Roels	m	-	Buitenpost	18 md	-
008	01 feb 1807	-	Wytske Symons	v	wed.3 kinderen	Surhuisterveen	73 jr	-
008	01 feb 1807	-	Hinne Abels	m	-	Surhuisterveen	70 jr	-
008	05 feb 1807	-	Albertje Jans	v			-	Surhuisterveen	85 jr	-
008	09 feb 1807	-	Sytske Sytzes	v		grootmoeder leeft nog	Surhuisterveen	18 jr	-
008	10 feb 1807	-	Hinke Jans	v		-	Surhuisterveen	75 jr	-
008	13 feb 1807	-	Janke Andrys	v		gehuwd,3 kinderen	Buitenpost	41 jr	-
008	18 feb 1807	-	Hendrik Hanses		m	-	Surhuisterveen	06 jr	-
008	19 feb 1807	-	Sjoerd Ennes	m		-	Twyzel	18 md	-
009	19 feb 1807	-	Jacob Beerents		m	gehuwd,1 kind	Surhuisterveen	84 jr	-
009	20 feb 1807	-	Pytter Durks	m		gehuwd,4 kinderen	Buitenpost	33 jr	-
009	21 feb 1807	-	Sjoukjen Feyes		v	gehuwd,2 kinderen	Surhuizum	30 jr	-
009	23 feb 1807	-	Tjitske Hendriks		v	wed.2 kinderen	Surhuizum	67 jr	-
009	27 feb 1807	-	Sjoerd Johannes	m	gehuwd,6 kinderen	Kooten	68 jr	-
009	28 feb 1807	-	Wikke Rinses	v		1 broer	Surhuisterveen	68 jr	-
009	15 mrt 1807	-	Jinke Steevens	v	wed. 5 kinderen	Twyzel	69 jr	-
009	15 mrt 1807	-	Martje Rinses	v		-	Surhuisterveen	73 jr	-
009	15 mrt 1807	-	Leinse Andrys	m		-	Harkema-Opeinde	01 jr	-
009	18 mrt 1807	-	Antje Tjipkes	v		1 zuster	Augustinusga	89 jr	-
009	20 mrt 1807	-	Jan Wopkes	m		wedn.2 kinderen	Buitenpost	62 jr	-
009	20 mrt 1807	-	Jan Gerbens	m		wedn.4 kinderen	Twyzel	75 jr	-
009	21 mrt 1807	-	Janke Hendriks		v	-	Surhuisterveen	46 wk	-
009	24 mrt 1807	-	Taeke Harmens	m		gehuwd,	Twyzel	50 jr	-
009	25 mrt 1807	Romein	Anne Jacobs	m		-	Buitenpost	06 wk	-
009	29 mrt 1807	-	Ynskje Hylles	v		-	Stroobos	04 wk	-
009	31 mrt 1807	-	Janke Alberts	v		-	Surhuisterveen	09 md	-
009	03 apr 1807	-	Oeds Sybes	m		-	Surhuisterveen	09 dg	-
009	05 apr 1807	Tol	Jan Harmens	m		gehuwd,4 kinderen	Buitenpost	87 jr	-
009	06 apr 1807	-	Baukje Jans	v		-	Rottevalle	15 jr	-
009	07 apr 1807	Sangenberg	S.G.	m	-		Buitenpost	05 wk	-
009	12 apr 1807	-	Gerke Barolts	m		-	Surhuisterveen	11 dg	-
009	21 apr 1807	-	Jelle Harmens	m		-	Buitenpost	06 wk	-
009	25 apr 1807	-	Jeltje Geerts	v	wed.2 kinderen	Gerkesklooster	56 jr	-
009	27 apr 1807	-	Jelle Tjeerds	m		-	Surhuisterveen	13 jr	-
010	27 apr 1807	-	Gertje Walings	v	gehuwd	Gerkesklooster	70 jr	-
010	01 mei 1807	-	Durk Jans	m	wedn.4 kinderen	Rottevalle	66 jr	-
010	04 mei 1807	-	Grietje Alberts	v	-	Surhuisterveen	04 jr	-
010	04 mei 1807	-	Hendrik Joosten	m	-	Surhuisterveen	03 jr	-
010	04 mei 1807	-	Grietje Johannes	v	-	Surhuisterveen	21 jr	-
010	05 mei 1807	-	Titia Fockens	v	-	Twyzel	06 jr	-
010	07 mei 1807	-	Sipke Thomas	m	-	Drogeham	17 jr	-
010	10 mei 1807	-	Sjoerd Sybryns	m	-	Rottevalle	12 jr	-
010	15 mei 1807	-	Jelle Hylkes	m	-	Twyzel	16 wk	-
010	15 mei 1807	-	Feye Alderts	m	gehuwd,2 kinderen	Kooten	68 jr	-
010	24 mei 1807	-	Gertje Gerryts	m	1 broer	Surhuisterveen	78 jr	-	
010	26 mei 1807	-	Jan Beerents	m	gehuwd,4 kinderen	Buitenpost	72 jr	-
010	27 mei 1807	-	Tryntje Alles	v	wed.2 kinderen	Kooten	61 jr	-
010	28 mei 1807	-	Tjerk Wybrens	m	-	Surhuisterveen	01 jr	-
010	28 mei 1807	-	Antje Willems	v	-	Gerkesklooster	02 jr	-
010	31 mei 1807	-	Anne Hendriks	m	gehuwd,9 kinderen	Kooten	62 jr	-
010	01 jun 1807	-	Beerent Reinders	m	-	Kooten	06 md	-
010	02 jun 1807	-	Antje Sikkes	v	wed.3 kinderen	Surhuisterveen	70 jr	-
010	07 jun 1807	-	Sybren Pops	m	1 broer	Stroobos	57 jr	-
010	09 jun 1807	-	Sjoerd Marks	m	-	Stroobos	01 jr	-
010	09 jun 1807	-	Tryntje Fockes	v	gehuwd,6 kinderen	Kooten	42 jr	-
010	09 jun 1807	-	Aaltje Jelles	v	-	Stroobos	08 jr	-
010	16 jun 1807	Temmes	Anna Geertruda	v	gehuwd,4 kinderen	Stroobos	39 jr	-
010	22 jun 1807	-	Tryntje Durks	v	1 broer	Rottevalle	34 jr	-
010	23 jun 1807	-	Ate Durks	m	-	Surhuisterveen	03 dg	-
010	02 jul 1807	-	Anke Pytters	v	-	Twyzel	07 jr	-
010	04 jul 1807	-	Hiltje Klases	v	1 broer	Kooten	75 jr	-
010	04 jul 1807	-	Sake Jans	m	gehuwd,7 kinderen	Surhuizem	56 jr	-
010	09 jul 1807	-	Ye Popkes	m	-	Surhuisterveen	09 dg	-
011	12 jul 1807	-	Wybe Poulus	m	-	Buitenpost	15 md	-
011	15 jul 1807	-	Voske Jochums	v	moeder in leven	Stroobos	37 jr	-
011	19 jul 1807	Tuil	Gerben Sipkes	m	gehuwd,2 kinderen	Surhuisterveen	67 jr	-
011	22 jul 1807	-	Antje Feikes	v	1 neef	Kooten	82 jr	-
011	24 jul 1807	-	Teunis Jans	m	-	Surhuisterveen	05 jr	-
011	01 aug 1807	Posthuma	Bauke Baukes	m	wedn.1 kind	Twyzel	60 jr	-
011	05 aug 1807	-	Lutske Hendriks	v	1 broer 1 zuster	Augustinusga	60 jr	-
011	07 aug 1807	-	Gerben Bordzes	m	gehuwd,3 kinderen	Augustinusga	48 jr	-
011	08 aug 1807	-	Jitske Roels	v	gehuwd,1 kind	Buitenpost	31 jr	-
011	10 aug 1807	-	Etjen Durks	v	-	Drogeham	05 wk	-
011	12 aug 1807	-	Ymkjen Hendriks	v	gehuwd	Twyzel	50 jr	-	
011	16 aug 1807	-	Joost Brants	m	2 zusters 1 broer	Surhuisterveen	58 jr	-
011	19 aug 1807	-	Antje Durks	v	wed. 1 kind	Surhuisterveen	92 jr	-
011	19 aug 1807	-	Egbert Willems	m	-	Drogeham	16 jr	-
011	20 aug 1807	-	Hendrik Alberts	m	-	Surhuisterveen	33 wk	-
011	20 aug 1807	-	Klaas Roels	m	gehuwd,1 kind	Buitenpost	70 jr	-
011	24 aug 1807	-	Tryntje Teunis	v	gehuwd,5 kinderen	Twyzel	55 jr	-
011	25 aug 1807	-	Rinske Tjebbes	v	6 erfgenamen	Buitenpost	65 jr	-
011	25 aug 1807	Schuiling	H.E.	m	-	Drogeham	01 jr	-
011	27 aug 1807	-	Sjoerd Pytters	m	gehuwd,5 kinderen	Kooten	71 jr	-
011	28 aug 1807	-	Seike Haijes	v	gehuwd,4 kinderen	Surhuisterveen	30 jr	-
011	03 sep 1807	-	Romkje Jacobs	v	gehuwd,4 kinderen	Surhuizum	71 jr	-
011	07 sep 1807	-	Beerent Roels	m	vader leeft nog	Drogeham	48 jr	-
011	09 sep 1807	-	Roel Lubbes	m	-	Surhuizum	05 wk	-
011	14 sep 1807	-	Fokke Lieuwes	m	gehuwd,3 kinderen	Twijzel	39 jr	-
011	15 sep 1807	-	Jacob Jelkes	m	-	Surhuisterveen	17 wk	-
011	30 sep 1807	-	Geertje Lammerts	v	gehuwd,5 kinderen	Augustinusga	83 jr	-
011	01 okt 1807	-	Aukjen Oedzes	v	-	Augustinusga	80 jr	-
011	03 okt 1807	-	Tjerk Jans	m	-	Buitenpost	09 jr	-
012 04 okt 1807	-	Grietje Everts	v	-	Surhuisterveen	03 jr	-
012	05 okt 1807	-	Zwaantje Hayes	v	gehuwd,2 kinderen	Surhuisterveen	33 jr	-
012	07 okt 1807	-	Wytske Libbes	v	-	Augustinusga	40 jr	-
012	07 okt 1807	-	Beerent Jans	m	gehuwd,3 kinderen	Harkema-Opeinde	27 jr	-
012	09 okt 1807	-	Gerben Lykeles	m	-	Surhuisterveen	15 jr	-
012	09 okt 1807	-	Sytske Taekes	v	-	Kooten	63 jr	-
012	14 okt 1807	-	Symen Minzes	m	-	Augustinusga	60 jr	-
012	14 okt 1807	-	Hiske Louws	v	gehuwd,1 kind	Harkema-Opeinde	38 jr	-
012	21 okt 1807	-	Marten Sijbes	m	1 zuster	Surhuisterveen	67 jr	-
012	22 okt 1807	-	Johannes Beerents	m	gehuwd,4 kinderen	Drogeham	47 jr	-
012	31 okt 1807	-	Boele Annes	m	wedn.2 kinderen	Twijzel	79 jr	-
012	31 okt 1807	-	Sake Jans	m	gehuwd,2 kinderen	Surhuisterveen 	65 jr	-
012	01 nov 1807	-	Foeke Geerts	m	gehuwd,5 kinderen	Kooten	79 jr	-
012	07 nov 1807	-	Sjoukje Geerts	v	wed. 5 kinderen	Kooten	80 jr	-
012	07 nov 1807	-	Rykele Jelkes	m	-	Surhuisterveen	08 jr	-
012	08 nov 1807	-	Feike Riemkes	m	gehuwd, 4 kinderen	Augustinusga	67 jr	-
012	19 nov 1807	Assen	Jeltje van	v	-	Gerkesklooster	13 wk	-
012	20 nov 1807	-	Jan Andrys	m	gehuwd,3 kinderen	Surhuisterveen	52 jr	-
012	20 nov 1807	-	Grietje Sybes	v	wed.1 kind	Kooten	70 jr	-
012	27 nov 1807	-	Antje Harts	v	wed.6 kinderen	Surhuizum	78 jr	-
012	27 nov 1807	-	Uilke Ruurdts	m	gehuwd,6 kinderen	Drogeham	37 jr	-
012	02 dec 1807	-	Lykele Oebles	m	-	Drogeham	15 wk	-
012	03 dec 1807	-	Rintje Rinderts	m	gehuwd,3 kinderen	Rottevalle	67 jr	-
012	04 dec 1807	-	Teunis Jans	m	-	Buitenpost	15 jr	-
012	07 dec 1807	-	Folkert Gosses	m	-	Harkema-Opeinde	02 jr	-
013	08 dec 1807	-	Jeltje Jelkes	v	-	Surhuisterveen	28 wk	-
013	09 dec 1807	-	Pytter Oeges	m	gehuwd,4 kinderen	Augustinusga	88 jr	-
013	16 dec 1807	-	Klaaske Louws	v	1 broer 1 zuster	Twyzel	46 jr	-
013	20 dec 1807	-	Jacobus Geerts	-	kind van	Rottevalle	06 dg	-
013	22 dec 1807	-	Pytter Jans	m	gehuwd,3 kinderen	Drogeham	75 jr	-
013	31 dec 1807	-	Wytze Willems	m	-	Rottevalle	10 wk	-
013	01 jan 1808	-	Haye Jans	m	-	Augustinusga	01 jr	-
013	01 jan 1808	-	Hendrik Geurtes	m	-	Twyzel	19 jr	-
013	06 jan 1808	Assen	M.M. van	m	-	Gerkesklooster	20 wk	-
013	14 jan 1808	-	Janke Edzes	v	gehuwd,4 kinderen	Surhuizum	73 jr	-
013	25 jan 1808	-	Harrit Sipkes	m	gehuwd,3 kinderen	Harkema-Opeinde	63 jr	-
013	25 jan 1808	-	Ynske Willems	v	gehuwd,4 kinderen	Harkema-Opeinde	36 jr	-
013	28 jan 1808	-	Harmke Durks	v	gehuwd,4 kinderen	Surhuisterveen	63 jr	-
013	30 jan 1808	Mynardy	J.	m	zoon van	Stroobos	04 wk	-
013	02 feb 1808	Tolsma	Wopkje Jans	v	gehuwd,3 kinderen	Augustinusga	34 jr	-
013	03 feb 1808	-	Oeds Gerbens	m	-	Buitenpost	16 jr	-
013	15 feb 1808	-	Froukje Jans	v	-	Surhuizum	12 jr	-
013	25 feb 1808	-	Jeltje Michiels	v	-	Augustinusga	40 jr	-
013	27 feb 1808	-	Gerbe Boeles	m	2 zusters	Augustinusga	82 jr	-
013	03 mrt 1808	-	Pytter Bartels	m	-	Surhuisterveen	62 jr	-
013	05 mrt 1808	-	Styntje Taekes	v	-	Buitenpost	80 jr	-
013	05 mrt 1808	-	Jelle Jans	m	1 zuster	Buitenpost	24 jr	-
013	05 mrt 1808	-	Martje Hylkes	v	gehuwd,3 kinderen	Twyzel	56 jr	-
014	06 mrt 1808	-	Antoni Hendriks	m	wedn,3 kinderen	Buitenpost	50 jr	-
014	12 mrt 1808	-	Jan Durks	m	wedn,2 kinderen	Rottevalle	85 jr	-
014	13 mrt 1808	-	Klaas Jochums	m	gehuwd,4 kinderen	Buitenpost	82 jr	-
014	14 mrt 1808	-	Aaltje Ubles	v	1 zuster	Surhuizum	62 jr	-
014	15 mrt 1808	-	Gerben Jans	m	1 broer 2 zusters	Twyzel	54 jr	-
014	17 mrt 1808	-	Jan Wynants	m	-	Surhuizum	49 jr	-
014	18 mrt 1808	-	Grietje Folkerts	v	1 zuster	Surhuizum	85 jr	-
014	21 mrt 1808	-	Oeble Beerents	m	wedn,3 kinderen	Buitenpost	57 jr	-
014	24 mrt 1808	-	Emke Annes	m	-	Kooten	23 jr	-
014	24 mrt 1808	Wynalda	Janke Eilderts	v	wed,4 kindren	Surhuisterveen	69 jr	-
014	28 mrt 1808	-	Sjoukje Ypes	v	wed.4 kinderen	Kooten	60 jr	-
014	03 apr 1808	-	Oeble Alberts	m	gehuwd,3 kinderen	Augustinusga	38 jr	-
014	06 apr 1808	-	Wytske Bartels	v	1 erfgenaam	Kooten	72 jr	-
014	07 apr 1808	-	Jacob Cornelis	m	gehuwd,6 kinderen	Rottevalle	65 jr	-
014	08 apr 1808	-	Geert Molles	m	1 erfgenaam	Twyzel	78 jr	-
014	10 apr 1808	-	Jiskjen Wytzes	v	-	Rottevalle	10 wk	-
014	11 apr 1808	Kloosterman	Klaas Mannes	m	-	Twyzel	2,5jr	-
014	13 apr 1808	-	Tryntje Fokkes	v	gehuwd,3 kinderen	Drogeham	63 jr	-
014	14 apr 1808	-	Joost Wiebes	m	gehuwd,3 kinderen	Gerkesklooster	81 jr	-
014	17 apr 1808	-	Geertje Goitzens	v	-	Surhuisterveen	09 jr	-
014	21 apr 1808	-	Jan Harrits	m	gehuwd	Kooten	82 jr	-
014	26 apr 1808	-	Gertje Jans	v	5 erfgenamen	Buitenpost	84 jr	-
014	02 mei 1808	-	Daniel Jochums	m	wedn.3 kinderen	Augustinusga	75 jr	-
014	05 mei 1808	-	Styntje Reins	v	3 broers	Twyzel	16 jr	-
014	07 mei 1808	-	Jelle Alberts	m	3 broers	Augustinusga	43 jr	-
014	07 mei 1808	-	Rein Harmens	m	-	Drogeham	13 wk	-
014	-- mei 1808	-	Bouwe Alles	m	-	Surhuisterveen	05 jr	-
014	-- mei 1808	-	Albert Hendriks	m	-	Harkema-Opeinde	01 wk	-
014	-- mei 1808	-	Antje Alles	v	-	Surhuisterveen	02 jr	-
015	14 mei 1808	-	Meindert Alberts	m	-	Gerkesklooster	05,5jr	-
015	16 mei 1808	-	Baukje Jans	v	1 zuster 1 broer	Gerkesklooster	77 jr	-
015	18 mei 1808	-	Lolkjen Fokkes	v	-	Twyzel	15 md	-
015	18 mei 1808	-	Elske Hanzes	v	vader en broer in leven	Buitenpost	13,5jr	-
015	22 mei 1808	-	Halbe Jans	m	gehuwd,3 kinderen	Buitenpost	70 jr	-
015	23 mei 1808	-	Wybren Fokkes	m	-	Drogeham	02 jr	-
015	24 mei 1808	Wadma	Frouwkje	v	-	Drogeham	08 dg	-
015	27 mei 1808	-	Hylkje Sytzes	v	wed.Jan Jarigs,1 zoon	Drogeham	78 jr	-
015	27 mei 1808	-	Jan Jarigs	v	wed.v,Hylkje Sytzes,1 z	Drogeham	78 jr	-
015	30 mei 1808	-	Grietje Rinderts	v	wed.1 dochter	Rottevalle	70 jr	-
015	01 jun 1808	-	Romke Ruurds	m	-	Buitenpost	24 wk	-
015	11 jun 1808	-	Tjipkjen Sytzes	v	-	Surhuisterveen	03 jr	-
015	16 jun 1808	-	Minke Johannes	v	gehuwd,2 kinderen	Harkema-Opeinde	55 jr	-
015	16 jun 1808	-	Sytske Lykeles	v	-	Harkema-Opeinde	66 jr	-
015	22 jun 1808	-	Jelle Fockes	m	-	Drogeham	09 dg	-
015	22 jun 1808	-	Eta Wiebrens	v	-	Kooten	01 jr	-
015	25 jun 1808	-	Egbert Willems	m	-	Kooten	08 wk	-
015	03 jul 1808	-	Pytter Hendriks	m	-	Drogeham	07 wk	-
015	03 jul 1808	-	Hyltje Cornelis	m	-	Gerkesklooster	03 jr	-
015	12 jul 1808	Couperus	G.	m	gehuwd,2 kinderen	Augustinusga	68 jr	-
015	12 jul 1808	-	Tryntje Fokkes	v	-	Kooten	10 wk	-
015	15 jul 1808	-	Janke Harmens	v	-	Drogeham	50 jr	-
015	17 jul 1808	-	Janke Piers	v	-	Kooten	12 dg	-
015	25 jul 1808	-	Sybrigje Boeles	v	5 kinderen,2 klkindren	Harkema-Opeinde	81 jr	-
015	28 jul 1808	-	Pier Sytzes	m	-	Twyzel	01 dg	-
015	28 jul 1808	-	Halko Cornelis	m	-	Harkema-Opeinde	15 md	-
016	28 jul 1808	-	Jeltje Minderts	v	-	Surhuisterveen	11 jr	-
016	29 jul 1808	-	Wiebe Romkes	m	-	Surhuisterveen	07 jr	-
016	31 jul 1808	-	Sipkje Wiegers	v	gehuwd,4 kinderen	Drogeham	37 jr	-
016	02 aug 1808	-	Aaltje Jans	v	wed.2 kinderen	Drogeham	71 jr	-
016	04 aug 1808	-	Lolle Durks	v	-	Buitenpost	01 dg	-
016	05 aug 1808	-	Klaas Gerlofs	m	wedn,4 kinderen	Surhuisterveen	65 jr	-
016	09 aug 1808	-	Antje Durks	v	gehuwd,2 kinderen	Surhuizum	63 jr	-
016	09 aug 1808	-	Lolkjen Jans	v	-	Augustinusga	45 wk	-
016	15 aug 1808	-	Klaas Jarigs	m	gehuwd,3 kinderen	Kooten	65,5jr	-
016	17 aug 1808	-	Lammert Eebeles	m	moeder 4 broers in leven	Augustinusga	53 jr	-
015	18 aug 1808	-	Pytter Pytters	m	gehuwd,1 kind	Kooten	46 jr	-
016	20 aug 1808	-	Hendrik Beerents	m	-	Twyzel	79 jr	-
016	20 aug 1808	-	Pytter Melles	m	-	Augustinusga	78 jr	-
016	21 aug 1808	-	Marten Durks	m	gehuwd,2 kinderen	Augustinusga	45 jr	-
016	22 aug 1808	-	Pieter Tjipkes	m	gehuwd,2 kinderen	Surhuisterveen	89 jr	-
016	23 aug 1808	-	Libbe Jans	m	gehuwd,3 kinderen	Kooten	70 jr	-
016	24 aug 1808	-	Jeltje Rienks	v	gehuwd,4 kinderen	Surhuizum	75 jr	-
016	24 aug 1808	-	Lieuwe Rienks	m	gehuwd,1 kind	Surhuisterveen	43 jr	-
016	25 aug 1808	-	Grietje Hylkes	v	gehuwd,3 kinderen	Gerkesklooster	57 jr	-
016	30 aug 1808	-	Steffen Hendriks	m	gehuwd,3 kinderen	Buitenpost	76 jr	-
016	30 aug 1808	-	Willem Ottes	m	gehuwd,4 kinderen	Kooten	69 jr	-
016	02 sep 1808	-	Jetske Douwes	v	gehuwd,2 kinderen	Kooten	72 jr	-
016	02 sep 1808	-	Hendrik Pytters	m	-	Surhuisterveen	38 jr	-
016	03 sep 1808	-	Ritske Alderts	m	gehuwd,1 kind	Augustinusga	45 jr	-
016	03 sep 1808	-	Halbe Eises	wedn.2 kinderen	Rottevalle	65 jr	-
016	04 sep 1808	-	Antje Riemers	v	wed.3 kinderen	Kooten	52 jr	-
016	05 sep 1808	-	Rinske Jans	v	-	Stroobos	14 jr	-
017	05 sep 1808	-	Wander Aukes	m	-	Buitenpost	14 jr	-
017	05 sep 1808	-	Grietje Sybrens	v	gehuwd,1 broer,6 zusters	Buitenpost	43 jr	-
017	07 sep 1808	-	Geert Jacobs	m	gehuwd,6 kinderen	Surhuisterveen	51 jr	-
017	08 sep 1808	-	Jan Aukes	m	-	Buitenpost	03 jr	-
017	12 sep 1808	-	Hendrik Fockes	m	gehuwd	Kooten	76 jr	-
017	13 sep 1808	-	Maike Louws	v	2 zusters	Surhuisterveen	55 jr	-
017	14 sep 1808	-	Jacob Jans	m	-	Surhuisterveen	20 jr	-
017	14 sep 1808	-	Sye Geerts	m	wedn,5 kinderen	Kooten	48 jr	-
017	16 sep 1808	-	Lieuwe Johannes	m	gehuwd,5 kinderen	Surhuisterveen	42 jr	-
017	17 sep 1808	-	Hinke Hylkes	v	gehuwd,1 broer,1 zuster	Surhuisterveen	69 jr	-
017	17 sep 1808	-	Janke Gerbens	v	gehuwd,4 kind,6 klkindr	Surhuizum	77 jr	-
017	20 sep 1808	-	Antje Hendriks	v	moeder in leven	Surhuisterveen	06 md	-
017	21 sep 1808	-	Gerkje Sytzes	v	wed.5 kinderen	Kooten	68 jr	-
017	23 sep 1808	Feima	A.C.	m	gehuwd,2 broers	Buitenpost	63 jr	-
017	24 sep 1808	-	Sjuwke Sytzes	v	-	Twyzel	11 jr	-
017	25 sep 1808	-	Grietje Pytters	v	wed.1 kind	Surhuisterveen	68 jr	-
017	27 sep 1808	-	Arent Johannes	m	wedn.1 kind	Drogeham	73 jr	-
017	28 sep 1808	-	Jan Oenes	m	wedn.1 kind	Gerkesklooster	76 jr	-
017	28 sep 1808	-	Seike Sytzes	v	wed.7 kindr 3kleinkindr	Surhuisterveen	79 jr	-
017	30 sep 1808	-	Janke Wanders	v	-	Buitenpost	04 jr	-
017	02 okt 1808	-	Bindert Rinses	m	1 broer	Twyzel	82 jr	-
017	04 okt 1808	-	Goitzen Symons	m	gehuwd,2 kinderen	Augustinusga	37 jr	-
017	07 okt 1808	-	Jisk Jiskes	v	-	Rottevalle	03 wk	-
017	08 okt 1808	-	Gosse Sjoerds	m	wedn.5 kinderen	Rottevalle	31 jr	-
017	11 okt 1808	-	Antje Ruurds	v	-	Drogeham	22 jr	-
017	17 okt 1808	-	Antje Hendriks	v	1 broer	Rottevalle	71 jr	-
017	20 okt 1808	-	Sjoerd Thomas	m	wedn.3 kinderen	Buitenpost	76 jr	-
017	22 okt 1808	-	Jan Jans	m	-	Buitenpost	12 dg	-
018	24 okt 1808	-	Durk Heebeles	m	-	Surhuizum	17 jr	-
018	05 nov 1808	-	Egbert Tjerks	m	-	Buitenpost	10 jr	-
018	08 nov 1808	-	Grietje Jans	v	wed.1 zoon	Drogeham	80 jr	-
018	09 nov 1808	-	Pytter Tjeerds	m	-	Gerkesklooster	20 jr	-
018	10 nov 1808	-	Barber Johannes	v	-	Buitenpost	63 jr	-
018	12 nov 1808	-	Anna Boeles	v	gehuwd,1 zoon	Twyzel	30 jr	-
018	14 nov 1808	-	Gertje Mintjes	v	gehuwd,7 kinderen	Buitenpost	49 jr	-
018	17 nov 1808	-	Bontje Wiebes	v	-	Buitenpost	04 dg	-
018	18 nov 1808	-	Durk Jans	m	gehuwd	Rottevalle	51 jr	-
018	29 nov 1808	-	Hesseltje Jelkes	v	-	Surhuisterveen	70 jr	-
018	05 dec 1808	-	Gosse Jans	m	-	Augustinusga	06 jr	-
018	06 dec 1808	-	Bregtje Hendriks	v	-	Twyzel	02 jr	-
018	07 dec 1808	-	Tjipke Tjidsgers	m	gehuwd,3 kinderen	Surhuisterveen	76 jr	-
018	09 dec 1808	-	Margarita Frederiks	v	gehuwd,1 zoon	Gerkesklooster	73 jr	-
018	24 dec 1808	-	Gertje Jans	v	1 broer,3 zusterskindren	Buitenpost	75 jr	-
018	26 dec 1808	-	Janke Minzes	v	gehuwd,3 kinderen	Twyzel	37 jr	-
018	01 jan 1809	-	Edze Wabes	m	gehuwd,vrouw in leven	Surhuizum	80 jr	-
018	02 jan 1809	-	Sytske Jacobs	v	gehuwd,1 zuster	Rottevalle	62 jr	-
018	07 jan 1809	-	Sjieuwke Jeeks	v	-	Augustinusga	82 jr	-
018	09 jan 1809	-	Ate Jochums	m	gehuwd,1 dochter	Surhuisterveen	70 jr	-
018	12 jan 1809	-	Geert Ruurds	m	gehuwd,4 kinderen	Surhuisterveen	62 jr	-
018	15 jan 1809	-	Duttje Tjeerds	v	gehuwd,1 kind	Buitenpost	50 jr	-
018	-- jan 1809	-	Pytter Harmens	m	-	Augustinusga	63 jr	-
018	-- jan 1809	-	Ybeltje Jans	v	gehuwd,1 kind	Gerkesklooster	30 jr	-
018	21 jan 1809	-	Leentje Egberts	v	gehuwd,4 kinderen	Twyzel	65 jr	-
018	21 jan 1809	-	Gaatske Jans	v	wed.4 kinderen	Twyzel	72 jr	-
019	25 jan 1809	-	Wytze Wiegers	m	gehuwd,5 kinderen	Drogeham	47 jr	-
019	26 jan 1809	-	Thomas Folkerts	m	gehuwd,3 kinderen	Harkema-Opeinde	58 jr	-
019	01 feb 1809	-	Klaas Karstens	m	-	Surhuisterveen	03 wk	-
019	05 feb 1809	-	Hylkjen Nuttert	v	wed.1 kind	Buitenpost	78 jr	-
019	06 feb 1809	-	Tjiske Johannes	m	wedn,4 kinderen	Rottevalle	46 jr	-
019	10 feb 1809	-	Jan Rinzes	m	gehuwd,5 kinderen	Surhuisterveen	66 jr	-
019	12 feb 1809	-	Hendrik Lucas	m	gehuwd	Surhuisterveen	75 jr	-
019	22 feb 1809	-	Gertje Lammerts	v	-	Kooten	16 jr	-
019	25 feb 1809	-	Johannes Riemers	m	-	Surhuizum	24 jr	-
019	02 mrt 1809	-	Hendrik Harmens	m	-	Rottevalle	22 jr	-
019	04 mrt 1809	-	Douwe Louws	m	gehuwd,7 kinderen	Augustinusga	43 jr	-
019	15 mrt 1809	-	Lieske Johannes	v	-	Stroobos	11 wk	-
019	17 mrt 1809	-	Rienk Johannes	m	-	Surhuisterveen	04dg	-
019	18 mrt 1809	-	Aatje Minnes	v	wed. 1 kind	Surhuisterveen	78 jr	-
019	24 mrt 1809	-	Luitje Harmens	m	gehuwd,4 kinderen	Surhuisterveen	56 jr	-
019	25 mrt 1809	-	Jan Alles	m	-	Surhuizum	15 md	-	
019	03 apr 1809	-	Harmen Cornelis	m	vader leeft nog	Augustinusga	14 jr	-
019	08 apr 1809	-	Gauke Jacobs	m	-	Rottevalle	84 jr	-
019	10 apr 1809	-	Jolyna Johannes	v	wed.3 kinderen	Surhuisterveen	83 jr	-
019	10 apr 1809	-	Arjen Pytters	m	gehuwd,5 kinderen	Surhuisterveen	60 jr	-
019	11 apr 1809	-	Hiltje Wytzes	v	-	Buitenpost	02 dg	-
019	13 apr 1809	-	Antje Dooyes	v	-	Surhuisterveen	07 jr	-
019	16 apr 1809	-	Janke Tjipkes	v	3 zusters kinderen	Augustinusga	80 jr	-
019	16 apr 1809	-	Baukjen Hedzers	v	-	Kooten	79 jr	-
019	17 apr 1809	-	Aaltje Gerkes	v	wed.5 kinderen	Surhuisterveen	74 jr	-
019	17 apr 1809	-	Jan Harmens	m	gehuwd,2 kinderen	Drogeham	55 jr	-
019	20 apr 1809	-	Grietje Jans	v	2 broers	Drogeham	21 jr	-
020	23 apr 1809	-	Heabeltje Barelts	v	-	Surhuisterveen	27 wk	-
020	27 apr 1809	-	Geeske Gerlofs	v	wed.2 kinderen	Kooten	78 jr	-
020	28 apr 1809	-	Jacobus Sydzes	m	gehuwd,4 kinderen	Kooten	78 jr	-
020	29 apr 1809	-	Jan Alderts	m	gehuwd,5 kinderen	Kooten	37 jr	-
020	29 apr 1809	-	Gertje Jacobs	v	wed,5 kinderen	Surhuisterveen	80 jr	-
020	01 mei 1809	-	Gerryt Mients	m	gehuwd,1 zoon	Kooten	90 jr	-
020	01 mei 1809	-	Jacob Harts	m	gehuwd,3 kinderen	Drogeham	63 jr	-
020	01 mei 1809	-	Jinke Eises	v	gehuwd,3 kinderen	Surhuisterveen	32 jr	-
020	04 mei 1809	-	Sjoerd Marks	m	-	Gerkesklooster	01 jr	-
020	06 mei 1809	-	Riemke Sjoerds	v	-	Surhuizum	13 wk	-
020	06 mei 1809	-	Durk Pytters	m	-	Drogeham	09 jr	-
020	09 mei 1809	-	Lutske Jans	v	-	Rottevalle	04 jr	-
020	14 mei 1809	-	Rinse Jans	m	-	Surhuisterveen	42 wk	-
020	15 mei 1809	-	Edse Jilkes	m	-	Surhuisterveen	25 jr	-
020	17 mei 1809	-	Grietje Jans	v	-	Surhuisterveen	22 jr	-
020	19 mei 1809	-	Antje Oebles	v	-	Buitenpost	01 jr	-
020	27 mei 1809	-	Lammert Oebles	m	-	Rottevalle	31 wk	-
020	29 mei 1809	-	Jeltje Jans	v	gehuwd,6 kinderen	Surhuisterveen	40 jr	-
020	29 mei 1809	-	Hillebrand Sytzes	m	wedn.4 kinderen	Surhuizum	79 jr	-
020	04 jun 1809	-	Gertruda Jans	v	-	Kooten	03 jr	-
020	04 jun 1809	-	Aaltje Jans	v	-	Surhuizum	03 jr	-
020	05 jun 1809	-	Sytske Beerents	v	gehuwd,4 kinderen	Drogeham	52 jr	-
020	06 jun 1809	-	Gerlof Fokkes	m	-	Kooten	08 jr	-
020	10 jun 1809	-	Durk Lammerts	m	-	Twyzel	04 dg	-
020	10 jun 1809	-	Cornelis Michiels	m	-	Harkema-Opeinde	20 jr	-
020	-- jun 1809	-	Sierk Gooitzens	m	gehuwd,5 kinderen	Surhuisterveen	81 jr	-
020	-- jun 1809	-	Liemke Foppes	v	gehuwd,1 dochter	Gerkesklooster	84 jr	-
021	13 jul 1809	-	Jitske Jans	v	-	Rottevalle	15 md	-
021	29 jul 1809	-	Seike Pytters	v	3 zusters	Kooten	68 jr	-
021	30 jul 1809	-	Antje Hendriks	v	wed.3 kinderen	Surhuizum	68 jr	-
021	10 aug 1809	-	Folkert Minderts	m	wedn.2 kinderen	Surhuisterveen	77 jr	-
021	11 aug 1809	-	Romke Roels	m	-	Buitenpost	17 dg	-
021	14 aug 1809	-	Eelkjen Sytzes	v	wed.2 kinderen	Kooten	79 jr	-
021	17 aug 1809	-	Seye Egberts	m	-	Twyzel 	08 wk	-
021	21 aug 1809	-	Lubbe Meinders	m	wedn.9 kinderen	Twyzel	83 jr	-
021	30 aug 1809	-	Pytter Durks	m	wedn.2 kinderen	Augustinusga	62 jr	-
021	04 sep 1809	-	Jan Arjens	m	-	Kooten	60 jr	-
021	04 sep 1809	-	Jan Beerents	m	-	Stroobos	14 wk	-
021	07 sep 1809	Nieuwenhuis	Oene Jans	m	gehuwd,8 kinderen	Augustinusga	68 jr	-
021	11 sep 1809	-	Freerk Klazes	m	wedn.6 kinderen	Kooten	62 jr	-
021	12 sep 1809	-	Jeike Pytters	v	wed.4 kinderen	Surhuisterveen	59 jr	- 
021	15 sep 1809	-	Jan Gerrits	m	gehuwd,1 kind	Surhuisterveen	38 jr	-
021	16 sep 1809	-	Ettje Alberts	v	-	Surhuisterveen	26 jr	-
021	24 sep 1809	-	Tjeerd Binnes	m	-	Buitenpost	02 jr	-
021	24 sep 1809	-	Eelkjen Tjeerds	v	wed.2 kinderen	Kooten	72 jr	-
021	27 sep 1809	-	Willemke Jans	v	wed.5 kinderen	Augustinusga	80 jr	-
021	27 sep 1809	-	Sjoerd Hendriks	m	gehuwd,2 kinderen	Stroobos	76 jr	-
021	30 sep 1809	-	Grietje Johannes	v	wed.4 kinderen	Buitenpost	72 jr	-
021	30 sep 1809	Tjoelker	Jan Wytzes 	m	gehuwd,2 kinderen	Kooten	36 jr	-
022	01 okt 1809	-	Hendrik Sikkes	m	gehuwd,6 kinderen	Surhuizum	45 jr	-
022 04 okt 1809	-	Evert Tyssens	m	wedn.3 kinderen	Gerkesklooster	60 jr	-
022	11 okt 1809	-	Trijntje Pytters	v	3 broers	Drogeham	53 jr	-
022	18 okt 1809	-	Geertje Hendriks	v	wed.3 kinderen	Rottevalle	69 jr	-
022	23 okt 1809	-	Grietje Rikkerts	v	gehuwd,3 kinderen	Buitenpost	63 jr	-
022	24 okt 1809	-	Tryntje Alberts	v	-	Surhuisterveen	44 wk	-
022	01 nov 1809	-	Durk Everts	m	-	Buitenpost	04 jr	-
022	05 nov 1809	-	Jan Arjens	m	gehuwd,3 kinderen	Surhuizum	35 jr	-
022	14 nov 1809	-	Gaatske Wiegers	v	1 zuster	Augustinusga	70 jr	-
022 15 nov 1809	-	Janke Pieters	v	-	Gerkesklooster	50 jr	-
022	19 nov 1809	-	Auke Pieters	m	gehuwd,6 kinderen	Surhuisterveen	46 jr	-
-22	28 nov 1809	-	Bregtje Douwes	v	wed.4 kinderen	Surhuisterveen	72 jr	-
022	01 dec 1809	-	Grietje Wybrens	v	wed.3 kinderen	Surhuizum	43 jr	-
022	01 dec 1809	-	Reinder Douwes	m	wedn.1 dochter	Surhuisterveen	79 jr	-
022	01 dec 1809	-	Popke Tjipkes	m	-	Surhuisterveen	06 jr	-
022	04 dec 1809	-	Rienk Johannes	m	-	Stroobos	03 wk	-
022	08 dec 1809	Molenborg	Tettje Johannes	v	-	Buitenpost	18 jr	-
022	13 dec 1809	-	Romkjen Hendriks	v	-	Surhuizum	02 jr	-
022	16 dec 1809	-	Antje Oebles	v	-	Buitenpost	06 wk	-
022	22 dec 1809	-	Fettje Gabes	v	gehuwd,1 dochter	Surhuisterveen	75 jr	-
022	24 dec 1809	Lentenberg	Marta Alida	v	gehuwd,1 broer 1 zuster	Surhuisterveen	68 jr	-
022	26 dec 1809	-	Aldert Joukes	m	1 zuster	Augustinusga	67 jr	-
022	27 dec 1809	Weber	Anna	v	gehuwd, vader in leven	Buitenpost	31 jr	-
023	01 jan 1810	-	Hinke Lieuwes	v	3 broers	Surhuisterveen	66 jr	-
023	04 jan 1810	-	Alle Wobbes	m	-	Surhuizum	03 jr	-
023	09 jan 1810	-	Johannes Johannes	m	1 zuster	Surhuisterveen	28 jr	-
023	09 jan 1810	Wynia	E.J.	m	-	Roittevalle	06 jr	-
023	12 jan 1810	-	Adriaantje Ales	v	gehuwd,5 kinderen	Gerkesklooster	72 jr	-
023	15 jan 1810	-	Grietje Jurjens	v	-	Surhuizum	01 dg	-
023	16 jan 1810	-	Antje Tabes	v	gehuwd,1 broer	Kooten	54 jr	-
023	19 jan 1810	Wynia	J.J.	m	-	Rottevalle	04 jr	-
023	19 jan 1810	-	Douwe Wybrens	m	-	Twyzel	82 jr	-
023	20 jan 1810	-	Sjoukjen Arjens	v	gehuwd	Surhuizum	21 jr	-
023	22 jan 1810	-	Hendrik Sjoerds	m	gehuwd,2 kinderen	Surhuisterveen	40 jr	-
023	25 jan 1810	-	Lutske Jinskes	v	-	Rottevalle	18 md	-
023	27 jan 1810	-	Hylke Pytters	m	-	Buitenpost	08 jr	-
023	01 feb 1810	-	Janke Eebes	v	gehuwd,5 kinderen	Rottevalle	62 jr	-
023	07 feb 1810	-	Aatie Louws	v	-	Drogeham	16 jr	-
023	08 feb 1810	-	Fokke Harkes	m	-	Buitenpost	02 dg	-
023	11 feb 1810	-	Goitzen Symons	m	-	Surhuisterveen	02 dg	-
023	12 feb 1810-	Hendrikje Hendriks	v	gehuwd,1 zoon	Surhuisterveen	52 jr	-
023	19 feb 1810	-	Roel Gabes	m	-	Rottevalle	25 jr	-
023	19 feb 1810	-	Rinske Sjoerds	v	wed.2 kinderen	Gerkesklooster	73 jr	-
023	21 feb 1810	-	Foppe Eedes	m	-	Drogeham	65 jr	-
023	21 feb 1810	-	Antje Klazes	v	4 broers	Drogeham	80 jr	-
023	23 feb 1810	-	Uble Harmens	m	1 zuster	Drogeham	66 jr	-
023	26 feb 1810	-	Doutzen Roels	v	-	Rottevalle	03 jr	-
024	04 mrt 1810	-	Goitzen Pijtters	m	-	Twyzel 	06 jr	-
024	04 mrt 1810	-	Lutske Jans	v	-	Augustinusga	10 wkj	-
024	05 mrt 1810	Nieuwenhuis	Sybren Jans	m	1 zuster	Buitenpost	76 jr	-
024	06 mrt 1810	-	Neeltje Meines	v	-	Surhuisterveen	01 jr	-
024	09 mrt 1810	-	Betske Pijtters	v	-	Kooten	28 wk	-
024	10 mrt 1810	-	Sijtske Johannes	v	gehuwd,6 kinderen	Buitenpost	45 jr	-
024	29 mrt 1810	-	Jan Jacobs	m	-	Buitenpost	02 jr	-
024	19 mrt 1810	-	Tjeerd Pijtters	m	gehuwd,1 dochter	Gerkesklooster	71 jr	-
024	30 mrt 1810	-	Fokje Taekes	v	gehuwd,5 kinderen	Harkema-Opeinde	50 jr	-
024	05 apr 1810	Spangenberg	Jipke	v	-	Buitenpost	02 jr	-
024	07 apr 1810	-	Zijtske Halbes	v	neven	Buitenpost	73 jr	-
024	11 apr 1810	-	Aukjen Edzes	v	gehuwd,3 kinderen	Surhuisterveen	53 jr	-
024	13 apr 1810	-	Grietje Cornelis	v	-	Surhuisterveen	50 jr	-
024	14 apr 1810	-	Metske Ales	m	1 zuster	Augustinusga	76 jr	-
024	15 apr 1810	-	Tryntje Karstens	v	-	Drogeham	03 jr	-
024	17 apr 1810	-	Arjen Gabes	m	-	Surhuisterveen	01,5jr	-
024	20 apr 1810	-	Sjaertje Louws	v	gehuwd,3 kinderen	Augustinusga	29 jr	-
024	20 apr 1810	Tjoelker	Hylke Wytzes	m	gehuwd,2 kinderen	Augustinusga	29 jr	-
024	20 apr 1810	-	Oelke Symens	m	-	Surhuisterveen	32 jr	-
024	20 apr 1810	-	Bouke Jurjens	m	1 zoon	Kooten	75 jr	-
024	29 apr 1810	-	Gerryt Geerts	m	-	Buitenpost	31 jr	-
024	01 mei 1810	-	Tjetske Harmens	v	-	Buitenpost	05 dg	-
024	06 mei 1810	-	Tryntje Makkes	v	-	Surhuizum	62 jr	-
025 13 mei 1810	-	Rienk Jelles	m	wedn.2 kinderen	Augustinusga	83 jr	-
025	24 mei 1810	-	Egbert Lieuwes	m	gehuwd,1 dochter	Surhuizum	72 jr	-
025	28 mei 1810	-	Jan Carels	m	gehuwd,4 kinderen	Drogeham	56 jr	-
025	06 jun 1810	-	Saakje Popkes	v	-	Surhuisterveen	12 jr	-
025	14 jun 1810	-	Pytter Jans	m	-	Drogeham	12 jr	-
025	16 jun 1810	-	Grietje Bouwes	v	gehuwd,1 dochter	Drogeham	19 jr	-
025	28 jun 1810	-	Sjoerd Hanzes	m	moeder leeft nog	Augustinusga	13 jr	-
025	29 jun 1810	-	Wouter Franzes	m	gehuwd,3 kinderen	Rottevalle	40 jr	-
025	04 jul 1810	-	Klaas Jelles	m	-	Surhuizum	01,5jr	-
025	17 jul 1810	-	Albert Popkes	m	2 zusters	Surhuisterveen	28 jr	-
025	19 jul 1810	-	Antje Hylkes	v	-	Drogeham	27 jr	-
025	24 jul 1810	-	Eise Sjoerds	m	gehuwd,1 zoon	Rottevalle	60 jr	-
025	26 jul 1810	Wadman	F.W.	m	wedn.1 dochter	Drogeham	23 jr	-
025	28 jul 1810	-	Tjeerd Ybeles	m	ongehuwd,12 erfgenamen	Surhuizum	52 jr	-
025	01 aug 1810	-	Feike Gerbens	m	wedn.1 zoon	Surhuisterveen	72 jr	-
025	20 aug 1810	-  	Froukjen Pytters	v	-	Augustinusga	01,5jr	-
025	27 aug 1810	-	Ate Durks	-		Surhuisterveen	03 dg	-	
025	27 aug 1810	-	Elske Gilles	v	gehuwd,6 kinderen	Schiermonnikoog	48 jr	-
025	29 aug 1810	-	Joukjen Oedzes	v	ongehuwd	Twyzel	29 jr	-
025	05 sep 1810	-	Sjoerd Pytters	m	-	Augustinusga	09 wk	-
025	11 sep 1810	-	Sjoerdje Koenes	v	moeder in leven	Augustinusga	28 jr	-
026	17 sep 1810	-	Luitjen Hendriks	m	-	Surhuizum	04 wk	-
026	18 sep 1810	-	Jacob Willems	m	-	Harkema-Opeinde	16 jr	-
026	19 sep 1810	-	Andrys Gerbens	m	-	Augustinusga	04 jr	-
026	19 sep 1810	-	Corneliske Sytzes	v	gehuwd,1 dochter	Drogeham	43 jr	-
026	25 sep 1810	-	Tyntje Alberts	v	-	Surhuisterveen	01 dg	-
026	25 sep 1810	-	Gerryt Harmens	m	1 broer,6 broers kindren	Twyzel	60 jr	-
026	01 okt 1810	-	Wieger Fokkes	m	3 broers	Kooten	44 jr	-
026	04 okt 1810	-	Tryntje Kaspers	v	gehuwd,1 dochter	Twyzel	78 jr	-
026	08 okt 1810	-	Bauke Jans	m	-	Surhuisterveen	03 wk	-
026	16 okt 1810	-	Aatje Eidts	v	-	Gerkesklooster	14 jr	-
026	17 okt 1810	-	Aafke Hendriks	v	gehuwd,2 kinderen	Buitenpost	53 jr	-
026	17 okt 1810	-	Jan Sakes	m	moeder leeft nog	Surhuizum	19 jr	-
026	19 okt 1810	-	Jan Durks	m	moeder leeft nog	Kooten	20 jr	-
026	19 okt 1810	-	Ybeltje Symens	v	gehuwd,5 kinderen	Surhuisterveen	82 jr	-
026	04 nov 1810	Luimstra	Janke	v	gehuwd,4 kinderen	Augustinusga	77 jr	-
026	07 nov 1810	-	Durk Sjoerds	m	gehuwd,1 zoon	Augustinusga	78 jr	-
026	08 nov 1810	-	Jeltje Cornelis	v	-	Surhuisterveen	75 jr	-
026	09 nov 1810	-	Hendrik Meints	m	4 zusters	Twyzel	33 jr	-
026	10 nov 1810	-	Kornelis Hettes	m	gehuwd,5 kinderen	58 jr	-
026	10 nov 1810	-	Sjoukje Durks	v	wed.1 zoon	Buitenpost	78 jr	-
026	16 nov 1810	-	Aaltje Folkerts	v	wed.2 kinderen	Augustinusga	78 jr	-
027	24 nov 1810	-	Ybeltje Willems	v	wed.4 kinderen	Harkema-Opeinde	70 jr	-
027	25 nov 1810	-	Antje Pytters	v	wed.2 kinderen	Buitenpost	70 jr	-
027	30 nov 1810	-	Hendrik Heines	m	vader leeft nog	Buitenpost	15 jr	-
027	01 dec 1810	-	Gerben Wybes	m	gehuwd,1 zoon	Surhuisterveen	21 jr	-
027	07 dec 1810	-	Feitze Jans	m	3 broers	Rottevalle	74 jr	-
027	08 dec 1810	-	Antje Wytzes	v	gehuwd,6 zoons	Harkema-Opeinde	63 jr	-
027	08 dec 1810	-	Reinder Pytters	m	wedn.4 kinderen	Buitenpost	74 jr	-
027	11 dec 1810	-	Antje Pytters	v	wed.1 zoon	Buitenpost	80 jr	-
027	26 dec 1810	-	Willem Lieuwes	m	wedn,2 kinderen	Surhuisterveen	83 jr	-
027	28 dec 1810	Nieuwenhuis	G.I.	m	14 br en zusters kindren	Augustinusga	75 jr	-
027	31 dec 1810	-	Lysbert Jans	v	wed.1 zoon	Gerkesklooster	80 jr	-
027	02 jan 1811	-	Jan Tymens	m	-	Surhuisterveen	22 jr	-
027	07 jan 1811	Gillot	Nicolaas	m	leeraar gereform.gem.	Surhuisterveen	78 jr	-
027	07 jan 1811	Gillot	Nicolaas	m	2 kindr.8 kindskindr	Surhuisterveen	78 jr	-
027	11 jan 1811	-	Jan Tjallings	m	moeder leeft nog	Buitenpost	32 jr	-
027	15 jan 1811	-	Jan Eebeles	m	gehuwd,3 kinderen	Twyzel	32 jr	-
027	17 jan 1811	-	Tettje Willems	v	gehuwd,1 zuster	Surhuizum	65 jr	-
027	20 jan 1811	-	Janke Sapes	v	gehuwd,2 kinderen	Surhuisterveen	34 jr	-
027	21 jan 1811	-	Jeltje Harmens	v	gehuwd,3 kinderen	Kooten	70 jr	-
027	23 jan 1811	-	Rein Eelkes	m	gehuwd,4 kinderen	Harkema-Opeinde	75 jr	-
027	24 jan 1811	-	Eelse Meints	m	wedn.3 kinderen	Buitenpost	75 jr	-
027	25 jan 1811	-	Taede Ybeles	m	1 zuster,9 broers kindr	Surhuizum	61 jr	-
028	27 jan 1811	-	Willem Tyssens	m	gehuwd,5 kinderen	Surhuisterveen	53 jr	-
028	30 jan 1811	-	Melle Oedzes	m	-	Harkema-Opeinde	04 jr	-
028	05 feb 1811	-	Geeske Lammerts	v	gehuwd,2 kinderen	Surhuisterveen	51 jr	-
028	05 feb 1811	-	Lysbert Rykeles	v	-	Surhuizum	02 jr	-
028	09 feb 1811	-	Tryntje Jacobs	v	gehuwd,6 kinderen	Drogeham	62 jr	-
028	11 feb 1811	-	Harke Jurjens	m	-	Surhuisterveen	06 wk	-
028	15 feb 1811	-	Jacob Ruurds	m	gehuwd,3 kinderen	Augustinusga	63 jr	-
028	16 feb 1811	-	Hans Jans	m	2 zusters	Surhuizum	46 jr	-
028	17 feb 1811	-	Johannes Pytters	m	moeder in leven	Buitenpost	08 jr	-
028	19 feb 1811	-	Marten Harmens	m	gehuwd,1 dochter	Drogeham	60 jr	-
028	21 feb 1811	-	Freerk Teyes	m	gehuwd,4 kinderen	Harkema-Opeinde	41 jr	-
028	22 feb 1811	Kloosterman	B.J.	m	-	Drogeham	03 wk	-
028	22 feb 1811	-	Sjoukjen Barelts	v	-	Surhuisterveen	14 jr	-
028	23 feb 1811	-	Eebe Jans	m	gehuwd,2 kinderen	Rottevalle	36 jr	-
028	23 feb 1811	-	Taeke Folkerts	m	gehuwd,3 kinderen	Augustinusga	46 jr	-
028	26 feb 1811	-	Lieuwe Hylkes	m	1 broer 1 zuster	Buitenpost	35 jr	-
028	27 feb 1811-	Wytze Arents	m	1 zoon	Drogeham	43 jr	-
028	28 feb 1811	-	Dieuwke Douwes	v	-	Buitenpost	19 jr	-
028	05 mrt 1811	Nieuwenhuis	Jacob Oenes	m	7 broers en zusters	Augustinusga	35 jr	-
028	07 mrt 1811	-	Evert Rinderts	m	gehuwd,4 kinderen	Buitenpost	39 jr	-
028	08 mrt 1811	-	Lammert Geerts	m	-	Buitenpost	03 jr	-
028	09 mrt 1811	-	Johannes Jans	m	gehuwd,5 kinderen	Surhuisterveen	68 jr	-
029	09 mrt 1811	-	Goitzen Douwes	m	moeder in leven	Augustinusga	02,5jr	-
029	15 mrt 1811	-	Ybeltje Johannes	v	gehuwd,1 zoon	Surhuisterveen	28 jr	-
029	16 mrt 1811	-	Tjalling Tjidsgers	m	3 broerskinderen	Surhuisterveen	74 jr	-
029	28 mrt 1811	-	Jantje Popes	v	-	Augustinusga	01 jr	-
029	29 mrt 1811	-	Pyttje Oedzes	v	man leeft nog	Augustinusga	65 jr	-
029	29 mrt 1811	-	Haring Jans	m	gehuwd,1 dochter	Gerkesklooster	74 jr	-	
029	30 mrt 1811	-	Gerlofs Gerryts	m	gehuwd   	Buitenpost	52 jr	-
029	31 mrt 1811	-	Doetje Johannes	v	wed.5 kinderen	Surhuisterveen	79 jr	-
029	05 apr 1811	-	Klaaske Karsten	v	wed.5 kinderen	Augustinusga	66 jr	-
029	06 apr 1811	-	Hendrik Folkerts	m	gehuwd,2 kinderen	Drogeham	56 jr	-
029	06 apr 1811	-	Baukjin Tomas	v	wed.3 kinderen	Surhuisterveen	71 jr	-
029	11 apr 1811	-	Sytze Hyllebrants	m	1 broer 2 zusters	Surhuizum	52 jr	-
029	12 apr 1811	Dros	Durk Geerts	m	wedn.4 kinderen	Surhuisterveen	74 jr	-
029	14 apr 1811	-	Gertje Lammerts	v	gehuwd,1 dochter	Surhuizum	26 jr	-
029	20 apr 1811	-	Johannes Wytzes	m	-	Rottevalle	02 jr	-
029	22 apr 1811	-	Lolkje Jans	v	-	Surhuizum	01 jr	-
029	23 apr 1811	Wellinxs	Tietie	v	-	Harkema-Opeinde	05 jr	-
029	23 apr 1811	-	Sytske Sybrens	v	1 zuster	Buitenpost	60 jr	-
029	24 apr 1811	-	Antje Sytzes	v	1 broer	Drogeham	20 jr	-
029	24 apr 1811	Haersma	Boudina Martina	v	-	Buitenpost	41 jr	-
030	29 apr 1811	-	Annatje Geerts	v	wed.2 kinderen	Twyzel	67 jr	-
030	01 mei 1811	-	Hendrik Jans	m	wedn,2 kinderen	Surhuizum	94 jr	-
030	04 mei 1811	With	Jan Frederik de	m	-	Buitenpost	15,5jr	-
030	09 mei 1811	-	Martjen Jurjens	v	wed.1 dochter	Buitenpost	84 jr	-
030	09 mei 1811	-	Steven Gerbens	m	-	Surhuisterveen	36 wk	-
030	11 mei 1811	-	Wytske Sipkes	v	wed.3 kinderen	Drogeham	50 jr	-
030	18 mei 1811	-	Hiske Klazes	v	-	Buitenpost	02 jr	-
030	05 mei 1811	-	Sytie Diemers	v	wed.6 kinderen	Buitenpost	49 jr	-
030	27 mei 1811	-	Tjitske Metskes	v	2 broers 2 zusters	Kooten	36 jr	-
030	27 mei 1811	-	Rinske Pytters	v	gehuwd,4 kinderen	Rottevalle	55 jr	-
030	28 mei 1811	-	Fokke Wobbes	m	3 broers 2 zusters	Drogeham	22 jr	-
030	29 mei 1811	-	Antje Alberts	v	3 erfgenamen	Augustinusga	74 jr	-
030	31 mei 1811	-	Pytter Gerryts	m	wedn.5 kinderen	Surhuisterveen	66 jr	-
030	01 jun 1811	Bienings	Freerk	m	-	Augustinusga	40 wk	-
030	04 jun 1811	-	Grietje Lammerts	v	wed.4 kinderen	Augustinusga	92 jr	-
030	05 jun 1811	-	Lysbert Eebeles	v	1 broer	Kooten	81 jr	-
030	06 jun 1811	-	Lysbert Lammerts	v	moeder in leven	Kooten	21 jr	-
030	16 jun 1811	-	Ettje Pytters	v	-	Surhuisterveen	16 wk	-
030	20 jun 1811	-	Nieske Sipkes	v	wed.4 kinderen	Surhuizum	71 jr	-
030	01 jul 1811	-	Bernardus Foppes	m	moeder in leven	Surhuisterveen	13 dg	-
030	02 jul 1811	-	Johannes Jans	m	-	Kooten	15 md	-
031	05 jul 1811	-	Wytske Oedszes	v	wed.1 kind	Surhuizum	80 jr	-
031	06 jul 1811	-	Tryntje Durks	v	moeder in leven	Harkema-Opeinde	27 jr	-
031	14 jul 1811	-	Ibeltje Jans	v	vader in leven	Rottevalle	23 jr	-
031	15 jul 1811	-	Inse Sytzes	m	3 broers 2 zusters	Buitenpost	20 jr	-
031	22 jul 1811	-	Tettje Ruurds	v	-	Harkema-Opeinde	06 jr	-
031	29 jul 1811	-	Sikke Abeles	m	gehuwd,2 kinderen	Surhuisterveen	81 jr	-
031	12 aug 1811	-	Sytske Jans	v	wed.2 kinderen	Surhuizum	72 jr	-
031	15 aug 1811	-	Atze Roels	m	-	Surhuisterveen	11 jr	-
031	16 aug 1811	-	Tjitske Keimpes	v	gehuwd,5 kinderen	Kooten	67 jr	-
031	21 aug 1811	-	Hilkje Tymens	v	-	Surhuisterveen	21 jr	-
031	23 aug 1811	-	Tjitske Rinzes	v	-	Rottevalle	03 jr	-
031	23 aug 1811	-	Geert Jacobs	m	wedn.5 kinderen	Surhuizum	76 jr	-
031	24 aug 1811	-	Jan Klazes	m	gehuwd,4 kinderen	Gerkesklooster	53 jr	-
031	26 aug 1811	Nieuwenhuis	Geeltje Jans	v	-	Buitenpost	05 wk	-
031	01 sep 1811	-	Eebel Hylkes	m	gehuwd,1 zoon	Buitenpost	72 jr	-
031	03 sep 1811	-	Jan Gaatzes	m	gehuwd,4 kinderen	Drogeham	47 jr	-
031	04 sep 1811	-	Ruurd Jans	m	gehuwd,2 kinderen	Harkema-Opeinde	36 jr	-
031	08 sep 1811	-	Jeltje Beerents	v	2 broers 3 zusters	Gerkesklooster	25 jr	-
031	11 sep 1811	-	Tjebbe Wanders	m	wedn. 1 dochter	Drogeham	70 jr	-
031	17 sep 1811	-	Grietjen Benediktus	v	moeder leeft nog	Buitenpost	28 jr	-
032	11 okt 1811	-	Fokke Karstes	m	-	Twyzel	12 jr	-
032	14 okt 1811	-	Frans Uilkes	m	-	Augustinusga	06 jr	-	
032	16 okt 1811	Kuipers	Cornelis Durks	m	gehuwd,3 kinderen 	Buitenpost	56 jr	-
032	22 okt 1811	-	Metske Harmens	m	-	Augustinusga	04 jr	-
032	22 okt 1811	-	Tjeerd Pieters	m	moeder leeft nog	Buitenpost	05 jr	-
032	06 nov 1811	Jongersma	Aaltje Everts	v	gehuwd,1 zoon	Surhuisterveen	42 jr	-
032	17 nov 1811	-	Geertje Jans	v	- 	Twyzel	05 jr	-
032	20 nov 1811	-	Hendrik Gerbens	m	gehuwd,4 kinderen	Surhuizum	83 jr	-
032	24 nov 1811	-	Jan Harrits	m	-	Drogeham	12 wk	-
032	26 nov 1811	-	Louw Klazes	m	-	Kooten	07 wk	-
032	30 nov 1811	-	Weike Lybes	v	gehuwd,4 kinderen	Gerkesklooster	64 jr	-
032	30 nov 1811	Posthumus	Johannes Johannes	m	gehuwd,7 kinderen	Augustinusga	50 jr 	-
032	05 dec 1811	-	Brugt Jans	m	wedn. 3 kinderen	Augustinusga	88 jr	-
032	15 dec 1811	-	Bruin Arents	m	gehuwd,1 dochter	Buitenpost	27 jr	-
032	17 dec 1811	-	Cornelis Hayes	m	gehuwd,4 kinderen	Drogeham	32 jr	-
032	20 dec 1811	-	Hendrik Gerbens	m	gehuwd	Twyzel	78 jr	-


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.