The Lord's Prayer in Lithuanian

 

Tėve mūsų, kuris esi dangusu:
Švenskis vardas tavo.
Ateik karalystė tavo.
Būki tavo valia, kaip danguje, teip ir ant žemės.
Duonos mūsų visų dienų duok mumus nu.
Ir atleid mumus mūsų kaltybės, kaip mes atleid'em
mūsų kaltiemus. Neved mus ingi
pagundymą, bet gelbėk mus nuogi
viso pikto.
Amen

 

 

Evangelija Pagal Joną

-Prologas-

Click here to continue >>>

 

 

 

Vertimas iš graikų kalbos

Lietuvos Vyskupijų Ordinarų

Kolegijos leidinys

Vilnius - Kaunas

1972

 

 

Rašyk- Poshka@hotmail.com