HTML-taggar för nybörjare
Av: *flingan*

För att ändra texten så kan du använda dig av <FONT>
den ser ut så här:

<FONT color="red" size="5" face="arial">

Med color bestämmer du vilken färg det ska vara på stilen, som i detta fallet är röd. Det gör du lättast genom att skriva färgen på engelska, eller så kan du skriva det med färgkoder.t.ex #0000FF som står för blå och #00FF00 som står för grön.Med size bestämmer du storleken på texten med siffrorna 1-7. Med face bestämmer du skrivstilen.t.ex.arial, times new roman o s v. Ett annat sätt att välja teckenstorlek är att använda dom här taggarna
som finns på höger sida. Denna tagg sätter du framför din text. Färgerna och textstilarna finns samlade längst ner på sidan.

 <H1>1</H1> 

<H2>2</H2>

<H3>3</H3>

<H4>4</H4>

<H5>5</H5>
<H6>6</H6>
För att ändra texten lite till:

Om du vill göra iordning texten lite till så får du lite exempel här.

<B>fet text</B>
<I>kursiv text</I>
<U>understryken text</U>
<STRIKE>genomstryken text</STRIKE>
<SUP>uphöjd text</SUP>
<SUB>nedsänkt text</SUB>
<BR>ny rad

För att välja vart texten ska stå kan du använda dig av denna tagg:
<DIV ALIGN=CENTER>
Där center står kan du välja vart du vill att texten ska stå.
RIGHT,LEFT,CENTER

Hur man gör listor

Det finns två olika kategorier, onumrerad lista och numrerad lista. Jag börjar att
visa dom onumrerade listorna.

<UL TYPE="DISK">
<LI>ETT
<LI>TVÅ
<LI>TRE
</UL>

     Resultatet:

  • ETT
  • TVÅ
  • TRE

     Dom onumrerade listorna
     DISK = fylld cirkel
     CIRCLE = tom cirkel
     SQUARE = fylld kvadrat

Den andre kategorin, numrerad, ser ni ett exempel på här nedan

<OL TYPE="A">
<LI>ETT
<LI>TVÅ
<LI>TRE
</OL>

     Resultatet:

  1. ETT
  2. TVÅ
  3. TRE

     Dom 5 numrerade listorna:
     A = stora bokstäver
     a = små bokstäver
     I = stora romerska siffror
     i = små romerska siffror
     1 = vanliga siffror

Hur man sätter in bilder:

Detta är taggen för att sätta in en bild:
<IMG SRC=
"https://www.angelfire.com/va/bredahl/images/blhulken" ALT="skriv här">
skriv här
För att bestämma vad som ska stå i rutan som visas när man håller musen över länken gör du på ALT. Du kan också bestämma storleken på bilden genom att sätta dit WIDHT="200" HEIGHT="75"
då ser det ut så här:
<IMG SRC=
"https://www.angelfire.com/va/bredahl/images/blhulken" ALT="skriv här" WIDHT="200" HEIGHT="75">

Hur man gör länkar

här nedan följer några exempel på olika länkar man kan skapa:

<A HREF="http://www.skunk.nu">skunk</A>
om du klickar på länken så "surfar" du vidare till sidan i samma fönster
<A HREF=
"http://www.skunk.nu" TARGET="_BLANK">skunk</A>
nu kommer du också till skunksidan,fast i ett annat fönster.

<A HREF="http://www.skunk.nu" TARGET="_BLANK">
<IMG SRC="http://www.algonet.se/~tybalt/Caution4.jpg"></A>
även här kommer du till skunk i ett annat fönster,fast
här har vi satt in en bild istället för text som länk

<A HREF="MAILTO:flingan17@hotmail.com">Maila mig</A>
Med denna länk så kan du få besökaren att maila dig.

Hur man gör enkla tabeller:

Nu kommer jag att visa ett exempel:

RUTA.1 RUTA.2
RUTA.3 RUTA.4

<TABLE border="5"
cellspacing="5" cellpadding="5">
<tr>
<td>RUTA.1</td>
<td>RUTA.2</td>
</tr>
<td>RUTA.3</td>
<td>RUTA.4</td>
</tr>
</TABLE>

När man gör en tabell så använder man sig av dessa taggar:

<TABLE> = det är själva tabellen
<TD> = ny ruta(sätt alltid </TD> efter när du är färdig med rutan)
<TR> = ny rad(sätt alltid</TR> efter när du är färdig med raden)
Inne i <TABLE> så avgör man hur tabellen ska se ut,här nedan kommer en förklaring...

border = bestäm storleken på ramens yttersta kant
cellspacing = bestäm storleken på kanten mellan rutorna
cellpadding = bestäm storleken på mellanrummet mellan texten och tabellkanten

om du vill ändra färgerna på tabellen så kommer ett exempel här nedanför:

RUTA.1 RUTA.2
RUTA.3 RUTA.4

<TABLE border="5" cellspacing="5" cellpadding="5"
bgcolor="#FF0000" bordercolorlight="#0000FF"
bordercolordark="#000080">
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">RUTA.1</td>
<td bgcolor="#FFFFFF">RUTA.2</td>
</tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">RUTA.3</td>
<td bgcolor="#FFFFFF">RUTA.4</td>
</tr>
</TABLE>

Vad dom olika TABLE-kommandon betyder:

bgcolor = bestäm färgen på själva ramen
bordercolorlight = bestäm färgen på den ljusa delen på den yttersta kanten på ramen
bordercolordark = bestäm färgen på den mörka delen på den yttersta kanten på ramen
(td) bgcolor = bestäm färgen på rutans bakgrundsfärg

Här kommer en lista med olika färger:

Green #00FF00  
Blue #0000FF  
Magenta #FF00FF  
Cyan #00FFFF  
Yellow #FFFF00  
Black #000000  
Aquamarine #70DB93  
Chocolate #5C3317  
Violet #9F5F9F  
Brass #B5A642  
Bright Gold #D9D919  
Brown #A62A2A  
Bronze #8C7853  
Bronze II #A67D3D  
Cadet Blue #5F9F9F  
Cool Copper #D98719  
Copper #B87333  
Coral #FF7F00  
Corn Flower Blue #42426F  
Dark Brown #5C4033  
Dark Green #2F4F2F  
Dark Green Copper #4A766E  
Dark Olive Green #4F4F2F  
Dark Orchid #9932CD  
Dark Purple #871F78  
Dark Slate Blue #6B238E  
Dark Slate Grey #2F4F4F  
Dark Tan #97694F  
Dark Turquoise #7093DB  
Dark Wood #855E42  
Dim Grey #545454  
Dusty Rose #856363  
Feldspar #D19275  
Firebrick #8E2323  
Forest Green #238E23  
Gold #CD7F32  
Grey #C0C0C0  
Green Copper #527F76  
Green Yellow #93DB70  
Hunter Green #215E21  
Indian Red #4E2F2F  
Khaki #9F9F5F  
Light Blue #C0D9D9  
Light Grey #A8A8A8  
Light Steel Blue #8F8FBD  
Light Wood #E9C2A6  
Lime Green #32CD32  
Mandarian Orange #E47833  
Maroon #8E236B  
Medium Aquamarine #32CD99  
Medium Blue #3232CD  
Medium Forest Green #6B8E23  
Medium Goldenrod #EAEAAE  
Medium Orchid #9370DB  
Medium Sea Green #426F42  
Medium Slate Blue #7F00FF  
Medium Spring Green #7FFF00  
Medium Turquoise #70DBDB  
Medium Violet Red #DB7093  
Medium Wood #A68064  
Midnight Blue #2F2F4F  
Navy Blue #23238E  
Neon Pink #FF6EC7  
New Midnight Blue #00009C  
New Tan #EBC79E  
Old Gold #CFB53B  
Orange #FF7F00  
Orange Red #FF2400  
Orchid #DB70DB  
Pale Green #8FBC8F  
Pink #BC8F8F  
Plum #EAADEA  
Quartz #D9D9F3  
Rich Blue #5959AB  
Salmon #6F4242  
Scarlet #8C1717  
Sea Green #238E68  
Semi-Sweet Chocolate #6B4226  
Silver #E6E8FA  
Sky Blue #3299CC  
Slate Blue #007FFF  
Spicy Pink #FF1CAE  
Spring Green #00FF7F  
Steel Blue #236B8E  
Summer Sky #38B0DE  
Tan #DB9370  
Thistle #D8BFD8  
Turquoise #ADEAEA  
Very Dark Brown #5C4033  
Very Light Grey #CDCDCD  
Violet #4F2F4F  
Violet Red #CC3299  
Wheat #D8D8BF  
Yellow Green #99CC32  
White #FFFFFF  
Red #FF0000  

Här kommer en lista över olika stilar

Abadi MT Condensed light
AGramond
AGramond Bold
Allycat ICG
Animals 1
Arial
Arial Black
Arial Narrow
ArribaArribaLET
Bang let
Baskerville
Belwe Bd Bt
Bernhard Modern Roman
BernhardFashion BT
Binner gothic
Boca Raton ICG
Boca Raton ICG Solid
Boink let
Book antiqua
Bookman Old style
Bookmanl TC Lt BT
Botanical
Broadway BT
BrushScript
Calisto MT
Centaur
CentSchbook BT
Century Gothic
Chilada ICG Cuatro
Chilada ICG Dos
Chilada ICG Tres
Chilada ICG Uno
Comic Sans MS
CommercialScript BT
Compacta Blk Bt
Compacta Lt BT
Cooper Md Bt
Copperplate Gothic Bold
Copperplate Gothic Light
Copperplate31ab
Copperplate33bc
CopprpIGoth BT
Courier
Courier New
Dauphin
Decotura ICG
Decotura ICG Inline
DF Calligraphic Ornaments
DF Diversions LET
DF Diversities LET
DomBold BT
DomCasual BT
Eras Bd BT
Fajita ICG Mild
Fajita ICG Picante
Festive
Fixedsys
FlamencoD
Franklin Gothic Condensed
Franklin Gothic No.2
Freestyle Script
FrnkGothITC TC Hv BT
Futura Bk BT
Futura MdCn BT
Futura XBlk BT
Futura XBlkCnBT
Garamond
Gill Sans
Gill Sans Condensed
Gill Sans MT
Gill Sans Ultra Bold
Goudy
HM Phonetic
Humanst521 Cn BT
IceAgeD
Impact
Jazz LET
Kids
Letter Gothic
Lithograph
Litterbox ICG
LotusWP Box
Lucida Console
Lucida Handwriting
Lucida Sans
Lucida Sans Unicode
Marlett
Math A
Math B
Math C
Matisse ITC
MicrogrammaDBolExt
Mistral
Modern
MS Outlook
MS Reference 1
MS Reference 2
MS Sans Serif
MS Serif
MT Extra
Myriad Roman
NewBskvll BT
News Gothic
News Gothic MT
Nimrod
Nuptial BT
NuptialScript
OCR A Extended
OCRA
Onyx
Paisley ICG 01
Paisley ICG Alt
Paisley ICG 02
Paisley ICG 01 Alt
Papyrus LET
Park Avenue
Prestige Elite
Rockwell
Rockwell Condensed
Rockwell Light
Ruach LET
Saturday Sans ICG
Scruff LET
SelleyAllegro BT
ShelleyVolante BT
Small Fonts
Stencil
Swis721 BT
Swis721 LtCn BT
Tahoma
Technical
Tekton
Tempus Sans ITC
Terminal
Times New Roman
Trajan
Ultra Condensed Sans One
Ultra Condensed Sans Two
VAG Rounded Light
VAG Rounded Thin
VAGRounded BT
Van Dijk
Webdings
Verdana
Westmister
Whimsy ICG
Whimsy ICG Heavy
Wingdings 2
Wingdings 3
VivaldiD
Vixar ASCI
Wonton ICG
Zurich Blk BT