Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ΣΟΛΩΝ

 

Ο Σόλων γεννήθηκε γύρω στο 640 π.Χ. Ο θάνατός του τοποθετείται γύρω στο 558 π.Χ. Καταγόταν από το πλούσιο γένος των Κοδριδών, αλλά ο πατέρας του Εξηκεστίδης ήταν φτωχός. Τούτο, κατά τον Πλούταρχο, ανάγκασε τον Σόλωνα  να επιδοθεί στο εμπόριο, που τον ωφέλησε όχι μόνο οικονομικά, αλλά του χάρισε και πλούσιες εμπειρίες, που τον βοήθησαν  να αναμιχθεί στα κοινά της πόλης του.

 

Ο Σόλων, ένας από τους επτά σοφούς, είναι πρότυπο άνδρα, που συγκεντρώνει  αρετές και   ικανότητες. Ο Σόλων συνδυάζει χαρίσματα μεγάλου πολιτικού και ποιητή, όσο και αν είναι πιο γνωστός ως πολιτικός. Στην ποίησή του βρίσκουμε τον άνθρωπο με τις αρχές  και τις ιδέες  του και στην πολιτική την πραγμάτωσή τους. Γι’ αυτό και η κατανόηση  των ποιημάτων το προϋποθέτει  γνώση της πολιτικής ζωής του.

 

Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάληψη της Σαλαμίνας το 596 π.Χ. από τους Αθηναίους ενθουσιάζοντας τους με τους στίχους του, ώστε να εκδιώξουν από το νησί τους τους Μεγαρείς, που το κατείχαν τότε. Η Σαλαμίνα είχε εμπορική και στρατιωτική σημασία για την Αθήνα.

 

Σαν άρχοντας  το 594/3 έλαβε εξουσιοδότηση με απόλυτη ελευθερία να ρυθμίσει  τις μεγάλες διαφορές  ανάμεσα στους ‘πολλούς’ και στους ‘ολίγους’. Πέτυχε την επιβολή της ‘συσάχθειας’ με παράλληλη απαγόρευση των ‘όρων’, που έστηναν οι ισχυροί στα αγροκτήματα των φτωχών, που δανείζονταν από τους πρώτους με υποθήκεση της ιδιοκτησίας τους σε γη και της προσωπικής τους ελευθερίας.

 

Επίσης εναντιώθηκε  στην τυραννίδα του Πεισιστράτου, στην αρχή της οποίας πέθανε ο Σόλων.

 

Ο Σόλων ταξίδεψε πολύ στη ζωή του. Ο Ηρόδοτος  μας διηγείται  τον περίφημο διάλογο του Σόλωνα  με τον Κροίσο για τον ‘ολβιώτατο’ των ανθρώπων.

 

Το έργο του Σόλωνα  ως ποιητή και νομοθέτη περιλαμβάνει ‘νόμους’ και ‘δημηγορίες’, ελεγείες, ιάμβους και επωδούς. Από όλα αυτά τα ποιήματα μας σώθηκαν περίπου 200 στίχοι από τις ελεγείες, 20 από  τροχαϊκά και 45 ιαμβικά ποιήματα. Μερικοί στίχοι, που αποδίδοντα στον Θέογνη, ανήκουν, κατά τους μελετητές, στον Σόλωνα.

Το ποιητικό έργο του Σόλωνα δεν μπορεί να διαχωριστεί από την πολιτική δραστηριότητά του. Ο Σόλων ο Αθηναίος είναι η πρόδρομη ποιητική φωνή της Αθήνας.  Πιστεύει ότι ο άνθρωπος δεν έχει μόνον ιδιωτική ζωή, αλλά ως μέλος ενός κοινωνικού συνόλου μετέχει και της πολιτικής κοινότητας με τις ευθύνες που του αναλογούν. Για να υπάρχει ατομική και κοινωνική ευδαιμονία,  πρέπει να  διέπει  τις σχέσεις  των ανθρώπων ο αλληλοσεβασμός, η τάξη  και η ισορροπία, που επιφέρουν την αρμονία, σαν αυτή που ορίζει  τους νόμος του σύμπαντος.

 

Ο Σόλων με την πολιτική δραστηριότητά του και με την ζωή του δίνει παράδειγμα δίκαιου, έντιμου και συνετού πολιτικού άνδρα. Ο ποιητής Σόλων  είναι ο πολιτικός οραματιστής  μιας δίκαιης κοινωνίας. Διδακτικός ποιητής, με απλότητα και λιτότητα σκέψης  διαυγής και ειλικρινής, με γλώσσα σφριγηλή  και καυστική, κατέχει περίοπτη θέση στον αρχαϊκό λυρισμό.

 

 

 ΛΥΡΙΚΑ  ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ  ΣΟΛΩΝΑ

 

1. ΥΠΟΘΗΚΗ  ΠΡΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ

 

Ημέτερη δε πόλις κατά μεν Διός ούποτ’ ολείται

αίσαν και μακάρων θεών φρένας αθανάτων.

Τοίη γαρ μεγάθυμος επίσκοπος οβριμοπάτρη

Παλλάς Αθηναίη χείρας ύπερθεν έχει.

 

Αυτοί δε φθείρειν  μεγάλην πόλιν αφραδίηισιν

αστοί βούλονται χρήμασι πειθόμενοι,

 

δήμου  θ’ ηγεμόνων  άδικος νόος.  οίσιν  ετοίμον

ύβριος εκ μεγάλης άλγεα πολλά παθείν.

 

ου γαρ επίστανται κατέχειν κόρον ουδέ παρούσας

ευφροσύνας κοσμείν διαιτός εν ησυχίηι

 

......

 

πλουτέουσιν δ’ αδίκοις έργμασι πειθόμενοι

..........

 

ούθ’ ιερών κτεάνων ούτε τι δημοσίων

 

 

φειδόμενοι κλέπτουσιν αφαρπαγήι  άλλοθεν άλλος,

ουδέ φυλάσσονται σεμνά Δίκης θέμεθλα,

 

ή σιγώσα σύνοιδε τα γιγνόμενα προ τ’ εόντα,

 

τώι δε χρόνωι πάντως ήλθ’ αποτεισομένη,

τούτ’ ήδη πάσηι πόλει έρχεται έλκος άφυκτον,

 

ες δε κακήν ταχέως ήλυθε δουλωσύνην,

 

ή στάσιν έμφυλον πόλεμόν θ’ εύδοντ’ επεγείρει,

ός πολλών ερατήν ώλεσεν ηλικίην.

 

Εκ  γαρ δυσμενέων ταχέως πολυήρατον άστυ

τρύχεται εν συνόδοις τοις αδικέουσι φίλους.

Ταύτα μεν εν δήμωι στρέφεται κακά.

 

Των δε πενιχρών

ικνέονται πολλοί γαίαν ες αλλοδαπήν

πραθέντες δεσμοίσί  τ’ αεικελίοισι δεθέντες

κα κακά δουλωσύνης στυγνά φέρουσι βίαι

.......

ούτω δημόσιον κακόν έρχεται οίκαδ’ εκάστωι,

αύλειοι δ’ έτ’ έχειν ουκ εθέλουσι θύραι,

 

υψηλόν δ’ υπέρ έρκος υπέρθυρεν, εύρε δε πάντως,

ει και τις φεύγων  εν μυχώι ήι θαλάμου.

 

 

Ταύτα διδάξαι θυμός Αθηναίοις με κελεύει,

ως κακά πλείστα πόλει Δυσνομίη παρέχει.

Ευνομίη δ’ εύκοσμα  και άρτια  πάντ’ αποφαίνει,

και θαμά τοις αδίκοις αμφιτίθησι πέδας.

 

Τραχέα λειαίνει, παύει κόρον, ύβριν αμαυροί,

αυαίνει δ’ άτης άνθεα φυόμενα,

 

ευθύνει δε δίκας  σκολιάς, υπερήφανά τ’ έργα

πραύνει.  Παύει δ’ έργα διχοστασίης,

Παύει δ’ αργαλέης έριδος χόλον, έστι δ’ υπ’ αυτής

πάντα κατ’ ανθρώπους άρτια και πινυτά.

 

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Η πόλη μας  ποτέ δεν θα χαθεί σύμφωνα με τη θέληση

και τη διάθεση του Δία και των μακαρίων αθανάτων θεών.

Γιατί μια τόσο μεγαλόψυχη προστάτιδα, κόρη πατέρα ισχυρού,

η Παλλάδα Αθηνά, έχει τα χέρια της απλωμένα  πάω από την πόλη.

Αλλά μόνοι τους οι πολίτες θέλουν να καταστρέφουν

τη μεγάλη πόλη με τις απερισκεψίες τους, παρασρμένοι από φιλοχρηματία,

και ο άδικος νους των αρχόντων του λαού. Είναι επόμενο γι’ αυτούς

εξαιτίας της μεγάλης αλαζονείας να πάθουν πολλά κακά.

Γιατί δεν ξέρουν να συγκρατούν την πλεονεξία και να απολαμβάνουν

τα στρωμένα ευφρόσυνα συμπόσια με κοσμιότητα...

.........

 

πλουτίζουν παρασυρμένοι σε άδικες πράξεις

.........

 

και, χωρίς να λογαριάζουν ούτε τα ιερά κτήματα ούτε και τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου,

κλέβουν με αρπακτικές διαθέσεις άλλος από δω και άλλος από κει

και δεν σέβονται τους ιερούς θεσμούς της Δίκης,

η οποία, μολονότι σιωπά, γνωρίζει αυτά, που γίνονται και θα γίνονται και τα παρελθόντα,

και με τον χρόνο συνήθως έρχεται οπωσδήποτε, για να επιβάλλει τιμωρία.

Αυτό φθάνει κιόλας ως αναπόφευκτη  συμφορά για όλη την πόλη,

και καταλήγει συνήθως αυτή πολύ γρήγορα σε ατιμωτική δουλεία,

που προκαλεί εμφύλια σύγκρουση και αφυπνίζει τον κοιμώμενο πόλεμο,

ο οποίος συνήθως οδηγεί στον θάνατο πολλούς στο άνθος της ηλικίας τους.

Γιατί εξαιτίας των εχθρών πολύ γρήγορα η πολυαγαπημένη πόλη

κατατρύχεται από πολιτικές ενώσεις, αγαπητές  στους αδικοπραγούντες.

Αυτές οι συμφορές  περιφέρονται στην πόλη.

Κι από τους φτωχούς

πολλοί φεύγουν σε ξένη χώρα,

πουλημένοι και δεμένοι με εξευτελιστικά δεσμά,

και υπομένουν με καταναγκασμό τις μισητές  συνέπειες της δουλείας.

..........

Έτσι μια δημόσια συμφορά μεταβαίνει στο σπίτι του κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Και οι αύλειες θύρες δεν μπορούν πια να τη συγκρατήσουν,

αλλά αυτή συνήθως πηδά πάνω από τον περίβολο και βρίσκει οπωσδήποτε

κάποιον, ακόμα κι αν, προσπαθώντας αυτός να αποφύγει το κακό, καταφεύγει στο βάθος των δωματίων.

Αυτά με προτρέπει η ψυχή μου να διδάξω στους Αθηναίους,

ότι η κακή διοίκηση προκαλεί πάρα πολλές συμφορές  στην πόλη.

Ενώ η χρηστή διοίκηση όλα τα αναδεικνύει ταιριαστά  και αρμονικά,

και συγχρόνως δένει με χειροπέδες  τους αδικοπραγούντες.

Τις τραχύτητες της εξομαλύνει, παύει την πλεονεξία, ταπεινώνει την αλαζονεία,

ξηραίνει τα άνθη της άτης, μόλις αυτά εμφανισθούν,

επανορθώνει στρεψοδικίες και καταπραϋνει πράξεις αλαζονείας, παύει την εμφύλια έριδα.

Παύει την οργή από την ολέθρια έριδα και είναι κάτω απ’ αυτήν

τα πάντα στους ανθρώπους αρμονικά και συνετά.

 

 

2. ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΘΕΤΗ

 

Εγώ δε των μεν ούνεκα  ξυνήγαγον

δήμον, τι τούτων πριν τυχείν επαυσάμην ;

 

Συμμαρτυροίη ταύτ’ αν εν δίκηι. Χρόνου

 

μήτηρ μεγίστη δαιμόνων Ολυμπίων

 

άριστα, Γη μέλαινα, της εγώ ποτε

 

όρους  ανείλον πολλαχήι πεπηγότας.

 

πρόσθεν δε δουλεύουσα, νυν ελευθέρη.

 

Πολλούς δ’ Αθήνας πατρίδ’ ες θεόκτιστον

ανήγαγον πραθέντας, άλλον ενδίκως,

 

άλλον δικαίως, τους δ’ αναγκαίης υπό

 

χρειούς φυγόντας, γλώσσαν ουκέτ’ Αττικήν

ιέντας, ως δη πολλαχήι πλανωμένους.

Τους δ’ ενθάδ’ αυτού δουλίην αεικέα

 

έχοντας, ήθη δεσποτέων τρομεομένους,

 

ελευθέρους έθηκα, ταύτα μεν κράτει

ομού βίην τε και δίκην ξυναρμόσας

 

έρεξα, και διήλθον ως υπεσχόμην.

 

Θεσμούς δ’ ομοίως των κακώι τε καγαθώι

ευθείαν  εις έκαστον αρμόσας δίκην

 

έγραψα. κέντρον δ’ άλλος ως εγώ λαβών,

 

κακοφραδής  τε και φιλοκτήμων ανήρ,

ουκ αν κατέσχε δήμον.

 

Ει γαρ ήθελον

ά τοις εναντίοισιν ήνδανεν τότε,

 

αύτις δ’ ά τοίσιν ούτεροι φρασαίατο,

 

πολλών αν ανδρών ήδ’ εχηρώθη πόλις.

 

Των ούνεκ’ αλκήν πάντοθεν ποιεόμενος

 

ως εν κυσίν πολλήισιν εστράφην λύκος.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αποσύρθηκα μήπως εγώ από την εξουσία, πριν επιτύχω κάτι από αυτά, που για χάρη τους συμφιλίωσα τον λαό;

Θα μπορούσε να μαρτυρήσει αυτά ενώπιον του δικαστηρίου του χρόνου

με άριστο τρόπο η παντοδύναμη μητ΄ρα των Ολυμπίων θεών,

η σκουρόχρωμη Γη, από την οποία κάποτε εγώ

έβγαλα τις  λίθινες στήλες, που είχαν μπηχθεί σε πολλά μέρη.

Και ενώ ήταν πριν δούλη, τώρα είναι ελεύθερη.

Επανέφερα στην  Αθήνα, στη θεόκτιστη πατρίδα,

πολλούς, που είχαν πωληθεί ως δούλοι, άλλος παράνομα,

άλλος σύμφωνα με τον νόμο, κι άλλος που εξαιτίας επιτακτικής ανάγκης

αυτοεξορίσθηκαν και δεν μιλούσαν πια την Αττική γλώσσα,

επειδή περιπλανώνταν σε πολλά μέρη.

Κι αυτούς, που ζούσαν εδώ στον τόπο μας κάτω από καθεστώς

ατιμωτικής δουλείας και έτρεμαν τις αυθαιρεσίες των αφεντάδων,

τους ελευθέρωσα.

Κι αφού συνδύασα με την επιβολή του νόμου τον καταναγκασμό και το δίκαιο,

έπραξα και έφερα σε πέρας   αυτά, όπως υποσχέθηκα.

Καθιέρωσα θεσμούς, ίδιους και για τον φτωχό και για τον πλούσιο,

αφού επέβαλα για τον καθένα αμερόληπτη δικαιοσύνη.

Αν όμως έπαιρνε άλλος στα χέρια του, όπως εγώ, της εξουσίας  τα βούκεντρα,

ένας κακόβουλος και πλεονέκτης άνδρας,

δεν θα μπορούσε να συγκρατήσει τον δημοκρατικό λαό.

Γιατί, αν εγώ υιοθετούσα

όσα ήταν αρεστά στους αντιπάλους του λαού τότε

και όσα πάλι σκέπτονταν οι άλλοι εναντίον εκείνων,

αυτή η πόλη θα είχε χάσει πολλούς άνδρες.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αντλώντας δύναμη από παντού,

ανάμεσα σε πολλούς σκύλους στριφογυρίζοντας αμύνθηκα σαν λύκος.

 

 

 

3. ΑΠΟΛΟΓΟΣ

 

Δήμωι μν γαρ έδωσα τόσον γέρας όσσον επαρκείν,

τιμής ούτ, αφελών ούτ’ επορεξάμενος.

 

Οί δ’ είχον δύναμιν και χρήμασιν ήσαν αγητοί,

και τοις εφρασάμην μηδέν  αεικές έχειν.

 

Έστην δ’ αμφοβαλών κρατερόν σάκος αμφοτέροισιν,

 

νικάν δ’ ουκ είασ’ ουδετέρους αδίκως.

 

........

 

Δήμος  δ’ ώδ’ αν άριστα συν ηγεμόνεσσιν έποιτο,

 

μήτε λίην ανεθείς μήτε βιαζόμενος.

 

Τίκτει γαρ κόρος ύβριν, όταν πολύς όλβος έπηται

ανθρώποις οπόσοις μη νόος άρτιος ήι.

 

........

 

Έργμασι (γαρ) αν μεγάλοις πάσιν αδείν χαλεπόν.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Στον λαό έδωσα τόσα δικαιώματα, ώστε να αρκούν,

χωρίς ούτε να αφαιρέσω ούτε να προσθέσω τίποτα από την εξουσία.

Αλλά  και για όσους είχαν δύναμη και ήταν θαυμαστοί για τα χρήματά τους

και γι’ αυτούς προνόησα να μην έχουν τίποτα το άδικο.

Τοποθετήθηκα ανάμεσά τους, αφού παρενέβαλα ισχυρή ασπίδα και για τους δυο,

και δεν επέτρεψα να υπερισχύσει με άδικα μέσα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.

.............

 

Ο λαός  έτσι θα μπορούσε ν’ ακολουθήσει άριστα τους νέους άρχοντες,

χωρίς ούτε να χαλαρώσει πολύ ούτε να καταναγκασθεί.

Γιατί η πλεονεξία  γεννά την έπαρση, όταν ακολουθεί πολύς πλούτος.

σ’ όσους ανθρώπους δεν υπάρχει σωστός νους.

.............

 

Σε μεγάλες πράξεις είναι δύσκολο να αρέσεις σ’ όλους.

 

 

 

4. Η  ΠΟΛΗ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΤΥΡΑΝΝΟΙ

 

Ει δε πεπόνθατε λυγρά δι’ υμετέρην κακότητα,

μη θεοίσιν τούτων μοίραν επαμφέρετε.

Αυτοί γαρ τούτους ηυξήσατε ρύματα δόντες,

 

και διά ταύτα κακήν έσχετε δουλωσύνην.

 

Υμέων δ’ είς μεν έκαστος αλώπεκος ίχνεσι βαίνει,

σύμπασιν δ’ υμίν χαύνος ένεστι νόος.

Ες γαρ γλώσσαν  οράτε  και εις έπη αιμύλους ανδρός,

εις έργον δ’ ουδέν γιγνόμενον βλέπετε.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αν πάθατε συμφορές εξαιτίας της ανανδρίας σας,

μην αποδίδετε μέρος αυτών στους θεούς.

Γιατί σεις οι ίδιοι καταστήσατε αυτούς (τους τυράννους) ισχυρούς μια και τους δώσατε στηρίγματα,

και εξαιτίας  αυτού έχετε περιπέσει σε ταπεινωτική δουλεία.

Κι ενώ ο καθένας από σας ξεχωριστά βαδίζει στα ίχνη της αλεπούς,

όλοι μαζί έχετε νου νωθρό.

Γιατί  δίνετε προσοχή στη ρητορική δεινότητα και στα λόγια δόλιου άνδρα,

αλλά στα έργα δεν βλέπετε τίποτα να γίνεται.

 

 

 

4.α. ΟΙ  ΠΟΛΗ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΤΥΡΑΝΝΟΙ

 

Εκ νεφέλης πέλεται χιόνος μένος ηδέ χαλάζης,

βροντή δ’ εκ λαμπρής γίγνεται αστεροπής.

Ανδρών δ’ εκ μεγάλων πόλις όλλυται, ες δε μονάρχου

δήμος αϊδρίηι δουλοσύνην έπεσεν.

 

Λίην δ’ εξάραντ’ ου ράιδιόν εστι κατασχείν

ύστερον, αλλ’ ήδη χρη καλά πάντα νοείν.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Από το σύννεφο γίνεται το σφοδρό χιόνι και το χαλάζι,

και από τη λαμπρή αστραπή γίνεται η βροντή.

Από τους ισχυρούς άνδρες καταστρέφεται η πόλη

και από απειρία ο λαός συνήθως πέφτει στη δουλεία ενός τυράννου.

Και αυτόν που υψώθηκε πολύ δεν είναι εύκολο να τον γκρεμίσεις

ύστερα, αλλά πρέπει από πριν να προνοεί κανείς για όλα.