Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

                    

   RAKINAME 
İçmesini bilene 
Zevkü sefadır rakı 
İçmeyi bilmeyene 
Cevri cefadır rakı 

Bir münasip miktarı 
Muhabbet anahtarı 
Kaçırırsan kantarı 
Cana ezadır rakı 

Eşşek içince zırlar 
Köpek içerse hırlar 
Kedi içse tırmalar 
İnsanlaradır rakı 

Yarattığı ahengi 
Ne saz verir ne çengi 
Terbiyenin mihengi 
Dense sezadır rakı 

Nükte cinas anlayan 
Aheng-I bezme uyan 
İçip zırvalamayan 
İşte onadır rakı 

Adabı erkanı var 
Zamanı mekanı var 
Kimin ki iz'anı var 
Ona şifadır rakı 

Mirkelamoğlu der ki, 
Had bilmezsen eğer ki, 
Öyle rüsva eder ki, 
Başa beladır rakı (dem) 

Necip Mirkelamoğlu