Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Borderline persoonlijkheidsstoornis


Hoi, ik ben Patrick en ben 29 jaar. De reden dat ik deze homepage heb gemaakt is omdat ik zelf borderline heb, en vindt dat er vaak onvoldoende informatie is over borderline als je er al wat over kan vinden. Zelf weet ik er ook niet alles van, dus als je vind dat er wat mist mail het dan ff zodat andere mensen een nog completer beeld krijgen van wat borderline nou precies inhoud. Ook als je vragen hebt kun je altijd mailen.

chibi_trunks21@hotmail.com
mijn verhaal
links


Borderline persoonlijkheidsstoornis:

Wat is borderline?

Borderlinestoornis is een stoornis die gekenmerkt word door een voortdurende patroon van instabiliteit en wel op het gebied van relaties, zelfbeeld, stemming en impulscontrole, beginnend in de vroege volwassenheid. Er zijn verschillende theorieŰn die het ontstaan proberen te verklaren, ÚÚn hiervan gaat uit van een verstoorde moederkind relatie met name in de peuterjaren wanneer het kind de wereld gaat ontdekken en zich gaat losmaken van de moeder. Door deze verstoorde moeder kind relatie is de relatievorming in het algemeen bemoeilijkt evenals het proces van zelfstandig worden en losmaken. Als we dit verder uitwerken zien we dat de borderliner een jarenlange problematische relatie heeft met zijn ouders met hoogoplopende conflicten. Meestal wordt dit beeld in de adolescentie duidelijker. De borderliner tracht zich los te maken van zijn ouders. Ze lopen vaak van huis weg maar nemen hun problemen mee. In de meeste gevallen is er sprake van antisociaal gedrag, zoals stelen, liegen, spijbelen, agressie. Prestaties op school zijn vaak wisselend en er zijn veel gedragsproblemen. Borderliners kunnen niet goed alleen zijn en relaties met anderen betekenen veel voor ze. Ze leggen makkelijk contact met leeftijdgenoten. In de manier waarop ze relaties aangaan is een duidelijk patroon te herkennen; zij idealiseren de ander een tijd lang en hebben de verwachting dat deze vriend of partner de juiste oplossing zal bieden van al hun tegenspoed en moeilijkheden die ze tegenkomen. In een latere fase blijkt de vriend of partner maar ook docent toch teleur te stellen (waarbij de relatie al snel als "geheel waardeloos" bestempelt zal worden) en uiteindelijk voelt de borderliner zich in de steek gelaten. Iemand kan door een borderliner vandaag als 100% goed worden beoordeeld en morgen als waardeloos worden bevonden. Een tussenweg bestaat voor de borderline adolescent niet. Ze worden vaak echt in de steek gelaten omdat hun vrienden niet meer op kunnen tegen de heftige emoties, de zware "claims" en de openlijke of bedekte agressieve uitingen. In de fase van verlating krijgt de borderliner agressieve gevoelens, zich uitend in bekvechten, sarcasme of manipuleren met zelfmoord. Maar ook impulsieve gedra gingen kunnen optreden zoals alcohol- of drugsgebruik, geld verkwisten, overmatig eten, roekeloos autorijden of agressieve uitbarstingen. Er kan automutilatie (= zelfverwonding) vˇˇrkomen zoals snijden of krassen in de pols.


Hoe vaak komen borderline adolescenten voor?
Uit onderzoek bleek bij 1-2% van de volwassen een borderline persoonlijkheidsstoornis voor te komen. Dat is ongeveer 150.000 mensen. Het is niet bekend hoe groot dit percentage bij de adolescenten is. Wat we wel weten is dat bij probleemjongeren (zoals psychiatrisch opgenomen adolescenten, jeugdige delinquenten en zwerfjongeren) regelmatig borderline persoonlijkheidsstoornissen (tot 25%) worden aangetroffen. Over het algemeen komt deze stoornis vaker voor bij meisjes dan bij jongens. Tussen het 20ste en 30ste levensjaar is borderline het ergst, en vaak ook levensbedreigend. Zo ongeveer 8 tot 10% van de borderliners pleegt ook daadwerkelijk zelfmoord.

Wanneer heb je borderline?
Veel mensen die horen van borderline zullen al snel zeggen o, daar heb ik ook last van, maar er is een groot verschil dat mensen dan niet zien, bij "normale" mensen komt het af en toe voor, maar bij borderliners is het constant altijd aanwezig, het gaat door en door. Om de diagnose borderline te krijgen wordt er gekeken naar een lijstje van 9 gedragskenmerken namelijk de volgende:
* Impulsiviteit :
Een borderline patient reageert vaak impulsief, eerst doen en dan pas denken. Zonder zich af te vragen wat de consequenties kunnen zijn.


* Stemmingswisselingen/ emotionele instabiliteit :
Op het ene moment kan een borderliner heel vrolijk zijn, maar als er dan wat gebeurt kan het gedrag omslaan in depressiviteit , soms hoeft er niet eens een aanleiding te zijn. Die stemmingswisselingen komen ook vaak voor soms wel drie of vier keer op een dag. Het hele gedrag kan binnen een uur geheel veranderd zijn. En vaak als het gedrag omslaat kan een borderliner een paar dagen depressief zijn, en dan zomaar in eens weer vrolijk zijn.


* Stoornis in contact leggen/ alles zwart wit zien :
Het lijkt of borderline patienten maar twee kleuren kunnen zien, zwart en wit, het hele grijze stuk ertussen kunnen ze niet zien. Het lijkt alles of niets, mensen worden onderdeeld in goed of slecht. Iemand is ontzettend aardig of juist helemaal niet. Ook het ophemelen van andere personen komt daardoor, er wordt te veel van de partner verwacht, en de ander die natuurlijk niet alles weet en alles kan, kan daaraan dus niet voldoen. Daardoor wordt een relatie vaak al snel verbroken omdat de borderliner vindt dat haar/ zijn partner het fout doet, en niet aan haar verwachtingen voldoet.


* Identiteitsonzekerheid :
Borderliners zijn vaak onzeker over zelfbeeld, carrierekeuze, type vrienden of normen. Niet al deze onzekerheden hoeft iedere borderliner te hebben, maar op z'n minst twee.


* Opzettelijke verwonding ( automutulatie) :
De borderliner kan spanningen afreageren op het eigen lichaam, door te krassen in de armen of benen, het zichzelf verbranden met een sigaret is een ander voorbeeld. Ook zelfmoord pogingen komen vaak voor bij borderliners.


* Moeilijk alleen kunnen zijn :
Een borderliner is heel bang om in de steek gelaten te worden, ze leeft in de veronderstelling dat degene met wie ze een sterke band heeft haar zal verlaten. En is ook consant bezig om de ander daar op te betrappen. Deze angst kan op lopen tot extreme paniek wanneer zij alleen is, en deze zal dat dan ook zo goed en kwaad als dat kan proberen te vermijden.


* Psychotische verschijnselen :
Deze zijn meestal kortdurend, van enkele uren tot enkele dagen. Onder deze verschijnselen vallen, het horen van stemmen of zien van dingen, en stoornis in het denken zoals achterdocht en in de war zijn.


*Dissociatie verschijnselen :
De borderliner staat tijdelijk niet in de realiteit, ik kan dit het beste uitleggen door een voorbeeld te geven: Een borderliner gaat naar de stad om iets te kopen, op de terug weg in de bus kijkt de borderliner plotseling om zich heen en denkt " waar ben ik geweest wat doe ik in deze bus? En hoe kom ik aan deze spullen" De borderliner heeft niet in de gaten dat ze naar stad is geweest, omdat ze op dat moment ' niet in de realiteit stond'. Een borderliner maakt dan ook een afwezige indruk op andere mensen.


* Maatschappelijke problemen :
Banen, opleidingen relaties, vriendschappen worden vaak op extreme wijze aangepakt. Ver wachtingen liggen zo hoog dat teleurstellingen vaak voorkomen. Door deze regelmatige negatieve ervaringen neemt het zelfvertrouwen af en de kwetsbaarheid toe. De borderliner trekt zich meer en meer uit de maatschappij, doordat de problemen zo divers zijn en het maatschappelijk steeds moeilijker gaat, kan de borderliner in een isoloment raken waardoor de symtomen erger kunnen worden.

Van deze 9 gedragskenmerken moet iemand er op z'n minst 5 hebben om de diagnose borderline te krijgen.Omdat veel mensen hebben gevraagd of ik ook m'n eigen verhaal op wilde schrijven, zodat ze misschien nog beter begrijpen wat borderline precies inhoud, heb ik een aantal dingen die ik in mijn leven ben tegengekomen opgeschreven.

Mijn eigen verhaal

Als je tijd heb teken dan meteen ff me gastenboek, want ik wil graag weten hoe andere mensen over borderline denken (dusse vin je de term borderline nergens op slaan leg dat dan is uit, want ik heb al vaak genoeg van mensen gehoord dat ze t onzin vinden maar ze kunnen niet uitleggen waarom).

Read my Dreambook!
Sign my Dreambook!
Dreambook


Nieuwsbrief
Email Adres:

inschrijven
uitschrijven