[TABLET II]ÉN dnusku šur-bu-ú ma-lik ilîmeš rabû-timeš

pa-qid nindabêmeš šá ka-la digigê

mu-kin ma-ha-zi mu-ud-di-šu parakkêmeš

u4-mu nam-ru šá qi-bit-su si-rat

5. sukkal da-nim še-mu-ú pi-ris-ti den-lil

še-mu-ú den-lil ma-li-ku ša-du-ú digigê

gaš-ru ta-ha-zu šá ti-bu-šú dan-nu

dnusku a-ri-ru mu-šab-riq za-ai-ri

ina ba-li-ka ul iš-šak-kan nap-ta-na ina é-kur

10. ina ba-li-ka ilîmeš rabûtimeš ul is-si-nu qut-rin-nu

ina ba-li-ka dšamaš daiânu ul i-da-a-ni di-i-nu

ha-sis šu-me-ka te-it-tir ina i-dir-ti ta-ga-mil ina pušqi

ana-ku ardu-ka annanna apil annanna šá ilu-šú annanna dištar-šú annannitumtum

as-hur-ka eš-e-ka na-šá-a qâtâ-ai šá-pal-ka ak-mis

15. qu-mi kaš-šá-pi ù kaš-šap-ti

šá kaššapi-ia5 u fkaššapti-ia5 ár-hiš ha-an-tiš napišta-šú-nu lib-li-ma

ia-a-ši bul-lit-an-ni-ma nar-bi-ka lu-šá-pi dà-li-li-ka lud-lul

INIM-INIM-MA ÚH-BÚR-RU-DA sa-lam lipî-KÉ

ÉN dgira bêlu git-ma-lu gaš-ra-a-ta na-bi šum-ka

20. dnanna-ra-ta na-bi šùm-ka

tuš-nam-mar bitatimeš ka-la-ma

tuš-nam-mar gi-im-ra ka-liš ma-ta-a-ti

áš-šu at-ta ta-az-za-zu-ma

ki-ma dsin ù dšamaš ta-din-nu di-i-nu

25. di-e-ni di-ni purussâ-a-a purusus

a-na nûri-ka nam-ri az-ziz

a-na elle-ti ti-pa-ri-ka az-ziz

bêlu sissiktu-ka as-bat

sissikat ilu-ti-ka rabi-ti as-bat

30. .......... -si il-ta-si eli-ia

is-bat lìb-bi qaqqadi kišâdi-ia5 u muh-hi

is-bat ênê-ia5 na-ti-la-a-ti

is-bat sêpê-ia5 al-la-ka-a-ti

is-bat bir-ki-ia5 ib-bi-ri-e-ti

35. is-bat idê-ia5 mut-tab-bil-a-ti

e-nin-na ina ma-har ilu-ti-ka rabîtiti

salmânimeš siparri it-gu-ru-ti

kaššapi-ia5 u fkaššapti-ia5

e-piš-ia5 u muš-te-piš-ti-ia5

40. sa-hir-ia5 u sa-hir-ti-ia5

ra-hi-ia5 u ra-hi-ti-ia5

bêl ik-ki-ia5 u bêlit ik-ki-ia5

bêl sir-ri-ia5 u bêlit sir-ri-ia5

bêl ri-di-ia5 u bêlit ri-di-ia5

45. bêl di-ni-ia5 u bêlit di-ni-ia5

bêl amâti-ia5 u bêlit amâti-ia5

bêl dabâbi-ia5 u bêlit dabâbi-ia5

bêl egirri-ia5 u bêlit egirri-ia5

bêl limuttimtim-ia5 u bêlit limuttimtim-ia5

50. ana miti pu-qu-du-in-ni

nam-ra-su kul-lu-mu-in-ni

utukku lim-nu lu-u alû lim-nu lu-u etim-mu lim-nu

gallû lim-nu lu-u ilu lim-nu lu-u râbisu lim-nu

dlamaštu lu-u dlabasu lu-u dahhazu

55. lilu lu-u flilitu lu-u ardat lili

lu-u li-'-bu si-bit šadi

lu-u be-en-nu ri-hu-ut dšul-pa-è-a

lu-u AN-TA-ŠUB-BA lu-u DINGIR-HUL

lu-u ŠU-DINGIR-RA lu-u ŠU-dIN-NIN-NA

60. lu-u ŠU-GIDIM-MA lu-u ŠU-UDUG

lu-u ŠU-NAM-LÚ-LÍL-LU lu-u la-maš-tu sihirtu marat da-nim

lu-u SAG-HUL-HA-ZA mu-kil rêš li-muttim

lu-u di-kis šêrêmeš šim-ma-tú ri-mu-tú

lu mimma lim-nu šá šu-ma la na-bu-u

65. lu mimma e-piš li-mut-ti šá a-me-lu-ti

šá sab-ta-ni-ma mu-ša u ur-ra iredú-nimeš-ni

ú-hat-tu-ú šêrêmeš-ia kal u4-mi sab-ta-ni-ma

kal mu-si la ú-maš-šar-an-ni

e-nin-na ina ma-har ilu-ti-ka rabîtiti

70. ina kibri-dit ellititi a-qal-li-šú-nu-ti a-šar-rap-šú-nu-ti

nap-li-sa-an-ni-ma be-lum ú-suh-šú-nu-ti ina zumri-ia5

pu-šur kiš-pi-šú-nu lim-nu-ti

at-ta dgira be-lum a-li-ki i-di-ia

bul-lit-an-ni-ma nar-bi-ka lu-šá-pi dà-li-li-ka lud-lul

75. INIM-INIM-MA ÚH-BÚR-RU-DA sa-lam siparri kibri-dit-KÉ

ÉN dgira a-ri-ru bu-kur da-nim

da-'-in di-ni-ia at-me-e pi-ris-ti at-ta-ma

ik-li-e-ti tu-uš-nam-mar

e-šá-a-ti dal-ha-a-ti tu-uš-te-eš-šir

80. a-na ilimeš rabûtimeš purussâa ta-nam-din

šá la ka-a-ta ilu ma-am-man purussâa ul i-par-ra-as

at-ta-ma na-din ur-ti ù te-e-me

e-piš lum-ni at-ta-ma ar-hiš ta-kam-mu

lim-nu ai-bu ta-kaš-šad ar-hiš

85. a-na-ku annanna mar ili-šu šá ilu-šú an-nanna dištar-šu annannitum

ina kiš-pi lu-up-pu-ta-ku-ma ma-har-ka az-ziz

ina pân ili u šarri na- ..zu-ra-ku-ma du .. ana mah-ri-ka

elî a-me-ri-ia mar-sa-ku-ma šá-pal-ka ak-mis

dgira šur-bu-ú ilu el-lu

90. e-nin-na ina ma-har ilu-ti-ka rabîtiti

2 salmanimeš lúkaššapi u fkaššapti šá siparri e-pu-uš qa-tuk-ka

ma-har-ka ú-gir-šú-nu-ti-ma ka-a-šá ap-kid-ka

šu-nu li-mu-tu-ma ana-ku lu-ub-lut

šu-nu li-ti-ib-bi-ru-ma ana-ku lu-ši-ir

95. šu-nu liq-tu-ú-ma ana-ku lu-um-id

šu-nu li-ni-šu-ma ana-ku lu-ud-nin

dgira šar-hu si-ru šá ilimeš

ka-šid lim-ni u ai-bi kušus-su-nu-ti-ma a-na-ku la ah-hab-bil

ana-ku ardu-ka lul-ub-lut lu-uš-lim-ma ma-har-ka lu-uz-ziz

100. at-ta-ma ili-ia5 at-ta-ma be-li

at-ta-ma da-ai-ni at-ta-ma ri-su-ú-a

at-ta-ma mu-tir-ru šá gi-mil-li-ia TU6.ÉN

INIM-INIM-MA ÚH-BÚR-RU-DA sa-lam siparri-KÉ

ÉN dgira a-ri-ru mar da-nim qar-du

105. iz-zu ahemeš-šú at-ta

šá ki-ma dsin u dšamaš ta-da-an-nu di-i-nu

di-i-ni di-ni purussâ-ai purusus

qu-mi kaš-šá-pi ù kaš-šap-ti

dgira qu-mu kaššapi u fkaššapti

110. dgira qu-li kaššapi u fkaššapti

dgira qu-mi-šú-nu-ti

dgira qu-li-šú-nu-ti

dgira ku-šu-us-su-nu-ti

dgira a-ru-uh-šú-nu-ti

115. dgira su-ta-bil-šú-nu-ti

e-piš kiš-pi lim-nu-ti u ru-hi-e la tabûtimeš

šá a-na li-mut-ti ik-pu-du-ni ia-a-ši

dan-nu ma-ak-kur-šu-nu šu-ul-qi

šu-bil bu-šá-šu-nu ik-ki-e-ma

120. elî ma-na-ha-te-šu-nu hab-ba-ta šur-bi-is

dgira iz-zu git-ma-lu ra-šub-bu

ina é-kur a-šar tal-lak-ti-ka tu-šap-šah-šu-nu-ti a-di sur-riš

ina a-mat dé-a ba-ni-ka ù dšamaš an-nam-ru

7 apqallê šuut eri-du10 lik-pi-du-šú-nu-ti ana limnuttimtim TU6.ÉN

125. INIM-INIM-MA ÚH-BÚR-RU-DA sa-lam liši-KÉ

ÉN dgira gaš-ru u4-mu na-an-du-ru

tuš-te-eš-šir ilimeš u ma-al-ki

ta-da-a-ni di-ÉN hab-li u ha-bil-ti

ina di-ni-ia i-ziz-za-am-ma ki-ma dšamaš qu-ra-du

130. di-i-ni di-ni purussâ-ai purusus

qu-mi kaš-ša-pi u kaš-šap-ti

a-kul ai-bi-ia a-ru-uh lim-nu-ti-ia

ûm-ka iz-zu lik-šu-us-su-nu-ti TU6.ÉN

INIM-INIM-MA ÚH-BÚR-RU-DA sa-lam titi-KÉ

135. ÉN dgira šar-hu bu-kur da-nim

i-lit-ti ellitimtim šá-qu-tum dša-la-aš

šar-hu id-di-šu-u zik-ri ilimeš ka-ai-nu

na-din nin-da-bi-e ana ilimeš digigê

šá-kin na-mir-ti a-na da-nun-na-ki ilimeš rabûtimeš

140. iz-zu dgira muš-har-mit a-pi

dgira al-la-lu-ú mu-ab-bit isemeš u ab-nemeš

qa-mu-ú lim-nu-ti zêr kaššapi u fkaš-šapti

mu-hal-liq rag-gi zêr kaššapi u fkaš-šapti

ina u4-mi an-ni-i ina di-ni-ia i-ziz-za-am-ma

145. e-piš bar-ti te-na-na-a ku-šu-ud lim-nu

kima salmânimeš an-nu-ti i-hu-lu i-zu-bu u it-ta-at-tu-ku

kaššapu u fkaššaptu li-hu-lu li-zu-bu u lit-ta-at-tu-ku

INIM-INIM-MA ÚH-BÚR-RU-DA sa-lam itti-KÉ

ÉN ki-e-eš li-bi-iš ki-di-eš

150. a-ra-ab-bi-eš na-ad-ri-eš

nâš ti-pa-a-ri ra-kib šá-a-ri

li-ru-un hu-un-ti-i

ka-sá-a-šu i-za-an-nun

ki-ma šá-ma-me el-ku-un

155. ki-ma siri li-te-ru-ba-ma i-sá-a

lik-tum-ku-nu-si siptu iz-zi-tú rabîtu šá dé-a mašmaši

ù tu6-kug-ga-e šá dnin-a-ha-qud-du

li-la-ap-pit bu-un-na-an-ni-ku-nu TU6.ÉN

INIM-INIM-MA ÚH-BÚR-RU-DA sa-lam kuspi-KÉ

160. ÉN e-pu-šu-ni e-te-ni-ip-pu-šu-ni

ki-ma ki-i-ti ana ka-pa-li-ia

ki-ma hu-ha-ri ana sa-ha-pi-ia

ki-ma ka-a-pi ana a-ba-ti-ia

ki-ma še-e-ti ana ka-ta-me-ia

165. ki-ma pi-til-ti ana pa-ta-li-ia

ki-ma pi-ti-iq-ti ana na-bal-ku-ti-ia

ki-ma mêmeš mu-sa-a-ti a-sur-ra-a ana mal-li-ia

ki-ma šu-šu-rat bîti ana bâbi ana na-sa-ki-ia

ana-ku ina qi-bit dmarduk bêl nu-bat-ti

170. u dasari-lú-du10 bêl a-ši-pu-ti

e-pi-šu u e-piš-ti

ki-ma ki-i-ti a-kap-pil-šu-nu-ti

ki-ma hu-ha-ri a-sa-hap-šu-nu-ti

ki-ma ka-a-pi ab-ba-šu-nu-ti

175. ki-ma še-e-ti a-kat-tam-šu-nu-ti

ki-ma pi-til-ti a-pat-til-šu-nu-ti

ki-ma pi-ti-iq-ti ab-ba-lak-kit-šu-nu-ti

ki-ma mêmeš mu-sa-a-ti a-sur-ra-a ú-ma-al-la-šú-nu-ti

ki-ma šu-šu-rat bîti ana bâbi a-na-as-sik-šú-nu-ti

180. titalliš lil-li-ka salam kaššapi u fkaššapti ÉN

INIM-INIM-MA ÚH-BÚR-RU-DA sa-lam ittî šá gassa bullulu-KÉ

ÉN at-ti man-nu fkaššaptu šá ina nâri im-lu-' tita-ai

ina bîti e-ti-i ú-tam-me-ru salmanimeš-ia

ina qab-rì it-mi-ru mu-ú-a

185. ina tub-qi-na-ti ú-laq-qí-tu hu-sa-bi-e-a

ina bit ašlaki ib-tu-qu sissikti-ia

ina askuppati iš-bu-šu epirhi.a šêpê-ia

áš-pur ana bâb ka-a-ri i-šá-mu-ú-ni li-pa-a-ki

áš-pur ana hi-rit ali iq-ri-su-ú-ni ti-i-ta-ki

190. áš-ta-pa-rak-kim-ma a-li-ku ti-nu-ru

dgira mu-un-na-ah-zu

dgira id-di-šu-u nur ilimeš ka-ai-nu

dsin ina uruki dšamaš ina larsaki

dnergal a-di um-ma-na-ti-šú

195. dištar a-ga-deki a-di ku-um-mi-šá

a-na la-qa-at zêri kaššapi u fkaššapti

ma-la ba-šu-ú

fkaššapta li-du-ku-ma ana-ku lu-ub-lut

áš-šu la e-pu-šá-áš-šim-ma i-pu-šá

200. áš-šu la as-hu-ra-áš-šim-ma is-hu-ra

ši-i tak-lat ana kiš-pi šá kit-pu-du-ú-ti

ù a-na-ku a-na ez-zu dgibil da-a-a-nu

dgira qu-mi-ši dgira qu-li-ši

dgira šu-ta-bil-ši TU6.ÉN

205. INIM-INIM-MA ÚH-BÚR-RU-DA sa-lam titi šá lipâ bullulu-ké

ÉN at-ti man-nu kaššaptu šá tub-ta-na-in-ni

a-na li-mut-ti taš-te-ni-'-in-ni

a-na la ta-ab-ti ta-as-sa-na-ah-hur-in-ni

al-ki ul i-di bit-ki ul i-di šum-ki ul i-di šu-bat-ki ul i-di

210. dšêdêmeš li-ba-'-ki

utukkêmeš liš-te-'-u-ki

etimmêmeš lis-sah-ru-ú-ki

be-en-nu la ta-a-bu eli-ki lim-qut

rabisêmeš li-mut-ti li-kil-lu rêš-ki

215. d.............u dšul-pa-è-a li-na-ru-ki

d............. en ši ......... -ki li-ip-šit

dgibil iz-zu la pa-du-u lìb-bi-ki lí-is-su-uh

dgu-la a-zu-gal-la-tu rabitutu li-it-ki li-im-has

dgibil iz-zu zu-mur-ki li-ih-mut

220. ..... ellitumtum mârat da-nim šá šamê

šá ina kar-pat na-an-hu-za-at [isatu]

... libbi .... dgibil qar-du sa-ma-a ...

....... ..... šá-ma-mi ik-šu-du

................. qu-li i kat-ta.........

225. qu-mi ha-an-tiš šá kaššapi-ia5 u fkaššapti-ia5

na-piš-ta-šú-nu lib-li-ma

ia-a-ši bul-lit-an-ni-ma nar-bi-ka lu-šá-pi

dà-li-li-ka lud-lul TU6.ÉN

INIM-INIM-MA ÚH-BÚR-RU-DA sa-lam isbini salam iserini-KÉ

230. ÉN kaššaptu mut-tal-lik-tum šá sûqâ-timeš

tuppu IIkam ma-aq-lu-ú