Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Jag, en Tempusläsare

Jag har läst Tempus sedan mer än ett decennium tillbaka och för drygt fem år sedan började jag att metodiskt skriva ner i kompendieform något om varje artikel (med undantag av Sven Svenssons kröniker om svensk politik). Tempus är unik i svensk media på två sätt, dels är den en "obunden nyhetstidning" vilket gör den mera objektiv än många andra svenska tidningar och tidskrifter och dels har den ett samarbetsavtal med en stor mängd internationell media och detta gör den till en utomordentlig informationskälla för en svensk om vad som händer i världens alla länder. Den har funnits sedan 1980.

Kompendiet består dels av artiklarnas rubriker och underrubriker och dels en kort sammanfattning av artikelns innehåll. Ibland är denna präglad av mitt eget intresse för saken och kan då innehålla mer personliga kommentarer, ibland (oftast) är det en återgivning av själva innehållet. I alla fall är det jag personligen som är ansvarig för vad som finns på webbplatsen.