Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 07

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  2007: 01/2  03  04  05  06  

Israels araber föreslår ny samlevnadsform

Den israeliska statens identitet diskuteras livligt.

En grupp framstående israeliska araber har uppmanat Israel att sluta definiera sig som en judisk stat och i stället bli en ”demokrati i samförstånd för både araber och judar”. Förslaget har väckt bred debatt.
Israel-arabernas förslag ingår i ”De palestinska arabernas framtidsvision i Israel”, en rapport som publicerades i december av Israels arabiska borgmästarkommitté, som företräder landets 1,3 miljoner arabiska medborgare, som utgör en femtedel av Israels befolkning.
Ett fyrtiotal välkända akademiker och aktivister deltog i arbetet med framtidsvisionen. De uppmanar den israeliska staten att erkänna landets arabiska medborgare som en infödd grupp med kollektiva rättigheter, och de hävdar att Israel diskriminerar mot icke-judiska medborgare genom landets statliga symboler, vissa lagar och budget- och egendomsfördelning.
Författarna föreslår en ”samförståndsdemokrati” liknande den belgiska modellen för fransk- och flamländsktalande folkgrupper. Modellen inkluderar proportionell representation och maktdelning i en centralregering plus autonomi för den arabiska befolkningen i frågor som rör utbildning, kultur och religion.

Dokumentet tar inte upp frågan om en palestinsk stat på Västbanken och Gazaremsan, där det bor ytterligare tre miljoner palestinier utan israeliskt medborgarskap. Målet med dokumentet är att förändra själva Israel.
Reaktionen bland israeliska judar varierar från förståelse till indignation. Till och med i den politiska vänstern och mitten, där många kritiserar diskrimineringen av landets arabiska medborgare, finns det många som kritiserar dokumentet som oroande och skadligt. Hos högern har de arabiska israelerna beskyllts som femtekolonnare, som utgör ett demografiskt och strategiskt hot mot den israeliska statens överlevnad.

Rassem Khamaisi, stadsplanerare och en av Framtidsvisionens författare, säger: ”Dokumentet speglar den arabiska gruppens känsla av att vara diskriminerad. Vi måste bygga ett partnerskap mellan araber och judar”.
Många israeliska araber känner sig som andra klassens medborgare, som inte får samma service och fördelar som judar och som diskrimineras på arbetsmarknaden, i utbildningen och i de offentliga institutionerna.
Förra månaden utsågs en arabisk parlamentariker från arbetarpartiet, Ghaleb Majadele, till minister i den israeliska regeringen för första gången i Israels historia. Utnämningen har kritiserats av andra israel-arabiska politiker, som mestadels bojkottar de sionistiska partierna, kandiderar till parlamentet på separata listor och sitter i opposition.
Majadele har tagit avstånd från dokumentet och säger att pragmatiskt, politiskt arbete hjälper den arabiska minoriteten mer än alla ideologiska program. ”Faktum är att Israel är en judisk stat, en stat med judisk majoritet. Vi kan inte ändra på denna verklighet med ord”, säger han.
Men även Majadele känner sig obehaglig till mods över symboler som flaggan med Davidsstjärnan och nationalsången, som talar om den ”judiska själens längtan efter Sion”.
”De riktas direkt till judarna och tar inte hänsyn till den arabiska minoriteten. Om Israel verkligen vill integrera oss måste vi ha en flagga och en nationalsång som inkluderar alla medborgare. Detta måste dock ske genom en överenskommelse, som involverar båda parter”.

Många av upphovsmännen till den arabiska framtidsvisionen är knutna till akademiska institutioner i Israel. Exempelvis Asad Ghanem, en av huvudförfattarna, leder fakulteten för statskunskap och politisk teori vid universitetet i Haifa.
Just därför har en del konservativa och liberala judar förvånats av en del förslag i dokumentet. Många förargade sig över beskrivningen av Israel som resultatet av ”en bosättningsprocess initierad av den sionistiska, judiska eliten” i väst och förverkligad av ”kolonialmakter” i förintelsens kölvatten.
Judiska kritiker hävdar att framtidsvisionen förnekar Israels legitimitet och existensberättigande som ett uttryck för judiskt självbestämmande. De hävdar vidare att rapporten undergräver tanken på en tvåstatslösning i den israelisk-palestinska konflikten, eftersom denna går ut på en palestinsk stat vid sidan av den judiska.
Ledande medlemmar i den liberala, oberoende forskningsgruppen Demokratiska institutet uttryckte i januari ”allvarliga betänkligheter” över innehållet i framtidsvisionen.

Dokumentet berör mycket känsliga frågor. Israels självständighetsförklaring lovar fullständig jämlikhet när det gäller medborgarnas sociala och politiska rättigheter oavsett religion, ras och kön, och Israels arabiska medborgare deltar i landets demokratiska process. Men relationerna mellan Israels araber och judar har under decenniernas gång kännetecknats av ömsesidig misstänksamhet och avståndstagande. Från 1948 till 1966 levde landets araber under militärstyre. En regeringsrapport från 2003 erkänner att det förekommer diskriminering i de statliga institutionerna, och en aktuell rapport om fattigdomsnivån i landet antyder att 53 procent av de fattiga familjerna i Israel är arabiska.
Det är också uppenbart att en stor majoritet av judarna i Israel anser att kärnan i deras stat är den judiska identiteten.

De arabiska partierna i Knesset har traditionellt fokuserat på fred och jämlikhet, men den arabiska allmänheten är besviken på bristen på resultat, vilket avspeglas i lägre valdeltagande. De flesta arabiska politiker i Israel avfärdar framtidsvisionen som orealistisk, vilket speglar klyftorna inom den arabiska folkgruppen.
De arabiska partierna har tio platser av totalt 120 i Knesset, och de beskylls ibland av det judiska etablissemanget för att provocera. Under förra sommarens krig mot Hizbollah verkade det som en del arabiska parlamentsledamöter sympatiserade med Hizbollah.
Nu kommer tecken på ökat självförtroende hos båda sidor. Avigdor Lieberman, ledare för det hårdföra Yisrael Beiteinupartiet, , som har elva platser i Knesset, vill reducera antalet arabiska medborgare i Israel genom att på sikt flytta en del folkrika arabiska städer och deras invånare till den framtida palestinska staten.

Några få liberala judar välkomnar Framtidsvision. Shalom Dichter, ledare för en judisk-arabisk organisation som övervakar jämlikheten i samhället, hyllar dokumentet som ett försök att starta en seriös dialog om villkoren för genuin judisk-arabisk samlevnad. Även han vänder sig emellertid mot författarnas historiebeskrivning.
I januari distribuerades 3 000 exemplar av dokumentet till arabiska familjer.
Enligt en undersökning av Yaffainstitutet var det bara 14 procent av de tillfrågade som ansåg att Israel bör förbli en demokratisk judisk stat i sitt nuvarande format; 25 procent ville ha en demokratisk, judisk stat som garanterar de arabiska medborgarna fullständig jämlikhet. Men ungefär 57 procent önskade ändra på statens karaktär och definition. En del vill att Israel skall bli ”en stat för alla medborgare”, andra föredrar en binationell stat och ytterligare en del vill ha ”samförståndsdemokrati”.
ISABEL KERSHNER
Jerusalem
© 2007 TEMPUS/The New York Times