Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 07

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  2007: 01/2  03  04  05  06  

Royal tar sats med hundra nya idéer

De franska socialisternas presidentkandidat, Ségolène Royal, presenterade i söndags sitt länge emotsedda presidentprogram i ett två timmar långt anförande. Talet var ett tydligt försök från hennes sida att krossa motståndarsidans påståenden att hon bara är ett snyggt fodral.

I sitt försök att bli Frankrikes första kvinnliga president framhåller Ségolène Royal den franska vänsterns traditionella värderingar varmed hon markerar en tydlig skiljelinje mellan sig själv och hennes borgerlige motståndare, Nicolas Sarkozy.
När Ségolène Royal i söndags höll ett valmöte inför 10 000 anhängare var det på sätt och vis avgörande för hennes fortsatta kampanj, eftersom den hade tappat fart. Sarkozy har inlett sin kampanj på ett imponerande sätt sedan han blev officiell kandidat i förra månaden, men Royals kampanj har skadats av några pinsamma misstag och kunskapsluckor.
Nu när Royal inledde det som hennes rådgivare kallar ”den riktiga kampanjen”, försökte hon återta scenen med ett program, som försvarar Frankrikes generösa välfärdssystem mot hoten från globaliseringen och ekonomiska liberaler som Sarkozy.
Hennes ”presidentpakt” – som är resultatet av gensvaret från drygt 6 000 interna partidebatter i Frankrikes alla hörn de gångna tre månaderna – innehåller ambitiösa reformer av ekonomin, utbildningssystemet, välfärdssystemet, invandringen och miljöpolitiken. Målet är ”ett rättvisare och starkare” Frankrike.

Landets unga står i centrum för Royals program. De skall bl a kunna låna upp emot 10 000 euro räntefritt för att starta egna företag, och staten kommer att skapa 50 000 subventionerade jobb för ungdomar. Familjer som köper sin första egna bostad skall få låna räntefritt till insatsen.
Bankernas avgifter kommer att regleras av staten, och företag, som anställer fler på heltidskontrakt, belönas med skattelättnader. Företag som flyttar produktion utomlands eller avskedar personal trots lönsamhet kommer att straffas.
När det gäller 35-timmarsveckan lovar Royal att ”konsolidera denna rättighet och reducera de negativa effekterna för både löntagare och arbetsgivare”. Minimilönen kommer att höjas till 1 500 euro.
Förnybara energikällor skall tillgodose 20 procent av energikonsumtionen 2020, vilket leder till 70 000 nya jobb och minskar landets beroende av kärnenergi och fossila bränslen. Kraftföretagen EDF och Gaz de France skall slås ihop i en nationaliserad enhet.

Utbildning och forskning får stort utrymme i Royals planer. Anslagen till forskning kommer att öka med tio procent per år, och antal elever i grundskole- och gymnasieklasser skall minskas till maximalt 17 i fattiga bostadsområden. I problemskolor skall personaltätheten öka.
Den socialistiska presidentkandidaten vädjade direkt till Frankrikes stora invandrarbefolkning, vilket var en direkt kontrast till Sarkozys mycket hårdare attityd. Hon lovar att ge uppehållstillstånd till många som lever illegalt i Frankrike. Invandrare skall också få rösträtt i lokala val efter fem år. Tio års vistelse i Frankrike skall ge rätt till medborgarskap.
I fråga om Frankrikes roll i världen lovar Royal att hålla fram Frankrikes revolutionsparoll om frihet, jämlikhet och broderskap, framför allt genom att ingripa i humanitära kriser som den i Darfur, reformera de globala finansinstitutionerna och bli en motvikt till USA.
MARTIN ARNOLD
Paris
© 2007 TEMPUS/Financial Times

Ségolène Royals pakt med väljarna:

Höjd minimilön från 1 250 euro till 1 500 euro.
Fem procents höjning av de lägsta pensionerna.
Slopande av arbetsmarknadsregler som för närvarande underlättar för små företag att anställa och avskeda.
Rationalisera och slå samman EDF och Gaz de France.
Höja skatten på företagens återbäringar men sänka skatten på återinvesterade vinster.
Koppla statliga företagssubventioner till villkoret att personal inte får avskedas om företag går med vinst. Bidrag skall betalas tillbaka om företag flyttar produktion utomlands.
Stimulera kommunalt bostadsbyggande och återinföra tak på boendekostnaden för låginkomstfamiljer, som skall betala maximalt 25 procent av inkomsten för sitt boende.
Göra tillväxt och sysselsättning till Europeiska centralbankens mål.
Utöka hälsovården för unga, och införa gratis preventivmedel för kvinnor under 25 år.
Ändra skolornas upptagningsområden för att garantera mer ”socialt blandade skolor”.
Främja ”deltagande” demokrati i det offentliga livets alla former genom att bl a införa medborgarnämnder, som skall granska parlamentarikernas arbete.
Formulera en ny EU-författning, som sedan skall bli föremål för en folkomröstning.