Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2008 v 05

Tidskriften

tidigare veckor: 
01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 01/02 03 04    

Civilisationskrock eller inte?

Har bron mellan väst och den muslimska världen rasat? Har kriget mellan kulturerna börjat? En ny undersökning försöker klarlägga exakt hur allvarliga motsättningarna är.

BERNARD ZAND
Kairo
Fronten rycker närmare, varningssirenerna ljuder allt högre - och för ett par veckor sedan kolliderade kulturerna på den österrikiska landsbygden.
I en liten stad nära Graz drog Susanne Winter, jurist, tandsköterska och borgmästarkandidat, ut i fält för Österrikiska frihetspartiet (FPÖ). Islam, sade hon, ”hör hemma i de efterblivna länder där religionen uppstod, på andra sidan Medelhavet”. Hon påstod vidare att en ”islamisk tsunami” var i antågande och att profeten Muhammed enligt dagens mått var en pedofil och att han hade skrivit Koranen ”under epileptiska anfall”.

En orolig undran i det lugna och trygga Österrike är om den motsatta sidan gör något. Den gjorde i alla fall ingenting efter mordet på den holländske filmaren Theo van Gogh 2004, eller efter bråket om Mohammedkarikatyrerna eller påvens kontroversiella tal hösten 2006. En tvivelaktig hatvideo dök visserligen upp på internet, och turiska tidningar talade om ”förhatliga aggressioner” mot profeten, men det förekom inga massprotester, inga brinnande anföranden och inga döda. Muslimerna i Österrike fördömde provinspolitikern Winters ”oerhörda” uttalanden, men lanserade samtidigt en charmoffensiv och ”öppet hus” i moskéerna.
Har de förnuftiga ens en chans att göra sig hörda? Finns det en dialog mellan kulturerna? Eller har det sedan attentaten 11 september uppstått så orubbliga fiendebilder att vidare diskussion är överflödig?

Världsekonomiskt forum i Davos i Schweiz i förra veckan presenterade en undersökning om förhållandet mellan Islam och västvärlden, och det var den hittills utförligaste undersökningen i sitt slag.
Rektorn för Georgetownuniversitet i Washington har ställt samman undersökningen, och bland medarbetarna märks illustra personer som prinsessan Lolowah, dotter till Saudiarabiens f d kung Faisal, Israels utrikesminister, Zipi Livni och Norges kronprins Håkon. Opinionsundersökningsinstitutet Gallup har frågat muslimer och icke-muslimer i 21 länder; analytiker hos institutet Media Tenos i Schweiz undersökte hur tidningar, tidskrifter och tv i 24 länder rapporterar om den egna kulturen och ”den andra”.
Resultatet är rikt på fakta och överraskningar, även om huvudtesen i undersökningen var väntad: ”Klyftan mellan Islam och väst är djup”, skriver Klaus Schwab, grundare och ordförande i Världsekonomiskt forum. ”Optimismen lyser med sin frånvaro”.
I ett komplicerat index, där 100 är högsta betyg, ligger genomsnittsvärdet för alla undersökta länder på 37.

Bara i två stater avviker majoriteten från uppfattningen att förhållandet mellan muslimer och icke-muslimer försämras kontinuerligt. Dessa länder är, vilket överraskar, Bangladesh och Pakistan.
Bangladesh demonstrerar därmed något som undersökningen ger talrika belägg för, nämligen att verkligheten och uppfattningen av verkligheten är två vitt skilda ting. 62 procent av befolkningen i ett av världens fattigaste länder är nöjda med sin levnadsstandard; i det mycket rikare Rumänien är andelen nöjda bara 37 procent.
Ett minst lika oväntat resultat gav frågan om kulturernas umgänge med varandra. En tydlig majoritet i alla europeiska stater ser ”en utökad interaktion mellan väst och den muslimska världen” som ett hot: 79 procent i Danmark, 68 i Spanien, 67 i Italien och Nederländerna. Antagandet att israeler och amerikaner känner sig minst lika hotade ligger lika nära som det är felaktigt. 70 procent av amerikanerna och 56 procent av israelerna förordar mera interaktion – något som emellertid majoriteter i Egypten, de palestinska områdena, Turkiet och Iran motsätter sig.

Varför är just européerna så rädda för kontakt? Undersökningens författare tror att den omfattande invandringen från islamiska länder är en del av förklaringen, eftersom många européer tror att Islam hotar Europas kulturella identitet. Många européer befarar att Europa ”islamiseras avsiktligt” eller ”invaderas av Islam”.
Många muslimer klagar å andra sidan på att västerlänningar inte respekterar den islamiska världen. Detta intryck bekräftas i undersökningen. Majoriteter i Palestina (84 procent) och Egypten (80 procent) – större än i Iran – anser att väst brister i respekt. Européer och amerikaner tenderar till och med att hålla med om detta.
Men hur förhåller det sig med muslimernas respekt för väst? Här går åsikterna mera isär. Muslimerna, med undantag för turkarna, anser sig respektera västerlänningar i fråga om allt, men västerlänningarna delar inte denna åsikt alls. 82 procent av amerikanerna, stora majoriteter i Europa och 73 procent av israelerna känner sig ringaktade.

En förklaring till diskrepansen kan vara att västerlänningar tolkar det dramatiskt minskade förtroendet för amerikansk utrikespolitik de senaste åren som ett generellt avståndstagande från västerländska värderingar. 71 procent av saudierna förknippar ordet ”hänsynslös” med USA men bara tre procent med Frankrike. Dessutom kräver muslimer av sina egna regeringar att de skall anamma västerländska koncept som yttrande- och pressfrihet även om de tolkar dessa rättigheter annorlunda, vilket bl a karikatyrkriget på våren 2006 visade.
Vem bär skulden för att verkligheten och uppfattningen om denna skiljer sig så markant? Är det den som beskriver verkligheten, d v s medierna? Ett centralt påstående i undersökningen lyder: ”Medierna i den muslimska världen rapporterar mer negativt om individer och grupper i länder med kristen, judisk eller annan icke-muslimsk dominans”. Det omvända gäller också om än i mindre omfattning.
Denna ojämlikhet i mediernas rapportering är tydlig i reportage om politiska organisationer som libanesiska Hizbollah eller enskilda ledare som Irans president, Mahmoud Ahmadinejad eller den f d brittiske premiärminister, Tony Blair. Andelen negativa reportage om Hizbollah i den islamiska världen var 6,8 procent jämfört med 22 procent i västerländska medier. Ahmadinejad höjs till skyarna i de iranska medierna, vilket gör honom till den mest lovordade av alla politiska ledare överallt. I den andra änden av skalan finns Tony Blair, som inte bara kritiserades av alla iranska medier utan också många brittiska. Sammanlagt blir Tony Blairs image sämre än Usama bin Ladins.

Den mest omskrivne ledaren är USAs president George Bush. De västerländska medierna förhåller sig relativt neutrala (11,9 procent negativa utlåtanden), medan muslimska medier är mer negativa (27 procent). Undersökningen innehåller emellertid också en överraskning till Vita huset: det enda land där rapporteringen om Bush var mer balanserad än i USA var Saudiarabien, ett rön som emellertid måste förenas med påpekandet att undersökningen inte befattar sig med den statliga kontrollen över medierna i länderna i Mellanöstern.
De breda trenderna i det aktuella förhållandet mellan väst och Islam är fulla med motsättningar, enligt undersökningen, som inte heller ger några ledtrådar när det gäller enskilda händelsers följder för samexistensen mellan muslimer och icke-muslimer.

Ännu en provokation inträffade i förra veckan när den nederländske parlamentarikerna Geert Wilders offentliggjorde en tio minuter lång filmpamflett mot Islam, en religion, som enligt Wilders, ”inte kommer att ha moderniserats ens om flera tusen år”.
Filmen som Theo van Gogh offentliggjorde 2004 var inte mycket längre än Wilders. Den hette Underkastelse och den visade bl a koranverser på naken kvinnohud. En kort tid senare mördades van Gogh på öppen gata, och uppståndelsen och våldsamheter i mordets kölvatten visade hur explosivt kulturkriget kan vara.
Förra veckan förberedde sig polis, politiker och underrättelsetjänst på sammanstötningar. ”Rena rama provokationen”, klagade polischefen i Amsterdam, Bernard Welten. Wilders sade bara att hans avsikt inte var att framkalla oroligheter, men tillade han: ”Några av de där typerna är väldigt lättretade”.
© 2008 TEMPUS/Der Spiegel