Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Ranciadas de Galiza, engade o noso baner á tua web

A Páxina das Ranciadas

Rancear, Ranciada ou Ráncio son termos que precisan dunha explicación para os non iniciados no ambientiño nacional-popular compostelán.

Cando aparecen novos conceitos, a língua adapta-se á realidade oferecendo termos que os designen. E isto foi o que aconteceu a meiados dos 90 cando a mocidade patriota que se concentraba durante o curso en Compostela empezou a xeralizar estes termos para algo que de feito practicaban.

O povo galego, despois de 500 anos de escravitude colonial precisaba desquitar-se e superar o auto-ódio e o complexo de inferioridade inculcado polos invasores españois. Asi é que a xeración máis nova de galegos/as, superando complexos, exercendo ao grau máximo a retranca e aproveitando as perlas deixadas por patriotas nacionais (Vicente Risco, Pondal... ) ou extranxeiros (Sabino Arana...) empezou a practicar un novo arte: RANCEAR.

A ranciada, o rancear, son frases, conversas, mestura de chauvinismo con retranca e irracionalidade consciente. A maioria delas poderia raiar a xenofóbia e o racismo anti-mesetário; pero están abondo xustificadas entre os ráncios pola consciéncia de que o que se di é unha ranciada, e ademáis.... Que despois de 500 anos temos direito á revancha, que carallo!!!!!

Estudo antropolóxico que demostra que o ADN dos galegos é diferente ao dos españois

Artigo no Faro de Vigo sobre un estudo que sostén que a raza galega é a menos mesturada de todo o Estado.

Manifesto "Galiza Pura".

Ranciadas na "História de Galiza" de Manuel Murguia.

Ranciadas de Vicente Risco.

Ranciadas de Sabino Arana (o rei dos ráncios)

Autocolantes Ráncios

Os últimos celtas en chegar a Galiza, por Anselmo López Carreira.

Tentativas de rancear do cipaio traidor Manuel Fraga Iribarne

Ligazóns

E-Mail

(Non te cortes e manda-nos un mail, agardamos ansiosos as tuas ranciadas)

ranciadas@celtic.com

preme aqui para mandar-nos algunha ranciada

En Irc-Hispano.org podes chatear no canal #raza_galega

NA GALIZA, EN GAÉLICO !!!!

Tamén podes deixar a tua ranciada no libro de visitas

Sign My Guestbook Guestbook by GuestWorld View My Guestbook