Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Pendelen

 Pendelen is een methode om kosmische energieŽn te gebruiken om antwoord te verkrijgen op talloze vragen, van praktische beslissingen tot levensvraagstukken. Oorspronkelijk bedoeld als opvolger van de wichelroede heeft de pendel, en het werken met de pendel, zich een vaste plaats verworven in de reeks esoterische disciplines die worden gebruikt om meer inzicht te verschaffen in het dagelijks leven.
     Het gebruik van de pendel was reeds ingeburgerd in het Oude Egypte. In onze moderne tijd wordt deze praktijk vooral in de landen van de voormalige USSR veel toegepast. In plaats van enkele honderden gaten in de grond te boren op zoek naar oliebronnen, is het daar de de normaalste zaak om beroep te doen op een wichelroedeloper of een pendelaar om de juiste boorplaats aan te duiden.

 

Pendels zijn verkrijgbaar in veel verschillende soorten vormen, materialen en afmetingen. Ze kunnen gemaakt zijn van hout, koper, zilver, goud, en veel soorten edelstenen.

Hoe werkt het?

Pendelen, helderziendheid en kaartleggen berusten op het aloude principe dat alle zielen ťťn zijn en tegelijk ook verbonden zijn met, en deel uitmaken van een opperziel, die, naargelang streek en opvoeding, God, Allah, Abba, Jehovah, Shiva, Krishna of Boeddha kan genoemd worden. Dit principe wordt bijvoorbeeld in de Yoga Sutras van Patanjali uitvoerig verklaard. In sutra 26 vinden we de verklaring voor een probleem dat voor velen bij helderziendheid en voorspellingen nog een probleem blijkt te zijn, namelijk de tijd :

"Hij is de Leraar van al wie aan Hem voorafging, daar Hij niet gebonden is aan de tijd. Van in den beginne was de opperziel de leraar van alle zielen die, door hun opname in de opperziel, hun eenheid met deze opperziel verwezenlijkten en het koninkrijk van het licht hebben geŽrfd. De opperziel 'was' (bestond) reeds voor de tijd, daar de opperziel eeuwig is. Net als de schepping is ook de tijd uit de opperziel ontstaan en is dus de tijd (die de vader is van alle andere zielen) een van zijn kinderen"

Dit is een doordenker : de opperziel is van alle tijden en heeft alle zielen ingewijd die ooit bestaan hebben. Door hun opname in de opperziel werden ze echter allen ook eeuwig; de tijd speelt hier verder dus geen rol meer en dient enkel nog om de opeenvolging van incarnaties te kunnen aanduiden. Volgens de relativiteitstheorie bestaat de tijd trouwens niet, het is slechts een soort van vierde dimensie in een ruimte-tijd-continuŁm. Iemand die dus een voorspelling doet maakt slechts gebruik van zijn band met de opperziel en hierdoor met alle andere zielen, ongeacht de periode in de tijd waarin ze hebben bestaan of zullen bestaan.

Zo kan men met de pendel in contact komen met wat men benoemt als verborgen zaken. Eigenlijk zijn deze helemaal niet verborgen, alleen zijn ze met onze zintuigen niet meteen voor iedereen zichtbaar. De pendel is een instrument dat de informatie, die we via hoger beschreven weg kunnen bekomen, kan omzetten in aanduidingen die we met onze lichamelijke zintuigen kunnen interpreteren. De pendelaar dient hierbij dus voor zichzelf op te maken welke pendelbeweging voor hem een bepaalde betekenis heeft. Gaat hij ervan uit dat een rechtsdraaiende beweging 'ja' betekent, dan zal uiteraard een linksdraaiende beweging 'nee' betekenen, Pendelen kan voor een onuitputtelijke reeks van toepassingen worden gebruikt.

Zo kan men er bijvoorbeeld op een landkaart aardstralen mee opsporen; voor het werken op het veld is het echter handiger om een wichelroede te hanteren. Pendelen kan ook gebruikt worden om verdwenen of vermiste voorwerpen of personen terug te vinden, verder is de pendel ook toepasbaar bij medicinale problemen; denken we maar eens aan al de miljoenen die uitgespaard zouden kunnen worden indien al die nutteloze klinische onderzoeken zouden kunnen worden afgeschaft. De pendel is bijvoorbeeld zeer efficiŽnt bij Bachtherapie, omdat de patiŽnt uiteindelijk toch niet juist komt vertellen wat zijn probleem is. Het vergt al een uitgebreide psychologische kennis om, afgaande op het relaas van de patiŽnt, uit te kunnen maken welke bloesems hij of zij kan gebruiken. In dit geval is de pendel echter onfeilbaar en biedt het grote voordeel om een stap van het onderzoek te kunnen overslaan. Gewoonlijk dient er eerst tijdens een gesprek te worden uitgemaakt met welke problemen de patiŽnt te kampen heeft, om nadien pas hieruit te besluiten welke bloesems hij kan gebruiken. Daar de patiŽnt echter zijn eigen probleem niet onderkent is de kans groot dat hij aan de therapeut een vertekend beeld van zijn situatie zal voorschotelen en deze hierbij op een dwaalspoor zal brengen. Bij het pendelen op Bachbloesems is dergelijke vergissing uitgesloten. De zekerste methode is om te pendelen op de bloesemessenties zelf en de flesjes met de naam naar onderen te leggen. Zo wordt elke kans op persoonlijke interpretatie of vooroordeel vermeden. Door op deze wijze de benodigde bloesems te vinden kan men uit het resultaat dan weer afleiden waar exact het probleem zit.

Het werken met de pendel wordt radiŽstesie genoemd; een woord dat ontstaan is uit de samenvoeging van het Latijnse 'radius' (=straal) en het Griekse 'aisthesis' (=waarnemen). Met de pendel maakt men dus contact met stralen of trillingen die afkomstig kunnen zijn van al wat leeft of bestaat. De aldus opgevangen vibraties worden door de pendelbewegingen vertaald en verstrekken alzo de gevraagde informatie aan de pendelaar. Om met deze vibraties in contact te kunnen komen is het nodig om er zich voor open te stellen. Een goede training hiertoe zijn meditatieoefeningen, waarbij men leert om zich van de storende invloeden van het dagelijkse leven te kunnen afschermen om zich ten volle in het werken met de pendel te kunnen laten gaan. Probeer echt geen moeite te doen om de pendel tot beweging te dwingen - er is namelijk slechts ťťn manier om de ware magie te bedrijven en dat is door het 'te laten gebeuren'. Alhoewel ieder voor zich een persoonlijke manier van pendelen kan aannemen is het toch belangrijk om enkele grondprincipes voor ogen te houden.

Zorg allereerst voor een goede aarding: op de voetzool bevindt zich namelijk een belangrijk acupunctuurpunt, Yongguan. Plaats daarom beide voeten op schouderbreedte stevig op de grond en verbeeldt je dat je stuitchakra via een stevige ketting met het midden van de aarde verbonden is. Het ringetje of bolletje dat aan het losse eind van de pendelketting zit plaats je midden in de handpalm op punt 1. Druk vervolgens dit bolletje aan met de top van de ringvinger (punt 2).
Punt 1 is het acupunctuurpunt Laogong (het paleis van het werk) en is een uitermate belangrijk punt waar energie in en uit het lichaam gaat. Zo maak je al meteen een stevige verbinding tussen de pendel en al je meridianen, zodat heel je lichaam nu als ontvangstantenne kan gaan functioneren. Vervolgens plooi je de middenvinger en klem het kettinkje vast in de binnenste plooi van het gewricht (punt 3). Laat een deel van het kettinkje losjes doorhangen tussen 1 en 3. Breng nu de toppen van de wijsvinger (punt 4) en de duim (punt 5) samen en leg de ketting er overheen. Er dient met de punten 4 en 5 net genoeg druk te worden uitgeoefend opdat de ketting er niet tussenuit zou kunnen glijden. Door de lengte van de vrije lus tussen de punten 1 en 3 te veranderen, wijzig je ook de vrije lengte van de pendelketting waaraan de pendel (onder de top van de duim) naar beneden hangt.

Een beginnend pendelaar doet er goed aan om te oefenen op zaken waarvan de uitslag exact gecontroleerd kan worden. Zelfzekerheid is een pluspunt, wie aan zichzelf blijft twijfelen kan ook geen objectief oordeel vellen over de bekomen resultaten. Het is daarom ook veel makkelijker om te pendelen voor vreemden, of over zaken waarbij men niet persoonlijk betrokken is of een bepaald eigen (voor)oordeel over heeft. In het begin is het misschien makkelijker om de pendel zelf in beweging te brengen; vanuit een zelf veroorzaakte slingerbeweging kan de pendel dan overgaan in een draaibeweging.

     Pendel niet op nutteloze zaken en stel, net als bij de tarot, elke vraag maar ťťn keer. Met de pendel kunnen ook gradaties bepaald worden - zo kan men bijvoorbeeld het zilvergehalte in een juweel gaan onderzoeken. Een makkelijk te onderzoeken gegeven is bijvoorbeeld het meten van de bloeddruk. Neem de pols van de te onderzoeken persoon in de linkerhand en druk de top van de middenvinger op de polsader. Ga vervolgens met de pendel in de rechterhand langs de schaalverdeling op een tekenlat. (Linkshandigen doen dit uiteraard net andersom). Vertrekkend vanaf de 0 kan men eerst de hoogste waarde meten; vervolgens gaat men in tegengestelde richting terug om de laagste waarde te vinden. Denk er wel om je voor de proefpersoon open te stellen, anders ben je misschien bezig met het meten van je eigen bloeddruk. Dit geldt trouwens voor alle toepassingen van het pendelen.

     Hou steeds voor ogen dat je bij het pendelen in verbinding staat met een kosmische energie, een energie die onuitputtelijk is en met alles en iedereen contact kan maken. Denk er aan dat diezelfde eeuwige energie ook reeds gebruikt werd door ieder die ooit gependeld heeft en dit in de toekomst ook nog zal doen, vermits deze energie niet gebonden is aan de tijd. Stel je hier voor open en probeer er voeling mee te krijgen; respecteer de mogelijkheden die je alzo geboden worden en misbruik de energie niet voor nutteloze zaken of voor eigenbelang. De kosmos zorgt er trouwens zelf wel voor dat je slechts krijgt wat je toekomt en op het ogenblik dat je het echt kan gebruiken. Ware dit niet zo dan zouden we elke week naar onze lottocijfers kunnen pendelen !

Een verloren voorwerp terugvinden met de pendel:

Als je een pendel en een getekende plattegrond van je kamer of van je huis hebt, dan mag het

geen enkel probleem zijn om je verloren voorwerp terug te vinden. Leg de plattegrond op tafel

en houd de pendel in je rechterhand. Beweeg de pendel rustig over de kaart en vraag bijvoorbeeld:

 waar zijn mijn sleutels. De pendel zal zachtjes ronddraaien als je hem boven de vindplaats

houdt. Heb je geen plattegrond, ga dan staan me de pendel recht naar voren. Vraag de pendel

waar het voorwerp ligt dat je terug wilt. Vervolgens zal hij in een bepaalde richting heen en weer

zwaaien. Volg de richting die de pendel aangeeft. Als je op de vindplaats bent of er vlakbij

zal de pendel cirkeltjes gaan draaien.

 

Wichelroede
     De wichelroede is verwant aan de pendel omdat ze beiden hetzelfde doel hebben. De wichelroede heeft het voordeel dat ze veel handiger is bij veldwerk - je kan er al wandelend mee aan de slag. Dit in tegenstelling tot de pendel, die meestal zittend gebruikt wordt.
De wichelroede wordt dus veelal ingezet om wateraders of geopatologische stoorvelden op te sporen.

Pendelzout

Pendelzout is een uitvinding van slimme jongens die snel rijk willen worden. Het is makkelijk zelf te maken: je koopt een kilogram fijn keukenzout en giet dit over in zakjes van 50 gram. Deze voorzie je van een leuk ogend etiket en huur vervolgens een stand op een parabeurs. Jaag de bezoekers schrik aan door ze te vertellen dat enkel je pendelzout in staat is om de boze geesten uit hun pendel te verdrijven en verkoop ze een zakje zout voor een astronomisch bedrag. Je wordt er slapend rijk van.