Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Спомени - Славејко Арсов

 1. ПРЕДГОВОР
 2. Биографски податоци
 3. Состојбата со револуционерното дело во Кичевско во 1899-1900 година. Апсењето на Арсов; 14 месеци в затвор
 4. Делчев и Арсов во Костурско. Селски организациски судови. Агитаццја по селата. Општи селски собранија. Нови упатства за четите. Учество на жените. Казната на предавникот Трајан
 5. Агитациони собранија во Леринско, Кајларско и Воденско. Делчев ги дава последните упатства. Арсов и Марко војвода. Арсов се враќа во Битолско; неговата организациска работа по селата; се наложуваат измени во облекувањето и обичаите. Клетвата. Војводата Јордан Пиперката. Арнаутски разбојнички чети
 6. Разместување на војводите. Влашка разбојничка чета. Упатства за четниците. Труењето на турската разбојничка чета. Арсов во Ресенско. Положбата на селата. Разбојникот Неџиб. Совладување на Турците-полјаци. Турски комитети. Поткупениот мудурин
 7. Арсов во Преспанско. Полковникот Јанков кај војводата Коте. Арсов се враќа во Ресенско. Засилување на револуционерната организација во реонот. Мерки на четата против битовите и економски однесувања на народот, против традиционалните обичаи и навики
 8. Првата мобилизација на селскаша вооружена милиција во реонот
 9. Решението на Конгресот во Солун за востание. Капетан Давидов во Ресенско. Првиот судир со турската војска
 10. Засилување на изворите за материјална поддршка на четите. Жени-предавници. Нови препораки на селаните за случаите кога се бара вооружена помош. Во Преспанско. Воена обука во планините. Битка во Љубојно. Арсов по западните гркомански села. Борис Сарафов во Ресенско
 11. Конгресот во Смилево. Учесници. Дамјан Груев претседател. Одлука да се дигне востание. Избор на Главен штаб и реонски началници. Ресенско се дели на два реона. Битката со турската војска во Цапари. Колеж во Битола
 12. По Смилевскиот конгрес. Забрзана подготовка за големото востание: воена обука, собирање прехранбени продукти. Даноците не се плаќаат. Мерки против гладот
 13. Трескавични подготовки во предвечерието на востанието. Како се набавуваше оружјето. Духот на населението. Последен распоред
 14. На Илинден, 20 јули, се прогласува востанието. Напад на Ресен. Првите судири со Турците. Првите изгорени села. Востаничките дејства на одделни пунктови. Турците, во почетокот многу збунети, почнуваат систематски да ги горат селата. Народот не очајува
 15. Борбата продолжува. Народот не престанува да ја собира храната. Обиди да се спаси скриената покуќнина, откако е пренесена во скривници. Турците во селата се однесуваат мирољубиво. Турската војска продолжува да ги пали селата. Духот на востанатото население почнува да паѓа
 16. На 15 август почнува голема воена акција на Турците. Опколување на востаниците. Очајни обиди на опколените да се извлечат од турскиот обрач. Ѕверско однесување на војската
 17. Ужасни страдања на востанатото население. И четите ја губат надежта. Турците му се обраќаат на населението да се смири, ветувајќи амнестија. Четите уште се држат. Почеток на деморализација и во четите. Тие се повлекуваат во непристапни планини
 18. Четите постепено се распуштаат. Дамјан Груев и Арсов се убедуваат дека помош од надвор нема да има. Турската војска ги гори и планините. Се одлучува да се собере оружјето и да се складира на скришни места. Преовладува очајот. Арсов со 24 четници заминува во Бугарија. Груев и Сугарев остануваат да го соберат оружјето

Почеток | <<Назад | Напред>>

granicnik