Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Спомени - Лука Џеров

  1. ПРЕДГОВОР
  2. Биографски податоци. Џеров во Демирхисарско. Првите војводи во Поречието и во Демирхисарско. Улогата на манастирот „Пречиста"
  3. Борба со арнаутските угнетувачи на народот. Првите две чети во Кичевско. Џеров и др. во затвор. Од Смилевскиот конгрес Џеров назначен за реонски началник во Кичево. Вооружување за востание
  4. Првите востанички дејствија на 20 и 21 јули. Нападот на Кичево. Жестоки судири со аскерот и башибозукот. Привремено затишје
  5. По 17 август борбаша повторно почнува. Почнува палењето на бугарските села. Капитулација

Почеток | <<Назад | Напред>>

granicnik