Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Спомени - Лазар Димитров

 1. ПРЕДГОВОР
 2. Биографски податоци. Конгресот во Солун на 1.1.1903
 3. Текот на востаничките дејства во Дебарско. Л. Димитров, секретар во четата на војводата Марко Павлев. Првите дејства по прогласувањето на востанието.
 4. Битка кај месноста „Умишта". Такир Тоља со баишбозук ги гори селата. Битка кај „Горица". Л. Димитров во Горна Дебарца до крајот на востанието
 5. Четата на Марко војвода Дримколски
 6. Напад на селото Издеѓлавје
 7. Судири кај селата Мраморци, Турје и Сливово. Палење на трите села
 8. Судир во Дуратичко на 31 август
 9. Битка на 14 септември, кај Лешани
 10. Битка на 31 август, кај Марково Долче
 11. Дејствијата во Селце (Жупа)
 12. Дејствата во селото Ташмаруништа (Малесија)

Почеток | <<Назад | Напред>>

granicnik